ATGAL Į ATEITĮ
dinamika
tavo balsas
dinamika
mūsų lietus
dinamika
aš ir tu
dinamika
jaunystės laivai
dinamika
nežinau
dinamika
šokis naktyje
dinamika
šauksmas į tylą (pašauk mane)
dinamika
svajonių šalis
dinamika
ieškok manęs
dinamika
padovanok man
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.