atlikėjas angelina joknytė
1
Kristui karaliui - 03:58
2
Ačiū tau - 05:11
3
šlovink dievą - 02:17
4
Būt su tavim - 04:42
5
Pabusk, mano siela - 04:18
6
Orante - 05:00
7
Trumpa malda - 01:00
8
Viešpats - mano šviesa - 02:38
9
Ateikit prie vandens - 02:47
10
Ištikimoji meilė - 04:04
11
Dėkokite viešpačiui, aleliuja - 04:08
12
Būk pašlovintas - 05:09
13
į tave - 02:38
14
Dievo avinėli - 01:45
15
Gailestingumui - 06:00
16
Tamsiąją naktį - 03:48
Daugiau
1
Svetimoj žemėj - 06:13
2
Jeruzalei - 06:16
3
Atgailos giesmė - 03:31
4
į tavo rankas - 06:04
5
Didžioji meilė - 05:22
6
Medis - 04:29
7
Vaikai - 03:59
8
Viešpaties tiesa - 05:57
9
Laukė mano siela - 04:20
10
Karaliui vienam - 02:52
11
žvaigždė - 03:07
12
Piemuo - 04:56
13
Palaiminimai - 02:13
14
Ateiki pro aušrą - 02:44
Daugiau
1
Pasakyk - 03:48
2
Ramybės dangus - 04:17
3
Vynas - 06:25
4
Vanduo - 03:51
5
Vėjas - 05:52
6
Kraujyje - 03:02
7
Princas - 03:31
8
šulinys - 05:15
9
Nepavarkim laukt - 04:40
10
Teisuoliai prikalė tiesą - 03:17
11
Darganoj - 02:55
12
Vykitės meilę - 02:32
13
Laukų elgeta - 05:40
14
Vakarais - 05:11
Daugiau
1
Fragmentas - 04:34
2
šlovinimas - 13:21
3
šokis - 03:44
4
Kur gyveni - 03:33
5
Meilės ugnis - 04:39
6
Apsisiautusi saule - 06:56
7
Snieginė - 05:10
8
Keleviui - 04:44
9
šuliniai - 04:33
10
Smėlio laikrodis - 02:54
Daugiau
1
Ateik pas mane - 04:43
2
Vakarais - 04:28
3
Gervelė - 06:27
4
Gėlė smilkiniuos - 05:08
5
Naktis - 03:31
6
Kol meilė miega - 04:41
7
Psalmė - 04:00
8
Jau pakeliui - 05:36
9
Draugams - 04:57
10
Paprasta daina - 04:32
11
Kai ji eis - 05:35
12
Intro - 02:22
Daugiau
1
Keleiviui - 04:44
2
Meilės ugnis - 04:39
3
Snieginė - 05:10
4
šlovinimas - 13:21
5
šokis - 03:44
6
Fragmentas - 04:34
7
šuliniai - 04:33
8
Kur gyveni - 03:33
9
Smėlio laikrodis - 02:54
10
Apsisiautusi saulė - 06:56
Daugiau
1
Dievo žmonės - 05:18
2
Begalinis viešpaties pasaulis - 03:10
3
Mirštąs sūnus - 06:04
4
Laistyk žemę - 05:07
5
šventas - 01:40
6
Atgailos giesmė - 03:31
7
Ateiki pro aušrą - 02:44
8
šventė - 03:46
9
Teisuoliai prikalė tiesą - 02:11
10
Palaiminimai - 02:13
11
Prie tavęs glaudžiuos - 03:20
12
Glorija - 02:10
13
Gyvenimo pradžia - 03:37
14
Kasdien po kryžium - 02:38
15
Neišeisim tušti - 03:18
16
šventas viešpats - 04:19
17
Laukia mano siela - 04:20
18
Kelias jau pramintas - 01:58
19
Darganoj - 02:43
20
Tik vieno - 04:11
21
Jeruzalės link - 05:24
22
Gimęs džiaugsmas - 03:47
23
Prikaltas atleidimas - 03:19
24
Atnešu save - 02:22
25
Vilties medžiui - 04:29
26
žvaigždė - 02:37
27
Jėzau, tau garbė - 05:12
28
Praregėjimas - 03:05
29
Kyrie - 02:28
30
Neregio malda - 03:13
31
Tyrą širdį sukurk - 03:01
32
Jeruzalei - 06:16
Daugiau
1
Amen - 01:07
2
Aleliuja 1 - 01:18
3
O ateik, pripildyk - 04:09
4
Kelias jau pramintas - 02:16
5
Garbė dievui aukštybėse - 03:10
6
Kyrie... eleison - 01:07
7
Aleliuja 2 - 01:26
8
Dėkokime viešpačiui - 04:01
9
įsikurk manoj širdy - 03:40
10
Amen, o visagali - 01:49
11
Pakilk ir šviesk - 04:00
12
Dievo avinėli 2 - 01:23
13
Aleliuja 4 - 01:20
14
šventas 3 - 02:03
15
šventas 5 - 05:10
16
šventas 4 - 01:27
17
Aleliuja 3 - 01:17
18
Viešpaties kūnas - 04:09
19
šventas 2 - 02:09
20
Viešpatie, priimk mūsų maldą - 02:56
21
Viešpatie, tau garbė - 02:58
22
Sustokim, pagarbinkime jį - 04:27
23
Dievo avinėli 1 - 01:35
24
Viešpatie... pasigailėk - 01:35
25
šventas 1 - 02:37
Daugiau
1
Shemah isreal - 02:54
2
Tu viešpats esi - 02:14
3
