LIETUVIŲ MUZIKOS ANTOLOGIJA X KLASEI (SUD. EDUARDAS BALČYTIS) (4 CD)
05:09:29
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
DAINA APIE ŽYGIMANTO AUGUSTO KARŪNAVIMĄ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:31
2
DAINA APIE ŽYGIMANTO AUGUSTO JUNGTUVES
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:43
3
GEDULINGA GIESMĖ PRIE BARBOROS RADVILAITĖS KAPO
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:15
4
BALETO ORFĖJAS IR EURIDIKĖ UVERTIŪRA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:54
5
GARBINKIT, GALINGIEJI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:49
6
ŠLOVINKIT, ŽMONĖS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:45
7
PAVASARIS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:06
8
GYVENIMĄ TAS TURĖS PAŠLOVINTĄ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:56
9
POLONEZAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:27
10
ATSISVEIKINIMAS SU TĖVYNE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:00
11
AUŠROS VARTŲ LITANIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:45
12
LIETUVIŠKA RAPSODIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
05:21
13
TAUTIŠKA GIESMĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:34
14
SVAJONĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:26
15
NOKTIURNAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:54
16
TYLIĄJĄ NAKTĮ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:00
17
UNUS EX DISCIPULIS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:24
18
LIETUVA BRANGI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:21
19
JAUNIMO GIESMĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:41
20
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:11
21
MARIJA, MARIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:52
22
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:55
23
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:10
24
SESUTĖLĖS LELIJĖLĖS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:52
25
ŠTAI MES TARNAITĖS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:19
26
PO TAMSIAI NAKTELEI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:30
27
BIRUTĖS ARIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:34
28
AUKŠTAIČIAI ŽEMAIČIAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:06
29
GLORIA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:03
30
KYRIE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:41
31
BEAUŠTANTI AUŠRELĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:42
32
OI GIRIA, GIRIA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:21
33
BĖKIT, BARELIAI TEMA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:42
34
KVARTETAS C-MOLL. I D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:31
35
KVARTETAS C-MOLL. II D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:30
36
KVARTETAS C-MOLL. III D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:14
37
MIŠKE. 1 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:31
38
MIŠKE. 2 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:16
39
MIŠKE. 3 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:23
40
MIŠKE. 4 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:12
41
JŪRA. 1 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:01
42
JŪRA. 2 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:57
43
JŪRA. 3 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:35
44
JŪRA. 4 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:56
45
JŪRA. 5 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:22
46
JŪRA. 6 FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:12
47
PRELIUDAS A-MOLL
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:14
48
PRELIUDAS B-MOLL
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:00
49
VAKARINIAI VARPAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:30
50
NOKTIURNAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:59
51
PRELIUDAS TĖVE MŪSŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:10
52
PRELIUDAS F-DUR
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:03
53
FUGA C-MOLL
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:37
54
FUGA CIS-MOLL
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:21
55
LIETUVOJE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:16
56
FINALAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:11
57
ADAGIO IŠ BALETO JŪRATĖ IR KASTYTIS (1933)
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:59
58
SIMFONINĖS VARIACIJOS (1933)
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:41
59
GYVENIMO ŠOKIS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:13
60
TĖVE MŪSŲ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:26
61
JAUNOJO BAJORO DAINA IŠ OPEROS GRAŽINA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:53
62
UVERTIŪRA SIMFONINIAM ORKESTRUI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:58
63
VASAROS NAKTYS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:15
64
ŠOKIS SU LANKU IŠ BALETO SUŽADĖTINĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:37
65
ŽVAIGŽDUTĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:59
66
KONCERTAS SMUIKUI IR ORKESTRUI (1948), II D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:16
67
DALIOS ARIJA IŠ OPEROS DALIA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:38
68
SKUDUČIO BALADĖ IŠ OPEROS DALIA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:37
