Ir Atmintis, Ir Dabartis... (Vytautas Aleksandras Cinauskas)
01:03:17
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Kur lYgūs laukaI (Juozas TallaT–Kelpša)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
02:42
2
Silpnumo valandėlė
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:15
3
EILUTĖS
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:14
4
JODAMAS STEPE
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:05
5
Rašiau anglim ant beržo tošies...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:40
6
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ (Juozas Naujalis)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
01:52
7
JAUNYSTĖ MūSŲ
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:01
8
VAIKYSTĖS MIŠIOS
VYTAUTAS DUMŠAITIS
03:31
9
KUR LIONGINAS KAMAROJE STRAZDELIO...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:40
10
DAR BUVO
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:34
11
VAKARONĖ
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:39
12
TARDYMAS (Birutei S., pokario metų moksleivei)
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:01
13
NAKTIS BIJSKE
VYTAUTAS DUMŠAITIS
05:16
14
Pasakyk, kur gimei, Severina?..
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:57
15
Marija, Marija (Česlovas Sasnauskas)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
02:28
16
SIBIRIETĖMS
VYTAUTAS DUMŠAITIS
03:00
17
Nuo Igarkos iki Kolymos...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:07
18
KĄ AŠ GALIU
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:04
19
PULKIM ANT KELIŲ (Antanas Strazdas)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
01:56
20
APIE SENĄ BENAMĮ STALĄ
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:58
21
EŽIA
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:50
22
TAI KAIP, SŪNAU, TEN LIETUVOJ...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:48
23
ATLEISKIT MAN
VYTAUTAS DUMŠAITIS
02:37
24
PASAKA
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:33
25
AVILYS
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:29
26
Paplak dar truputį, širdie...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
00:58
27
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ (Stasys Šimkus)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
01:11
28
Mano Gimtinė – upelio pradžia...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
00:59
29
AVINAS
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:22
30
VIETOJE PAREIŠKIMO...
VYTAUTAS DUMŠAITIS
01:39
31
Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui (Giedrius Kuprevičius)
GIEDRIUS KUPREVIČIUS
03:51
panašūs albumai
PRAŠOME PALAUKTI...