Čiulba ulba sakalas
petras zalanskas
čiulba ulba sakalas (vestuvinė)
petras zalanskas
šių naktelį per naktelį (vestuvinė)
petras zalanskas
vai tu sakal sakale (vestuvinė)
petras zalanskas
žalioj girioj stadałėlis (šeimos daina)
petras zalanskas
tu, pucine raudonasai (šeimos daina)
petras zalanskas
stov šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvių daina)
petras zalanskas
vai gėriau gėriau (meilės daina)
petras zalanskas
šių nedėłėłį per nedėłėłį (vestuvinė daina)
petras zalanskas
augo sodi klevelis, klevelis (baladė)
petras zalanskas
kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina)
petras zalanskas
kaip aš buvau maža (vestuvinė daina)
petras zalanskas
šių tamsių naktełį (vestuvinė daina)
petras zalanskas
žvenk, žirgele (vestuvinė daina)
petras zalanskas
kad aš turėtau (arimo daina)
petras zalanskas
palšus ganiau jautelius (naktiginių daina)
petras zalanskas
bėkit, baraliai (rugiapjūtės daina)
petras zalanskas
vai tu aglala (rugiapjūtės daina)
petras zalanskas
vai kaip aš buvau pes motułį (šeimos daina)
petras zalanskas
jau vakaras, rūta žalioji (rugiapjūtės daina)
petras zalanskas
ko sėdzi, marula (vestuvinė daina)
petras zalanskas
verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė daina)
petras zalanskas
vai tu, rūta (vestuvinė daina)
petras zalanskas
ant ažarėlio (vestuvinė daina)
petras zalanskas
vai žydėk, žydėk 9vestuvinė daina)
petras zalanskas
ei, ant ulyčių naujiena (šeimos daina)
petras zalanskas
vai kaip aš buvau jauna mergełė 9šeimos daina)
petras zalanskas
nepūsk, vėjeli (šeimos daina)
petras zalanskas
sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė daina)
petras zalanskas
po sodelį vaikščiojau (meilės daina)
petras zalanskas
jojo prijojo (vestuvinė daina)
petras zalanskas
vai dū dū dū dū (vestuvinė daina)
petras zalanskas
alaus alaus (vaišių dainų)
petras zalanskas
vai tu girela (vestuvinė daina)
petras zalanskas
o ant kalnelio aukštojo (baladė)
petras zalanskas
gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos daina)
petras zalanskas
sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimas)
petras zalanskas
kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina)
petras zalanskas
nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė daina)
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.