atlikėjas andrius šiška
1
Suktinis - 01:13
2
Mes susitiksim - 00:53
3
Lakštingalėlė - 01:03
4
Noriu miego - 00:54
5
Kampelis širdžiai brangus - 00:52
6
Navasodų laimos polka - 01:16
7
Drūlia, oi drūlia - 00:53
8
Maršas raiba paukšelė - 01:06
9
Oi, berneli, tu durneli - 00:40
10
Kaipgi gražus, gražus - 01:18
11
Dėdės vincuko polka - 00:45
12
Vėl žydėkit linai - 00:42
13
Tėvelis bars, bars - 00:39
14
Plaukia sau laivelis - 01:20
15
Rudenėliui atėjus - 01:14
16
Smetoniškų melodijų popuri - 02:01
17
Aš tau gražiausiąją gėlę - 01:13
18
Povilo bekerio polka - 01:16
19
Liaudiškas valsas - 00:55
20
Traukinių dainėlė - 01:10
21
Rozemunda - 01:08
22
Klumpakojis - 00:53
23
Konrado kavecko valsas - 01:11
24
Suokia lakštutė maža - 00:55
25
Maršas nedelios rytelį - 00:58
26
žemaitiška polka - 01:02
27
Juodas garvežys - 00:45
28
Tris dienas tris naktis - 01:41
29
Kazio polka - 00:49
30
Prano valsas - 01:05
31
Santa liučija - 01:09
32
Stasio polka - 00:48
33
Kai ryto saulė bunda - 01:04
34
Henriko mackevičiaus valsas - 01:36
35
Antaniuko šiškos polka - 01:16
36
Ramunę baltąją - 01:12
37
Ispaniškas valsas - 01:40
38
Nebegrįšiu laukų takeliu - 00:52
39
Krakoviakas - 00:48
40
Valsas miške - 01:23
41
Piršlio polka - 01:11
42
Ko liūdi berželi - 01:15
43
Kalnuos dainuoja - 01:27
44
Myliu be galo - 01:20
45
Ar atmeni, mielas - 00:59
46
Petro valsas - 00:58
47
Povilo polka - 00:41
48
Nuo prūsų šalies - 01:01
49
Ateik krantais dubysos - 01:22
50
Diedas pjovė rugelius - 00:51
51
Promočiutės rozalijos valsas - 00:53
52
Močiutės mikolinos polka - 00:51
53
Pažiūrėk kaip skęsta - 00:37
54
Stepono polka - 00:45
55
Praniuko polka - 01:19
56
Gyvataras - 00:57
57
Atėjai tu rasotais takeliais - 00:51
58
Maršas - 01:20
59
Valsas - 00:49
60
Polka lipk ant sienų - 00:50
61
Paežerių valsas - 01:13
62
Pavasario valsas - 00:44
63
Polka mano žirgelis - 01:35
64
Dabar jau ruduo - 00:48
65
Sėdėjau aš daržely - 00:57
66
Venecijos karnavalas - 01:06
67
Dėdės albino alionio polka - 00:51
68
Prie gintaro jūros - 01:44
69
Atbulinė polka - 00:52
70
Albino valsas - 01:16
71
Tatuko (andriaus šiškos s. tomo) polka - 00:57
Daugiau
1
Daina - maršas tarp plačių arimų - 02:33
2
Daina supa mus priešai iš abiejų pusių - 02:45
3
Melodija neverk neverk sena močiute - 04:08
4
Daina šermukšnis šoko - 05:13
5
Daina ant marių krantelio - 03:48
6
Daina vieškeliai platūs medžiais apsodinti - 02:06
7
Melodija palinko liepos šalia kelio - 02:33
8
Daina dunda patrankos skamba plienas - 03:05
9
Daina tai žengia broliai savanoriai - 02:43
10
Daina tau, sesute, puikios gėlės - 03:10
11
Melodija vai ko nusižvengei bėrasai žirgeli - 02:30
12
Daina balnokit broliai žirgus - 05:29
13
Daina stoviu aš parimus - 05:20
14
Daina ulonai, ulonai - 03:03
15
Daina tu nusilaidai pušyne - 03:43
16
Daina kai aš mažas kūdikiu bėgiojau - 03:08
17
Daina kur lygūs laukai šiapus nerio - 05:17
18
Daina tau. pauliaus širvio žodžiai - 07:01
19
Daina atilikęs pareigą tėvynei - 04:12
Daugiau
1
Maršas du broliukai kunigai - 02:32
2
Daina puikios rožės gražiai žydi - 01:47
3
Daina virš tolio mėnulio takelis - 02:20
4
Melodija mik, mažutėli, miegok - 03:13
5
Daina plaukė žąselė per ežerėlį - 01:58
6
Daina du gaideliai - 01:02
7
Daina išėjo tėvelis į mišką - 03:43
8
Daina tas mano palšys - 04:06
9
Daina mano višta šiūrpė - 03:05
10
Daina aš prisimenu namelį - 05:47
11
Daina vargau, kentėjau, pinigėlius dėjau - 02:01
12
Daina aguonėlė - 04:04
13
Daina šėriau, šėriau sau žirgelį - 02:06
14
Daina subatos vakarelį balnojau juodberėlį - 02:27
15
Daina ar aš tau, sese, nesakiau - 04:16
16
Daina šėriau žirgelį per savaitėlę - 03:13
17
Daina oi, žirgeli, juodberėli, taisyk kojas į kelelį - 02:36
18
Daina šią naktelę per naktelę - 03:56
19
Daina ant kalno karklai siūbavo - 03:11
20
Daina bijūnėlis žalias - 04:26
21
Melodija vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli - 02:30
22
Daina nujojau šimtą mylių - 03:05
23
Daina gegute, raiboji, kam sode kukuoji - 02:16
24
Daina augo girioj ąžuolėlis - 02:33
Daugiau
1
Daina cit, neverk močiute - 06:57
2
Melodija mažam kambarėly - 02:32
3
Daina oi žiba žiburėlis - 02:54
4
Melodija motula širdela, tai tau, tai tau - 01:07
5
Daina iš rytų šalelės saulutė tekėjo - 03:13
6
Daina per mažą kaimelį upelis tekėjo - 05:11
7
Daina per šilalį jojau - 04:25
8
Melodija supasi baltos lelijos - 01:54
9
Daina oi varge, varge, vargeli mano - 02:10
10
Melodija gervės skris į melsvą tolį - 02:07
11
Daina tėviškės laukuos saulutė leidžiasi - 06:05
12
Melodija neklausk manęs, mamyt, ko veidas gelsta - 01:41
13
Daina karštai mylėjo jie vienas kitą - 03:52
14
Melodija pasvarscyk uncela - 02:24
15
Daina oi, tu, šermukšnėle - 03:13
16
Melodija lietuva, brangi šalele - 02:58
17
Daina kaip aš augau pas tėvelį - 02:31
18
Melodija ant kalnų kalnai - 02:31
19
Daina sėdžiu po langeliu - 03:01
20
Daina balnokit broliai žirgus - 05:29
Daugiau
1
Daina augin tėvas tris sūnelius - 03:32
2
Daina augo girioj ąžuolėlis - 02:33
3
Melodija ko sėdi už stalelio - 02:46
4
Daina augo kieme klevelis - 04:21
5
Melodija dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai - 01:18
6
Daina siuntė mane motinėlė - 03:01
7
Melodija kai aš turėjau kaime mergelę - 01:18
8
Daina ant kalno mūrai - 02:59
9
Melodija aukštai švietė mėnulis - 01:37
10
Daina nujojau šimtą mylių - 03:05
11
Melodija paleidau žirgelį į lankas - 01:08
12
Daina oi kai aš jojau, dūmojau - 03:29
13
Melodija bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau - 01:25
14
Daina kaime aš užaugau - 03:12
15
Melodija bernužėli, nesvoliok - 03:03
