kruenta
1
šėriau žirgelį, kad gražus būtų - 02:27
2
ženijosi mūsų broliai - 02:29
3
Palaisiu povų - 03:27
4
Aš gyvenu pasauly - 01:46
5
Kad bernelis anksti rytą kėlė - 02:54
6
Iš pat ryto vos tiktai prašvinta - 01:22
7
Ak, tu saule sauliula - 03:12
8
Jau aušt aušružė - 02:09
9
Oi, ko kalba apynėlis sodely augdamas - 03:39
10
Visos gėlės jau nuvytę - 01:02
11
Vilniaus mieste gražus daržas - 03:14
12
šaly kelio jovaras stovėjo - 03:13
13
Reikės kažkuo tą tuštumą užpildyti - 02:53
14
Ir augino tėvelis sau mažąjį sūnelį - 02:25
15
Pyniau vainikų žalių levendrų - 03:57
16
Ir vieną kart pavasarį - 02:50
17
Nevesiu puikios, anei bagotos - 03:39
18
Oi, aš išeisiu - 02:58
Daugiau
1
Tu paukštuke mėlynoji - 03:28
2
Oi saula saulala - 02:21
3
Nesprog žalias ąžuolėli - 03:15
4
Par brolalį - 01:01
5
Kas norit valioj būti - 02:15
6
Ko berneli stovi - 02:56
7
Vai ant marių ant mėlynųjų - 02:14
8
Lygam lauki putinėlis auga - 01:29
9
Aglala aglala dėl ko tu žalia - 01:41
10
Aš šių naktį nemigau - 03:09
11
Ant kalnelio ant aukštojo - 01:54
12
Ar aš tau muotušeli - 02:11
13
Saule nusileiduo už aukštų kalnelių - 01:52
14
Ajau kelaliu ir vieškelėliu - 02:42
15
Oi aš vakar vakarėlį pyniau rūtų vainikų - 01:58
16
Placi ulycia - 02:08
17
Pakelėje paviešėje stov nauja karčmelė - 03:56
Daugiau
1
Laukas - 02:15
2
Stulpai - 04:08
3
Berneli - 03:47
4
Saulė - 03:55
5
Kelias - 03:45
6
ąžuolas - 04:17
7
Karčema - 04:20
8
Paukštė - 04:29
9
Vakaras - 03:19
10
Vakar - 02:59
11
Vilnius - 03:18
12
Mergelė - 03:57
Daugiau
1
7 triūbos - 04:38
2
Noriu noriu - 04:29
3
žalnieriukas - 02:22
4
Ak tu saula - 05:42
5
Ožkelis - 03:39
6
Pyniau vainikų - 05:27
7
Rudenėlis - 03:03
8
Raga mbyra - 03:08
9
Dukrela - 04:51
10
Mėtaujėla - 06:13
11
Užaugino - 08:36
Daugiau
1
Vardynos: labas rytas uošvele (vabalninkas; švilpa) - 00:28
2
Vardynos: duktė mano simoniene (tilžė; lumzdelis) - 01:04
3
Vardynos: lioj, bajoraite (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:26
4
Vardynos: sode lapai (kupiškis; šiaudynės) - 00:19
5
Vardynos: ar aš tau nesakiau (šalabanas) - 00:47
6
Vardynos: gerkime kūmute mes aplinkui (būdų km., birštono vls.) - 00:50
7
Vardynos: polka (zarasai; cimbolai) - 01:24
8
Vardynos: oi, vienas vienas (kaišiadorys) - 01:28
9
Vardynos: dobilio to ta ta (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:29
10
Vardynos: aglala aglala (trečiokų km., trakų raj.) - 01:10
11
Vardynos: čiūtyte rūtela (kupiškis; lumzdeliai) - 00:29
12
Vardynos: žalia eglute (zūbiškių km., kaišiadorių raj.) - 02:39
13
Vardynos: skurdutė (biržai; skudučiai) - 00:39
14
Vardynos: per tėvulio dzidzį dvarų (trakų aps.; smuikas, dūdmaišis) - 03:28
15
Vardynos: už jūrių, už marių (užnemunė; kanklės, dambrelis) - 01:39
16
Vardynos: eiliom susėdom (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:34
17
Vardynos: gerkime broliukai (mitraukos km., varėnos raj.; smuikas, dūdmaišis) - 00:59
18
Vardynos: arielkyte dylio (svilių km., vabalninko raj.; švilpa) - 02:39
19
Vestuvės: išaugo ąžuolėlis (zūbiškių km., kaišiadorių raj.) - 02:14
20
Vestuvės: tu tu tui obelėle (kupiškis), lumzdeliai - 00:26
21
Vestuvės: kūlį kepė (pandėlys; skudučiai) - 00:38
22
Vestuvės: šumnas šumnas (padvarių km., čiobiškio raj.) - 00:59
23
Vestuvės: mes vbuviema, tūto (galvokų km., vabalninko vls.; lumzdeliai) - 00:37
24
Vestuvės: kelkis sūneli (gavėniškio km., papilio aps.) - 01:10
25
Vestuvės: trop, tropo, lylio (gavėniškio km., papilio aps.; lumzdeliai) - 00:43
26
Vestuvės: ta ta toi, obalala (kadarų km., papilio vls.; lumzdeliai) - 00:31
27
Vestuvės: ten toli pagiry (adutiškis; smuikas, dūdmaišis) - 02:44
28
Vestuvės: polka (kavarskas, anykščių raj.; cimbolai) - 01:04
29
Vestuvės: ne bile krūmo (ruckiškių km., trakų raj.; kanklės, lumzdelis) - 03:12
30
Vestuvės: graži mūs ponia suoka (druskininkai) - 00:55
31
Vestuvės: lioi šokėla (svilių km., vabalninko raj.; skudučiai) - 00:54
32
Vestuvės: sėdi svociutė (lazdinių km., adutiškio raj.) - 01:14
33
Vestuvės: žiba žibinyčia (vabalninkas; švilpa, skudučiai) - 01:10
34
Vestuvės: svočiula pumpura (suvaizdžių km., pandėlio raj.; ožragis, skudučiai) - 00:35
35
Vestuvės: užaugau kaimely (karužų km., rudaminos apyl., lazdijų raj.) - 03:06
36
Vestuvės: eitinė (savučių vien., vabalninko vls.; skudučiai) - 00:34
37
Vestuvės: oi, matul matula (kaišiadorys) - 02:23
38
Mirtis: kirtau rūtelą (kavarskas; kanklės) - 01:55
39
Mirtis: tūtoj sadūta (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:27
40
Mirtis: saulė užtekėjo (purvėniškių km., švenčionių raj.) - 02:30
41
Mirtis: oi, už jūrelių, oi, už marelių (kietaviškių km., kaišiadorių raj.; kanklės) - 02:46
42
Mirtis: aušta aušrela (juodikių km., molėtų raj.) - 02:27
43
Mirtis: valacko pirmoji (vabalninkas; lumzdelis) - 00:30
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti