ČIULBA ULBA SAKALAS
petras zalanskas
čiulba ulba sakalas (vestuvinė)
petras zalanskas
šių naktelį per naktelį (vestuvinė)
petras zalanskas
vai tu sakai sakale (vestuvinė)
petras zalanskas
žalioj girioj stadalėlis (meilės)
petras zalanskas
tu, pucine raudonasai (šeimos)
petras zalanskas
stok šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvinė)
petras zalanskas
vai gėriau gėriau (meilės)
petras zalanskas
šių nedėlėlį per nedėlėlį (vestuvinė)
petras zalanskas
augo sodi klevelis, klevelis (baladė)
petras zalanskas
kaip aš buvau mažas (vestuvinė)
petras zalanskas
kaip aš buvau maža (vestuvinė)
petras zalanskas
šių tamsių naktelį (vestuvinė)
petras zalanskas
žvenk, žirgele (vestuvinė)
petras zalanskas
kad aš turėtau (arimo)
petras zalanskas
palšus ganiau jautelius (naktigonių)
petras zalanskas
bėkit, baraliai (rugiapjūtės)
petras zalanskas
vai tu aglala (rugiapjūtės)
petras zalanskas
vai kaip aš buvau pas savo motulį (šeimos)
petras zalanskas
jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės)
petras zalanskas
ko sėdzi, manila (vestuvinė)
petras zalanskas
verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė)
petras zalanskas
vai tu, rūta rūta (vestuvinė)
petras zalanskas
ant ažarėlio (vestuvinė)
petras zalanskas
vai žydėk žydėk (vestuvinė)
petras zalanskas
ei, ant ulyčių naujiena (šeimos)
petras zalanskas
vai kaip aš buvau jauna mergelė (šeimos)
petras zalanskas
nepūsk, vėjeli (šeimos)
petras zalanskas
sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė)
petras zalanskas
po sodelį vaikščiojau (meilės)
petras zalanskas
jojo prijojo (vestuvinė)
petras zalanskas
vai du du du du (vestuvinė)
petras zalanskas
alaus alaus (vaišių)
petras zalanskas
vai tu girela (vestuvinė)
petras zalanskas
o ant kalnelio aukštojo (baladė)
petras zalanskas
gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos)
petras zalanskas
sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimo)
petras zalanskas
kad aš būtau žinojis (vestuvinė)
petras zalanskas
nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė)
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.