Suvalkijos dainos ir muzika. 1935-1939 metų fonografo įrašai
liaudies dainininkai ir muzikantai
šaly kelio jovaras stovėjo (marija rimienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai tu rugeli žiemkentėli (marė arnastauskienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
piemenų melodija (jurgis byla)
liaudies dainininkai ir muzikantai
oi, tai dėkui saulutei, ką anksti nusileido (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
stovi jovaras vartuose (marija rimienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
piemenukų melodija (jurgis gudynas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
prieš kalną beržai, pakalnėj klevai (martynas jankus)
liaudies dainininkai ir muzikantai
senovės valsas (simas popiera)
liaudies dainininkai ir muzikantai
šocas (pranas puskunigis)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai, niekur nėra tokio dvaružėlio (vincas kazimierskas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
aš prašiau dievo per visą dieną (juozas radzevičius)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (juozas radzevičius)
liaudies dainininkai ir muzikantai
turiu gražią kumelaitę (ona kvedaravičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (juozas radzevičius)
liaudies dainininkai ir muzikantai
mazurpolkė „aukštoji“ (juozas radzevičius)
liaudies dainininkai ir muzikantai
aš mergelę auginau, kai vyšnelę nokinau (vincas kazimierskas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
kalbin mergelę dieverėliai (vincas kazimierskas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
auk, sesute, greitai (marė žemaitienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
valsiukas su riksmu (jurgis byla)
liaudies dainininkai ir muzikantai
už nemunėlio ant akmenėlio (marė žemaitienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
kelk, dukrele, pamigai (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (jurgis byla)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (jurgis gudynas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
pūtė pūtė šiaurus vėjelis (ona žebrauskienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai tu kasele, šilkų saujele (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vestuvinis maršas išleidžiant (jurgis byla)
liaudies dainininkai ir muzikantai
aš neisiu šįmet nė kitą metą (marė arnastauskienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai, jokit jokit, jauni broleliai (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
šėriau žirgelį (jonas stadalnikas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
graži paukštė lakštutė (juozas radzevičius)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai giria giria, girele žalioji (magdalena radzevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
vai giria giria, girele žalioji (marė arnastauskienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (jurgis byla)
liaudies dainininkai ir muzikantai
ko liūdit, sveteliai, ko nedainuojat? (marė arnastauskienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
mazurpolkė (jonas stadalnikas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
už stalo sėdau, gražiai dainavau (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui (magdalena mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
polka (jurgis gudynas)
liaudies dainininkai ir muzikantai
oi, ką kalba apynėlis (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
per šilą jojau (pranas puskunigis)
liaudies dainininkai ir muzikantai
tu mano motinėle (agota mikulevičienė)
liaudies dainininkai ir muzikantai
oi, ūžkit gauskit (pranas puskunigis)
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Atsinaujinkite Pakartot.lt aplikacijas Google Play ir App Store parduotuvėse.
Uždaryti