16
Daina sūneli, palaidūne, kur taip ilgai buvai? - 03:58
17
Melodija ėjo senis lauko arti - 01:25
18
Daina žydi bijūnai, žydi raudonai - 02:31
19
Melodija kas subatos vakarėlį, oj oj oj - 01:23
20
Daina atskrend sakalėlis - 02:22
21
Daina oi, zuzana, šidis mano - 01:34
22
Daina tūkstantis žingsnelių lig mano namelių - 02:33
23
Melodija mane močiutė barė, linelių raut išvarė - 01:15
24
Daina suskyniau skynimą, supyniau pynimą - 02:22
25
Melodija nuvyksim į kermošių, parduosim žilą ožką - 01:34
26
Daina stok ant akmenėlio - 02:02
27
Daina ant kalno klevelis stovėjo - 02:28
28
Vestuvinis maršas - 03:01
Daugiau
1
Daina ant melsvo ežero bangų - 04:16
2
Daina vasarodamas aš kaime piemenaitę pamilau - 03:53
3
Daina kai dangus rausvomis žaromis nusidažo - 03:20
4
Daina dabar jau ruduo ir liūdi gamtužė visa - 04:02
5
Daina atjos karaliūnas - 03:08
6
Daina kai vilko balsu žiauriausios pūgos sustaugia - 03:49
7
Daina sėdėjau aš daržely - 03:28
8
Daina mėgstu vasaros vakarą tylų - 03:11
9
Daina neišeik, neišeik tu iš sodžiaus - 03:29
10
Daina teka saulutė rytuos - 04:12
11
Daina ūžia vėjas tarp klevo šakų - 03:53
12
Daina kalnais nuvingiuoja kelias - 04:30
13
Daina cit, neverk močiute - 06:57
14
Daina kam mane meilė kankina - 03:29
15
Daina per mažą kaimelį upelis tekėjo - 05:11
16
Daina kaime aš užaugau - 03:12
17
Daina lauksiu tavęs po auksiniais beržais - 04:24
18
Daina oi, tu, šermukšnėle - 03:13
19
Daina baltos burės plazda - 02:16
20
Daina iš meilės pirmos tik alyvų šakelė beliko - 02:54
Daugiau
1
Daina džiūsta vysta širdis - 03:03
2
Daina anoj pusėj nemunėlio - 03:34
3
Melodija kaip mums jaunystės nemylėt - 01:42
4
Daina buvo vakaras žvaigždėtas - 02:44
5
Melodija jūros aidas per marias - 03:12
6
Daina gęsta jau žaros vakarės - 02:59
7
Melodija kai aš buvau toks kaip tėtis - 01:57
8
Daina oi, užkilokit vartelius - 02:39
9
Dėdės adomuko ramanausko polka - 02:07
10
Melodija ateisiu, mergužėle, ateisiu - 02:06
11
Daina traukinys eina, dūmai garuoja - 01:42
12
Melodija buvo gera gaspadinė - 01:21
13
Daina apie joną ir molio uzboną - 03:31
14
Melodija ateis rudenėlis - 04:39
15
Rozalytės polka - 02:42
16
Daina oi laukiau laukiau šventos dienelės - 03:55
17
Melodija gegute, raiboji, kam sode kukuoji - 01:18
18
Kazio dzedulionio polka - 01:33
19
Melodija jei mylimasis atvažiuoja - 01:20
20
Pranuko šiškos polka - 04:28
21
Melodija būk mano kerėtoja - 02:02
22
Daina skrieja mintys toli - 03:48
23
šokis gyvataras - 02:22
24
Daina-melodija tu prisimink - 03:58
25
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:02
26
Tango marijana - 01:20
27
Melodija atėjai tu rasotais takeliais - 01:41
28
Maršas - 02:41
29
Akvilės šiškaitės polka - 01:53
Daugiau
1
Daina kaziuk, pagriežk man valsų - 03:13
2
