KARINĖS - ISTORINĖS DAINOS 4 (2 CD)
adelė činčikienė-pivoriūnaitė
atsiskirsiu aš nuo jūsų
petronė kvietkauskienė-kalinauskaitė
o jūs gėlės, gėlės
juzefa puidokienė
į kovą juoti man reikėjo
ona sečinskienė
šėriau žirgelį per savaitėlę
apolonija vegienė-trasauskaitė
tau, sesute, puikios gėlės
juozas jocys
pasakyki, karvilėli
antanas kleiba
miglotas rytas, tankus pušynas
agota žuraulienė-saulevičiūtė
diena švito, rasa krito
ona sakalienė feat. anelė kviklienė
už giružės, už kalnelia
nežinomas atlikėjas
tarp žaliuojančių karklynų
juozas jocys
sušlamėjo girioj medžiai
nežinomas atlikėjas
subatėlės vakarėlį
stasė vitkauskienė-sadauskaitė
už dunojėlio, prie ąžuolėlio
viktoras juodkūnas
mylėjau mergelę
nežinomas atlikėjas
žydi, vai tai žydi
stefa bartušienė-kautminaitė feat. marytė mockienė-kautminaitė
į kovą, į kovą visi, kas tik gali
augustas kubilius
aušta aušrelė, netoli diena
justina jundulaitė
an nemuno kranto
nežinomas atlikėjas
mik sūneli mano brangus
agota žuraulienė-saulevičiūtė
augo girioj ąžuolėlis
nežinomas atlikėjas
vai tu žirge, žirge
nežinomas atlikėjas
ko sužvengei, ristas žirge
nežinomas atlikėjas
ant nemuno kranto, ant pievų žalių
nežinomas atlikėjas
miglotas rytas, tankus pušynas
nežinomas atlikėjas
jau seniai buva kalbieta
nežinomas atlikėjas
mergyte mano, ką sudūmojai
kazimieras bernotas
ant kalna mūrai
juozas ramaška
gersim, broliai, uliavosim
nežinomas atlikėjas
aušta aušrelė, netoli dziena
nijolė kričenienė feat. marija kričenienė
ulanai ulanai
nežinomas atlikėjas
nedelios rytelį
nežinomas atlikėjas
štai grįžta iš karo tėvynės sargai
nežinomas atlikėjas
ko liūdi, žalia giruže
vitalija tarulienė-vibutytė
už žalio šilo ant laukų
nežinomas atlikėjas
mes, lietuvos jaunuomenė
nežinomas atlikėjas
augin tėvas vien sūnelį
viktoras murauskas feat. pijus kadišius
mes lietuvos kareivėliai
zosia tarailienė-denaitytė feat. genia antanavičienė-tarailaitė
už atlanto vandenyno
nežinomas atlikėjas
gavau žini vaiskan joti
nežinomas atlikėjas
auga giriaj ąžalėlis
eugenija narušienė-matulionytė feat. marytė mikalajūnienė-šimulionytė
o ko nusižvengei
aleksandras kumža
gavau laiškielį
ieva puočiauskienė-bernatavičiūtė
ant kalno mūrai
rožė sabaliauskienė-tamulevičiūtė
sėk, sesula, žalią rūtą
nežinomas atlikėjas
ant kalnų kalnų
nežinomas atlikėjas
paskutinį jau kartą šiandieną
nežinomas atlikėjas
kai sauliutė tekės
nežinomas atlikėjas
ant nemuno kranto
aldona zablockaitė
gulbelių pulkelis nemunėliu plaukia
teklė aleknavičienė-kombaitė
lietuva, brangi tėviškėle
bružaitienė
darius ir girėnas narsūs vyrai buvo
nežinomas atlikėjas
ko liūdi, žalia giruže
antanina ereminienė
už žalių girelių
adomas šimelionis
skuba mielas nemunėlis
nežinomas atlikėjas
ko sužvingai, ristas žirge
antanas pivoriūnas feat. kostas šakalys
kur lygūs laukai šalia nėrio
eugenija narušienė-matulionytė feat. marytė mikalajūnienė-šimulionytė
jau pavasarėlis
nežinomas atlikėjas
tenai už kalnų, už miškų
nežinomas atlikėjas
jauna mergužėlė, kai rūtelė vyto
bronė blažienė
šiaurės vėjas baisiai ūžia
janina bortkevičiūtė
ne pušys vaitoja ten, audrai pabudus
barbora buivydaitė
augo kiemi klevelis
nežinomas atlikėjas
žali žolynėliai žydėkit, kvepėkit
nežinomas atlikėjas
aušta aušta šviesus pažarėlis
nežinomas atlikėjas
aušta dienelė graži, saulėta
nežinomas atlikėjas
kad lakštute būt galėčiau
izabelė klausauskienė-klausauskaitė feat. pranciška šimkuvienė-gudaitytė
jau stovi žirgai pabalnoti
elena mikužienė-gečaitė feat. algirdas mikužas feat. alma mažėdienė-gečaitė feat. antanas mažėdas feat. marytė rimkienė-gečaitė feat. adelė kauneckienė-gečaitė
aukštaičių žalias kraštas aidi
nežinomas atlikėjas
prieš saulę ginklai sumirgėjo
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.