10 METŲ. MARATONAS TĘSIASI
dinamika
na na
dinamika
draugui
dinamika
vasara
dinamika
būk sveika, meile
dinamika
meilės lietus
dinamika
šokis naktyje
dinamika
pašauk mane
dinamika
nelauk manęs
dinamika
tavo žvaigždė
dinamika
mylėk mane
dinamika
noriu
dinamika
smuklėje
dinamika
tavo balsas
dinamika
neskubėk gyvent
dinamika
likimo labirintas
dinamika
ačiū tau
dinamika
ryto saulė
dinamika
abejingumas
dinamika
tos meilės dienos
dinamika
pabučiuok mane
dinamika
mūsų keliai
dinamika
meilė akla
dinamika
saulės vaikai
dinamika
melodija tau
dinamika
meilės naktis
dinamika
padovanok man
dinamika
vėjas ir lietus
dinamika
aš pavogsiu tave
dinamika
miesto gaudesys
dinamika
ant ežero kranto
dinamika
naktis
dinamika
palinkėk man gero vėjo
dinamika
aš atnešiu
dinamika
pabūkim kartu
dinamika
dainuojam savo dainą
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.