LEIDYKLA
ŽANRAS
Metai
1988
FOLK MUSIC OF THE LITHUANIAN SSR. LIETUVOS TSR LIAUDIES MUZIKA
45:04
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
PRAGALGĖLĮ TRAUKSIU
Emilija Keršienė feat. Teresė Virbalienė
01:43
2
Skudrus mono dalgėlis
Juozas Kazlauskas
00:41
3
VAIKŠTINĖJO TĖVULIS
Ona Jauneikienė feat. Juzė Jezavitienė feat. Petronėlė Krukonienė
04:29
4
Us, birrr, telek
Emilija Keršienė
00:08
5
Oola oola oola
Kazimiera Zalagaitienė
00:11
6
PAS ŠALTU ŠALCINĖLĮ
Ona Jauneikienė
01:27
7
PALŠUS GANIAU JAUTELIUS
PETRAS ZALANSKAS
00:38
8
KAS MAN SUPA
Anastazija Cicėnienė
00:41
9
Aisma į kalną
Luokės etnografinis ansamblis, veda Izabelė Jakavičienė
01:49
10
RALIA, ROLIA
Adelė Sargedienė
00:25
11
RŪTA ŽALIOJ, JAU VAKARAS VAKARĖLIS
Katrė Kašėtienė
02:06
12
Skudrus mono dalgėlis
Juozas Kazlauskas
01:00
13
JOJAU PRO DVARĄ
Vincas Jurčikonis
02:27
14
KALĖDŲ RYTĄ ROŽĖ INŽYDO
ZOSĖ ČIUPALAITĖ
02:41
15
VATIVOOLO, OOLO
Anelė Jankeliūnienė
00:20
16
An kalno, an aukštojo
Ona Sabonienė
02:24
17
KAS TAR TAR' PAR DVARELĮ
Agota Gricienė feat. Barbora Stimburienė feat. Marijona Gricienė
01:42
18
O kai mes augom
Marija Ševerenkienė
01:03
19
PJOVĖ LANKOJ ŠEINĄ
Vaclova Mėčienė
02:31
20
TU KARVELA BRUKUOCELA
Elžbieta Kajetienė
00:49
21
O GINALI GINALI
Antanas Šiaulys
00:15
22
PUTĖ VĖJAS
Izabelė Navickienė
02:01
23
SAULALA MOTULA
Bronė Kašalynienė
00:13
24
Ralio ralio
Bronė Muraškienė
00:46
25
SUPKE MESKE
Julė Jurgelevičiūtė
01:07
26
VALIVOLA VALIVOLA
Anelė Šidlauskienė
00:13
27
Oi tu kragždela
Bronė Bogušienė
01:01
28
KOKS TEN LENGVAS PAILSĖLIS
Ona Galminienė
01:28
29
AŠ PASĖJO DU LINIUKU
Ona Bluzmienė feat. Ona Builienė feat. Elzė Trasauskienė feat. Kristina Builytė
01:46
30
BĖGINĖJO POVELĖ PO DVARĄ
Jonas Vainilaitis
02:23
31
LAISKIS LAISKIS, SAULALA
Ona Grigaliūnienė
02:37
32
VALIOJ PIEVU PEVYTALI
Vladas Starkus feat. Ona Baltušienė feat. Bronius Starkus feat. Leonas Mališauskas feat. Elena Karužienė feat. Marijona Juodviršienė
01:59
PRAŠOME PALAUKTI...