Jeruzale - 03:40
4
Ieškokime dievo karalystės - 02:08
5
Stiprybė man esi - 02:21
6
Tėve, lenkiuosi - 01:48
7
Garbė, šlovė, didybė - 03:25
8
Viešpatie, paliesk - 04:45
9
Prie tavęs, o viešpatie, glaudžiuos - 03:17
10
Garbė tau - 03:37
11
O palaimintas kūrėjau - 03:01
12
Tėve, išgirsk - 04:46
13
šlovinam tave - 02:58
14
Aš pasitikiu - 03:09
15
Būk ramus - 05:34
16
Tu šventas - 02:44
17
Pakelk akis - 02:46
18
Giedam viešpačiui naują giesmę - 03:39
19
Būk išaukštintas - 04:33
20
Viešpatie, laimink mus - 01:29
21
Viešpatie, pasigailėk manęs - 03:21
22
Viešpatie dieve, laimink lietuvą - 04:10
Daugiau
1
Jėzau, tau garbė - 05:10
2
Glorija - 02:10
3
Tik vieno - 04:10
4
Kyrie - 02:27
5
Kelias jau pramintas - 01:58
6
Jeruzalės link - 05:22
7
Prikaltas atleidimas - 03:20
8
Teisuoliai prikalė tiesą - 02:11
9
Mirštąs sūnus - 06:04
10
šventas - 01:40
11
Begalinis viešpaties pasaulis - 03:10
12
šventas viešpats - 04:19
13
žvaigždė - 02:37
14
Gimęs džiaugsmas - 03:48
15
Dievo žmonės - 05:19
16
Neregio malda - 03:14
17
Praregėjimas - 03:06
18
Neišeisim tušti - 03:19
19
Gyvenimo pradžia - 03:38
20
Atnešu save - 02:23
21
Vilties medžiui - 04:30
22
Darganoj - 02:44
23
Laistyk žemę - 05:09
24
šventė - 03:48
Daugiau
1
Neužmirškite dievo stebuklų (ps 77) - 02:15
2
Tu esi man prieglauda, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi (ps 31) - 02:23
3
Artimas viešpats sugrudusiai širdžiai (ps 33) - 03:40
4
Labiausiai iš viešpaties trokštu, - kad viešpaties būste gyvenčiau (ps 26) - 03:28
5
Atsiminkite viešpaties nuostabius darbus (ps 104) - 03:21
6
Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę (ps 28) - 03:20
7
Kas tavim, viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą (ps 1) - 02:41
8
Mato visas pasaulis išganingąjį dievo veikimą (ps 97) - 04:02
9
Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius (dan 3) - 02:10
10
Susitiks gailestingumas ir ištikimybė (ps 84) - 02:42
11
Tu mano sūnus, pagimdęs esu tave šiandien (ps 2) - 03:17
12
Tautose tau šlovę, viešpatie, skelbsiu (ps 56) - 02:07
13
Viešpatie, tau dėkoju, kad mane išgirdai (ps 117) - 03:49
14
Parodyk mums, viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą (ps 84) - 03:26
15
Garbė tavo šventajam vardui, viešpatie! (1 kor 29) - 03:34
16
Skelbia dangus dievo garbę (ps 18) - 02:15
17
šiandien šviesa nušvito, mums užgimė viešpats (ps 96) - 02:44
18
O dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai (ps 21) - 03:41
19
Garbinkit viešpatį! jis gydo sužeistas širdis (ps 146) - 03:14
20
Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius (ps 71) - 03:49
21
Dievas - visos žemės valdovas (ps 46) - 02:49
22
Laiminga tauta, kuri išrinkta būti viešpaties nuosavybe (ps 32) - 03:19
23
Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujinki žemės veidą (ps 103) - 03:28
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja ANGELINA JOKNYTĖ

1
Evangelija - 03:32
2
Ateik, viešpatie jėzau - 04:07
3
Ant tavo delno - 03:58
4
Ilgesys - 06:19
5
Diena subrendo - 02:25
6
Psalmė - 05:41
7
Jeruzalės link - 04:49
8
Kaip vanduo - 03:00
9
į tave - 04:42
10
Yra kažkur gyvenimas - 03:26
11
Sekti žodžiu - 02:24
12
Paukštė - 03:12
13
Dievo širdis - 03:29
14
Viešpaties tiesa - 06:16
15
Kryžių kalnas - 03:18
16
Mums reikia viens kito - 02:33
17
Mumyse ir tarp mūsų - 04:11
18
Tik iš tavo meilės - 03:26
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti