ŽANRAS
Metai
2002
MERKINĖS DAINOS IR ŠOKIAI
40:21
NR.
PAVADINIMAS
LAIKAS
1
GERTAU GERTAU
KUKUMBALIS
00:54
2
OI KUR AŠ GĖRIAU
KUKUMBALIS
01:19
3
MUDU DU BROLIUKAI
KUKUMBALIS
01:01
4
AŠ APĖJAU DUDUCI
KUKUMBALIS
00:35
5
VAI LINKO LINKO
KUKUMBALIS
02:13
6
ŠIŲ TAMSIŲ NAKTELĮ
KUKUMBALIS
01:17
7
KAILINIŲ POLKA
KUKUMBALIS
01:43
8
VAI SMUTNAS LIŪDNAS
KUKUMBALIS
01:26
9
POLKOS SUKTINIS
KUKUMBALIS
01:30
10
NORU ŠOKT
KUKUMBALIS
00:46
11
PADISPANAS
KUKUMBALIS
00:48
12
VIEVERSĖLIS AN DIRVONO
KUKUMBALIS
01:47
13
SUGRĮŽKI JAUNYSTE
KUKUMBALIS
01:00
14
OBELYS PABALĘ
KUKUMBALIS
00:46
15
PER PUCINO ŠAKELĘ
KUKUMBALIS
03:46
16
ARIELKOS GORCUS
KUKUMBALIS
01:01
17
DAR NEIŠAUŠO GIEDRI DIENELĖ
KUKUMBALIS
02:38
18
VAI KYTRA KYTRA
KUKUMBALIS
02:18
19
SALDZI GARDZI ARIELKĖLĖ
KUKUMBALIS
01:30
20
KAD AŠ TURĖTAU
KUKUMBALIS
01:57
21
MARŠAS
KUKUMBALIS
00:45
22
VAI MERGUŽĖLE
KUKUMBALIS
01:12
23
VAIKŠČIOJO POVELIS
KUKUMBALIS
01:08
24
TU MAN PATINKI
KUKUMBALIS
00:59
25
TAI GENELIO GENUMAI
KUKUMBALIS
01:24
26
ČIULBA ULBA SAKALAS
KUKUMBALIS
02:15
27
AJO MERGELĖ KELALIU
KUKUMBALIS
01:23
28
POLKUTĖ ''AŠ MARYTĖ, O TU MIKAS''
KUKUMBALIS
01:00
PRAŠOME PALAUKTI...