Skalsa. Lietuvių Liaudies Dainos
57:15
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Labas Rytas Uošvele (Vabalninkas), Švilpa
SKALSA
00:28
2
Duktė Mano Simoniene (Tilžė), Lumzdelis
SKALSA
01:04
3
Lioj, Bajoraite (Vabalninkas), Lumzdeliai
SKALSA
00:26
4
Sode Lapai (Kupiškis), Šiaudynės
SKALSA
00:19
5
Ar Aš Tau Nesakiau (Šalabanas)
SKALSA
00:47
6
Gerkime Kūmute Mes Aplinkui (Būdų Km., Birštono Vls.)
SKALSA
00:50
7
Polka (Zarasai), Cimbolai
SKALSA
01:24
8
Oi, Vienas Vienas (Kaišiadorys)
SKALSA
01:28
9
Dobilio To Ta Ta (Vabalninkas), Lumzdeliai
SKALSA
00:29
10
Aglala Aglala (Trečiokų Km., Trakų Raj.)
SKALSA
01:10
11
Čiūtyte Rūtela (Kupiškis), Lumzdeliai
SKALSA
00:29
12
Žalia Eglute (Zūbiškių Km., Kaišiadorių Raj.)
SKALSA
02:39
13
Skurdutė (Biržai), Skudučiai
SKALSA
00:39
14
Per Tėvulio Dzidzį Dvarų (Trakų Aps.), Smuikas, Dūdmaišis
SKALSA
03:28
15
Už Jūrių, Už Marių (Užnemunė), Kanklės, Dambrelis
SKALSA
01:39
16
Eiliom Susėdom (Vabalninkas), Lumzdeliai
SKALSA
00:34
17
Gerkime Broliukai (Mitraukos Km., Varėnos Raj.), Smuikas, Dūdmaišis
SKALSA
00:59
18
Arielkyte Dylio (Svilių Km., Vabalninko Raj.), Švilpa
SKALSA
02:39
19
Išaugo Ąžuolėlis (Zūbiškių Km., Kaišiadorių Raj.)
SKALSA
02:14
20
Tu Tu Tui Obelėle (Kupiškis), Lumzdeliai
SKALSA
00:26
21
Kūlį Kepė (Pandėlys), Skudučiai
SKALSA
00:38
22
Šumnas Šumnas (Padvarių Km., Čiobiškio Raj.)
SKALSA
00:59
23
Mes Vbuviema, Tūto (Galvokų Km., Vabalninko Vls.), Lumzdeliai
SKALSA
00:37
24
Kelkis Sūneli (Gavėniškio Km., Papilio Aps.)
SKALSA
01:10
25
Trop, Tropo, Lylio (Gavėniškio Km., Papilio Aps.), Lumzdeliai
SKALSA
00:43
26
Ta Ta Toi, Obalala (Kadarų Km., Papilio Vls.), Lumzdeliai
SKALSA
00:31
27
Ten Toli Pagiry (Adutiškis), Smuikas, Dūdmaišis
SKALSA
02:44
28
Polka (Kavarskas, Anykščių Raj.), Cimbolai
SKALSA
01:04
29
Ne Bile Krūmo (Ruckiškių Km., Trakų Raj.), Kanklės, Lumzdelis
SKALSA
03:12
30
Graži Mūs Ponia Suoka (Druskininkai)
SKALSA
00:55
31
Lioi šokėla (Svilių Km., Vabalninko Raj.), Skudučiai
SKALSA
00:54
32
Sėdi Svociutė (Lazdinių Km., Adutiškio Raj.)
SKALSA
01:14
33
Žiba žibinyčia (Vabalninkas), Švilpa, Skudučiai
SKALSA
01:10
34
Svočiula Pumpura (Suvaizdžių Km., Pandėlio Raj.), Ožragis, Skudučiai
SKALSA
00:35
35
Užaugau Kaimely (Karužų Km., Rudaminos Apyl., Lazdijų Raj.)
SKALSA
03:06
36
Eitinė (Savučių Vien., Vabalninko Vls.), Skudučiai
SKALSA
00:34
37
Oi, Matul Matula (Kaišiadorys)
SKALSA
02:23
38
Kirtau Rūtelą (Kavarskas), Kanklės
SKALSA
01:55
39
Tūtoj Sadūta (Vabalninkas), Lumzdeliai
SKALSA
00:27
40
Saulė Užtekėjo (Purvėniškių Km., Švenčionių Raj.)
SKALSA
02:30
41
Oi, Už Jūrelių, Oi, Už Marelių (Kietaviškių Km., Kaišiadorių Raj.), Kanklės
SKALSA
02:46
42
Aušta Aušrela (Juodikių Km., Molėtų Raj.)
SKALSA
02:27
43
Valacko Pirmoji (Vabalninkas), Lumzdelis
SKALSA
00:30
PRAŠOME PALAUKTI...