MERKINĖS DAINOS IR ŠOKIAI
kukumbalis
gertau gertau
kukumbalis
oi kur aš gėriau
kukumbalis
mudu du broliukai
kukumbalis
aš apėjau duduci
kukumbalis
vai linko linko
kukumbalis
šių tamsių naktelį
kukumbalis
kailinių polka
kukumbalis
vai smutnas liūdnas
kukumbalis
polkos suktinis
kukumbalis
noru šokt
kukumbalis
padispanas
kukumbalis
vieversėlis an dirvono
kukumbalis
sugrįžki jaunyste
kukumbalis
obelys pabalę
kukumbalis
per pucino šakelę
kukumbalis
arielkos gorcus
kukumbalis
dar neišaušo giedri dienelė
kukumbalis
vai kytra kytra
kukumbalis
saldzi gardzi arielkėlė
kukumbalis
kad aš turėtau
kukumbalis
maršas
kukumbalis
vai mergužėle
kukumbalis
vaikščiojo povelis
kukumbalis
tu man patinki
kukumbalis
tai genelio genumai
kukumbalis
čiulba ulba sakalas
kukumbalis
ajo mergelė kelaliu
kukumbalis
polkutė ''aš marytė, o tu mikas''
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.