ŽANRAS
KANTIČKINĖS GIESMĖS
01:08:52
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
PONE KARALIAU! DIEVE ABRAOMO
VISI
04:18
2
MARIJA MAGDALENA, KAD JĖZAUS IEŠKOJO
VISI
07:52
3
STRIOKS, STRIOKS KADA ŽMOGUS
VISI
05:38
4
MARIJA MAGDALENA, KAD JĖZAUS IEŠKOJO
VISI
09:45
5
ATMINK KRIKŠČIONIE, KĄ JĖZUS KENTĖJO
VISI
11:10
6
MIELIAUSIOJI PONI MANO, KARALIENE DANGAUS
VISI
05:51
7
JUOZAPAI ŠVENTAS, BŪK PAGARBINTAS
VISI
06:08
8
STOVI MOTINA VERKDAMA
VISI
04:12
9
GARBĖ MARIJAI, ŠLOVĖ MARIJAI
VISI
08:08
10
SVEIKA AUŠROS ŽVAIGŽDĖ ŠVIESI
VISI
03:20
11
SVEIKA KARALIENE DANGAUS, MOTINA MEILINGA
VISI
02:30
PRAŠOME PALAUKTI...