LEIDYKLA
ŽANRAS
Metai
2002
AUTENTIŠKA LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA
01:10:21
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
OOLA OOLA OOLA
Kazimiera Zalagaitienė
00:11
2
VATIVOOLO, OOLO
Anelė Jankeliūnienė
00:21
3
O GINALI GINALI
Antanas Šiaulys
00:19
4
RALIA ROLIA, KARVELE RŪTA
Adelė Sargedienė
00:23
5
GENERALIO RALIO
Anastazija Cicėnienė
00:40
6
RALIO RALIO
Bronė Muraškienė
00:47
7
SAULALA MOTULA
Bronė Kašalynienė
00:14
8
US, BIRR, TELEK
Emilija Keršienė
00:10
9
Skudrus mono dalgėlis
Juozas Kazlauskas
00:59
10
PJOVĖ LANKOJ ŠEINĄ
Vaclova Mėčienė
02:33
11
PRADALGĖLĮ TRAUKSIU
Emilija Keršienė feat. Teresė Virbalienė
01:43
12
PŪTĖ VĖJAS
Izabelė Navickienė
02:04
13
VAIKŠTINĖJO TĖVULIS
Ona Jauneikienė feat. Juzė Jezavitienė feat. Petronėlė Krukonienė
04:32
14
KAS TAR TAK' PAR DVARELĮ
Agota Gricienė feat. Barbora Stimburienė feat. Marijona Gricienė
01:46
15
AN KALNO, AN AUKŠTOJO
Ona Sabonienė
02:24
16
AŠ PASĖJO DU LINIUKU
Ona Bluzmienė feat. Ona Builienė feat. Elzė Trasauskienė feat. Kristina Builytė
01:49
17
JOJAU PRO DVARĄ
Vincas Jurčikonis
02:27
18
PAS ŠALTU ŠALCINĖLĮ
Ona Jauneikienė
01:26
19
KALĖDŲ RYTĄ ROŽĖ INŽYDO
ZOSĖ ČIUPALAITĖ
02:44
20
SUPKE MESKE
Julė Jurgelevičiūtė
01:05
21
KAS MAN SUPA
Anastazija Cicėnienė
00:41
22
KOKS TEN LENGVAS PAILSĖLIS
Ona Galminienė
01:27
23
OI KAI MES AUGOM
Marija Ševerenkienė
01:02
24
OI ŽIRGE ŽIRGELI
Jadvyga Aukštuolienė
03:11
25
ANT EŽERĖLIA RYMOJAU, RYMOJAU
Adelė Navalinskienė feat. Jadvyga Baltrukienė feat. Eugenija Jarašiūnienė feat. Adelė Tamulionienė
02:02
26
AŠ IŠDAINAVAU VISAS DAINELES
Vaclova Mėčienė
02:07
27
AUKŠTAI DANGUJ ŠVIESIAS ŽVAIGŽDES
Ona Viliūnienė feat. Karolina Aganauskienė feat. Monika Četkauskienė feat. Karolina Ylienė feat. Genovaitė Driukienė
02:57
28
VOI ŽYDĖK
Bronė Bogušienė
02:28
29
VOI RŪTA RŪTA
Karolina Ylienė feat. Karolina Aganauskienė feat. Genovaitė Driukienė feat. Monika Druskienė
02:16
30
SESELE MANO
Vincas Jurčikonis
02:08
31
MONO MERGELE
Anicetas Puškorius
02:32
32
OI TOLI TOLI
Marija Ševerenkienė
02:06
33
AS SUSKYNIAU ROŽIŲ KVIETKŲ
Marė Navickienė
02:07
34
A-A, A-A, MAŽULYTE
Stasė Povilonienė
01:07
35
PLAUKĖ PYLELĖ
Jieva Mockienė
01:04
36
O JO JO JO JAI, STRAZDAS DEJAVO
Vaclova Mėčienė
01:06
37
ŠAKINĖJA ŽVIRBLALIS
Apolonija Ūsorienė feat. Salemona Mikalauskienė feat. Kastulė Ališauskienė
01:52
38
ALUTĮ GĖRIAU
Vladas Starkus feat. Bronius Starkus feat. Leonas Mališauskas feat. Jonas Maslionis
01:44
39
IŠJOJA IŠJOJA
Apolonija Ūsorienė feat. Salemona Mikalauskienė feat. Kastulė Ališauskienė
00:52
40
O JA JA JA JAI, DIEVULIAU MANO
Anelė Stanišauskaitė feat. Marijona Stanišauskaitė feat. Petrė Stanišauskaitė
04:05
41
GEGUTĖLĖ SODELY KUKAVO
Jonas Plepys-Plepas
00:53
42
MELODIJA KARVĖMS IŠ GIRIOS SUŠAUKTI
Jurgis Musninkas
00:34
43
TIRLIAVIMAS
Bonifacas Brazinskas
00:17
44
UNTYTĖ
Kostas Burbulis
00:38
45
UTITIUT
Ignas Baniulis feat. Stasys Janauskas feat. Julius Baniulis feat. Pranas Matulis feat. Povilas Gusevičius
00:28
PRAŠOME PALAUKTI...