DAINOS, MUZIKA IR GĖLĖS (PRANAS LEMBERTAS)
35:00
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
DAINOS, MUZIKA IR GĖLĖS
ANTANAS PAVASARIS
02:09
2
JAUNYSTĖ
Birutė Dabšienė-Vizgirdienė
02:17
3
ŠVENTO JONO NAKTĮ
ANTANAS PAVASARIS
02:58
4
METŲ LAIKAI
BIRUTė DABšIENė-VIZGIRDIENė feat. Rimtautas Dabšys
06:32
5
TAU, SESUTE
Los Angeles Vyrų Kvartetas
02:00
6
RISČIAU AKMENĖLĮ
Toronto "Volungės" Ansamblis
01:48
7
IDĖJOS AMŽIAIS BUS
Janina Čekanauskienė
03:13
8
ATSISVEIKINIMAS
Bostono Vyrų Sekstetas
02:51
9
Demonas, Ištrauka Iš "Mergaitė Ir Choras"
Stasė Daugelienė
03:24
10
Peizažas
BIRUTė DABšIENė-VIZGIRDIENė
02:47
11
IŠ VISŲ KRAŠTŲ
Toronto "Volungės" Ansamblis
02:10
12
DAINOS, MUZIKA IR GĖLĖS
Anita Pakalniškytė
02:51
PRAŠOME PALAUKTI...