kauno folkloro ansamblis „gilė“
1
Ai lyliai tatatai - 03:36
2
šian vasarėlę - 02:51
3
Išjaja jaja - 04:07
4
Untytė (skudučių sutartinė buteliais, karantino versija) - 03:44
5
Išmivedi vedi - 03:24
6
Kvolijosi šilo meška (karantino versija) - 04:11
7
Oi tu kuosala (karantino versija) - 03:48
8
žuvų šukelėm - 03:45
9
Močiutės dvarely (dougie maclean - the gael (last of the mohicans theme) - 04:12
10
šviesi saulė tekėjo - 03:24
11
Darže oželis - 01:58
12
Kas ti teka - 03:45
13
Siunta mani, čiuta - 02:46
14
žalias žalias - 03:21
15
Užuolėli - 03:41
16
Mėtaujėla mėtaujo - 03:23
Daugiau
1
Uliokim, braliukai - 01:25
2
žalion girion - 01:42
3
Ar ti pa goju - 03:29
4
Anoj pusėj dunojėlio - 01:58
5
Tilžės miestely - 01:59
6
žalioj girelėj - 02:36
7
Ulonai ulonai - 01:25
8
Mėtaujėla mėtaujo - 03:23
9
Oi kareivi, kareivėli - 02:39
10
Nei vėjai pučia - 01:55
11
Oi lunkela, lunkela - 03:40
12
Bernužėli kareivėli - 03:29
13
Oi motin, motin - 02:06
14
Močiute mano - 03:24
15
Augin tėvas du sūneliu - 01:54
16
O kai saulutė tekėjo - 02:49
17
Kaip aš augau viens sūnaitis - 01:27
18
Ant nemuno kranto - 02:02
19
Kas man pašers bėrą žirgą - 02:16
20
Per lygius laukus - 02:47
21
Visi bajorai žirgus balnoja - 01:58
22
O jūs medžiai - 02:27
23
Dolijute dolija - 02:33
Daugiau
1
čiūto, čiūto - 04:05
2
Atlėkė elnias devyniaragis - 03:18
3
Kelkit anksti, bajorai - 03:59
4
Sakalėli, sierasai - 03:46
5
Sodai, sodai - 04:29
6
Ketina štarelis - 02:57
7
Tai raibumai genelio - 03:01
8
Leliumoj ant aukšto dvaro - 04:54
9
Kalė, kalė genelis - 02:23
10
Snaudalė snaudžia - 04:06
11
Buvo mūsų leliumoj - 05:20
12
O jau mano mielas - 03:55
13
Kam tavo vilkeli? - 02:07
14
Aisim mergos - 03:01
15
Už girių, girių - 03:11
Daugiau
1
Ant sveikatos, brolužyčiai - 02:43
2
Alutį gėriau, raudonas buvau - 02:44
3
Apynėli žaliasis, puronėli gražusis - 02:39
4
Iš pusantra miežia grūda - 02:38
5
Gaspadoriau šių namelių - 01:42
6
Gale lauko karčemėlė - 04:06
7
Alaus, alaus dainuotojams - 01:23
8
Ar nesėdžiam už stalą - 03:03
9
Gėriau alutį, saldų midutį - 01:59
10
Gardus alutis, balta putela - 02:48
11
Gerkit, svečiai, uliavokit - 02:20
12
Man viena ąsočia mažai, mažai - 02:44
13
Beržo šakelė jau palinko - 02:54
14
Gardus alus, balta puta - 02:02
15
Kas alutį geria, geria - 01:21
16
šalia vieškelėlio - 03:14
17
Auga, auga apynėlis - 02:54
18
Ir užgėrė kazokėliai - 02:32
19
Ką kalbėjo apynėlis - 04:47
20
Stiklinėlė uzbonėlį - 02:31
21
Ko dūmoji apynėli - 05:24
22
Oi gėrio, gėrio - 02:56
23
Apynieli žaliasis, purounieli gražusis - 02:08
Daugiau
1
Pas močiutę augau - 03:08
2
Saulelė tekėjo - 01:57
3
šian vasarėlę - 02:23
4
Toli nuduota - 02:31
5
Kad aš turėjau - 03:03
6
Kiek yr girioj žalių medžių - 02:30
7
Devyni metai - 03:09
8
Mudu augov du broleliu - 01:42
9
Kad aš buvau pas močiutę - 04:06
10
Močiutės dvarely - 02:12
11
O, ar jau gieda - 02:16
12
Ai ąžuole, ąžuolėli - 02:16
13
O, kad mes ėjom - 02:08
14
O, aš išėjau - 02:18
15
Ir atjojo trys bernyčiai - 03:11
16
įsisodinčiau į du darželiu - 02:55
17
Mano tėvelio lygūs laukeliai - 03:45
18
Kas bernelio pamislyta - 04:58
19
Pas motinėlę - 04:16
20
Siuntė mane močiutė - 02:39
Daugiau
1
Sarbinčiula ogėla - 03:50
2
Sesiutėla mažoji - 03:24
3
Ažuminė šešurėlis - 03:24
4
B - 03:16
5
Lydžiu laide - 03:31
6
Kam tavo vilkeli - 02:07
7
Trepute martela - 03:33
8
Apėjo saulutė - 03:48
9
Pijolka tu žilviteli - 03:09
10
Oi turiu turiu - 03:05
11
Dobile bite - 03:09
12
G - 04:15
13
Per dzidzi dvarų - 04:06
14
Dobile dobiluci - 03:21
15
Ir atskrido du karveliai - 02:17
16
Snaudalė snaudžia - 03:12
17
Išjojo jojo sodauto - 03:09
18
Vištela karkia - 04:12
19
čiuž čiužela - 03:23
20
Už jūrių už marių - 02:37
21
Kas tar teka per dvarelį - 03:01
Daugiau
1
Būk sveikas linksmas - 01:35
2
Kur kukuoja gegelė - 02:09
3
Augin tėvas du sūniuku - 01:32
4
Ant kalno malūnėlis - 04:44
5
Augino močiutė - 01:39
6
Kad aš jojau per girelę - 03:46
7
Per girią giružėlę - 02:09
8
Už jūrų už marių - 02:15
9
Apynėli puronėli - 03:23
10
šalia kelio vieškelėlio - 02:15
11
Gerk gėręs brolyti - 01:38
12
Aš pamačiau tututį - 02:53
13
Ei matros matros - 02:40
14
Ei augo augo - 01:56
15
Kad aš jojau per lankelę - 01:44
16
Oi ievuže ievuže - 02:13
17
Augo girioj uoselis - 01:07
18
Tamsioji naktaitė - 03:08
19
Ei jojau jojau - 02:18
20
Už jūrų marių - 02:43
21
Aušružėlei beauštant - 01:53
22
Už girių girių - 02:28
Daugiau
1
Nežinoma daina - 02:56
2
Nežinoma daina - 01:57
3
Nežinoma daina - 00:49
4
Nežinoma daina - 02:19
5
Nežinoma daina - 01:29
6
Nežinoma daina - 01:22
7
Nežinoma daina - 01:25
8
Nežinoma daina - 03:09
9
Nežinoma daina - 01:05
10
Nežinoma daina - 00:54
11
Nežinoma daina - 02:02
12
Nežinoma daina - 02:21
13
Nežinoma daina - 03:26
14
Nežinoma daina - 01:15
15
Nežinoma daina - 02:19
16
Nežinoma daina - 01:39
17
Nežinoma daina - 02:29
18
Nežinoma daina - 01:42
19
Nežinoma daina - 02:03
20
Nežinoma daina - 01:08
21
Nežinoma daina - 03:27
22
Nežinoma daina - 01:44
23
Nežinoma daina - 01:26
24
Nežinoma daina - 03:44
Daugiau
1
Atlėkė lėkė - 02:07
2
Ajau per lauką - 12:42
3
Broleli siratėli - 03:30
4
Strazde strazdeli - 01:57
5
Augo kiemi dagilėlis - 04:35
6
Bernužėli kareivėli - 05:11
7
žyd girioj putinėlis - 07:22
8
Išvažiavo tėvelis - 04:11
9
Oi tu ąžuolėli - 03:03
10
Karvelėli pilkuolėli - 04:28
11
Putinėli raudonasai - 03:43
12
Augo girelėj - 04:34
13
Pūtė vėjas - 02:41
14
Tu giruže - 08:37
15
Kur mano tututis gėrė - 02:02
16
Aš nusieisiu - 03:43
17
O toli toli - 02:59
Daugiau
1
Obelyta - 01:37
2
Ar pameni, mano mielas! - 02:43
3
Eisim brolaliai - 01:33
4
Sūnelis (l. bethovenas) - 01:48
5
Sodai sodai - 02:29
6
Polka - 00:53
7
Kat katinėli - 01:13
8
Ragų sutartinė - 00:26
9
Polkutė - 01:15
10
Varpų sutartinė - 00:55
11
Viens viens - 02:02
12
Strazde, strazdeli - 01:54
13
Tolyja tolijutė - 01:07
14
Skudučių sutartinė - 00:32
15
Būk sveikas (''gilės'' himnas) - 01:40
Daugiau
1
Ne djarabi - meilė (love) - 05:52
2
Tupi gegužėlė (a cuckoo sits perched) - 03:00
3
Močiute širdele (my dearest mother) - 04:52
4
Senoliai barzdočiai lietuviai (our forefathers, bearded lithuanians) - 02:32
5
Debesys (clouds) - 04:12
6
Loduta loduta - 06:05
7
Lowlands - 03:31
8
Kad aš jojau per girelę (riding through the forest) - 03:46
9
Per žalių girelę (through the green forest) - 03:03
10
Dievuliau mana - 02:55
11
Lietaus lašai (rain drops) - 03:30
12
Maršas (march) - 02:46
13
Skauda man (it hurts me) - 04:14
14
Oi, šermukšnio (oh rowan tree) - 02:27
15
Undinė (mermaid) - 04:13
16
Zu na ma - 04:45
17
Untitled - 10:16
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.