kukumbalis
1
Gilšė 1 dalis - 13:18
2
Gilšė 2 dalis - 04:08
3
Gilšė 3 dalis - 10:57
4
Gilšė 4 dalis - 04:39
5
Gilšė 5 dalis - 09:22
6
Gilšė 6 dalis - 08:12
7
Gilšė 7 dalis - 10:13
Daugiau
1
žemyna - 03:25
2
Ketino laimė - 03:36
3
Siuntė mani močiutė - 04:05
4
ūžia girelė ūžia - 03:43
5
Oi liepu liepu - 06:14
6
Karvelėli ulbuonėli - 03:40
7
O jau mano mielas - 04:25
8
Bėgsiu su vilkais - 04:35
9
Devynios žolelės - 04:30
Daugiau
1
Mylu - 00:14
2
Karvelėli ulbuonėli - 01:10
3
čiu čia liu liuliauku - 01:06
4
Augau aš pas motulį - 02:51
5
Subatėlės vakarėlį - 01:27
6
Turėj bobukė - 03:06
7
Joja joja ponas - 00:08
8
Tėveli mano - 03:06
9
Elcik pelcik pomaguli - 00:24
10
Kisielius - 00:40
11
Saldžios uogelės - 04:24
12
Ant marelių kraštelio - 02:24
13
žveng žirgelė - 01:30
14
Dar neišaušo giedri dzienelė - 02:16
15
Lėk gervela - 03:21
16
Dunda barška skrynelė - 03:08
17
Pucinėli raudonasai - 01:32
18
Subatos rytelį - 01:41
19
čiulba ulba sakalas - 02:24
20
Oi ant cilto - 04:10
21
Miau aš pas tavi atėjau - 00:13
22
Jok jok jok - 03:53
23
Skrido uodas į girią - 01:30
24
Siuntė ponas ožkų - 03:22
25
Busil busil gagaga - 00:15
26
Vai kur tu buvai - 01:26
27
Keku keku keku - 00:11
28
Vaikščiojo povelis - 04:14
29
Joja joja dziedukas - 00:24
30
Ar jojai an baltos kumelės - 00:23
Daugiau
1
Odisėjas - 03:53
2
Bėgsiu su vilkais - 03:38
3
Sujudėjo kalavijai - 03:32
4
Pavasario vėjai - 02:42
5
Anapilis - 03:55
6
Mintys - 02:39
7
Padainuok man - 04:40
8
Ragana - 03:58
9
žvilgsnis - 03:18
Daugiau
1
Pradžia - 02:51
2
Saulutės ugnelė - 03:55
3
Pas raganą piestą - 04:15
4
į mėlyną dvarą - 04:03
5
žydrūnės viešnagė - 07:14
6
Rasošventės naktį - 07:43
7
Pas didijį moną - 08:26
8
Nakšiukų malūnas - 07:45
9
Raudonas gaidelis - 04:57
10
Nelemtas lošimas - 08:59
11
Velniarykščių maišas - 11:06
12
Dundulio pabūklas - 08:47
13
Pabaiga - 01:17
Daugiau
1
Par bobutį ožys - 01:06
2
Kas ty mišky bumterėj - 02:06
3
Oi tu moteriške - 01:26
4
Dar neišaušo giedri dzienelė - 03:09
5
Laidosi saulė - 03:37
6
Aš pasėjau žalių pupų - 01:57
7
Oi pakelėje - 03:34
8
Nekecinau gercie - 01:11
9
Per pucino šakelį - 02:37
10
žvenk žirgelia - 03:14
11
Arielkos gorcus - 01:36
12
An marelių kraštelio - 03:15
13
Ei gėriau, gėriau - 03:08
14
Oi kur toj barielkėlė - 01:06
15
Jau pavasaris atėj - 03:34
16
Oi an cilto - 02:37
17
Par lygias lankas - 02:40
18
Aš mažas vaikelis - 01:20
19
Kol man jaunai negercie - 01:19
20
šių tamsių naktelį - 01:46
21
Tupi uodas an kelmelio - 01:09
22
Pavasario giedri dzienelė - 02:03
23
Saldžios uogelės - 01:53
Daugiau
1
Gertau gertau - 00:54
2
Oi kur aš gėriau - 01:19
3
Mudu du broliukai - 01:01
4
Aš apėjau duduci - 00:35
5
Vai linko linko - 02:13
6
šių tamsių naktelį - 01:17
7
Kailinių polka - 01:43
8
Vai smutnas liūdnas - 01:26
9
Polkos suktinis - 01:30
10
Noru šokt - 00:46
11
Padispanas - 00:48
12
Vieversėlis an dirvono - 01:47
13
Sugrįžki jaunyste - 01:00
14
Obelys pabalę - 00:46
15
Per pucino šakelę - 03:46
16
Arielkos gorcus - 01:01
17
Dar neišaušo giedri dienelė - 02:38
18
Vai kytra kytra - 02:18
19
Saldzi gardzi arielkėlė - 01:30
20
Kad aš turėtau - 01:57
21
Maršas - 00:45
22
Vai mergužėle - 01:12
23
Vaikščiojo povelis - 01:08
24
Tu man patinki - 00:59
25
Tai genelio genumai - 01:24
26
čiulba ulba sakalas - 02:15
27
Ajo mergelė kelaliu - 01:23
28
Polkutė ''aš marytė, o tu mikas'' - 01:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.