LEIDYKLA
ŽANRAS
Metai
2009
DUOKIM GARO! 100 GERIAUSIŲ DAINŲ
04:24:30
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
KAS PAS MUMI DĖJOS
KUPETA
01:55
2
NESIŽANYK, BRALIUKAI
NALŠIA
02:20
3
POLKA ''LIPK ANT SIENŲ''
GRIEŽIKAI
01:47
4
O KAS TAU BERNAITĖLIS
Piliarožė
02:15
5
KAI AŠ TURĖJAU
Ratasai
02:36
6
MANO ŠIRDIS JAU SUŽEISTA
KODRAVAS
04:20
7
AŠ IŠGĖRIAU VIENŲ
SADŪNAI
02:52
8
ĖCH TA LAIMĖ
Vėl gegužio žiedai
02:15
9
EI KŪMUŽE KŪMUŽE
TRYS MYLIMOS
02:47
10
TOMO POLKA
DUJA
02:04
11
GRIEŠ ARMONIKA
SADŪNAI
03:18
12
NEBEGRĮŠIU LAUKŲ TAKELIU
INSULA
02:56
13
RAUDONA SAULĖ NUSILEIDO
RATUTO
03:55
14
POLKA
DZIEDUKAI
03:56
15
KAKLELIS GERT IŠTROŠKO
Alka
01:48
16
MAŽAS MAŽAS STALELIUKAS
PRŪSAI ILGI ŪSAI
03:19
17
BITUTE SAMANE
RATILAI
02:03
18
VALSAS
Šilkas
02:15
19
POLKA ''MARYTĖ''
JORĖ
02:01
20
POLKA
RATUTO
02:15
21
ANT AUKŠTO KALNELIO. MEILUTĖ
SERBENTĖLĖ
03:18
22
PUPŲ DĖDĖS POLKA
Raskila
01:59
23
BAIGIAS SKLEISTIS JAU BALTOSIOS ROŽĖS
RUNGA
04:26
24
IR ATJOJO BERNUŽĖLIS
SALDUVĖ
02:51
25
BALNOKIM ŽIRGUS
ŠEDUVOS BERNAI
03:24
26
POLKA ''DUOKIM GARO''
RATUTO
02:28
27
ŽVAIGŽDĖ
SADŪNAI
03:45
28
AŠ NUSIKIRPSIU TRUMPAI PLAUKUS
GRIEŽIKAI
04:29
29
APIE ŽVEJUS
TRYS MYLIMOS
02:10
30
SAULĖ NUSILEIDO
ansamblis „Žibinyčia“
02:44
31
JONKELIS
GONDINGA
02:17
32
DAINUOJU DAINĄ
JORĖ
03:00
33
ŽALIAS GOJUS
DUOKIM GARO VEDĖJAI
01:47
34
POLKA
INSULA
01:26
35
SUŽIBO TOLI ŽIBURĖLIS
Skiemonių kapela
03:02
36
POLKA
BAISOGALOS ARMONIKININKAI
01:17
37
IŠSISKYRĖ KELIAI
SALDUVĖ
02:17
38
PRIE UPĖS SROVĖS BĖGANČIOS
Triskart Du
01:58
39
MĖNESĖLIS
SADŪNAI
02:20
40
TAMSI NAKTIS
Rudenėlis
03:57
41
PALANGOS MIESTELIS
RATUTO
03:53
42
ČIULBA ULBA PAUKŠTELIAI
SENDVARIS
01:33
43
AKŠIN ŽALNIERIUKA
RATUTO
02:33
44
POLKA
VERPETA
01:50
45
AŠ NUEISIU Į ŽALIĄ GIRIĄ
TRYS MYLIMOS
02:46
46
JUOZO POLKA
Raskila
01:51
47
JAU NUVYTO GĖLĖ
KUPETA
04:01
48
AR MATAI, KAIP SKĘSTA
RATUTO
04:54
49
ANZELMUTĖ
DUOKIM GARO VEDĖJAI feat. GRIEŽIKAI
02:34
50
POLKA
SADŪNAI
01:47
51
BĖGINĖJO POVELĖ PO DVARŲ
