LEIDYKLA
Gimtasis žodis
ŽANRAS
Metai
2004
Dainuoj Zuikis, Dainuoj Lapė (Lietuvių Liaudies Dainos Vaikams)
01:03:47
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Joja Joja Ponukas
GYTIS GASPERAITIS feat. GRIEŽIKAI
01:15
2
Kius Kius Kius Į Šakius
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:40
3
Kinku Kinku Domininką
GYTIS GASPERAITIS
00:25
4
Kėkū Kėkū Kėkū, Veža Meška Šėką
Liucija Vaicenavičiūtė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
00:42
5
Kiekū Kiekū, Veža Meška Šieką
GYTIS GASPERAITIS
00:48
6
Taukšt Taukšt Katučių
Liucija Vaicenavičiūtė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:31
7
Gydu Gydu Kačiutes
Liucija Vaicenavičiūtė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS
00:37
8
Viru Viru Košę
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:23
9
MYLU MYLU MYLU
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:37
10
Gandrai Gandrai, Ga Ga Ga
Liucija Vaicenavičiūtė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS
00:34
11
Čiukš Čiukš, Pelėda
Ieva Ramanauskaitė
00:45
12
Šarkele Varnele
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:25
13
Šarkelė Šoka
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. GYTIS GASPERAITIS feat. Juozas Vaicenavičius feat. GRIEŽIKAI
00:55
14
Tupi Katins Ant Tvoros
Liucija Vaicenavičiūtė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
00:32
15
Katins Rains
IEVA RAMANAUSKAITė
00:23
16
Tu Žvirbleli, Tu Tu Tu
Morta Strazdaitė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS
02:26
17
Graži Pana Palėda
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
02:12
18
Viršuj Medelio Pelėda Tupėjo
Veronika Povilionienė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:11
19
Lėk Gervė, Lėk Gervelė
Veronika Povilionienė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS
01:42
20
Gaidys Pupą Rado
MORTA STRAZDAITė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:40
21
Turiu Vištą Kuoduotą
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. MARIUS KAČIULIS
00:50
22
Padainuosiu Gražią Dainą
Veronika Povilionienė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:30
23
Dainuoj Zuikis, Dainuoj Lapė
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. GYTIS GASPERAITIS feat. GRIEŽIKAI
00:39
24
Šoka Kiškis, Šoka Lapė
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
02:25
25
Kur Tu Buvai, Kiškel Mano
Morta Strazdaitė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS
01:32
26
Anam Šone Miško
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS
01:17
27
Ar Teisybę Reik Sakyti
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:01
28
Sėdi Uodas Ant Kelmelio
Veronika Povilionienė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:20
29
Kas Ten Girioj Subraškėj
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS feat. Juozas Vaicenavičius
02:08
30
Ožys Ant Tilto Stovėjo
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS
02:19
31
Turi Boba Oželį
GYTIS GASPERAITIS feat. MARIUS KAČIULIS feat. GRIEŽIKAI
00:43
32
Turėj Bobukė Baltą Ožiuką
Veronika Povilionienė
02:31
33
Kur Buvai, Jonai
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. GYTIS GASPERAITIS
00:54
34
Turiu Gražią Kumelaitę
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS feat. Juozas Vaicenavičius feat. GRIEŽIKAI
01:10
35
Aš Pasėjau Žalią Pupą
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
02:11
36
Nedėlios Rytelį Išėjau Grybauti
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:05
37
Siuntė Mane Motinėlė
Liucija Vaicenavičiūtė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
01:08
38
Pas Motinėlę Valią Turėjau
Morta Strazdaitė
00:42
39
Mamai Džiaugsmas, Kad Turi Sūnelį
Veronika Povilionienė feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
03:50
40
Aš Turėjau Gaidelį
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
03:13
41
Išbėgs Išbėgs Pelė Iš Miško
Morta Strazdaitė feat. JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
01:33
42
Pamačiau Kukutį
JULIUS VAICENAVIČIUS feat. DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:37
43
Oi Tu Ožy, Nu Nu Nu
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GYTIS GASPERAITIS
01:20
44
Dūda Dūda, Kur Tu Eini
Veronika Povilionienė feat. MARIUS KAČIULIS
02:26
45
Ūčia Lylia Tu, Mažoji
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:54
46
Čiūčia Liūlia Dukrytėlė
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:47
47
Aa Aa Dukrelę
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:46
48
Pelel Pelel, Nešk Miegelį
DALIA VAICENAVIČIENĖ
00:55
49
Liūlia Liūlia Mažuliukas
Veronika Povilionienė
00:38
50
A-a A-a Apapa
Veronika Povilionienė
00:22
51
Lylia Lylia, Mažutėli
Morta Strazdaitė
00:35
52
Liūlia Liūlia Mažą
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
00:46
53
A-a A-a Liūli
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. GRIEŽIKAI
01:57
PRAŠOME PALAUKTI...