atlikėjas angelina joknytė
1
Kristui karaliui - 03:58
2
Ačiū tau - 05:11
3
šlovink dievą - 02:17
4
Būt su tavim - 04:42
5
Pabusk, mano siela - 04:18
6
Orante - 05:00
7
Trumpa malda - 01:00
8
Viešpats - mano šviesa - 02:38
9
Ateikit prie vandens - 02:47
10
Ištikimoji meilė - 04:04
11
Dėkokite viešpačiui, aleliuja - 04:08
12
Būk pašlovintas - 05:09
13
į tave - 02:38
14
Dievo avinėli - 01:45
15
Gailestingumui - 06:00
16
Tamsiąją naktį - 03:48
Daugiau
1
Svetimoj žemėj - 06:13
2
Jeruzalei - 06:16
3
Atgailos giesmė - 03:31
4
į tavo rankas - 06:04
5
Didžioji meilė - 05:22
6
Medis - 04:29
7
Vaikai - 03:59
8
Viešpaties tiesa - 05:57
9
Laukė mano siela - 04:20
10
Karaliui vienam - 02:52
11
žvaigždė - 03:07
12
Piemuo - 04:56
13
Palaiminimai - 02:13
14
Ateiki pro aušrą - 02:44
Daugiau
1
Pasakyk - 03:48
2
Ramybės dangus - 04:17
3
Vynas - 06:25
4
Vanduo - 03:51
5
Vėjas - 05:52
6
Kraujyje - 03:02
7
Princas - 03:31
8
šulinys - 05:15
9
Nepavarkim laukt - 04:40
10
Teisuoliai prikalė tiesą - 03:17
11
Darganoj - 02:55
12
Vykitės meilę - 02:32
13
Laukų elgeta - 05:40
14
Vakarais - 05:11
Daugiau
1
Fragmentas - 04:34
2
šlovinimas - 13:21
3
šokis - 03:44
4
Kur gyveni - 03:33
5
Meilės ugnis - 04:39
6
Apsisiautusi saule - 06:56
7
Snieginė - 05:10
8
Keleviui - 04:44
9
šuliniai - 04:33
10
Smėlio laikrodis - 02:54
Daugiau
1
Ateik pas mane - 04:43
2
Vakarais - 04:28
3
Gervelė - 06:27
4
Gėlė smilkiniuos - 05:08
5
Naktis - 03:31
6
Kol meilė miega - 04:41
7
Psalmė - 04:00
8
Jau pakeliui - 05:36
9
Draugams - 04:57
10
Paprasta daina - 04:32
11
Kai ji eis - 05:35
12
Intro - 02:22
Daugiau
1
Keleiviui - 04:44
2
Meilės ugnis - 04:39
3
Snieginė - 05:10
4
šlovinimas - 13:21
5
šokis - 03:44
6
Fragmentas - 04:34
7
šuliniai - 04:33
8
Kur gyveni - 03:33
9
Smėlio laikrodis - 02:54
10
Apsisiautusi saulė - 06:56
Daugiau
1
Dievo žmonės - 05:18
2
Begalinis viešpaties pasaulis - 03:10
3
Mirštąs sūnus - 06:04
4
Laistyk žemę - 05:07
5
šventas - 01:40
6
Atgailos giesmė - 03:31
7
Ateiki pro aušrą - 02:44
8
šventė - 03:46
9
Teisuoliai prikalė tiesą - 02:11
10
Palaiminimai - 02:13
11
Prie tavęs glaudžiuos - 03:20
12
Glorija - 02:10
13
Gyvenimo pradžia - 03:37
14
Kasdien po kryžium - 02:38
15
Neišeisim tušti - 03:18
16
šventas viešpats - 04:19
17
Laukia mano siela - 04:20
18
Kelias jau pramintas - 01:58
19
Darganoj - 02:43
20
Tik vieno - 04:11
21
Jeruzalės link - 05:24
22
Gimęs džiaugsmas - 03:47
23
Prikaltas atleidimas - 03:19
24
Atnešu save - 02:22
25
Vilties medžiui - 04:29
26
žvaigždė - 02:37
27
Jėzau, tau garbė - 05:12
28
Praregėjimas - 03:05
29
Kyrie - 02:28
30
Neregio malda - 03:13
31
Tyrą širdį sukurk - 03:01
32
Jeruzalei - 06:16
Daugiau
1
Amen - 01:07
2
Aleliuja 1 - 01:18
3
O ateik, pripildyk - 04:09
4
Kelias jau pramintas - 02:16
5
Garbė dievui aukštybėse - 03:10
6
Kyrie... eleison - 01:07
7
Aleliuja 2 - 01:26
8
Dėkokime viešpačiui - 04:01
9
įsikurk manoj širdy - 03:40
10
Amen, o visagali - 01:49
11
Pakilk ir šviesk - 04:00
12
Dievo avinėli 2 - 01:23
13
Aleliuja 4 - 01:20
14
šventas 3 - 02:03
15
šventas 5 - 05:10
16
šventas 4 - 01:27
17
Aleliuja 3 - 01:17
18
Viešpaties kūnas - 04:09
19
šventas 2 - 02:09
20
Viešpatie, priimk mūsų maldą - 02:56
21
Viešpatie, tau garbė - 02:58
22
Sustokim, pagarbinkime jį - 04:27
23
Dievo avinėli 1 - 01:35
24
Viešpatie... pasigailėk - 01:35
25
šventas 1 - 02:37
Daugiau
1
Shemah isreal - 02:54
2
Tu viešpats esi - 02:14
3