RATUTO feat. DYVAI
03:47
52
PAUKŠTELA
SADŪNAI
02:34
53
GRAŽIŲ DAINELIŲ NEDAINUOSIU
Raskila
03:41
54
POLKA
GIRNAPUŠĖ
01:24
55
NORĖČIAU MIRT, KADA PRAŽYDĖS GĖLELĖ
Turava
03:09
56
TYLI NAKTIS
MUZIKONTAI IŠ PA UTENAS
03:18
57
OBELIS
SADŪNAI
03:13
58
SAULUTĖ LEIDŽIASI
GONDINGA
02:23
59
FOKSTROTAS KITAIP
MINGĖ
02:00
60
AR PAMENI, MANO MIELAS
GILĖ
02:23
61
POLKA VAILAKINĖ
SADŪNAI
02:04
62
MENU AŠ TAS DIENAS
KAPELA RATA
03:58
63
VALSAS PAUKŠTELI DAINELI
Petronės armonikos
01:32
64
AUKŠTI KALNA
INSULA
02:19
65
KAČERGA
ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS ''ŠEDUVA''
01:19
66
VAI ONULA, VAI SESULA
Raskila
02:28
67
ŽIEMA
SALDUVĖ
03:21
68
PLAUKIA SALOS
MINGĖ
04:37
69
RASOTŲ ŽIEDŲ PRISISKYNĘS
ŠEDUVOS BERNAI
02:49
70
OI BROLI BROLI
RATUTO
02:48
71
PARYČIAIS VĖL ANKSTI AŠ NAMO SUGRĮŽTU
RUNGA
02:00
72
DAINIO POLKA
Molėtų armonikieriai
01:13
73
BULVIAKASIO POLKA
PORINGĖ
02:26
74
ŽALIOJ GIRIOJ
INSULA
01:47
75
DURNAPOLKĖ
Atžalynas
01:30
76
SUKTINIS PASKUTINIS
Triskart Du
01:34
77
POLKA ''GERO ŪPO!''
SADŪNAI
02:43
78
GAUBIA SUTEMOS
ŠEDUVOS BERNAI
03:01
79
KIŠKELIS
RATUTO
02:12
80
TERESĖLI BALUNDĖLI
Telšių smagratis
02:05
81
POLKA ''PRŪSAI ILGI ŪSAI''
PRŪSAI ILGI ŪSAI
02:42
82
GEGUŽINĖS VALSAS
JUOZO ARMONIKIERIAI
02:37
83
DU SMUIKAI PRAVIRKO
BIČIULIAI
03:46
84
ROZALIJOS VALSAS
SENO MIESTO MUZIKANTAI
02:36
85
MANO ŠIRDIS JAU SUŽEISTA
DIEMEDIS
03:29
86
IR VIENĄKART PAVASARĮ
RATUTO
04:42
87
POLKA
VYDRAGA
01:43
88
SENA PATRANKA
KAPELA LIPK ANT SIENŲ
02:14
89
AIN BERNELIS
ŠEDUVOS BERNAI
02:09
90
ZOSIUTĖS POLKA
Salako muzikantai
01:54
91
TAMBURINO POLKA
Raskila
02:08
92
RASOTŲ ŽIEDŲ PRISISKYNUS
KUPOLĖ
02:27
93
TYLIAI PLAUKIA
BIČIULIAI
02:46
94
ŠLEIVA KREIVA KARVĖ
MINGĖ
02:01
95
SENA POLKA
SADŪNAI
02:22
96
VALSO SŪKURIUOS
KAPELA RATA
03:01
97
MUDU SUDIESMA BALTAS RONKELES
SALDUVĖ
03:04
98
POLKA SU PALAUKIMU
Antazavės kapela
01:48
99
SAULUTĖ TEKA RYTUOSE
BIČIULIAI
03:05
100
BLINDOS POLKA
Jungtinė tradicinė kapela
02:44
PRAŠOME PALAUKTI...