APRAŠYMAS
Andrius Pleškūnas gimė 1955 m. kovo 14 d. Kaune, tapytojos Janinos Marijos Pleškūnienės ir skulptoriaus Vlado Pleškūno šeimoje. Mama vaikystė praleido poetiškose Stalupėnų, Įsruties apylinkėse, vėliau mokėsi Kybartų gimnazijoje bei Vilniaus dailės akademijoje, turėjo plataus diapozono sopraną, giedojo bažnyčios chore, koncertavo kaip solistė. Jos rūpesčiu išsipildė sūnaus svajonė - jis tapo muziku. J. Naujalio menų gimnazijoje Andrius mokėsi P. Mažuknaitės bei K. Ivaškevičiaus smuiko klasėse. Vėliau, nuo septintos klasės tvirtus alto muzikavimo pagrindus jam įdiegė didelės erudicijos pedagogas G. Budreika. Kamerinio ansamblio įgūdžius puoselėjo garbusis tarpukario Lietuvos altistas E. Satkevičius.
LEIDYKLA
ŽANRAS
Metai
2003
Dvasiniam Atgimimui (To Spiritual Revival)
01:02:37
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Marija Skaisčiausia (Blessed Virgin Mary)
ANDRIUS PLESKUNAS
00:54
2
Jūros Daina (Sea Song)
ANDRIUS PLESKUNAS
03:26
3
Credo
ANDRIUS PLESKUNAS
01:35
4
Agnus Dei
ANDRIUS PLESKUNAS
03:44
5
Gulbė (The Swan)
ANDRIUS PLESKUNAS
03:01
6
Pie Jesu
ANDRIUS PLESKUNAS
02:54
7
Ave Maria
ANDRIUS PLESKUNAS
03:48
8
Panis Angelicus
ANDRIUS PLESKUNAS
03:55
9
Ant Dainos Sparnų (On The Wings Of The Song)
ANDRIUS PLESKUNAS
03:34
10
Taika Iš Baleto "Kopelija" (Peace From The Ballet Coppelia)
ANDRIUS PLESKUNAS
04:32
11
Ave Maria
ANDRIUS PLESKUNAS
02:24
12
Tylus Ilgesys (Silent Longing)
ANDRIUS PLESKUNAS
06:17
13
Romansas Užmirštas... (Forgotten Romance)
ANDRIUS PLESKUNAS
03:58
14
Ave Maria
ANDRIUS PLESKUNAS
03:00
15
Cantabile
ANDRIUS PLESKUNAS
03:57
16
Koncerto Altui H-moll II D. (Concert For Viola In B-minor Part. II)
ANDRIUS PLESKUNAS
03:58
17
Marija Rožinė (Maria Rosary)
ANDRIUS PLESKUNAS
01:05
18
Pavasaris (Spring)
ANDRIUS PLESKUNAS
01:35
19
Agnus Dei
ANDRIUS PLESKUNAS
03:23
20
Prie Kryžiaus (Fragmentas Iš Baleto "Žizel") (At The Cross (Extract From The Ballet Giselle))
ANDRIUS PLESKUNAS
00:07
21
Velykų Varpai (Easter Bells)
ANDRIUS PLESKUNAS
01:30
PRAŠOME PALAUKTI...