Jeruzale - 03:40
4
Ieškokime dievo karalystės - 02:08
5
Stiprybė man esi - 02:21
6
Tėve, lenkiuosi - 01:48
7
Garbė, šlovė, didybė - 03:25
8
Viešpatie, paliesk - 04:45
9
Prie tavęs, o viešpatie, glaudžiuos - 03:17
10
Garbė tau - 03:37
11
O palaimintas kūrėjau - 03:01
12
Tėve, išgirsk - 04:46
13
šlovinam tave - 02:58
14
Aš pasitikiu - 03:09
15
Būk ramus - 05:34
16
Tu šventas - 02:44
17
Pakelk akis - 02:46
18
Giedam viešpačiui naują giesmę - 03:39
19
Būk išaukštintas - 04:33
20
Viešpatie, laimink mus - 01:29
21
Viešpatie, pasigailėk manęs - 03:21
22
Viešpatie dieve, laimink lietuvą - 04:10
Daugiau
1
Jėzau, tau garbė - 05:10
2
Glorija - 02:10
3
Tik vieno - 04:10
4
Kyrie - 02:27
5
Kelias jau pramintas - 01:58
6
Jeruzalės link - 05:22
7
Prikaltas atleidimas - 03:20
8
Teisuoliai prikalė tiesą - 02:11
9
Mirštąs sūnus - 06:04
10
šventas - 01:40
11
Begalinis viešpaties pasaulis - 03:10
12
šventas viešpats - 04:19
13
žvaigždė - 02:37
14
Gimęs džiaugsmas - 03:48
15
Dievo žmonės - 05:19
16
Neregio malda - 03:14
17
Praregėjimas - 03:06
18
Neišeisim tušti - 03:19
19
Gyvenimo pradžia - 03:38
20
Atnešu save - 02:23
21
Vilties medžiui - 04:30
22
Darganoj - 02:44
23
Laistyk žemę - 05:09
24
šventė - 03:48
Daugiau
1
Neužmirškite dievo stebuklų (ps 77) - 02:15
2
Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi (ps 31) - 02:23
3
Artimas viešpats sugrudusiai širdžiai (ps 33) - 03:40
4
Labiausiai iš viešpaties trokštu, - kad viešpaties būste gyvenčiau (ps 26) - 03:28
5
Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus (ps 104) - 03:21
6
Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę (ps 28) - 03:20
7
Kas tavim, viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą (ps 1) - 02:41
8
Mato visas pasaulis išganingąjį dievo veikimą (ps 97) - 04:02
9
Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius (dan 3) - 02:10
10
Susitiks gailestingumas ir ištikimybė (ps 84) - 02:42
11
Tu mano sūnus, pagimdęs esu tave šiandien (ps 2) - 03:17
12
Tautose tau šlovę, viešpatie, skelbsiu (ps 56) - 02:07
13
Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai (ps 117) - 03:49
14
Parodyk mums, viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą (ps 84) - 03:26
15
Garbė tavo šventajam vardui, viešpatie! (1 kor 29) - 03:34
16
Skelbia dangus dievo garbę (ps 18) - 02:15
17
šiandien šviesa nušvito, mums užgimė viešpats (ps 96) - 02:44
18
O dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai (ps 21) - 03:41
19
Garbinkit viešpatį! jis gydo sužeistas širdis (ps 146) - 03:14
20
Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius (ps 71) - 03:49
21
Dievas - visos žemės valdovas (ps 46) - 02:49
22
Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe (ps 32) - 03:19
23
Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujinki žemės veidą (ps 103) - 03:28
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja ANGELINA JOKNYTĖ

1
Evangelija - 03:32
2
Ateik, viešpatie jėzau - 04:07
3
Ant tavo delno - 03:58
4
Ilgesys - 06:19
5
Diena subrendo - 02:25
6
Psalmė - 05:41
7
Jeruzalės link - 04:49
8
Kaip vanduo - 03:00
9
į tave - 04:42
10
Yra kažkur gyvenimas - 03:26
11
Sekti žodžiu - 02:24
12
Paukštė - 03:12
13
Dievo širdis - 03:29
14
Viešpaties tiesa - 06:16
15
Kryžių kalnas - 03:18
16
Mums reikia viens kito - 02:33
17
Mumyse ir tarp mūsų - 04:11
18
Tik iš tavo meilės - 03:26
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.