kostas šakalys

ATLIKĖJAI

1
Atsiskirsiu aš nuo jūsų - 01:43
2
O jūs gėlės, gėlės - 00:15
3
į kovą juoti man reikėjo - 01:32
4
šėriau žirgelį per savaitėlę - 02:40
5
Tau, sesute, puikios gėlės - 02:24
6
Pasakyki, karvilėli - 02:12
7
Miglotas rytas, tankus pušynas - 02:19
8
Diena švito, rasa krito - 01:15
9
Už giružės, už kalnelia - 00:41
10
Tarp žaliuojančių karklynų - 02:09
11
Sušlamėjo girioj medžiai - 01:46
12
Subatėlės vakarėlį - 00:29
13
Už dunojėlio, prie ąžuolėlio - 01:31
14
Mylėjau mergelę - 02:00
15
žydi, vai tai žydi - 00:14
16
į kovą, į kovą visi, kas tik gali - 02:21
17
Aušta aušrelė, netoli diena - 01:31
18
An nemuno kranto - 02:34
19
Mik sūneli mano brangus - 00:51
20
Augo girioj ąžuolėlis - 02:36
21
Vai tu žirge, žirge - 01:36
22
Ko sužvengei, ristas žirge - 01:40
23
Ant nemuno kranto, ant pievų žalių - 00:29
24
Miglotas rytas, tankus pušynas - 01:08
25
Jau seniai buva kalbieta - 01:26
26
Mergyte mano, ką sudūmojai - 00:34
27
Ant kalna mūrai - 00:28
28
Gersim, broliai, uliavosim - 01:55
29
Aušta aušrelė, netoli dziena - 02:12
30
Ulanai ulanai - 01:50
31
Nedelios rytelį - 01:20
32
štai grįžta iš karo tėvynės sargai - 02:30
33
Ko liūdi, žalia giruže - 02:19
34
Už žalio šilo ant laukų - 04:28
35
Mes, lietuvos jaunuomenė - 03:19
36
Augin tėvas vien sūnelį - 00:57
37
Mes lietuvos kareivėliai - 01:42
38
Už atlanto vandenyno - 03:09
39
Gavau žini vaiskan joti - 03:43
40
Auga giriaj ąžalėlis - 01:06
41
O ko nusižvengei - 02:14
42
Gavau laiškielį - 01:05
43
Ant kalno mūrai - 01:54
44
Sėk, sesula, žalią rūtą - 00:50
45
Ant kalnų kalnų - 02:05
46
Paskutinį jau kartą šiandieną - 02:09
47
Kai sauliutė tekės - 00:50
48
Ant nemuno kranto - 00:52
49
Gulbelių pulkelis nemunėliu plaukia - 01:41
50
Lietuva, brangi tėviškėle - 01:34
51
Darius ir girėnas narsūs vyrai buvo - 01:26
52
Ko liūdi, žalia giruže - 03:00
53
Už žalių girelių - 01:03
54
Skuba mielas nemunėlis - 01:54
55
Ko sužvingai, ristas žirge - 01:33
56
Kur lygūs laukai šalia nėrio - 02:48
57
Jau pavasarėlis - 02:41
58
Tenai už kalnų, už miškų - 01:38
59
Jauna mergužėlė, kai rūtelė vyto - 01:44
60
šiaurės vėjas baisiai ūžia - 00:34
61
Ne pušys vaitoja ten, audrai pabudus - 01:33
62
Augo kiemi klevelis - 01:48
63
žali žolynėliai žydėkit, kvepėkit - 00:52
64
Aušta aušta šviesus pažarėlis - 00:53
65
Aušta dienelė graži, saulėta - 00:58
66
Kad lakštute būt galėčiau - 02:11
67
Jau stovi žirgai pabalnoti - 01:18
68
Aukštaičių žalias kraštas aidi - 01:32
69
Prieš saulę ginklai sumirgėjo - 00:29
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.