kukumbalis
1
Gilšė 1 dalis - 13:18
2
Gilšė 2 dalis - 04:08
3
Gilšė 3 dalis - 10:57
4
Gilšė 4 dalis - 04:39
5
Gilšė 5 dalis - 09:22
6
Gilšė 6 dalis - 08:12
7
Gilšė 7 dalis - 10:13
Daugiau
1
žemyna - 03:25
2
Ketino laimė - 03:36
3
Siuntė mani močiutė - 04:05
4
ūžia girelė ūžia - 03:43
5
Oi liepu liepu - 06:14
6
Karvelėli ulbuonėli - 03:40
7
O jau mano mielas - 04:25
8
Bėgsiu su vilkais - 04:35
9
Devynios žolelės - 04:30
Daugiau
1
Mylu - 00:14
2
Karvelėli ulbuonėli - 01:10
3
čiu čia liu liuliauku - 01:06
4
Augau aš pas motulį - 02:51
5
Subatėlės vakarėlį - 01:27
6
Turėj bobukė - 03:06
7
Joja joja ponas - 00:08
8
Tėveli mano - 03:06
9
Elcik pelcik pomaguli - 00:24
10
Kisielius - 00:40
11
Saldžios uogelės - 04:24
12
Ant marelių kraštelio - 02:24
13
žveng žirgelė - 01:30
14
Dar neišaušo giedri dzienelė - 02:16
15
Lėk gervela - 03:21
16
Dunda barška skrynelė - 03:08
17
Pucinėli raudonasai - 01:32
18
Subatos rytelį - 01:41
19
čiulba ulba sakalas - 02:24
20
Oi ant cilto - 04:10
21
Miau aš pas tavi atėjau - 00:13
22
Jok jok jok - 03:53
23
Skrido uodas į girią - 01:30
24
Siuntė ponas ožkų - 03:22
25
Busil busil gagaga - 00:15
26
Vai kur tu buvai - 01:26
27
Keku keku keku - 00:11
28
Vaikščiojo povelis - 04:14
29
Joja joja dziedukas - 00:24
30
Ar jojai an baltos kumelės - 00:23
Daugiau
1
Odisėjas - 03:53
2
Bėgsiu su vilkais - 03:38
3
Sujudėjo kalavijai - 03:32
4
Pavasario vėjai - 02:42
5
Anapilis - 03:55
6
Mintys - 02:39
7
Padainuok man - 04:40
8
Ragana - 03:58
9
žvilgsnis - 03:18
Daugiau
1
Pradžia - 02:51
2
Saulutės ugnelė - 03:55
3
Pas raganą piestą - 04:15
4
į mėlyną dvarą - 04:03
5
žydrūnės viešnagė - 07:14
6
Rasošventės naktį - 07:43
7
Pas didijį moną - 08:26
8
Nakšiukų malūnas - 07:45
9
Raudonas gaidelis - 04:57
10
Nelemtas lošimas - 08:59
11
Velniarykščių maišas - 11:06
12
Dundulio pabūklas - 08:47
13
Pabaiga - 01:17
Daugiau
1
Par bobutį ožys - 01:06
2
Kas ty mišky bumterėj - 02:06
3
Oi tu moteriške - 01:26
4
Dar neišaušo giedri dzienelė - 03:09
5
Laidosi saulė - 03:37
6
Aš pasėjau žalių pupų - 01:57
7
Oi pakelėje - 03:34
8
Nekecinau gercie - 01:11
9
Per pucino šakelį - 02:37
10
žvenk žirgelia - 03:14
11
Arielkos gorcus - 01:36
12
An marelių kraštelio - 03:15
13
Ei gėriau, gėriau - 03:08
14
Oi kur toj barielkėlė - 01:06
15
Jau pavasaris atėj - 03:34
16
Oi an cilto - 02:37
17
Par lygias lankas - 02:40
18
Aš mažas vaikelis - 01:20
19
Kol man jaunai negercie - 01:19
20
šių tamsių naktelį - 01:46
21
Tupi uodas an kelmelio - 01:09
22
Pavasario giedri dzienelė - 02:03
23
Saldžios uogelės - 01:53
Daugiau
1
Gertau gertau - 00:54
2
Oi kur aš gėriau - 01:19
3
Mudu du broliukai - 01:01
4
Aš apėjau duduci - 00:35
5
Vai linko linko - 02:13
6
šių tamsių naktelį - 01:17
7
Kailinių polka - 01:43
8
Vai smutnas liūdnas - 01:26
9
Polkos suktinis - 01:30
10
Noru šokt - 00:46
11
Padispanas - 00:48
12
Vieversėlis an dirvono - 01:47
13
Sugrįžki jaunyste - 01:00
14
Obelys pabalę - 00:46
15
Per pucino šakelę - 03:46
16
Arielkos gorcus - 01:01
17
Dar neišaušo giedri dienelė - 02:38
18
Vai kytra kytra - 02:18
19
Saldzi gardzi arielkėlė - 01:30
20
Kad aš turėtau - 01:57
21
Maršas - 00:45
22
Vai mergužėle - 01:12
23
Vaikščiojo povelis - 01:08
24
Tu man patinki - 00:59
25
Tai genelio genumai - 01:24
26
čiulba ulba sakalas - 02:15
27
Ajo mergelė kelaliu - 01:23
28
Polkutė ''aš marytė, o tu mikas'' - 01:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti