33 W. Shakespeare Sonetai (Vertė S. Geda, Muzika A. Mikalkėno)
48:33
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
ŪKSMINGOJ GIRIOJ SNAUDĖ KUPIDONAS / CLIII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:56
2
JAUNYSTĖ SĄŽINĖS GRAUŽIMO NEPAŽĮSTA / CLI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:55
3
SAKAI, KAD MEILĖS MANYJE NĖ LAŠO / CXLIX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:44
4
IŠ KUR, SAKYK, JĖGA IR SVEIKATA / CL
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:08
5
O MEILĖ – TAI LIGA, SUSIRGO SIELA / CXLVII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:10
6
„NEAPKENČIU!“ –  TAI MANO MEILĖS ŽODŽIAI / CXLV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:23
7
NEBEŽINAU, AR DŽIAUGTIS, AR LIŪDĖTI / CXLIV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:26
8
NEVERSK MANĘS IEŠKOTI PRIEŽASTIES / CXXXIX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:48
9
PRISIEKINĖJI, JOGEI PASIRYŽUS / CXXXVIII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:55
10
DABAR JIS TAU PRIKLAUSO, O AŠ PATS / CXXXIV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:12
11
BŪK PRAKEIKTA, ABU MUS IŠKANKINUS / CXXXIII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:22
12
TIRONIŠKA, VALDINGA, ĮGEIDI / CXXXI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:22
13
AKIS - ŽVAIGŽDĖM VADINTI NUSIBODO / CXXX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:51
14
GERIAU JAU NUSIDĖTI, NEI GARSĖTI / CXXI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:07
15
AŠ SANDRAUGAI DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ NEDRĮSČIAU / CXVI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:28
16
AŠ MELAVAU BANDYDAMAS PRISIEKTI / CXV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:33
17
TIK NEKALBĖK, KAD PRIESAIKĄ SULAUŽIAU / CIX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:35
18
NEI BAIMĖ, ANEI PROTAS ĮŽVALGUS / CVII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:33
19
AŠ TAVO BRUOŽUOS NIEKAD NERANDU / CIV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:53
20
KAS NORS SAKYS: TAIP ELGIAS LENGVABŪDŽIAI / XCVI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:56
21
MANYKIMĖS, KAD NIEKO NENUTIKO / XCIII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:06
22
VIENI KILME IR PAŽINTIM DIDŽIUOJAS / XCI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:30
23
JEI PALIEKI, PALIK TĄ PAČIĄ DIENĄ / XC
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
00:55
24
IR BALSAS, IR MELODIJA PASUOJA / LXXX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:05
25
TU SOTINI IR MINTĮ MAN, IR KŪNĄ / LXXV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:04
26
PATYRIAU SAVO SKAUSMO DALĮ, NORIU MIRTI / LXVI
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:29
27
NET MARMURAS KARALIŠKŲ SKULPTŪRŲ / LV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:11
28
KAD TAU JI ATITEKO – MAN NEGAILA / XLII
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:52
29
KITI, UŽGIMĘ PO ŽVAIGŽDE LAIMINGA / XXV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:13
30
SAKYTUM MOTERĮ – GRIEŽTESNĘ, TOBULESNĘ / XX
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:34
31
NE IŠ ŽVAIGŽDYNŲ PRANAŠAUJU LEMTĮ / XIV
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:28
32
TARK IŠ ŠIRDIES, KĄ MYLI IŠ TIKRŲJŲ? / X
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:36
33
KAI STUMS Į PENKTĄ DEŠIMTĮ ĮTŪŽĘ / II
RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
01:13
PRAŠOME PALAUKTI...