ŽANRAS
Metai
2011
LIETUVOS PARTIZANŲ LINKSMOS DAINOS
01:01:44
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
DRAUGAS STALINAS PASIŪLĖ
KUPOLĖ
02:50
2
MES - TARYBINIAI STRIBOKAI
KUPOLĖ
05:23
3
O, MYLIMAS PAVASARĮ
KUPOLĖ
03:26
4
NEIŠEIK, NEIŠEIK IŠ KOLCHOZO
KUPOLĖ
02:37
5
ŽALIA EGLAITĖ
KUPOLĖ
04:51
6
KAIP ČIA BUVO
KUPOLĖ
04:35
7
O, KRUVINAS BEPROTI STALINAI
KUPOLĖ
02:07
8
GAIDYS IR VIŠTA
KUPOLĖ
01:24
9
KO TAIP BAISIAI NUSIGANDĘ
KUPOLĖ
03:08
10
ĖJO STRIBAS
KUPOLĖ
01:30
11
ČEKISTO IR STRIBO POKALBIS
KUPOLĖ
00:25
12
MIZARA - PIJOKAS
KUPOLĖ
00:30
13
SKUBĖK, LIETUVI
KUPOLĖ
03:55
14
MES - PARTIZANAI
KUPOLĖ
02:06
15
MŪS VALSČIUJE GYVENO
KUPOLĖ
03:42
16
DU BROLIUKAI KUNIGAI
KUPOLĖ
02:37
17
KAI STRIBAI Į KAIMĄ EINA
KUPOLĖ
01:02
18
DVI ŠVILPYNĖS
KUPOLĖ
01:44
19
STALINO POTERIAI
KUPOLĖ
00:35
20
ATEIS TAMSI NAKTUŽĖLĖ
KUPOLĖ
02:19
21
UŽĖJ PRAKEIKTI RUSKIAI
KUPOLĖ
04:46
22
ATSIRADO VABALAS RAUDONAS
KUPOLĖ
03:01
23
JAU LEIDŽIAS SAULĖ
KUPOLĖ
03:11
PRAŠOME PALAUKTI...