atlikėjas ir autorius artūras sinkevičius
1
čiūto, čiūto - 04:05
2
Atlėkė elnias devyniaragis - 03:18
3
Kelkit anksti, bajorai - 03:59
4
Sakalėli, sierasai - 03:46
5
Sodai, sodai - 04:29
6
Ketina štarelis - 02:57
7
Tai raibumai genelio - 03:01
8
Leliumoj ant aukšto dvaro - 04:54
9
Kalė, kalė genelis - 02:23
10
Snaudalė snaudžia - 04:06
11
Buvo mūsų leliumoj - 05:20
12
O jau mano mielas - 03:55
13
Kam tavo vilkeli? - 02:07
14
Aisim mergos - 03:01
15
Už girių, girių - 03:11
Daugiau
1
Ant sveikatos, brolužyčiai - 02:43
2
Alutį gėriau, raudonas buvau - 02:44
3
Apynėli žaliasis, puronėli gražusis - 02:39
4
Iš pusantra miežia grūda - 02:38
5
Gaspadoriau šių namelių - 01:42
6
Gale lauko karčemėlė - 04:06
7
Alaus, alaus dainuotojams - 01:23
8
Ar nesėdžiam už stalą - 03:03
9
Gėriau alutį, saldų midutį - 01:59
10
Gardus alutis, balta putela - 02:48
11
Gerkit, svečiai, uliavokit - 02:20
12
Man viena ąsočia mažai, mažai - 02:44
13
Beržo šakelė jau palinko - 02:54
14
Gardus alus, balta puta - 02:02
15
Kas alutį geria, geria - 01:21
16
šalia vieškelėlio - 03:14
17
Auga, auga apynėlis - 02:54
18
Ir užgėrė kazokėliai - 02:32
19
Ką kalbėjo apynėlis - 04:47
20
Stiklinėlė uzbonėlį - 02:31
21
Ko dūmoji apynėli - 05:24
22
Oi gėrio, gėrio - 02:56
23
Apynieli žaliasis, purounieli gražusis - 02:08
Daugiau
1
Pas močiutę augau - 03:08
2
Saulelė tekėjo - 01:57
3
šian vasarėlę - 02:23
4
Toli nuduota - 02:31
5
Kad aš turėjau - 03:03
6
Kiek yr girioj žalių medžių - 02:30
7
Devyni metai - 03:09
8
Mudu augov du broleliu - 01:42
9
Kad aš buvau pas močiutę - 04:06
10
Močiutės dvarely - 02:12
11
O, ar jau gieda - 02:16
12
Ai ąžuole, ąžuolėli - 02:16
13
O, kad mes ėjom - 02:08
14
O, aš išėjau - 02:18
15
Ir atjojo trys bernyčiai - 03:11
16
įsisodinčiau į du darželiu - 02:55
17
Mano tėvelio lygūs laukeliai - 03:45
18
Kas bernelio pamislyta - 04:58
19
Pas motinėlę - 04:16
20
Siuntė mane močiutė - 02:39
Daugiau
1
Sarbinčiula ogėla - 03:50
2
Sesiutėla mažoji - 03:24
3
Ažuminė šešurėlis - 03:24
4
B - 03:16
5
Lydžiu laide - 03:31
6
Kam tavo vilkeli - 02:07
7
Trepute martela - 03:33
8
Apėjo saulutė - 03:48
9
Pijolka tu žilviteli - 03:09
10
Oi turiu turiu - 03:05
11
Dobile bite - 03:09
12
G - 04:15
13
Per dzidzi dvarų - 04:06
14
Dobile dobiluci - 03:21
15
Ir atskrido du karveliai - 02:17
16
Snaudalė snaudžia - 03:12
17
Išjojo jojo sodauto - 03:09
18
Vištela karkia - 04:12
19
čiuž čiužela - 03:23
20
Už jūrių už marių - 02:37
21
Kas tar teka per dvarelį - 03:01
Daugiau
1
Būk sveikas linksmas - 01:35
2
Kur kukuoja gegelė - 02:09
3
Augin tėvas du sūniuku - 01:32
4
Ant kalno malūnėlis - 04:44
5
Augino močiutė - 01:39
6
Kad aš jojau per girelę - 03:46
7
Per girią giružėlę - 02:09
8
Už jūrų už marių - 02:15
9
Apynėli puronėli - 03:23
10
šalia kelio vieškelėlio - 02:15
11
Gerk gėręs brolyti - 01:38
12
Aš pamačiau tututį - 02:53
13
Ei matros matros - 02:40
14
Ei augo augo - 01:56
15
Kad aš jojau per lankelę - 01:44
16
Oi ievuže ievuže - 02:13
17
Augo girioj uoselis - 01:07
18
Tamsioji naktaitė - 03:08
19
Ei jojau jojau - 02:18
20
Už jūrų marių - 02:43
21
Aušružėlei beauštant - 01:53
22
Už girių girių - 02:28
Daugiau
1
Nežinoma daina - 02:56
2
Nežinoma daina - 01:57
3
Nežinoma daina - 00:49
4
Nežinoma daina - 02:19
5
Nežinoma daina - 01:29
6
Nežinoma daina - 01:22
7
Nežinoma daina - 01:25
8
Nežinoma daina - 03:09
9
Nežinoma daina - 01:05
10
Nežinoma daina - 00:54
11
Nežinoma daina - 02:02
12
Nežinoma daina - 02:21
13
Nežinoma daina - 03:26
14
Nežinoma daina - 01:15
15
Nežinoma daina - 02:19
16
Nežinoma daina - 01:39
17
Nežinoma daina - 02:29
18
Nežinoma daina - 01:42
19
Nežinoma daina - 02:03
20
Nežinoma daina - 01:08
21
Nežinoma daina - 03:27
22
Nežinoma daina - 01:44
23
Nežinoma daina - 01:26
24
Nežinoma daina - 03:44
Daugiau
1
šyvis - 01:50
2
Veršis - 02:14
3
Krokuviakas - 02:19
4
Polka keturinė - 02:10
5
Kryžiokas - 02:41
6
Barborytė - 02:07
7
Viens velns - 02:15
8
Polka kukietka - 01:52
9
Zarasai - 02:57
10
Suktinis paskutinis - 02:22
11
Ublade - 03:33
12
Ant kalno karklai - 02:39
13
Obelytė - 02:22
14
Oi toli toli (improvizacija. dūdmaišis ir klarnetas) - 02:59
Daugiau
1
Subotas - 02:51
2
Oželis - 03:06
3
Transveras - 03:12
4
Lelenderis - 03:12
5
Lakysius - 02:10
6
žemaitukas - 02:21
7
žyds - 03:11
8
Pjoviau šieną - 02:22
9
Dirižablis - 02:33
10
Kačiarga - 01:55
11
Ciceliukė marceliukė - 01:50
12
Oira - 03:28
13
Blindos polka - 02:25
14
Drailinas - 03:13
15
Kumelinis - 02:27
16
Padispanas - 03:11
17
Malūnėlis - 03:36
18
Grecenikė - 02:44
19
Kiaulė grikiuos - 02:57
20
Oi toli toli (improvizacija. dūdmaišis ir klarnetas) - 02:59
Daugiau
1
Atlėkė lėkė - 02:07
2
Ajau per lauką - 12:42
3
Broleli siratėli - 03:30
4
Strazde strazdeli - 01:57
5
Augo kiemi dagilėlis - 04:35
6
Bernužėli kareivėli - 05:11
7
žyd girioj putinėlis - 07:22
8
Išvažiavo tėvelis - 04:11
9
Oi tu ąžuolėli - 03:03
10
Karvelėli pilkuolėli - 04:28
11
Putinėli raudonasai - 03:43
12
Augo girelėj - 04:34
13
Pūtė vėjas - 02:41
14
Tu giruže - 08:37
15
Kur mano tututis gėrė - 02:02
16
Aš nusieisiu - 03:43
17
O toli toli - 02:59
Daugiau
1
Obelyta - 01:37
2
Ar pameni, mano mielas! - 02:43
3
Eisim brolaliai - 01:33
4
Sūnelis (l. bethovenas) - 01:48
5
Sodai sodai - 02:29
6
Polka - 00:53
7
Kat katinėli - 01:13
8
Ragų sutartinė - 00:26
9
Polkutė - 01:15
10
Varpų sutartinė - 00:55
11
Viens viens - 02:02
12
Strazde, strazdeli - 01:54
13
Tolyja tolijutė - 01:07
14
Skudučių sutartinė - 00:32
15
Būk sveikas (''gilės'' himnas) - 01:40
Daugiau
1
Nėra - 02:07
2
Nėra - 12:42
3
Nėra - 01:57
4
Nėra - 04:36
5
Nėra - 05:11
6
Nėra - 07:22
7
Nėra - 04:11
8
Nėra - 03:03
9
Nėra - 04:28
10
Nėra - 03:43
11
Nėra - 04:34
12
Nėra - 02:41
13
Nėra - 08:37
14
Nėra - 02:02
15
Nėra - 03:43
16
Nėra - 02:59
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja ARTŪRAS SINKEVIČIUS

1
Sąmanos - 04:54
2
Kas tu esi - 03:04
3
Tolumos - 02:45
4
Kalėdinė dainelė - 02:41
5
Kalėdinis valsiukas - 03:02
6
Kūčių vakarą - 03:26
7
Tėviškės langai - 04:00
8
Valsiukas - 02:49
9
Tą naktį, kai tu išėjai - 03:28
10
žalgiris - 02:59
11
Balandžio 10 - 04:48
12
Velykinė dainelė - 02:48
13
Joris - 04:09
14
Partizanų daina - 02:47
15
žals žolynėli - 02:50
Daugiau
1
Xviii kompozicija - 02:45
2
Ciklas "rytų žvaigždė": xix kompozicija - 02:03
3
Ciklas "rytų žvaigždė": xx kompozicija - 02:28
4
Ciklas "rytų žvaigždė": xxi kompozicija - 02:02
5
Ciklas "rytų žvaigždė": xxii kompozicija - 02:03
6
Ciklas "rytų žvaigždė": xxiii kompozicija - 01:44
7
Xxiv kompozicija - 03:16
8
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxv kompozicija - 05:04
9
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxvi kompozicija - 01:25
10
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxvii kompozicija - 01:55
11
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxviii kompozicija - 02:42
12
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxix kompozicija - 02:35
13
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxx kompozicija - 01:28
14
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxxi kompozicija - 01:27
15
Ciklas "krintanti žvaigždė": xxxii kompozicija - 02:58
16
Xxxiii kompozicija - 04:25
17
Xxxiv kompozicija - 02:35
18
Xxxv kompozicija - 02:50
19
Xxxvi kompozicija - 02:12
20
Xxxvii kompozicija - 03:57
21
Xxxviii kompozicija - 02:05
Daugiau
1
Ne djarabi - meilė (love) - 05:52
2
Tupi gegužėlė (a cuckoo sits perched) - 03:00
3
Močiute širdele (my dearest mother) - 04:52
4
Senoliai barzdočiai lietuviai (our forefathers, bearded lithuanians) - 02:32
5
Debesys (clouds) - 04:12
6
Loduta loduta - 06:05
7
Lowlands - 03:31
8
Kad aš jojau per girelę (riding through the forest) - 03:46
9
Per žalių girelę (through the green forest) - 03:03
10
Dievuliau mana - 02:55
11
Lietaus lašai (rain drops) - 03:30
12
Maršas (march) - 02:46
13
Skauda man (it hurts me) - 04:14
14
