OI RŪTA RŪTA (Dainos iš visos Lietuvos)
01:15:04
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Augo abełėla aukšta ir šakota
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:12
2
Pasakojimas apie senovines piršlybas, važiavimą jaunojo ūkio apžiūrėt
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
06:05
3
Krenta rasytėla
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:31
4
Oi rūta, rūta
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:24
5
Sakiau, berneli, aš tau nekartą
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
03:56
6
An tiltalio stovėjau
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:33
7
Augo sode serbentai
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
03:16
8
Pasakojimas, kaip kelia po devynių vakarų užsiverkusią jaunąją, kaip pamergės ją rengia
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:49
9
Suvejam, sesute, tavi palydėti
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
03:58
10
Pasakojimas, kaip virkdo jaunąją, kaip atvažiuoja jaunikis su pajauniais
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:05
11
Dainuok, sesula, dabar laikelis
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:27
12
Pro žalių sodų šviečia saulute
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
05:02
13
Ruoškis, sesute, ruoškis ir važiuok
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
03:02
14
Pasakojimas, kaip po jungtuvių jaunieji grįžta iš bažnyčios, kaip stato bromą, kaip sutinka jaunuosius
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
00:59
15
Ar jau visi sugula
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:43
16
Alutį gėriau, gražiai dainavau
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:15
17
Pasakojimas apie vogimą rakandų, kraičvežių laukimą, išvažiavimą jaunojo pusėn
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:12
18
Atsikėlus unksti rytą
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:20
19
Kai man vežė iš namų
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:15
20
Pasakojimas, kaip sutinka vestuvininkus jaunikio pusėje, jaunuosius apipila avižomis
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:27
21
Atvažiuoja Rygos kupčiai
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:17
22
Atvažiuoja svočiute
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:37
23
Pasakojimas, kaip neprašyta eidavo svočios apgiedot ir dėkodavo už gautas dovanas
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
02:10
24
Piršlys melagis
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:10
25
Ti šiłi šilaly
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
03:50
26
Sesutėla mana
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:40
27
Ne dėkui tėvui nei motinėlai
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
04:10
28
Pasakojimas apie marčios gyvenimo pradžią vyro namuose, apie anytos užduodamus darbus
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:51
29
Mūs lietuvaitės darbščios mergaitės
FOLKLORO ANSAMBLIS ''IEVUŽĖ''
01:48
PRAŠOME PALAUKTI...