Ant Aukuro Širdį Nešiau... Dedikacija Maironiui
VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ ir PETRAS VENSLOVAS su RITA PREIKŠAITĖ ir RŪTA BLAŠKYTĖ
virginija kochanskytė ir rita preikšaitė
sigitas geda „maironio mirtis“ (septintasis sonetas)
petras venslovas
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
virginija kochanskytė
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
rūta blaškytė
m. k. čiurlionis. preliudas b-moll (vl 270)
petras venslovas
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
petras venslovas
aš norėčiau prikelti
virginija kochanskytė
troškimai
rita preikšaitė ir rūta blaškytė
aleksandras kačanauskas, maironis „mano gimtinė“
virginija kochanskytė
išvažiuojant
petras venslovas
iš laiško danieliui edeliui
virginija kochanskytė
iš prakalbos klierikų konferencijai
petras venslovas
iš laiško stanislavai paškevičienei
virginija kochanskytė
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
rūta blaškytė ir rita preikšaitė
juozas naujalis, maironis „nesek sau rožės“
petras venslovas
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
virginija kochanskytė
sudieu
petras venslovas
iš laiško onai malakauskaitei-edelienei
virginija kochanskytė
kas tas paslaptis suprastų
petras venslovas
užmigo žemė
rūta blaškytė
m. k. čiurlionis. preliudas f-dur/a-moll (vl 188)
petras venslovas
poezija
virginija kochanskytė
nenoriu sapnų
petras venslovas
iš kalbos pašventinant m. k. čiurlionio vardo paveikslų galeriją
virginija kochanskytė
iš pamokslo apie kryžiaus kelią
rita preikšaitė ir rūta blaškytė
juozas naujalis, maironis „kad širdį tau skausmas“
petras venslovas
nuo birutės kalno
rūta blaškytė
m. k. čiurlionis. preliudas b-moll (vl 269)
virginija kochanskytė
iš laiško a. dambrauskui-adomui jakštui
petras venslovas
iš laiško a. dambrauskui-adomui jakštui
virginija kochanskytė
iš laiško juozui gudzinskui
petras venslovas
iš prakalbos klierikų konferencijai
virginija kochanskytė
išnyksiu kaip dūmas
petras venslovas
tarp skausmų į garbę (pratarmė)
virginija kochanskytė
iš laiško uršulei jokūbauskaitei
petras venslovas
dainų šventei
rita preikšaitė ir rūta blaškytė
juozas naujalis, maironis „už raseinių, ant dubysos“
petras venslovas
uosis ir žmogus
rita preikšaitė ir rūta blaškytė
juozas naujalis, maironis „lietuva brangi“
virginija kochanskytė ir rita preikšaitė
sigitas geda „maironio mirtis“ (devintasis sonetas ir epitafija)
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.