AUTENTIŠKA LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA
kazimiera zalagaitienė
oola oola oola
anelė jankeliūnienė
vativoolo, oolo
antanas šiaulys
o ginali ginali
adelė sargedienė
ralia rolia, karvele rūta
anastazija cicėnienė
generalio ralio
bronė muraškienė
ralio ralio
bronė kašalynienė
saulala motula
emilija keršienė
us, birr, telek
juozas kazlauskas
skudrus mono dalgėlis
vaclova mėčienė
pjovė lankoj šeiną
emilija keršienė feat. teresė virbalienė
pradalgėlį trauksiu
izabelė navickienė
pūtė vėjas
ona jauneikienė feat. juzė jezavitienė feat. petronėlė krukonienė
vaikštinėjo tėvulis
agota gricienė feat. barbora stimburienė feat. marijona gricienė
kas tar tak' par dvarelį
ona sabonienė
an kalno, an aukštojo
ona bluzmienė feat. ona builienė feat. elzė trasauskienė feat. kristina builytė
aš pasėjo du liniuku
vincas jurčikonis
jojau pro dvarą
ona jauneikienė
pas šaltu šalcinėlį
zosė čiupalaitė
kalėdų rytą rožė inžydo
julė jurgelevičiūtė
supke meske
anastazija cicėnienė
kas man supa
ona galminienė
koks ten lengvas pailsėlis
marija ševerenkienė
oi kai mes augom
jadvyga aukštuolienė
oi žirge žirgeli
adelė navalinskienė feat. jadvyga baltrukienė feat. eugenija jarašiūnienė feat. adelė tamulionienė
ant ežerėlia rymojau, rymojau
vaclova mėčienė
aš išdainavau visas daineles
ona viliūnienė feat. karolina aganauskienė feat. monika četkauskienė feat. karolina ylienė feat. genovaitė driukienė
aukštai danguj šviesias žvaigždes
bronė bogušienė
voi žydėk
karolina ylienė feat. karolina aganauskienė feat. genovaitė driukienė feat. monika druskienė
voi rūta rūta
vincas jurčikonis
sesele mano
anicetas puškorius
mono mergele
marija ševerenkienė
oi toli toli
marė navickienė
as suskyniau rožių kvietkų
stasė povilonienė
a-a, a-a, mažulyte
jieva mockienė
plaukė pylelė
vaclova mėčienė
o jo jo jo jai, strazdas dejavo
apolonija ūsorienė feat. salemona mikalauskienė feat. kastulė ališauskienė
šakinėja žvirblalis
vladas starkus feat. bronius starkus feat. leonas mališauskas feat. jonas maslionis
alutį gėriau
apolonija ūsorienė feat. salemona mikalauskienė feat. kastulė ališauskienė
išjoja išjoja
anelė stanišauskaitė feat. marijona stanišauskaitė feat. petrė stanišauskaitė
o ja ja ja jai, dievuliau mano
jonas plepys-plepas
gegutėlė sodely kukavo
jurgis musninkas
melodija karvėms iš girios sušaukti
bonifacas brazinskas
tirliavimas
kostas burbulis
untytė
ignas baniulis feat. stasys janauskas feat. julius baniulis feat. pranas matulis feat. povilas gusevičius
utitiut
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti