ŽANRAS
Metai
2011
DAINUOJA KUKUMBALIS
56:53
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
MYLU
KUKUMBALIS
00:14
2
KARVELĖLI ULBUONĖLI
KUKUMBALIS
01:10
3
ČIU ČIA LIU LIULIAUKU
KUKUMBALIS
01:06
4
AUGAU AŠ PAS MOTULĮ
KUKUMBALIS
02:51
5
SUBATĖLĖS VAKARĖLĮ
KUKUMBALIS
01:27
6
TURĖJ BOBUKĖ
KUKUMBALIS
03:06
7
JOJA JOJA PONAS
KUKUMBALIS
00:08
8
TĖVELI MANO
KUKUMBALIS
03:06
9
ELCIK PELCIK POMAGULI
KUKUMBALIS
00:24
10
KISIELIUS
KUKUMBALIS
00:40
11
SALDŽIOS UOGELĖS
KUKUMBALIS
04:24
12
ANT MARELIŲ KRAŠTELIO
KUKUMBALIS
02:24
13
ŽVENG ŽIRGELĖ
KUKUMBALIS
01:30
14
DAR NEIŠAUŠO GIEDRI DZIENELĖ
KUKUMBALIS
02:16
15
LĖK GERVELA
KUKUMBALIS
03:21
16
DUNDA BARŠKA SKRYNELĖ
KUKUMBALIS
03:08
17
PUCINĖLI RAUDONASAI
KUKUMBALIS
01:32
18
SUBATOS RYTELĮ
KUKUMBALIS
01:41
19
ČIULBA ULBA SAKALAS
KUKUMBALIS
02:24
20
OI ANT CILTO
KUKUMBALIS
04:10
21
MIAU AŠ PAS TAVI ATĖJAU
KUKUMBALIS
00:13
22
JOK JOK JOK
KUKUMBALIS
03:53
23
SKRIDO UODAS Į GIRIĄ
KUKUMBALIS
01:30
24
SIUNTĖ PONAS OŽKŲ
KUKUMBALIS
03:22
25
BUSIL BUSIL GAGAGA
KUKUMBALIS
00:15
26
VAI KUR TU BUVAI
KUKUMBALIS
01:26
27
KEKU KEKU KEKU
KUKUMBALIS
00:11
28
VAIKŠČIOJO POVELIS
KUKUMBALIS
04:14
29
JOJA JOJA DZIEDUKAS
KUKUMBALIS
00:24
30
AR JOJAI AN BALTOS KUMELĖS
KUKUMBALIS
00:23
PRAŠOME PALAUKTI...