ČIURLIONIS. DAINŲ PASAULIS
kamerinis choras ''aidija''
dainų dainelė (the song of songs), vl34, vl34a
kamerinis choras ''aidija''
aš prašiau dievą (i asked the lord), vl30, vl30a
kamerinis choras ''aidija''
vienam kiemely (in one little yard), vl28
kamerinis choras ''aidija''
išėjo seselė (sister went out for a walk), vl37
kamerinis choras ''aidija''
anoj pusėj nemuno (on the other side of the nemunas river), vl27 03:17
kamerinis choras ''aidija''
oi lekia, lekia (swans fly in the sky), vl55a, vl55
kamerinis choras ''aidija''
siuntė mane močiutė (mother sent me to the seas), vl62
kamerinis choras ''aidija''
oi giria, giria (down in the green woods), vl52, vl53
kamerinis choras ''aidija''
sutems tamsi naktužėlė (dark night will fall), vl66
kamerinis choras ''aidija''
šėriau žirgelį (i fed my riding horse), vl68, vl68a
kamerinis choras ''aidija''
subatos vakarėly (saturday night), vl63, vl64, vl64a
kamerinis choras ''aidija''
vai, močiute (oh, my mother), vl73
kamerinis choras ''aidija''
prapuoliau, močiute (i am lost, dear mother), vl58a
kamerinis choras ''aidija''
pasekėjužėliai, marčios brolužėliai (dear brother of the bride), vl56
kamerinis choras ''aidija''
ant kalno gluosnys (a willow on the hill), vl27b
kamerinis choras ''aidija''
nemune, upeli (our dear river nemunas), vl48
kamerinis choras ''aidija''
ne tėviškėlėj (far from the motherland), vl49
kamerinis choras ''aidija''
lakštangėlė (nightingale), vl43
kamerinis choras ''aidija''
ui-ui-ui, broleliai (oh-oh-oh, young brothers), vl72
kamerinis choras ''aidija''
beauštanti aušrelė (the dawn is breaking), vl31
kamerinis choras ''aidija''
kai mes augom (when we were growing up), vl39, vl39a, vl39b
kamerinis choras ''aidija''
našlaitėlė (an orphan girl), vl46
kamerinis choras ''aidija''
našlaitis (an orphan boy), vl47
kamerinis choras ''aidija''
ar vėjai pūtė? (were the winds blowing?) vl28
kamerinis choras ''aidija''
sėjau rūtą (i planted the rue), vl179a
kamerinis choras ''aidija''
bėkit bareliai (run, you fields), vl32
kamerinis choras ''aidija''
oi dariau, dariau lyseles (i prepared the garden-beds), vl51, vl51a
kamerinis choras ''aidija''
kelk, dukrele (get up, dear daughter), vl42
kamerinis choras ''aidija''
anksti rytą kėliau (i got up early), vl26
kamerinis choras ''aidija''
kas bernelio pamįslyta (young boy's promises), vl41
kamerinis choras ''aidija''
rūtelę sėjau (i planted the rue), vl61
kamerinis choras ''aidija''
dainų dainelė (the song of songs), vl33
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.