STASYS ŽLIBINAS. ATSILIEPK DAINOJ
01:06:16
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
JAUNYSTĖ
N RAMANAUSKAS
02:27
2
RIDIG DO
ANSAMBLIS ARMONIKA
03:14
3
ŽYDĖJIMO ŠVIESA
I JANUŠEVIČIŪTĖ
03:09
4
IŠKELIAUJANT
NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ
03:38
5
KUR TAS KELELIS
V MINKEVIČIUS feat. LRT VYRŲ OKTETAS
01:41
6
ELEKTRĖNŲ ŽIBURIAI
JONAS MAŠANAUSKAS
02:26
7
VAIKYSTĖS LIETUS
ALDONA STASILEVIČIŪTĖ
02:37
8
ATSILIEPK DAINOJ
N RAMANAUSKAS
02:59
9
NERINGA
CELINA LINA URNIKYTĖ feat. ALFREDAS MACIUS
05:18
10
BERNIUKAI
OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS feat. POVILAS MEŠKĖLA
04:04
11
MEILĖS VASARA
NIJOLĖ TALLAT-KELPŠAITĖ feat. ALEKSAS LEMANAS
02:12
12
AŠ LAIMINGAS
ALGIRDAS MOTŪZA
02:33
13
VĖJAS MAN PASAKĖ
ESTRADINĖS MELODIJOS VIA
02:52
14
BRANGIAUSIA ŽEMĖ
ANSAMBLIS ARMONIKA
02:58
15
VYŠNIOS ŽYDI
KASTYTIS KERBEDIS
03:03
16
IŠ GLĖBIO VASAROS UGNIES
STASYS POVILAITIS
03:51
17
MUMS LIKIMAS SKYRĖ
CELINA LINA URNIKYTĖ feat. ALFREDAS MACIUS
03:04
18
ŽVAIGŽDĖ
Vytautas Šiškauskas feat. A JURKONIS
03:36
19
GROMATĖLĘ PARAŠIAU
ANSAMBLIS ARMONIKA
02:16
20
MĖLYNAKĖ RASA
ONUTĖ VALIUKEVIČIŪTĖ feat. MERGINŲ VOKALINIS TRIO
03:08
21
JAUNŲJŲ PASVEIKINIMAS
ALGIRDAS MOTŪZA feat. A PETKUS
02:44
22
NEPAŽĮSTAMAJAI
J VERNICKAS feat. J GIRIJOTAS feat. P VAICEKONIS
02:26
PRAŠOME PALAUKTI...