Oi, šermukšnio (oh rowan tree) - 02:27
15
Undinė (mermaid) - 04:13
16
Zu na ma - 04:45
17
Untitled - 10:16
Daugiau
1
Tu, saulute, vakaran vakaran (švenčionių r.) - 00:38
2
Lylio lelijo (kupiškio r.) - 01:29
3
Tirliavimas (kupiškio r.) - 00:49
4
Muzikantas, velnias ir perkūnas (pasaka) - 06:31
5
Valsas (rokiškio r.) - 01:34
6
Valsas ''mergyte mano'' (plungės r.) - 02:25
7
Patrepsienis (plungės r.) - 01:12
8
Karvyte mana, po kalnalį (panevėžio r.) - 01:01
9
Gali lauką vienasėdis (anykščių r.) - 01:20
10
Katinėlis ir gaidelis (anykščių r.) - 06:46
11
Oi tu, sakale (varėnos r.) - 01:39
12
Oželis (zarasų r.) - 01:22
13
Augo girioj uoselis (veliuonos apyl.) - 01:06
14
Vilniaus polka (jurbarko r.) - 02:25
15
Augėn bobot (skuodo r.) - 02:10
16
Mėtaujela mėtaujo (rokiškio r.) - 01:51
17
Berži kikilis betupous (palanga) - 00:35
18
Striuobi buoba (plungės r.) - 04:04
19
Bernadicko polka (kupiškio r.) - 01:39
20
Valsas ''gegutė'' (jurbarko r.) - 02:07
21
Du dobilėliai (ukmergės r.) - 01:51
22
An kalno, an aukštojo (varėnos r.) - 01:46
23
Kvepas drūtesnis už untutį (rokiškio r.) - 00:40
24
Melų pasaka (utenos r.) - 01:21
25
Tu giruže, tu žalioji mano (jurbarko r.) - 02:01
26
Kepė boba bandelas (lazdijų r.) - 01:13
27
Polka (druskininkai) - 00:59
28
Kiaulė ė žuvis (telšių r.) - 00:34
29
Valioj, dalgela (rokiškio r.) - 01:04
30
Pavasario dienelį (panevėžio r.) - 02:05
31
Lemtetiūdis (palanga) - 01:09
32
Intakas (vabalninko vls.) - 00:37
33
Ko liūdi putinas (molėtų r.) - 02:44
34
Dudulis grūda (švenčionių r.) - 01:16
35
Pasėrokavėms so balondio (skuodo r.) - 01:54
36
šuokiniejė bieginiejė (plungės r.) - 01:04
37
Turė boba oželį (ignalinos r.) - 00:53
38
Kumelės kiaušinis (varėnos r.) - 03:09
39
Pamigai pamigai - debesėli juodbruvėli (prienų r.) - 00:56
40
Atein laivielis (kretingos r.) - 02:11
41
Palydų maršas (seinų apsk. punkso vls.) - 01:44
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Sena polka - 02:22
2
Mano širdis jau sužeista - 03:29
3
šleiva kreiva karvė - 02:01
4
Menu, atbridot - 03:23
5
Kam šėrei žirgelį - 02:17
6
Ain bernelis vieškelėliu - 02:09
7
Gražių dainelių daug girdėjau - 03:23
8
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
9
Tyliai plaukia - 02:46
10
Sena patranka - 02:15
11
Valso sūkuriuos - 03:01
12
Kiškelis - 02:12
13
Kazlafaustrenis - 03:37
14
Kur teka upelis - 01:35
15
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
16
Rozalijos valsas - 02:36
17
Du smuikai pravirko - 03:46
18
Juozo polka - 02:05
19
Oi toli toli - 02:04
20
Gegužinės valsas - 02:37
21
Saulutė teka rytuose - 03:05
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti