SVARBIAUSI ŽODŽIAI (JUOZAPAS KAIRYS)
01:02:47
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
MEILĖ ŽMONĖMS
CHORAS "VILNIUS"
01:39
2
SVARBIAUSI ŽODŽIAI
CHORO "VILNIUS" MOTERų GRUPė feat. I. Kubertavičienė
02:17
3
GIMTINĖ
Choro "Vilnius" vyrų grupė
01:58
4
PILĖNŲ LOPŠINĖ
CHORAS "VILNIUS"
02:46
5
ŽINIA
CHORAS "VILNIUS" feat. D. Kvedaravičiūtė
06:27
6
TĖVIŠKĖS DŪMAI
CHORO "VILNIUS" VYRų GRUPė
04:01
7
NERIMAS
VLADAS BAGDONAS KLASIKAS
03:56
8
VAKARINĖ ŽVAIGŽDĖ
O. MATUSEVIčIūTė
03:31
9
ATEIK IŠ PASAKOS
CHORO "VILNIUS" MOTERų GRUPė
01:56
10
BALTOJI PASAKA
J. Vizbaraitė
02:48
11
MYLĖK MANE
CHORO "VILNIUS" MOTERų GRUPė
03:12
12
MENU, VIS MENU, MYLIMOJI
CHORO "VILNIUS" VYRų GRUPė
03:56
13
OI, KO VERKI, MERGELE
CHORAS "VILNIUS" feat. J. VIZBARAITė
02:42
14
SENOJ KARČEMĖLĖJ
CHORAS "VILNIUS"
02:38
15
KAS TAU, MOTULE, LINELIUS NURAUS
CHORO "VILNIUS" MOTERų GRUPė feat. O. MATUSEVIčIūTė
05:15
16
IŠ TOS NAKTIES
CHORO "VILNIUS" MOTERų GRUPė feat. VLADAS BAGDONAS KLASIKAS feat. LRT LENGVOSIOS MUZIKOS ORKESTRAS
03:11
17
Sentimentalus romansas
JUOZAPAS KAIRYS
02:38
18
Prauskis, prauskis, panytėle
O. Matusevičiūtė feat. G. Vilčiauskas
01:26
19
Gal būt ne meilė
Choro "Vilnius" moterų grupė
04:00
20
Aš žinau
Choras "Vilnius"
02:30
panašūs albumai
PRAŠOME PALAUKTI...