LEISKIT Į TĖVYNĘ... Dainos, maršai (Bronius Jonušas)
34:30
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Ei, pasauli!
Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas
04:13
2
SUAIDĖS VĖL LAISVĖS DAINOS
Lietuvos televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas R. Katinas feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
02:54
3
GAUDŽIA TRIMITAI
LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO VALSTYBINIS CHORAS, DIRIGENTAS R. KATINAS feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
04:28
4
DAINAVA
LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO VALSTYBINIS CHORAS, DIRIGENTAS R. KATINAS feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
02:17
5
PLAUKIA SAU LAIVELIS
LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
05:19
6
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA
LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
03:09
7
VĖL PASAKYSI
IRENA MILKEVIČIŪTĖ feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
02:31
8
ŠĖRIAU ŽIRGELĮ
LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO VALSTYBINIS CHORAS, DIRIGENTAS R. KATINAS feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
02:28
9
LAUKŲ DAINA
LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO VALSTYBINIS CHORAS, DIRIGENTAS R. KATINAS feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
03:26
10
LEISKIT Į TĖVYNĘ
LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO VALSTYBINIS CHORAS, DIRIGENTAS R. KATINAS feat. LIETUVOS NACIONALINėS FILHARMONIJOS SIMFONINIS ORKESTRAS, DIRIGENTAS J. DOMARKAS
03:45
PRAŠOME PALAUKTI...