ŽANRAS
Metai
2007
LITHUANIAN CAMPFIRE STORIES
38:22
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
BALTAS BALTAS
12 BAJORES
00:54
2
LINKSMUMAS EINA PER GIRIAS
12 BAJORES
02:22
3
MACNUS MACNUS
12 BAJORES
01:42
4
PALANKĖJ PALANKĖJ
12 BAJORES
02:30
5
ATSKREND SAKALĖLIS
12 BAJORES
01:16
6
STOVIU AŠ PARIMUS
12 BAJORES
03:32
7
ATEINA NAKTIS
12 BAJORES
01:11
8
TOLI TOLI
12 BAJORES
01:41
9
GRĮŠIM GRĮŠIM
12 BAJORES
01:18
10
PIEVOS ŽALIOS
12 BAJORES
02:39
11
KUR GINTARAIS NUSĖTAS MARIŲ KRANTAS
12 BAJORES
02:01
12
DAR NE JOK, DAR SUSTOK
12 BAJORES
01:55
13
SAULUTĖ TEKĖJO
12 BAJORES
00:52
14
O ATSIMENU NAMELĮ
12 BAJORES
01:30
15
TYLŪS ARMONIKOS TONAI
12 BAJORES
01:42
16
PASISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ
12 BAJORES
01:39
17
PILKI KELELIAI DUNDA
12 BAJORES
01:34
18
SUK SUK RATELĮ
12 BAJORES
01:10
19
KAIP VERKIANTIS SMUIKAS
12 BAJORES
01:45
20
TĖVIŠKĖLĖ TĖVIŠKĖLĖ
12 BAJORES
02:11
21
NUSILEIDO SAULUŽĖLĖ
12 BAJORES
01:15
22
MYLĖJAU MERGELĘ
12 BAJORES
01:43
PRAŠOME PALAUKTI...