69
GRAFIKA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:35
70
ELEKTRINĖ POEMA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:22
71
NAKTIES SVAJOS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:06
72
IV SIMFONIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:01
73
KYRIE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:06
74
I SIMFONIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:43
75
LIETUVOS IDILIJOS. VASAROS RYTO AIDAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:01
76
OI GRIEŽLE
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:17
77
EI MUDVI SESELĖS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:00
78
ŽIOGAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:08
79
VAPSVA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:07
80
ŪDRIO DAINA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:21
81
PILĖNAI. FINALAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:36
82
ANT MARIŲ KRANTO
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
05:07
83
AFRIKIETIŠKI ESKIZAI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
05:15
84
CANTUS MAGNIFICAT, I D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:16
85
SUGRIAUTO MIESTO KAUKĖ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
05:29
86
KONCERTAS SMUIKUI IR ORKESTRUI NR. 2. I D. FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:52
87
KONCERTAS SMUIKUI IR ORKESTRUI NR. 2. II D. FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
00:48
88
OPERA KELIONĖ Į TILŽĘ. INDRĖS SCENA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:01
89
OPERA KELIONĖ Į TILŽĘ. ANSO ARIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:00
90
OPERA KELIONĖ Į TILŽĘ. ANSO IR INDRĖS DUETAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:31
91
SIMFONIJA STYGINIAMS. PRELIUDAS - ISTORIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:01
92
SIMFONIJA STYGINIAMS. VARIACIJOS - RETORIKA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:11
93
SIMFONIJA STYGINIAMS. INTERLIUDIJA - ASTRONOMIJA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:43
94
SIMFONIJA STYGINIAMS. TOKATA - MATEMATIKA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:43
95
GLORIA URBI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:40
96
VALDOVĖS SCENA IŠ OPEROS LEGENDA APIE MEILĘ
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:04
97
GOTIŠKOJI POEMA SIMFONINIAM ORKESTRUI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:37
98
DZŪKIŠKOS VARIACIJOS
Veronika Povilionienė feat. KAUNO VALSTYBINIS CHORAS feat. Lietuvos Kamerinis Orkestras
04:41
99
CANTUS AD FUTURUM. I D.
REGINA MACIŪTĖ feat. SIGUTĖ STONYTĖ feat. Musica Humana
02:09
100
CANTUS AD FUTURUM. II D.
REGINA MACIŪTĖ feat. SIGUTĖ STONYTĖ feat. Musica Humana
01:41
101
CANTUS AD FUTURUM. III D.
REGINA MACIŪTĖ feat. SIGUTĖ STONYTĖ feat. Musica Humana
02:57
102
LAIŠKAS VISIEMS TIKINTIESIEMS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
05:01
103
ŽALIASIS MARŠAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:12
104
SAKMIŲ SIUITA
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:36
105
DIEVO AVINĖLIS. GABIJOS DAINA
Ligita Račkauskaitė feat. Mindaugas Žemaitis feat. VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS feat. KAUNO VALSTYBINIS CHORAS feat. Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras
02:37
106
DIEVO AVINĖLIS. FINALAS
Ligita Račkauskaitė feat. Mindaugas Žemaitis feat. VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS feat. KAUNO VALSTYBINIS CHORAS feat. Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras
04:33
107
MEILĖS KALNAS
BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ feat. Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras
03:13
108
KONCERTAS OBOJUI, KLAVESINUI IR STYGINIAMS (1981), I D.
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:34
109
NAUJASIS TURKŲ MARŠAS SINTEZATORIUI
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
03:46
110
ŠARKELA VARNELA
Šiaulių kamerinis choras "Polifonija"
01:14
111
REQUIEM KYRIE
REGINA MACIŪTĖ feat. ALGIRDAS JANUTAS feat. VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS feat. KAUNO VALSTYBINIS CHORAS feat. Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras
05:25
112
REQUIEM AETERNAM
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
01:50
113
DU KLAUSIMAI LAUKINĖS SLYVOS MEDŽIUI
VALENTINAS GELGOTAS feat. ALEKSANDRAS BATOVAS feat. KAZIMIERAS APANAVIČIUS feat. IMINAS KUČINSKAS feat. VYTAUTAS KORYS feat. POVILAS STRAVINSKAS
02:11
114
MEILĖS DAINA IR IŠSISKYRIMAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:51
115
BACHVARIATIONEN KETURIEMS SMUIKAMS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
02:30
116
ORATORIJA CENTONES MEA URBI
REGINA MACIŪTĖ feat. Ignas Misiūra feat. Choras "Aidija" feat. Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras
03:48
117
OPERA MAŽVYDAS. III PROLOGAS IMKIET MANI IR SKAITIKIET
VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS feat. Klaipėdos muzikinio teatro choras ir orkestras feat. E. Balsio menų gimnazijos berniukų choras
05:55
118
OPERA MAŽVYDAS. III MAŽVYDO MONOLOGO FRAGMENTAS
NEŽINOMAS ATLIKĖJAS
04:50
119
OPERA MAŽVYDAS. EPILOGO FRAGMENTAS
VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS feat. Klaipėdos muzikinio teatro choras ir orkestras feat. E. Balsio menų gimnazijos berniukų choras
06:51
PRAŠOME PALAUKTI...