APRAŠYMAS
Įrašus atrinko Aušra Žičkienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas.
ŽANRAS
Metai
2004
KARINĖS - ISTORINĖS DAINOS 4 (2 CD)
01:56:03
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
ATSISKIRSIU AŠ NUO JŪSŲ
Adelė Činčikienė-Pivoriūnaitė
01:43
2
O JŪS GĖLĖS, GĖLĖS
Petronė Kvietkauskienė-Kalinauskaitė
00:15
3
Į KOVĄ JUOTI MAN REIKĖJO
Juzefa Puidokienė
01:32
4
ŠĖRIAU ŽIRGELĮ PER SAVAITĖLĘ
Ona Sečinskienė
02:40
5
TAU, SESUTE, PUIKIOS GĖLĖS
Apolonija Vegienė-Trasauskaitė
02:24
6
PASAKYKI, KARVILĖLI
Juozas Jocys
02:12
7
MIGLOTAS RYTAS, TANKUS PUŠYNAS
Antanas Kleiba
02:19
8
DIENA ŠVITO, RASA KRITO
Agota Žuraulienė-Saulevičiūtė
01:15
9
UŽ GIRUŽĖS, UŽ KALNELIA
Ona Sakalienė feat. Anelė Kviklienė
00:41
10
TARP ŽALIUOJANČIŲ KARKLYNŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:09
11
SUŠLAMĖJO GIRIOJ MEDŽIAI
Juozas Jocys
01:46
12
SUBATĖLĖS VAKARĖLĮ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:29
13
UŽ DUNOJĖLIO, PRIE ĄŽUOLĖLIO
Stasė Vitkauskienė-Sadauskaitė
01:31
14
MYLĖJAU MERGELĘ
Viktoras Juodkūnas
02:00
15
ŽYDI, VAI TAI ŽYDI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:14
16
Į KOVĄ, Į KOVĄ VISI, KAS TIK GALI
Stefa Bartušienė-Kautminaitė feat. Marytė Mockienė-Kautminaitė
02:21
17
AUŠTA AUŠRELĖ, NETOLI DIENA
Augustas Kubilius
01:31
18
AN NEMUNO KRANTO
Justina Jundulaitė
02:34
19
MIK SŪNELI MANO BRANGUS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:51
20
AUGO GIRIOJ ĄŽUOLĖLIS
Agota Žuraulienė-Saulevičiūtė
02:36
21
VAI TU ŽIRGE, ŽIRGE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:36
22
KO SUŽVENGEI, RISTAS ŽIRGE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:40
23
ANT NEMUNO KRANTO, ANT PIEVŲ ŽALIŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:29
24
MIGLOTAS RYTAS, TANKUS PUŠYNAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:08
25
JAU SENIAI BUVA KALBIETA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:26
26
MERGYTE MANO, KĄ SUDŪMOJAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:34
27
ANT KALNA MŪRAI
Kazimieras Bernotas
00:28
28
GERSIM, BROLIAI, ULIAVOSIM
Juozas Ramaška
01:55
29
AUŠTA AUŠRELĖ, NETOLI DZIENA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:12
30
ULANAI ULANAI
Nijolė Kričenienė feat. Marija Kričenienė
01:50
31
NEDELIOS RYTELĮ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:20
32
ŠTAI GRĮŽTA IŠ KARO TĖVYNĖS SARGAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:30
33
KO LIŪDI, ŽALIA GIRUŽE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:19
34
UŽ ŽALIO ŠILO ANT LAUKŲ
Vitalija Tarulienė-Vibutytė
04:28
35
MES, LIETUVOS JAUNUOMENĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:19
36
AUGIN TĖVAS VIEN SŪNELĮ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:57
37
MES LIETUVOS KAREIVĖLIAI
Viktoras Murauskas feat. Pijus Kadišius
01:42
38
UŽ ATLANTO VANDENYNO
Zosia Tarailienė-Denaitytė feat. Genia Antanavičienė-Tarailaitė
03:09
39
GAVAU ŽINI VAISKAN JOTI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:43
40
AUGA GIRIAJ ĄŽALĖLIS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:06
41
O KO NUSIŽVENGEI
Eugenija Narušienė-Matulionytė feat. Marytė Mikalajūnienė-Šimulionytė
02:14
42
GAVAU LAIŠKIELĮ
Aleksandras Kumža
01:05
43
ANT KALNO MŪRAI
Ieva Puočiauskienė-Bernatavičiūtė
01:54
44
SĖK, SESULA, ŽALIĄ RŪTĄ
Rožė Sabaliauskienė-Tamulevičiūtė
00:50
45
ANT KALNŲ KALNŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:05
46
PASKUTINĮ JAU KARTĄ ŠIANDIENĄ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:09
47
KAI SAULIUTĖ TEKĖS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:50
48
ANT NEMUNO KRANTO
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:52
49
GULBELIŲ PULKELIS NEMUNĖLIU PLAUKIA
Aldona Zablockaitė
01:41
50
LIETUVA, BRANGI TĖVIŠKĖLE
Teklė Aleknavičienė-Kombaitė
01:34
51
DARIUS IR GIRĖNAS NARSŪS VYRAI BUVO
Bružaitienė
01:26
52
KO LIŪDI, ŽALIA GIRUŽE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:00
53
UŽ ŽALIŲ GIRELIŲ
Antanina Ereminienė
01:03
54
SKUBA MIELAS NEMUNĖLIS
Adomas Šimelionis
01:54
55
KO SUŽVINGAI, RISTAS ŽIRGE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:33
56
KUR LYGŪS LAUKAI ŠALIA NĖRIO
Antanas Pivoriūnas feat. Kostas Šakalys
02:48
57
JAU PAVASARĖLIS
Eugenija Narušienė-Matulionytė feat. Marytė Mikalajūnienė-Šimulionytė
02:41
58
TENAI UŽ KALNŲ, UŽ MIŠKŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:38
59
JAUNA MERGUŽĖLĖ, KAI RŪTELĖ VYTO
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:44
60
ŠIAURĖS VĖJAS BAISIAI ŪŽIA
Bronė Blažienė
00:34
61
NE PUŠYS VAITOJA TEN, AUDRAI PABUDUS
Janina Bortkevičiūtė
01:33
62
AUGO KIEMI KLEVELIS
Barbora Buivydaitė
01:48
63
ŽALI ŽOLYNĖLIAI ŽYDĖKIT, KVEPĖKIT
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:52
64
AUŠTA AUŠTA ŠVIESUS PAŽARĖLIS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:53
65
AUŠTA DIENELĖ GRAŽI, SAULĖTA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:58
66
KAD LAKŠTUTE BŪT GALĖČIAU
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:11
67
JAU STOVI ŽIRGAI PABALNOTI
Izabelė Klausauskienė-Klausauskaitė feat. Pranciška Šimkuvienė-Gudaitytė
01:18
68
AUKŠTAIČIŲ ŽALIAS KRAŠTAS AIDI
Elena Mikužienė-Gečaitė feat. Algirdas Mikužas feat. Alma Mažėdienė-Gečaitė feat. Antanas Mažėdas feat. Marytė Rimkienė-Gečaitė feat. Adelė Kauneckienė-Gečaitė
01:32
69
PRIEŠ SAULĘ GINKLAI SUMIRGĖJO
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:29
PRAŠOME PALAUKTI...