MAIRONIS 150 (PETRAS BINGELIS, RIMANTAS BAGDZEVIČIUS, MYKOLAS STANEVIČIUS)
58:43
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
VARPAI
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:19
2
LIETUVA BRANGI (J. NAUJALIS, J. JUZELIŪNAS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
06:21
3
ANT PUNIOS KALNO
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
04:54
4
IŠNYKSIU KAIP DŪMAS
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:31
5
AŠ NORĖČIAU PRIKELTI
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:13
6
GIMTINĖ
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:22
7
BURTAI (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:25
8
TRAKŲ PILIS
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:33
9
NUO BIRUTĖS KALNO
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:26
10
KUR ŠIANDIENĄ JINAI (IŠ ''JAUNOJI LIETUVA'')
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:59
11
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ (Č. SASNAUSKAS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
03:35
12
NEBEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:35
13
DAINŲ DAINELĖ (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:43
14
JAUNIMO GIESMĖ (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:38
15
MANO MOKSLO DRAUGAMS
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:58
16
KUR LYGŪS LAUKAI (J. TALLAT-KELPŠA)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
01:41
17
OI NEVERK, MOTUŠĖLE
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:12
18
VASAROS NAKTYS (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
03:12
19
TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
03:06
20
PAVASARIS (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:29
21
UŽ RASEINIŲ ANT DUBYSOS (J. NAUJALIS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
02:54
22
UŽMIGO ŽEMĖ (Č. SASNAUSKAS)
KAUNO VALSTYBINIS CHORAS
04:37
PRAŠOME PALAUKTI...