atlikėjas agotė žuraulienė
1
Vai tu kuosela, leliumai - 02:53
2
Ir nudavė motulė dukralį - 01:54
3
Mačiau bernelį - 02:34
4
Dukrela mano - 03:20
5
Bernelis šiokis - 03:28
6
Arė bernas dirvelį - 01:09
7
šių nedelėlį - 03:35
8
Gali kaimelio - 02:07
9
Ant šalto šaltinėlio - 02:34
10
Visi medžiai jau išsprogo - 03:10
11
Gili, gili upelė, leliumai - 02:29
12
Kad aš būtau žinojus - 01:31
13
Nedaug išgėriau - 02:26
14
Stabterk trapterk, žirge - 01:50
15
Gėriau dzienelį - 01:16
16
Dar neišaušo šviesi dzienelė - 03:00
17
Oi kytra kytra - 02:16
18
Aš išsilaužiau - 01:46
19
Atjocie berneliu - 02:41
20
šių naktelį per naktelį - 01:47
21
Pavasario trumpa naktelė - 02:23
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja AGOTĖ ŽURAULIENĖ

1
Atsiskirsiu aš nuo jūsų - 01:43
2
O jūs gėlės, gėlės - 00:15
3
į kovą juoti man reikėjo - 01:32
4
šėriau žirgelį per savaitėlę - 02:40
5
Tau, sesute, puikios gėlės - 02:24
6
Pasakyki, karvilėli - 02:12
7
Miglotas rytas, tankus pušynas - 02:19
8
Diena švito, rasa krito - 01:15
9
Už giružės, už kalnelia - 00:41
10
Tarp žaliuojančių karklynų - 02:09
11
Sušlamėjo girioj medžiai - 01:46
12
Subatėlės vakarėlį - 00:29
13
Už dunojėlio, prie ąžuolėlio - 01:31
14
Mylėjau mergelę - 02:00
15
žydi, vai tai žydi - 00:14
16
į kovą, į kovą visi, kas tik gali - 02:21
17
Aušta aušrelė, netoli diena - 01:31
18
An nemuno kranto - 02:34
19
Mik sūneli mano brangus - 00:51
20
Augo girioj ąžuolėlis - 02:36
21
Vai tu žirge, žirge - 01:36
22
Ko sužvengei, ristas žirge - 01:40
23
Ant nemuno kranto, ant pievų žalių - 00:29
24
Miglotas rytas, tankus pušynas - 01:08
25
Jau seniai buva kalbieta - 01:26
26
Mergyte mano, ką sudūmojai - 00:34
27
Ant kalna mūrai - 00:28
28
Gersim, broliai, uliavosim - 01:55
29
Aušta aušrelė, netoli dziena - 02:12
30
Ulanai ulanai - 01:50
31
Nedelios rytelį - 01:20
32
štai grįžta iš karo tėvynės sargai - 02:30
33
Ko liūdi, žalia giruže - 02:19
34
Už žalio šilo ant laukų - 04:28
35
Mes, lietuvos jaunuomenė - 03:19
36
Augin tėvas vien sūnelį - 00:57
37
Mes lietuvos kareivėliai - 01:42
38
Už atlanto vandenyno - 03:09
39
Gavau žini vaiskan joti - 03:43
40
Auga giriaj ąžalėlis - 01:06
41
O ko nusižvengei - 02:14
42
Gavau laiškielį - 01:05
43
Ant kalno mūrai - 01:54
44
Sėk, sesula, žalią rūtą - 00:50
45
Ant kalnų kalnų - 02:05
46
Paskutinį jau kartą šiandieną - 02:09
47
Kai sauliutė tekės - 00:50
48
Ant nemuno kranto - 00:52
49
Gulbelių pulkelis nemunėliu plaukia - 01:41
50
Lietuva, brangi tėviškėle - 01:34
51
Darius ir girėnas narsūs vyrai buvo - 01:26
52
Ko liūdi, žalia giruže - 03:00
53
Už žalių girelių - 01:03
54
Skuba mielas nemunėlis - 01:54
55
Ko sužvingai, ristas žirge - 01:33
56
Kur lygūs laukai šalia nėrio - 02:48
57
Jau pavasarėlis - 02:41
58
Tenai už kalnų, už miškų - 01:38
59
Jauna mergužėlė, kai rūtelė vyto - 01:44
60
šiaurės vėjas baisiai ūžia - 00:34
61
Ne pušys vaitoja ten, audrai pabudus - 01:33
62
Augo kiemi klevelis - 01:48
63
žali žolynėliai žydėkit, kvepėkit - 00:52
64
Aušta aušta šviesus pažarėlis - 00:53
65
Aušta dienelė graži, saulėta - 00:58
66
Kad lakštute būt galėčiau - 02:11
67
Jau stovi žirgai pabalnoti - 01:18
68
Aukštaičių žalias kraštas aidi - 01:32
69
Prieš saulę ginklai sumirgėjo - 00:29
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti