laimonas noreika
1
Už raseinių ant dubysos (juozas naujalis) - 02:52
2
Lietuva brangi - 02:21
3
Aš norėčiau prikelti - 01:41
4
Trakų pilis - 02:21
5
Oi neverk, matušėle - 02:02
6
Pavasaris - 00:50
7
Užmigo žemė - 00:57
8
Vasaros naktys - 01:34
9
Nuo birutės kalno - 01:31
10
Ar aš kaltas? - 02:08
11
Varpai - 02:01
12
Išnyksiu kaip dūmas - 01:30
13
šatrijos kalnas - 03:47
14
Jūratė ir kastytis - 04:05
15
čičinskas - 08:11
16
Jaunoji lietuva. iš šeštosios giesmės - 11:21
17
Jaunimo giesmė (juozas naujalis) - 02:39
18
Taip niekas tavęs nemylės - 02:21
19
Vilnius. prieš aušrą - 01:39
20
Mano gimtinė - 01:11
21
Mano moksladraugiams - 01:52
22
Skurdžioj valandoj - 02:20
23
Uosis ir žmogus - 02:30
24
Ant punios kalno. ties nemunu - 05:04
25
Lietuva brangi (juozas naujalis) - 05:31
Daugiau
1
„klausykitės gerai... širdim klausykit!..“ (justinas marcinkevičius „mažvydas“) - 01:27
2
„tėvyne lietuva, mielesnė už sveikatą!..“ (adomas mickevičius „ponas tadas“) - 02:05
3
„tie medžiai kunigaikščių lietuvą dar mena!..“ (adomas mickevičius „ponas tadas“) - 02:34
4
Lietuva brangi (maironis) - 02:17
5
Taip niekas tavęs nemylės (maironis) - 02:14
6
Trakų pilis (maironis) - 02:08
7
Vilnius. prieš aušrą (maironis) - 01:41
8
Varpai (maironis) - 01:51
9
Skurdžioj valandoj (maironis) - 02:47
10
„tu išeik pas mane...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:16
11
„godžiai švokštė visą naktį...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:01
12
„čia žėri saulė, čia naktis...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:23
13
„ne vieną sutemą lydėjau...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:14
14
Dvi saulės (vincas mykolaitis-putinas) - 01:37
15
Malda (vincas mykolaitis-putinas) - 00:51
16
į šventąją žemę (vincas mykolaitis-putinas) - 01:35
17
Maironiui (salomėja nėris) - 02:01
18
„audra ties jūra...“ (salomėja nėris) - 00:43
19
„ar tu mane šauki, nemunėli...“ (salomėja nėris) - 00:43
20
“parneški, juodas varne, žinią į mano gimtinius namus...” (salomėja nėris) - 01:09
21
Kaip tave mylėtau (salomėja nėris) - 00:46
22
Prie didelio kelio (salomėja nėris) - 00:56
23
Vėlinės (salomėja nėris) - 00:53
24
„per stepę vėjai šuoliais bėga...“ (salomėja nėris) - 00:25
25
Pusnys (salomėja nėris) - 00:28
26
Tėvynei (salomėja nėris) - 00:56
27
Dainuok, širdie, gyvenimą (salomėja nėris) - 01:34
28
širdis mana – audrų daina (salomėja nėris) - 00:18
29
Kur baltas miestas (salomėja nėris) - 00:44
30
Bendrakeleiviui. sūnui (salomėja nėris) - 01:06
31
Ateik! (salomėja nėris) - 00:47
32
Prie šaltinio (salomėja nėris) - 01:08
33
Savęs aš gailiuos (salomėja nėris) - 00:29
34
„netoli jau, netoli…“ (salomėja nėris) - 00:17
35
Lauk manęs (salomėja nėris) - 01:47
36
„rudenėlį tylųjį, geltoną…“ (salomėja nėris) - 00:35
37
Mes eiliniai (salomėja nėris) - 02:48
38
Tolimas sapnas (salomėja nėris) - 01:23
39
Alyvos (salomėja nėris) - 00:19
40
Kaip žydėjimas vyšnios (salomėja nėris) - 00:24
41
Diemedžiu žydėsiu (salomėja nėris) - 00:35
42
Likimo giesmė (jonas aistis) - 02:44
43
„ašara dievo aky…“ (justinas marcinkevičius) - 00:25
44
Kelio pasaka (justinas marcinkevičius) - 00:38
45
Baladė apie prarastą ėriuką (justinas marcinkevičius) - 01:40
46
Paskyrimas (marcelijus martinaitis) - 00:32
47
„medžiais tikėk...“ (marcelijus martinaitis) - 01:21
48
„tu numegzk man, mama, kelią…“ (marcelijus martinaitis) - 01:02
49
„tris dainas mokėjo motina...“ (marcelijus martinaitis) - 00:41
50
„jeigu aš medis...“ (marcelijus martinaitis) - 00:29
51
Atodūsis (alfonsas maldonis) - 01:24
52
„neatimki, dieve, iš manęs klydimo teisės...“ (vytautas mačernis „žiemos sonetai“) - 01:11
53
„praeinančiam pasaulyje praeisiu...“ (vytautas mačernis „pavasario sonetai“) - 01:04
54
Pavasaris (algimantas mackus) - 00:50
55
Netikėjimas (algimantas mackus) - 00:40
56
Ave, vita, moriturus te salutat! (julius janonis) - 01:59
57
Aš – beržas (paulius širvys) - 02:10
58
Aš taip laukiau (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 01:16
59
Nuodėmė – ne dėmė (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:58
60
Krito mano žvaigždė (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:27
61
Nesugrįšiu daugiau (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:31
62
Nemunas (paulius širvys) - 00:54
63
„guodoti turime senatvę...“ (simonas daukantas „abėcėlė lietuvių-kalnėnų ir žemaičių kalbos“) - 02:49
64
Užsklanda (jonas mekas) - 00:55
Daugiau
1
Ilgesys (bernardas brazdžionis) - 00:39
2
Per pasaulį keliauja žmogus (bernardas brazdžionis) - 03:09
3
Neregio elegija (bernardas brazdžionis) - 02:06
4
šaukiu aš tautą (bernardas brazdžionis) - 02:22
5
Aš čia - gyva (bernardas brazdžionis) - 01:37
6
Tremtinio malda (bernardas brazdžionis) - 04:02
7
Didžiojoj kryžkelėj (bernardas brazdžionis) - 01:15
8
Auka (bernardas brazdžionis) - 01:04
9
Ypatingai (bernardas brazdžionis) - 01:30
10
Lietuva (kazys bradūnas) - 00:36
11
Už jūrų marių (kazys bradūnas) - 00:43
12
Medeinės rauda (kazys bradūnas) - 00:43
13
Tyla (kazys bradūnas) - 00:42
14
Tuščios rankos (kazys bradūnas) - 01:08
15
Ištikimybė (kazys bradūnas) - 00:44
16
Peizažas (jonas aistis) - 01:01
17
Augo sode (jonas aistis) - 00:44
18
Atminimai (jonas aistis) - 01:56
19
Likimo giesmė (jonas aistis) - 02:46
20
Tu esi (jonas aistis) - 01:23
21
Rudenio duona (stasys santvaras) - 01:01
22
žmogus (stasys santvaras) - 01:31
23
Laukimas (stasys santvaras) - 00:57
24
Užrašas ant žinomo lietuvio kapo (antanas gustaitis) - 00:52
25
Taip smagu (antanas gustaitis) - 01:04
26
Kai paskutinę valandos minutę (antanas gustaitis) - 01:45
27
Dainos gimimas (henrikas radauskas) - 00:48
28
Laiškai sau pačiam (henrikas radauskas) - 00:54
29
Rudens veidas (henrikas radauskas) - 01:13
30
Vakaras (henrikas radauskas) - 00:52
31
Rudens diena (henrikas radauskas) - 00:43
32
Prarastas rojus (henrikas radauskas) - 00:50
Daugiau
1
Prie didelio kelio - 01:02
2
Vėlinės - 01:03
3
Ar tu mane šauki, nemunėli? - 00:49
4
Pusnys - 00:26
5
Per stepę vėjai šuoliais bėga... - 00:26
6
Ar žiburėlis lauks - 00:59
7
Jei aš nesugrįščiau - 00:59
8
Rudens naktys - 01:06
9
Dainuok, širdie, gyvenimą... - 01:24
10
Mama! kur tu? (ix. būkit prakeikti!) - 00:46
11
Tėvynė - 01:05
12
Lietuvai - 01:26
13
Grįšiu - 01:46
14
Negęsk, žiburėli - 00:51
15
Kareivio motina - 01:22
16
Ką pasakytų motinėlė - 00:56
17
Tu karo vaikas - 01:02
18
Kur baltas miestas - 00:51
19
Bethovenas - 01:48
20
širdis mana... - 00:20
21
Bendrakeleivis (sūnui) - 01:10
22
Ateik - 00:48
23
Atsimenu, mes ėjom... - 00:27
24
Prie šaltinio - 01:00
25
širvinta - 00:45
26
Kaip tave mylėtau - 00:43
27
Gauskite, vėjai! - 01:07
28
Sesuo žydrioji — vilija - 00:41
29
Netoli, jau netoli... - 00:22
30
Savęs aš gailiuos - 00:38
31
Maironiui - 01:11
32
Rudenėlį tylųjį, geltoną... - 00:38
33
Raudokite, rudeniai lietūs... - 01:03
34
Tolimas sapnas - 01:13
35
Būk sveikas! - 00:59
36
Obelys žydi - 00:59
37
Kai po šalnų pradės žydėt alyvos... - 00:49
38
Mes eiliniai - 02:19
Daugiau
1
Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių: ii. kalba lietuvių ir žemaičių - 04:47
2
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, fragmentai - 18:15
3
Ugnies knygelė, pratarmė - 03:22
4
Dainės žemaičių, pratarmė (96-oji daina. motė ir dukrytė, 94-oji daina. dukros atsisveikinimas) - 08:48
5
Abėcėlė lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, kalbos (vilkas ir avikailis, piemuo melagis, meška ir bitės) - 03:04
6
Laiškas motiejui valančiui - 04:41
7
Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje, pratarmė - 04:03
Daugiau
1
Skaitytojui (stanislovas dagilis) - 01:19
2
Lietuviškoji kalba. regėjimas (andrius vištelis-višteliauskas) - 04:28
3
Brangioji lietuva (mečislovas davainis-silvestraitis) - 01:44
4
Lietuvninkai mes esam gimę (georg sauerwein) - 01:39
5
Gentinės dainos. vasaros daina (juozas miliauskas-miglovara) - 03:21
6
Arkliai. lapė ir liūtas (petras arminas-trupinėlis) - 01:22
7
Iš tolimos šalies, fragmentas (ksaveras sakalauskas-vanagėlis) - 01:39
8
Ošia nemuns mūsų šventas (juozas andziulaitis-kalnėnas) - 01:14
9
Dirbti (jonas mačys-kėkštas) - 00:55
10
Varpas. labora (vincas kudirka) - 03:22
11
šįj pavasarį derlingą (pranas vaičaitis) - 01:04
12
Yra šalis, kur upės teka (pranas vaičaitis) - 02:25
13
Pūskit, vėjai, pūskit, šiaurūs (pranas vaičaitis) - 00:49
14
Paliovė griaut ir baubt kanuolės (pranas vaičaitis) - 03:19
15
Per tvorą į sodą mūs pono žiūrėjo (pranas vaičaitis) - 00:58
16
Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu () - 02:03
17
Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti (pranas vaičaitis) - 00:58
18
Nemunas, fragmentai (pranas vaičaitis) - 03:15
19
Kalinio daina (pranas vaičaitis) - 01:36
20
Lakštingale, gražus paukšteli (pranas vaičaitis) - 00:50
21
Gyvenimo mano saulutė jau leidžia (pranas vaičaitis) - 01:45
Daugiau
1
Devyni broliai (baladžių poema): pirmas atsidusimas - 01:43
2
Devyni broliai (baladžių poema): ženklų baladė - 01:31
3
Devyni broliai (baladžių poema): dienos baladė - 00:48
4
Devyni broliai (baladžių poema): vaikiška baladė - 01:12
5
Devyni broliai (baladžių poema): daina - 01:18
6
Devyni broliai (baladžių poema): trobelė pamišky - 00:46
7
Devyni broliai (baladžių poema): antras atsidusimas - 01:14
8
Devyni broliai (baladžių poema): baladė apie kvailelį - 01:09
9
Devyni broliai (baladžių poema): girta baladė - 01:05
10
Devyni broliai (baladžių poema): armonikos baladė - 02:12
11
Devyni broliai (baladžių poema): trečias atsidusimas - 00:50
12
Devyni broliai (baladžių poema): panemunio baladė - 01:39
13
