petras zalanskas
1
Vai tu rūta, rūta - 04:24
2
žalioj girioj - 05:14
3
Jau vakaras - 04:09
4
Vai tu girala, girala žalioji - 03:33
5
Sėdzu po langeliu - 03:12
6
žvenk, žirgeli, per maras plaukdamas - 03:08
7
Nepūsk, vėjeli - 03:42
8
Bėkit, bareliai - 03:29
9
Vai tu aglala - 05:22
10
Augo sodi klevelis - 04:04
11
Ant ažarėlio laivelis plauk - 03:57
Daugiau
1
čiulba ulba sakalas (vestuvinė) - 01:54
2
šių naktelį per naktelį (vestuvinė) - 02:39
3
Vai tu sakal sakale (vestuvinė) - 02:24
4
žalioj girioj stadałėlis (šeimos daina) - 01:32
5
Tu, pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:40
6
Stov šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvių daina) - 00:55
7
Vai gėriau gėriau (meilės daina) - 01:14
8
šių nedėłėłį per nedėłėłį (vestuvinė daina) - 03:44
9
Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) - 03:29
10
Kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina) - 02:57
11
Kaip aš buvau maža (vestuvinė daina) - 03:34
12
šių tamsių naktełį (vestuvinė daina) - 02:28
13
žvenk, žirgele (vestuvinė daina) - 01:29
14
Kad aš turėtau (arimo daina) - 01:55
15
Palšus ganiau jautelius (naktiginių daina) - 00:36
16
Bėkit, baraliai (rugiapjūtės daina) - 01:20
17
Vai tu aglala (rugiapjūtės daina) - 01:21
18
Vai kaip aš buvau pes motułį (šeimos daina) - 02:34
19
Jau vakaras, rūta žalioji (rugiapjūtės daina) - 01:32
20
Ko sėdzi, marula (vestuvinė daina) - 01:32
21
Verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė daina) - 01:57
22
Vai tu, rūta (vestuvinė daina) - 01:31
23
Ant ažarėlio (vestuvinė daina) - 02:54
24
Vai žydėk, žydėk 9vestuvinė daina) - 02:05
25
Ei, ant ulyčių naujiena (šeimos daina) - 01:09
26
Vai kaip aš buvau jauna mergełė 9šeimos daina) - 01:25
27
Nepūsk, vėjeli (šeimos daina) - 01:14
28
Sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė daina) - 02:03
29
Po sodelį vaikščiojau (meilės daina) - 01:17
30
Jojo prijojo (vestuvinė daina) - 02:37
31
Vai dū dū dū dū (vestuvinė daina) - 02:17
32
Alaus alaus (vaišių dainų) - 01:00
33
Vai tu girela (vestuvinė daina) - 01:36
34
O ant kalnelio aukštojo (baladė) - 01:16
35
Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos daina) - 03:03
36
Sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimas) - 01:05
37
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:18
38
Nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė daina) - 03:53
Daugiau
1
čiulba ulba sakalas (vestuvinė) - 01:54
2
šių naktelį per naktelį (vestuvinė) - 02:39
3
Vai tu sakai sakale (vestuvinė) - 02:24
4
žalioj girioj stadalėlis (meilės) - 01:32
5
Tu, pucine raudonasai (šeimos) - 01:40
6
Stok šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvinė) - 00:55
7
Vai gėriau gėriau (meilės) - 01:14
8
šių nedėlėlį per nedėlėlį (vestuvinė) - 03:44
9
Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) - 03:29
10
Kaip aš buvau mažas (vestuvinė) - 02:57
11
Kaip aš buvau maža (vestuvinė) - 03:34
12
šių tamsių naktelį (vestuvinė) - 02:28
13
žvenk, žirgele (vestuvinė) - 01:29
14
Kad aš turėtau (arimo) - 01:55
15
Palšus ganiau jautelius (naktigonių) - 00:36
16
Bėkit, baraliai (rugiapjūtės) - 01:20
17
Vai tu aglala (rugiapjūtės) - 01:21
18
Vai kaip aš buvau pas savo motulį (šeimos) - 02:34
19
Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) - 01:32
20
Ko sėdzi, manila (vestuvinė) - 01:32
21
Verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė) - 01:57
22
Vai tu, rūta rūta (vestuvinė) - 01:31
23
Ant ažarėlio (vestuvinė) - 02:54
24
Vai žydėk žydėk (vestuvinė) - 02:05
25
Ei, ant ulyčių naujiena (šeimos) - 01:09
26
Vai kaip aš buvau jauna mergelė (šeimos) - 01:25
27
Nepūsk, vėjeli (šeimos) - 01:14
28
Sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė) - 02:03
29
Po sodelį vaikščiojau (meilės) - 01:17
30
Jojo prijojo (vestuvinė) - 02:37
31
Vai du du du du (vestuvinė) - 02:17
32
Alaus alaus (vaišių) - 01:00
33
Vai tu girela (vestuvinė) - 01:36
34
O ant kalnelio aukštojo (baladė) - 01:16
35
Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos) - 03:03
36
Sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimo) - 01:05
37
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė) - 01:18
38
Nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė) - 03:53
Daugiau
1
žalioj girioj stadalėlis - 01:35
2
Oi gėriau gėriau - 02:37
3
čiulba ulba sakalas - 02:14
4
žvenk, žirgele, per maras plaukdamas - 01:28
5
Augo sode klevelis - 03:10
6
Vai tu aglala - 01:19
Daugiau
1
Vai tu rūta rūta - 04:25
2
Vai tu agalala - 05:27
3
Vai tu girala - 03:29
4
žalioj girioj stadalėlis - 05:12
5
Nepūsk, vėjeli - 03:36
6
Alaus alaus - 03:28
7
žvenk, žirgele, per maras plaukdamas - 03:11
8
Sėdžiu po langeliu - 03:12
9
Bėkit bareliai - 03:30
10
Augo sodi klevelis, klevelis - 04:08
11
Jau vakaras - 04:12
Daugiau
1
Oi toli toli - 05:08
2
Saulala raudona - 02:38
3
Jau vakaras rūta žalioj - 04:08
4
Vai tu girala, girala žalioji - 03:33
5
Užteka saulužė - 03:49
6
Pasvartyk, antele - 04:45
7
Vėlinių laužai - 03:26
8
Nordens vrede - 03:45
9
Tūto valijo - 04:34
10
Saulės sėklos - 04:13
11
Aplink zarius - 04:20
12
Jenta - 02:32
13
Epas - 11:40
14
Romo norkūno kelmas senoviškas žiemoja musteikos kaime - 01:00
15
Bite lingo - 06:10
16
Juodas varneli - 03:14
17
Rūķu armija - 02:48
18
Elpa - 02:46
19
Iawamār - 04:28
20
Palydėk, sesula (see me off, sister) - 02:03
21
Brolužėlis žirgelį balnojo (the brother saddling was a horse) - 05:08
22
Gali lauko liepala - 01:13
23
Bitełė siaubia in balta dobila - 04:50
24
šokis - 03:29
25
Dolijuta - 07:17
26
Ugnies pataluos - 06:09
27
Saulės pasveikintas - 04:31
Daugiau
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.