atlikėjas aistė bružaitė

BIOGRAFIJA

Baigusi Skuodo meno mokyklą (mokytoja Seva Kazankovienė), Aistė Bružaitė mokėsi Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijoje (Vidos Zelenienės klasė), 2001 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. Linos Naikelienės kanklių klasė). 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė meno studijų srities muzikos krypties meno aspirantūros studijas, jai suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. 2017 m. kanklininkė apgynė meno projektą „XX a. pab. – XXI a. pr. koncertinių kanklių repertuaro pokyčiai ir šiuolaikinės atlikimo tendencijos“ ir jai buvo suteiktas meno daktaro laipsnis. A. Bružaitė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, Liaudies instrumentų katedros vedėja, respublikinių (J. Švedo respublikiniai konkursai: 1998 m. - 2-oji; 2000 m.- 1-oji; 2002 m.- 1-oji: 2005 m.- 1-oji vietos) bei tarptautinių (2001 m. ir 2003 m. tarptautiniai daugiastygių liaudies muzikos instrumentų konkursai, solistų kategorija, Pskovas (Rusija) - 1-osios vietos; 2004 m. Tarptautinis J. Švedo konkursas – 2-oji vieta; 2003 m. Tarptautinis daugiastygių liaudies muzikos instrumentų konkursas, ansamblių kategorija, Pskovas (Rusija) kanklių duetas – Aistė Bružaitė ir Jolita Matkienė – 1-oji vieta; 2008 m. – III Tarptautinis daugiastygių liaudies muzikos instrumentų atlikėjų konkursas, solistų kategorijoje – Grand Prix, ansamblių kategorijoje, liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora“ sudėtyje – II vieta; 2009 m. – Tarptautinis daugiastygių liaudies instrumentų atlikėjų konkursas-festivalis „Baltija“ Sankt Peterburge (Rusija), ansamblių kategorijoje, liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora“ sudėtyje – Grand Prix; 2010 m. – II Tarptautinis muzikų konkursas-festivalis „Renesansas“, skirtas Armėnijos genocido 95-mečiui paminėti. – I vieta solistų kategorija, 2011 m. – VII Tarptautinis kamerinės muzikos konkursas ir Festa Osakoje (Japonija) – 4 vietą ir specialus folk-prizas liaudies instrumentų ansamblio “Vaivora” sudėtyje; 2016 m. – IX Tarptautinis daugiastygių liaudies instrumentų atlikėjų konkursas-festivalis Sankt Peterburge (Rusija) – laureato diplomas solistų kategorijoje) konkursų laureatė solistų bei ansamblių kategorijose. Tarptautinių festivalių Lietuvoje bei užsienyje (Latvija, Estija, Rusija, Indija, JAV, Azerbaidžanas, Ukraina, Baltarusija, Vokietija) dalyvė. Jau antrą dešimtį aktyviai dalyvaujanti Lietuvos ir užsienio muzikiniame gyvenime, Aistė Bružaitė vykdo profesionalios kanklininkės veiklą. Plėsdama kanklių muzikos galimybes, dalyvauja įvairiuose projektuose kartu su klasikiniais muzikos instrumentais ir orkestrais, groja įvairiuose ansambliuose, nevengia iššūkių ir naujovių. Atliko nemažai naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, kurių gimimą inicijavo pati. Ji – pirmoji A. Martinaičio koncerto kanklėms ir kameriniam orkestrui „Aistmares“ atlikėja, parengė keletą programų bei įrašė kūrinių kartu su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“ (choro meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas). Atliko solo kūrinius su Lietuvos nacionaliniu, Sankt Peterburgo valstybinės kapelos, Pskovo (Rusija) simfoniniais orkestrais, taip pat - parengė ir išleido naujausių kūrinių kanklėms rinkinį „XXI a. muzika kanklėms ir kanklių duetui“. Groja Kanklių duete (kartu su kanklininke Jolita Matkiene) bei ansamblyje „BAccK“ (Aistė Bružaitė – kanklės, Irmantas Andriūnas – birbynė, Danielius Rozovas – akordeonas). Dalyvaudama įvairių ansamblių sudėtyse yra parengusi bei išleidusi net keturias kompaktines plokšteles. Muzikė aktyviai organizuoja tarptautinius bei respublikinius renginius, koncertus, seminarus visos Lietuvos mastu, dalyvauja tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, seminaruose. 2016 m. kartu su styginių kvartetu „Art Vio“ bei LMTA Liaudies instrumentų orkestru surengė ir įrašė koncertą-rečitalį LRT radijo koncertų studijoje, kur skambėjo lietuvių kompozitorių premjeros. 2017 m. surengė koncertą – rečitalį „Koncertinės kanklės. Muzika šiandien“, kurio metu skambėjo naujausia bei premjerinė kanklių solo ir kamerinė muzika, dalyvaujant įvairių klasikinių instrumentų atlikėjams.

1
Atspindžiai / reflections (2017) - 07:46
2
Sūpuoklėse ant žvigždėto dangaus skliauto / swing on the starry vault of heaven (2013) - 19:02
3
Baltai sugrįžta / the balts are back (2015) i. saulė gyvybės davėja / sun: the life giver - 05:48
4
Baltai sugrįžta / the balts are back (2015) ii. mėnuo - vaisintojas, laikas, gyvybė / moon: the bearer, time, and life - 03:34
5
Baltai sugrįžta / the balts are back (2015) iii. saulės laivas / the solar ship - 04:21
6
Baltai sugrįžta / the balts are back (2015) iv. laikmatis - saulės ir mėnulio jungtuvės / timekeeper: the marriange of sun and moon - 05:23
7
Laiškai / letters (2016) - 09:11
8
Aistmarės / the vistula lagoon (2008/2019) - 15:46
9
Paveikta moteris / a woman under the influence (2017) - 29:07
Daugiau
1
Johann sebastian bach. prelude and fugue as-dur bwv 886 (xvii). prelude - 01:19
2
Johann sebastian bach. prelude and fugue as-dur bwv 886 (xvii). fugue - 02:18
3
Mikhail glinka. variacijos paganini tema - 08:10
4
Vladimir kurian. koncertas cimbolams ir fotepijonui. ii d. - 03:00
5
Vladimir kurian. koncertas cimbolams ir fotepijonui. iii d. - 05:37
6
Vaida striaupaitė-beinarienė. obelėla - 03:55
7
Vaida striaupaitė-beinarienė. kas tenai kalnely... - 03:42
8
Genadij jermočenkov. fantazija paukščio sapnas - 06:35
9
Steve reich. nagoya marimbas - 04:36
10
Vladimir kurian. senas laikrodis - 04:36
11
Jiri traxler. džiazinis etiudas - 02:36
12
Sergey rachmaninov. itališka polka - 02:43
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.