LEIDYKLA
ŽANRAS
Metai
1981
Iš XIX A. Pabaigos Lietuvių Poezijos
40:05
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
Skaitytojui (Stanislovas Dagilis)
LAIMONAS NOREIKA
01:19
2
Lietuviškoji Kalba. Regėjimas (Andrius Vištelis-Višteliauskas)
LAIMONAS NOREIKA
04:28
3
Brangioji Lietuva (Mečislovas Davainis-Silvestraitis)
LAIMONAS NOREIKA
01:44
4
Lietuvninkai Mes Esam Gimę (Georg Sauerwein)
LAIMONAS NOREIKA
01:39
5
Gentinės Dainos. Vasaros Daina (Juozas Miliauskas-Miglovara)
LAIMONAS NOREIKA
03:21
6
Arkliai. Lapė Ir Liūtas (Petras Arminas-Trupinėlis)
LAIMONAS NOREIKA
01:22
7
Iš Tolimos Šalies, Fragmentas (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis)
LAIMONAS NOREIKA
01:39
8
Ošia Nemuns Mūsų Šventas (Juozas Andziulaitis-Kalnėnas)
LAIMONAS NOREIKA
01:14
9
Dirbti (Jonas Mačys-Kėkštas)
LAIMONAS NOREIKA
00:55
10
Varpas. Labora (Vincas Kudirka)
LAIMONAS NOREIKA
03:22
11
Šįj Pavasarį Derlingą (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
01:04
12
Yra Šalis, Kur Upės Teka (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
02:25
13
Pūskit, Vėjai, Pūskit, Šiaurūs (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
00:49
14
Paliovė Griaut Ir Baubt Kanuolės (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
03:19
15
Per Tvorą Į Sodą Mūs Pono Žiūrėjo (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
00:58
16
Prisėskie, Vaikeli, Ką Tau Pasakysiu ()
LAIMONAS NOREIKA
02:03
17
Norėjau Aš Deimanto Grūdus Pagriebti (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
00:58
18
Nemunas, Fragmentai (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
03:15
19
Kalinio Daina (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
01:36
20
Lakštingale, Gražus Paukšteli (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
00:50
21
Gyvenimo Mano Saulutė Jau Leidžia (Pranas Vaičaitis)
LAIMONAS NOREIKA
01:45
PRAŠOME PALAUKTI...