kamerinis choras ''aidija''
1
Dainų dainelė (the song of songs), vl34, vl34a - 01:13
2
Aš prašiau dievą (i asked the lord), vl30, vl30a - 03:53
3
Vienam kiemely (in one little yard), vl28 - 00:52
4
Išėjo seselė (sister went out for a walk), vl37 - 02:39
5
Anoj pusėj nemuno (on the other side of the nemunas river), vl27 03:17 - 03:15
6
Oi lekia, lekia (swans fly in the sky), vl55a, vl55 - 01:53
7
Siuntė mane močiutė (mother sent me to the seas), vl62 - 02:53
8
Oi giria, giria (down in the green woods), vl52, vl53 - 02:49
9
Sutems tamsi naktužėlė (dark night will fall), vl66 - 01:58
10
šėriau žirgelį (i fed my riding horse), vl68, vl68a - 02:46
11
Subatos vakarėly (saturday night), vl63, vl64, vl64a - 02:57
12
Vai, močiute (oh, my mother), vl73 - 02:35
13
Prapuoliau, močiute (i am lost, dear mother), vl58a - 02:19
14
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai (dear brother of the bride), vl56 - 02:35
15
Ant kalno gluosnys (a willow on the hill), vl27b - 00:56
16
Nemune, upeli (our dear river nemunas), vl48 - 02:05
17
Ne tėviškėlėj (far from the motherland), vl49 - 03:04
18
Lakštangėlė (nightingale), vl43 - 02:18
19
Ui-ui-ui, broleliai (oh-oh-oh, young brothers), vl72 - 04:18
20
Beauštanti aušrelė (the dawn is breaking), vl31 - 05:15
21
Kai mes augom (when we were growing up), vl39, vl39a, vl39b - 03:13
22
Našlaitėlė (an orphan girl), vl46 - 01:53
23
Našlaitis (an orphan boy), vl47 - 02:54
24
Ar vėjai pūtė? (were the winds blowing?) vl28 - 04:31
25
Sėjau rūtą (i planted the rue), vl179a - 02:38
26
Bėkit bareliai (run, you fields), vl32 - 01:22
27
Oi dariau, dariau lyseles (i prepared the garden-beds), vl51, vl51a - 03:30
28
Kelk, dukrele (get up, dear daughter), vl42 - 01:48
29
Anksti rytą kėliau (i got up early), vl26 - 01:44
30
Kas bernelio pamįslyta (young boy's promises), vl41 - 04:24
31
Rūtelę sėjau (i planted the rue), vl61 - 03:23
32
Dainų dainelė (the song of songs), vl33 - 02:37
Daugiau
1
Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus žygimanto augusto jungtuves (hymn about the wedding of his royal highness sigismund august) - 02:47
2
šokis (dance) - 01:42
3
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 01:13
4
Gedulinga giesmė. užrašas ant karalienės barboros radvilaitės antkapio (lamentation song. inscription on queen barbora radvilaitė's tomb) - 02:38
5
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 03:27
6
Ave maris stella. giesmė (hymn) - 01:57
7
Omni die dic mariæ, mea laudes anima. giesmė (hymn) - 01:00
8
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 02:26
9
Chorea - 01:02
10
Chorea - 00:32
11
Ogn'un s'inganna. madrigalas (madrigal) - 01:39
12
Come viver mil posso, greghesca - 01:32
13
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 02:40
14
Donna voi vi credete. madrigalas (madrigal) - 06:15
15
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): i - 01:19
16
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): ii - 01:41
17
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iii - 00:37
18
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iv - 01:40
19
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): v - 01:26
20
Canzona à 4 - 02:04
21
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:53
22
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): toccata brevis - 00:25
23
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 01:05
24
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:38
25
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): canzona - 01:54
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.