Daina karalius nugalėtojas - 01:58
3
Su padainavimu pupų dėdės - senelio polka - 03:26
4
Girtuoklio daina - 02:18
5
Daina mano žmona valgo bulką - 03:54
6
Daina - valsas negaliu, negaliu sustabdyti - 03:03
7
Daina tylioji vasaros naktis - 03:24
8
Daina tyliai plaukia mėnulis virš upės - 03:31
9
Daina kai aš jaunas buvau, šile ožius ganiau - 03:13
10
Daina pučia vėjelis, medeliai svyra - 04:18
11
Daina aš tau duosiu dolerėlį, tik nepykdyk tėvužėlio - 01:54
12
Mano mamutės polka - 02:43
13
Daina mano ranča - 03:58
14
Melodija žiūrėk kaip šoka - 01:37
15
Valsas meilė virtuvėje - 01:35
16
Daina vai tu dziemed, dziemedėli - 02:22
17
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:04
18
Melodija pakelkim taurę linksmybių - 01:52
19
Daina mieli broliai lietuvninkai - 02:03
20
žydiška polka - 03:07
21
štrauso valsas - 03:32
22
Fokstrotas anzelmutė - 03:15
23
Polonezas - 04:34
24
Tango paskutinį sekmadienį - 02:34
25
Tatuko (andriaus šiškos s. tomo) polka - 04:37
Daugiau
1
Daina lauksiu tavęs po auksiniais beržais - 04:24
2
Valsas laužas liepsnoja, armonika groja - 01:17
3
Daina aš tau nuskinsiu skaisčiai raudoną rožę - 04:16
4
Polka subatėlė - 02:13
5
Daina padainuosim sustoję - 02:28
6
Valsas buvo pavasaris šičia - 02:10
7
Melodija pas močiutę augau, vargo neturėjau - 01:47
8
Valsas kai gegužis ateis - 03:03
9
Polka ištekės marceliutė - 01:58
10
Valsas noriu papasakot tau vienai - 02:34
11
Fokstrotas valandėlę groki po mano langais - 02:36
12
Valsas mes esam dzūkai - girių karaliai - 02:53
13
Antaniuko polka - 02:11
14
Melodija te visad šviečia saulė - 01:22
15
Melodija o kad tu ateitum šiandien pas mane - 02:24
16
Melodija sudiev, brangi, sudiev - 03:18
17
Fokstrotas gitarų stygos kai užgroja - 02:19
18
Valsas ateik per pievas per rasas - 02:21
19
Melodija sena patranka - 01:19
20
Melodija nebeateis šį vakarą rozeta - 02:04
21
Tango rožė, kurią man dovanojai - 02:45
22
Valsas vėl gegužio žiedai - 01:47
23
Jugoslaviškas motyvas - 03:29
24
Valsas aviečiavo po šilelį mergina viena - 01:56
25
Melodija pilnos pievos gėlių raudonųjų - 01:46
26
Studentų valsas - 02:28
27
Minorinė polka - 02:06
28
Mokyklinis valsas - 00:52
29
Valsas oi, palauk, palauk - 02:26
30
šokis padispanas - 01:42
31
Melodija šiandien linksma žvejų diena - 01:26
32
Maršas - 02:08
33
Diemedžių polka - 02:48
Daugiau
1
Genutės valsas - 03:19
2
Melodija aš norėčiau sugrįžti į jamaiką - 01:49
3
Polka lipk ant sienų - 04:54
4
Melodija mama, jau duktė ištekėjo - 02:54
5
Paežerių valsas - 02:37
6
Melodija susigundžiau - 02:09
7
Melodija neglauski galvelės prie mano krūtinės - 02:18
8
Genutės šiškienės polka - 02:10
9
Valsas - 02:27
10
Valsas - 02:20
11
Tango neliūdėk prie vartelių - 01:52
12
Valsas grįšiu iš tiesų - 02:45
13
Melodija sakalu skraidysiu - 02:30
14
Melodija paleisk, tėveli, lankon žirgelį - 02:05
15
Dėdės adomuko ramanausko valsas - 01:56
16
Polka mano žirgelis jau atsigavęs - 01:48
17
Valsas dabar jau ruduo - 01:25
18
Valsas sėdėjau aš daržely - 01:53
19
Melodija mane močiutė barė, linelių raut išvarė - 02:27
20
Valsas žuvėdra baltoji - 02:49
21
Tango spindi rožės, vynas raudonai - 03:17
22
Valsas venecijos karnalavas - 02:05
23
Tango balandėlė - 01:42
24
Valsas taip, taip, ne, ne - 02:03
25
Tango - 02:56
26
Dėdės albino alionio polka - 04:32
27
Valsas kad aš turėčiau aukso kalnus - 02:30
28
Valsas prie gintaro jūros - 01:44
29
Atbulinė polka - 01:42
30
Albino valsas - 02:34
31
Akvilės šiškaitės polka - 01:53
Daugiau
1
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:05
2
Dėdės adomuko ramanausko polka - 02:10
3
Mamos marytės ramanauskaitės-šiškienės polka - 02:46
4
Akvilės šiškaitės polka - 01:56
5
Adomuko šiškos polka - 02:06
6
Agnės šiškaitės valsas - 04:23
7
Mano senelio adomo ramanausko polka, kilimo iš naujųjų kietaviškių šalia elektrėnų - 02:06
8
Kaišiadorių rajono vilkiškių kaimo polka - 01:48
9
Antaniuko šiškos polka - 02:14
10
Kaišiaidorių raj. medinių strėvininkų kaimo polka - 02:16
11
Andriaus šiškos (sūnaus) polka - 02:06
12
živilės šiškienės valsas - 03:09
13
Ii dėdės vincuko ramanausko polka - 01:46
14
Genutės šiškienės polka - 02:13
15
Polka subatėlė - 02:16
16
Jono aleksandravičiaus (cigono) polka - 01:53
17
Polka provokacija - 02:18
18
Andriuko šiškos (sūnaus) valsas - 03:52
19
šiupininė polka - 03:22
20
Dėdės albino alionio polka, rumšiškių parapija, guronių kaimas - 01:43
21
Rozalytės polka - 02:45
22
Kazio dzedulionio polka - 01:37
23
Sesutės ramutės šiškaitės polka - 02:01
24
Vilties valsas - 03:24
25
Minorinė polka - 02:09
26
Diemedžių polka - 02:51
27
Polka agotėlė - 01:53
28
žydiška polka - 03:08
29
Su padainavimu pupų dėdės - senelio polka - 03:29
30
Valsas tik tau, tik tau - 01:48
31
Tatuko (andriaus šiskos s. tomo) polka - 04:37
Daugiau
1
Daina teka saulutė rytuos - 04:12
2
Daina ūžia vėjas tarp klevo šakų - 03:53
3
Daina baltos burės plazda - 02:16
4
Melodija negerk trečios - 02:16
5
Melodija žygiuoju vieškeliu plačiu - 04:30
6
Melodija iš vaikystės tolimos - 01:54
7
Daina grįžk pas mane - 06:09
8
Suomių polka - 03:08
9
Daina negaliu, negaliu sustabdyti - 03:03
10
Valsas jūreivių keliai - 03:12
11
Daina mergužėle ko verki - 03:49
12
Daina po beržyną vaikščiojau - 03:12
13
Daina kur tie darželėliai - 02:32
14
Valsas gražių dainelių daug girdėjau - 02:55
15
Daina kam pamylėjai mane jaunutę - 04:42
16
Daina kai aš užaugau prie nemunėlio - 04:09
17
Polka agotėlė - 07:37
Daugiau
1
Tenai už miško leidos saulė - 04:38
2
Valsas šiandieną pas kroniną puota linksma - 02:36
3
Daina ant melsvo ežero bangų - 04:16
4
