kruenta
1
šėriau žirgelį, kad gražus būtų - 02:27
2
ženijosi mūsų broliai - 02:29
3
Palaisiu povų - 03:27
4
Aš gyvenu pasauly - 01:46
5
Kad bernelis anksti rytą kėlė - 02:54
6
Iš pat ryto vos tiktai prašvinta - 01:22
7
Ak, tu saule sauliula - 03:12
8
Jau aušt aušružė - 02:09
9
Oi, ko kalba apynėlis sodely augdamas - 03:39
10
Visos gėlės jau nuvytę - 01:02
11
Vilniaus mieste gražus daržas - 03:14
12
šaly kelio jovaras stovėjo - 03:13
13
Reikės kažkuo tą tuštumą užpildyti - 02:53
14
Ir augino tėvelis sau mažąjį sūnelį - 02:25
15
Pyniau vainikų žalių levendrų - 03:57
16
Ir vieną kart pavasarį - 02:50
17
Nevesiu puikios, anei bagotos - 03:39
18
Oi, aš išeisiu - 02:58
Daugiau
1
Tu paukštuke mėlynoji - 03:28
2
Oi saula saulala - 02:21
3
Nesprog žalias ąžuolėli - 03:15
4
Par brolalį - 01:01
5
Kas norit valioj būti - 02:15
6
Ko berneli stovi - 02:56
7
Vai ant marių ant mėlynųjų - 02:14
8
Lygam lauki putinėlis auga - 01:29
9
Aglala aglala dėl ko tu žalia - 01:41
10
Aš šių naktį nemigau - 03:09
11
Ant kalnelio ant aukštojo - 01:54
12
Ar aš tau muotušeli - 02:11
13
Saule nusileiduo už aukštų kalnelių - 01:52
14
Ajau kelaliu ir vieškelėliu - 02:42
15
Oi aš vakar vakarėlį pyniau rūtų vainikų - 01:58
16
Placi ulycia - 02:08
17
Pakelėje paviešėje stov nauja karčmelė - 03:56
Daugiau
1
Laukas - 02:15
2
Stulpai - 04:08
3
Berneli - 03:47
4
Saulė - 03:55
5
Kelias - 03:45
6
ąžuolas - 04:17
7
Karčema - 04:20
8
Paukštė - 04:29
9
Vakaras - 03:19
10
Vakar - 02:59
11
Vilnius - 03:18
12
Mergelė - 03:57
Daugiau
1
7 triūbos - 04:38
2
Noriu noriu - 04:29
3
žalnieriukas - 02:22
4
Ak tu saula - 05:42
5
Ožkelis - 03:39
6
Pyniau vainikų - 05:27
7
Rudenėlis - 03:03
8
Raga mbyra - 03:08
9
Dukrela - 04:51
10
Mėtaujėla - 06:13
11
Užaugino - 08:36
Daugiau
1
Vardynos: labas rytas uošvele (vabalninkas; švilpa) - 00:28
2
Vardynos: duktė mano simoniene (tilžė; lumzdelis) - 01:04
3
Vardynos: lioj, bajoraite (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:26
4
Vardynos: sode lapai (kupiškis; šiaudynės) - 00:19
5
Vardynos: ar aš tau nesakiau (šalabanas) - 00:47
6
Vardynos: gerkime kūmute mes aplinkui (būdų km., birštono vls.) - 00:50
7
Vardynos: polka (zarasai; cimbolai) - 01:24
8
Vardynos: oi, vienas vienas (kaišiadorys) - 01:28
9
Vardynos: dobilio to ta ta (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:29
10
Vardynos: aglala aglala (trečiokų km., trakų raj.) - 01:10
11
Vardynos: čiūtyte rūtela (kupiškis; lumzdeliai) - 00:29
12
Vardynos: žalia eglute (zūbiškių km., kaišiadorių raj.) - 02:39
13
Vardynos: skurdutė (biržai; skudučiai) - 00:39
14
Vardynos: per tėvulio dzidzį dvarų (trakų aps.; smuikas, dūdmaišis) - 03:28
15
Vardynos: už jūrių, už marių (užnemunė; kanklės, dambrelis) - 01:39
16
Vardynos: eiliom susėdom (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:34
17
Vardynos: gerkime broliukai (mitraukos km., varėnos raj.; smuikas, dūdmaišis) - 00:59
18
Vardynos: arielkyte dylio (svilių km., vabalninko raj.; švilpa) - 02:39
19
Vestuvės: išaugo ąžuolėlis (zūbiškių km., kaišiadorių raj.) - 02:14
20
Vestuvės: tu tu tui obelėle (kupiškis), lumzdeliai - 00:26
21
Vestuvės: kūlį kepė (pandėlys; skudučiai) - 00:38
22
Vestuvės: šumnas šumnas (padvarių km., čiobiškio raj.) - 00:59
23
Vestuvės: mes vbuviema, tūto (galvokų km., vabalninko vls.; lumzdeliai) - 00:37
24
Vestuvės: kelkis sūneli (gavėniškio km., papilio aps.) - 01:10
25
Vestuvės: trop, tropo, lylio (gavėniškio km., papilio aps.; lumzdeliai) - 00:43
26
Vestuvės: ta ta toi, obalala (kadarų km., papilio vls.; lumzdeliai) - 00:31
27
Vestuvės: ten toli pagiry (adutiškis; smuikas, dūdmaišis) - 02:44
28
Vestuvės: polka (kavarskas, anykščių raj.; cimbolai) - 01:04
29
Vestuvės: ne bile krūmo (ruckiškių km., trakų raj.; kanklės, lumzdelis) - 03:12
30
Vestuvės: graži mūs ponia suoka (druskininkai) - 00:55
31
Vestuvės: lioi šokėla (svilių km., vabalninko raj.; skudučiai) - 00:54
32
Vestuvės: sėdi svociutė (lazdinių km., adutiškio raj.) - 01:14
33
Vestuvės: žiba žibinyčia (vabalninkas; švilpa, skudučiai) - 01:10
34
Vestuvės: svočiula pumpura (suvaizdžių km., pandėlio raj.; ožragis, skudučiai) - 00:35
35
Vestuvės: užaugau kaimely (karužų km., rudaminos apyl., lazdijų raj.) - 03:06
36
Vestuvės: eitinė (savučių vien., vabalninko vls.; skudučiai) - 00:34
37
Vestuvės: oi, matul matula (kaišiadorys) - 02:23
38
Mirtis: kirtau rūtelą (kavarskas; kanklės) - 01:55
39
Mirtis: tūtoj sadūta (vabalninkas; lumzdeliai) - 00:27
40
Mirtis: saulė užtekėjo (purvėniškių km., švenčionių raj.) - 02:30
41
Mirtis: oi, už jūrelių, oi, už marelių (kietaviškių km., kaišiadorių raj.; kanklės) - 02:46
42
Mirtis: aušta aušrela (juodikių km., molėtų raj.) - 02:27
43
Mirtis: valacko pirmoji (vabalninkas; lumzdelis) - 00:30
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.