Devyni broliai (baladžių poema): marškinių baladė - 00:50
14
Devyni broliai (baladžių poema): peizažas su regėjimu - 01:17
15
Devyni broliai (baladžių poema): bulvių baladė - 00:52
16
Devyni broliai (baladžių poema): rauda - 01:09
17
Devyni broliai (baladžių poema): sekmadienio atsidusimas - 01:05
18
Devyni broliai (baladžių poema): baimės ir vilties baladė - 01:02
19
Devyni broliai (baladžių poema): baladė apie prarastą ėriuką - 01:43
20
Devyni broliai (baladžių poema): trys karaliai - 00:47
21
Devyni broliai (baladžių poema): paskutinis atsidusimas - 00:57
22
Devyni broliai (baladžių poema): prašymas - 01:02
23
Devyni broliai (baladžių poema): epilogas - 01:07
24
Homo sum (poema) - 07:39
Daugiau
1
Ponas tadas - 05:01
2
Konradas valenrodas - 16:05
3
Meilės sonetai. prisiminimas - 01:05
4
Meilės sonetai. laurai - 01:07
5
Meilės sonetai. mąstydamas balsu - 01:04
6
Meilės sonetai. pasimatymas miške - 01:10
7
Meilės sonetai. šventuoliai mus pasmerks - 01:22
8
Meilės sonetai. nemunui - 01:20
9
Meilės sonetai. palaiminimas - 01:14
10
Meilės sonetai. skiriama - 01:08
11
Meilės sonetai. kur tu pažvelgdavai - 01:20
12
Meilės sonetai. mieloji, dangiškų malonių atmintis... - 01:01
13
Meilės sonetai. laba diena - 01:06
14
Meilės sonetai. labanakt - 01:21
15
Meilės sonetai. labas vakaras - 01:02
16
Meilės sonetai. vizitas - 01:01
17
Meilės sonetai. vizituojamiems - 00:59
18
Meilės sonetai. atsisveikinimas - 01:04
19
Meilės sonetai. danaidės - 01:04
Daugiau
1
Tu mano žemdirbe dvasia - 01:01
2
Kaip vartuose medžių lieknų - 00:57
3
Tu numegzk man, mama, kelią - 01:06
4
Ant rudenio juodų laukų - 01:02
5
Tris dainas mokėjo mano motina - 00:30
6
Paskyrimas - 00:28
7
Lazda liepine parašys mane - 00:34
8
Jeigu aš medis - 00:23
9
Vaikai kaip žolė - 01:05
10
Rauda boružei - 01:09
11
Kvailutės onulės rauda - 01:01
12
Kuprelė - 00:51
13
Atsikelia rytą - 01:04
14
Vakar ir visados - 00:39
Daugiau
1
Lietuva brangi - 02:26
2
Aš norėčiau prikelti - 01:48
3
Trakų pilis - 02:26
4
Oi neverk, matušėle - 02:09
5
Užmigo žemė - 01:03
6
Vasaros naktys - 01:41
7
Nuo birutės kalno - 01:39
8
Ar aš kaltas? - 02:07
9
Varpai - 01:37
10
Išnyksiu kaip dūmas - 02:16
11
šatrijos kalnas - 03:51
12
Jūratė ir kastytis - 04:09
13
čičinskas - 08:16
14
Jaunoji lietuva, iš šeštosios giesmės - 11:24
Daugiau
1
Krintanti žvaigždė: 1. draugas - 01:19
2
Krintanti žvaigždė: 2. kam aš gyvenau - 02:24
3
Krintanti žvaigždė: 3. tu meile netikėk - 03:38
4
Krintanti žvaigždė: 4. meteoras - 03:04
5
Krintanti žvaigždė: 5. prieš rytą - 02:08
6
Krintanti žvaigždė: 6. paskutinis noras - 01:06
7
Tam paukščiui - 00:45
8
Nenoriu išnykti - 01:35
9
Sonetai: tik jūra ir dangus - 01:02
10
Sonetai: tą naktį vėjuotą - 01:08
11
Sonetai: atleiski man - 00:55
12
Sonetai: pro murzinus stiklus - 01:16
13
Sonetai: ištiesk man ranką - 01:03
14
Sonetai: jei šiandien tau - 00:57
15
Sonetai: širdies svyravimai - 01:05
16
Sonetai: mane masina - 01:16
17
Sonetai: mes klausėm šuberto - 01:06
18
Sonetai: aš šiandien tau aukoju - 01:22
19
Sonetai: čiulbėti saldžiai - 01:03
20
Sonetai: ir vienas, ir vienišas - 01:33
21
Sonetai: dėkoju tau - 00:53
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.