Henriko mackevičiaus valsas - 03:13
5
Daina sėdėjau aš daržely - 03:28
6
Fokstrotas amigo meksikano - 03:38
7
Melodija nemunėli, nemunėli - 02:11
8
Polka - krakoviakas - 02:45
9
Melodija ramunę baltąją - 03:38
10
Fokstrotas mergaitė iš palermo - 03:01
11
Ispaniškas valsas - 02:30
12
Stepono valsas - 05:05
13
Pavasario valsas - 03:02
14
Kernavės polka - 06:48
15
Melodija o kodėl kodėl negrįžta meilė vėl - 02:38
16
Melodija kur tas kelelis pilkas mane nuves - 04:22
Daugiau
1
Daina mėgstu vasaros vakarą tylų - 03:11
2
Melodija nebegrįšiu laukų takeliu - 04:36
3
Daina neišeik, neišeik tu iš sodžiaus - 03:29
4
Tautinis šokis krakoviakas - 03:24
5
Daina kam mane meilė kankina - 03:29
6
Valsas miške - 04:34
7
Piršlio polka - 05:30
8
Valsas ko liūdi berželi - 02:49
9
Melodija kalnuos dainuoja - 03:03
10
Agnės valsas - 04:21
11
Melodija myliu be galo - 03:16
12
Melodija aš dar atsimenu takus - 02:06
13
Melodija štai pirmos žibuoklės - 03:28
14
Fokstrotas ar atmeni, mielas - 02:15
15
Petro valsas - 03:11
16
Melodija - 04:30
Daugiau
1
Daina dainuok graži jaunyste - 04:13
2
Melodija nuvingiavo meilės takas - 04:19
3
Daina septyniolika metų turėjau aš - 04:04
4
Melodija kokios mėlynos akys - 02:50
5
Daina motinėlė pažadėjo vienuolynan leist - 05:26
6
Povilo polka - 05:11
7
Valsas mes išliksim jauni - 02:20
8
Melodija nuo prūsų šalies - 02:05
9
Motinos valsas - 02:46
10
Melodija ateik krantais dubysos - 04:48
11
Klouno melodija - 02:35
12
Melodija pienės pūkas - 03:19
13
Elgetos arija - 02:19
14
Melodija žemėje vietos užteks visiems - 03:40
15
Argentinietiškas tango - 03:22
16
Polka vedė marę į žagarę - 03:52
Daugiau
1
Daina vargau kentėjau pinigėlius dėjau - 02:01
2
Smetoniškos melodijos - 04:25
3
Daina mano višta šiurpė - 03:04
4
Tautinis šokis diedas pjovė rugelius, boba rišo pėdelius - 02:33
5
Promočiutės rozalijos naudžiūnaitės-petrauskienės valsas - 02:25
6
Močiutės mikolinos petrauskaitės-ramanauskienės polka - 03:08
7
Rozaliutės valsas - 02:19
8
Daina per klausučių ulytėlę - 02:43
9
Valsas sėsk, brangioji ant suolelio - 03:13
10
Pupų dėdės - senelio polka - 03:05
11
Daina o ramunėle, pasakyk - 04:42
12
šokis šoki, trypki, bernužėli - 02:31
13
Daina vienos duonos neužtenka - 02:43
14
Melodija pažiūrėk kaip skęsta obelys žieduose - 03:05
15
šiupininė polka - 03:19
16
Daina kodėl gi mūsų brangi jaunystė vysta kaip rudenio žiedai - 03:06
17
Kazio polka - 03:59
18
Daina sapnelį sapnavau, sapne tave mačiau - 03:45
19
Melodija jau vaikystė nuskambejo - 02:21
20
Daina o kad sustotų traukinys kaišiadorių miestely - 03:19
21
Mano mamutės polka - 02:43
Daugiau
1
Andriuko valsas - 03:49
2
Prano valsas - 03:10
3
Melodija ''dar širdy ne sutema'' - 03:57
4
Folkstrotas ''ajau, mama, tau visai netinka pykti'' - 03:02
5
Valsas ''krantų gėlė'' - 03:15
6
Valsas ''santa liučija'' - 02:42
7
Antaniuko polka - 03:05
8
Stasio polka - 03:13
9
Daina ''kaip gražu miške'' - 03:59
10
Daina ''tėviškės laukuos saulutė leidžias'' - 05:44
11
Daina ''kada vilko balsu žiauriosios pūgos sustaugia'' - 03:49
12
Melodija ''skinsiu raudoną rožę'' - 03:27
13
Vilties valsas - 03:21
14
Melodija ''kai ryto saulė bunda'' - 02:35
15
Fokstrotas ''oi, mary mary'' - 02:51
16
Melodija ''ne, ne, nereikia ašarų'' - 04:34
Daugiau
1
Maršas nedėlios rytelį ėjau vandenėlio - 03:53
2
Valsas aš tau gražiausiąją gėlę - 03:40
3
Kazio čigono polka - 03:20
4
Daina vasarodamas aš kaime piemenaitę pamilau - 03:19
5
Smetoniškų melodijų popuri - 02:24
6
Daina kai dangus rausvomis žaromis nusidažo - 02:02
7
Fokstrotas rozemunda - 02:29
8
Valsas aš tau grąžiausiąją gėlę - 04:30
9
Valsas - grįžo dienos ir rasotosios naktys - 02:22
10
Valsas tris dienas tris naktis kelaliu ėjau - 02:39
11
Polka provokacija - 03:06
12
K. kavecko liaudiškas valsas - 03:57
13
šokis - klumpakojis - 03:05
14
živilės valsas - 01:54
15
P. bekerio polka - 02:21
16
žemaitiškas valsas - 02:01
17
Melodija tu mane palydėk traukiniu, miela dainele - 01:31
18
Valsas - nors aplinkui vien rūkas - 02:10
19
žematiškas valsas - 04:03
20
Melodija juodas garvežys - 02:06
21
Valsas - sunku gyventi žmogui ant svieto - 01:35
Daugiau
1
Medinių strevininkų polka - 03:08
2
Jono čigono polka - 02:58
3
Daina atjos karaliūnas - 04:30
4
Fokstrotas oi berneli, tu durneli - 05:42
5
Daina kalnais nuvingiuoja kelias - 03:57
6
Ii dėdės vincuko ramanausko polka - 07:16
7
Valsas kaipgi gražus gražus rūtelių darželis - 03:25
8
Genutės polka - 03:02
9
Valsas vėl žydėkit linai - 05:30
10
Melodija bars bars tėvelis - močiutė neužtars - 04:07
11
Medinių strėvininkų polka - 02:29
12
Valsas - plaukia sau laivelis - 03:53
13
Melodija ąžuolėlio šakos linko - 05:35
14
Valsas - tik tau tik tau - 02:44
15
Akvilės šiškaitės polka - 06:07
16
Melodija ant kalno mūrai - 05:54
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja ANDRIUS ŠIŠKA

1
Daina - iš meilės pirmos tik alyvų šakelė beliko - 02:54
2
Fokstrotas mes susitiksim bendram pliaže - 04:22
3
Daina dabar jau ruduo ir liūdi gamtužė visa - 04:02
4
šokis suktinis - 02:26
5
Valsas lakštingalėle, gražus paukšteli - 02:46
6
šokis - noriu miego saldaus miego - 01:58
7
Valsas kai aš turėjau šyvų kumelį - 03:54
8
Mano senelio adomo ramanausko polka - 03:47
9
Valsas - kampelis širdžiai brangus - 03:29
10
Vilkiškių kaimo polka - 04:36
11
Valsas kur bėga šešupė - 02:07
12
Navasodų kaimo laimos polka - 05:30
13
Valsas drūlia oi drūlia - 03:42
14
Adomuko šiškos polka - 06:39
15
Valsas burkuoja balandžiai po langu - 04:06
16
Maršas raiba paukštelė - 04:49
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti