KUR ČIULBA ULBA PAUKŠTELIAI (PETRO ZALANSKO DAINOS)
01:14:48
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
VAI AŠ EISIU TON ŠALELĖN (VESTUVINĖ DAINA)
Vilkiaucinis feat. Ona Liugaitė
01:52
2
OI GĖRIAU, GĖRIAU (MEILĖS DAINA)
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
03:05
3
PALŠUS GANIAU JAUTELIUS (NAKTIGONIŲ DAINA)
Veronika Povilionienė
00:38
4
BĖKIT, BARELIAI (RUGIAPJŪTĖS DAINA)
Simonas Liugas
01:12
5
ATLYJA LIETUS (ŠIENAPJŪTĖS DAINA)
RUGIAVEIDĖ
01:39
6
TAI CYKUS BERNELIS (NAKTIGONIŲ DAINA)
Inga Strungytė
01:40
7
JAU VAKARAS, RŪTA ŽALIOJ (RUGIAPJŪTĖS)
KŪLGRINDA feat. Dovydas Lapinskas feat. RITA MAČILIŪNAITĖ
03:44
8
LYDIMO DIEVAS (POEZIJA)
Vladas Braziūnas
01:07
9
VAI SALIU SALIU, SIERAS SAKALĖLI (ADVENTO DAINA)
BIRUTĖ ZALANSKAITĖ
01:43
10
ČIULBA ULBA SAKALAS (VESTUVINĖ DAINA)
Liudas Augaitis feat. Vladas Braziūnas
03:11
11
AŠ PASĖJAU ŽALIŲ PUPŲ (VAIKŲ DAINA)
DALIA VAICENAVIČIENĖ feat. JULIUS VAICENAVIČIUS
02:11
12
KAD AŠ BŪTAU ŽINOJIS (VESTUVINĖ DAINA)
Regimantas Pranaitis
01:39
13
ŽVENK, ŽIRGELE, PER MARIAS PLAUKDAMAS (VESTUVINĖ DAINA)
INGA RINKEVIČIENĖ
01:32
14
SUKVIETĖ ŽVIRBLALIS (VAIKŲ DAINA)
Justė Šidiškytė
01:27
15
ŠIŲ NAKTELĮ, PER NAKTELĮ (VESTUVIŲ DAINA)
Modesta Liugaitė-Černiauskienė
04:13
16
LĖK, SAKALE (VESTUVIŲ DAINA)
Janina Aliukevičiūtė
02:54
17
KO SEDZI, MARULA (VESTUVIŲ DAINA)
Vilkiaucinis feat. Ona Liugaitė
02:40
18
VAI TU SAKAL SAKALE (VESTUVIŲ DAINA)
Vytautas Musteikis
03:34
19
LAUKĖM SVOTŲ (VESTUVIŲ DAINA)
BIRUTĖ ZALANSKAITĖ
00:44
20
ŠIŲ TAMSIŲ NAKTELĮ (VESTUVIŲ DAINA)
Simonas Liugas
02:15
21
BĖKIE, ŽIRGELI (VESTUVIŲ DAINA)
Veronika Povilionienė
01:42
22
DVEJUS TREJUS METELIUS PAS BERNELĮ BUVAU (VESTUVIŲ DAINA)
Liudas Augaitis
05:12
23
ANT TĖVULIO DIDŽIO DVARO (ŠEIMOS DAINA)
Giedrė Kisielienė feat. Vytautas Tumėnas feat. Simonas Liugas
01:42
24
MARDASAVAS (POEZIJA)
Vladas Braziūnas
00:37
25
TU PUCINE RAUDONASAI (ŠEIMOS DAINA)
RYTIS AMBRAZEVIČIUS
01:44
26
NEDAUG IŠGĖRIAU (KARINĖ - ISTORINĖ)
Algirdas Matijoška
03:01
27
SAULALA RAUDONA, PASAULIAI GELTONI (ŠEIMOS DAINA)
Marija Liugienė
02:09
28
ŽALIOJ GIRIOJ STADALĖLIS (MEILĖS DAINA)
BIRUTĖ ZALANSKAITĖ
02:42
29
ALAUS, ALAUS (VAIŠIŲ DAINA)
Simonas Liugas
01:12
30
ŠILALIN AUGO (RUGIAPJŪTĖS DAINA)
Eglė Burkšaitytė
04:36
31
LAIDA APIE PETRĄ ZALANSKĄ (POEZIJA)
Vladas Braziūnas
01:06
32
PONE KARALIAU, DIEVE ABRAOMO (GIESMĖ)
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) Bažnyžios Kantičkinių Giesmių Grupė feat. Modesta Liugaitė-Černiauskienė
04:16
33
ŠVENČIAUSIA PANA (GIESMĖ)
Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Senųjų Giesmių Ansamblis feat. Jonas Volungevičius
01:49
PRAŠOME PALAUKTI...