kauno folkloro ansamblis „gilė“

BIOGRAFIJA

Įkūrėjas. 1994 m. pavasarį fizikas Dobilas Juška pradėjo dirbti Kauno „Ąžuolo“ vidurinėje mokykloje, jis ir įkūrė „Gilės“ klubą. Įkūrimo istorija. Dobilas Juška turėjo jauną šunį taksą - Metrą, kurį kas rytą tekdavo vesti į lauką. Kadangi vienam tai daryti buvo gana nuobodu, jis rytiniam krosiukui pasikvietė keletą savo moksleivių. Bėgiotojų ratas vis augo, jaunimas pradėjo vaikščioti į žygius. Sužinoti, kada bus rengiamas artimiausias žygis, moksleiviai galėdavo tik rytinio krosiuko metu. Kadangi tais laikais mažai kas turėjo žyginį inventorių (kuprines, palapines), žygeivių skaičius buvo ribojamas, kitaip tariant, kas pirmesnis užsirašydavo, tas ir eidavo į žygį. Beje, pradžioje kuprines, palapines ir visokį kitokį žyginį inventorių siūdavome patys, nes ir nusipirkti nebuvo kur. Laikui bėgant atsirado ir klubas, augo tiek žygių, tiek norinčiųjų į juos eiti skaičius. Jaunimas žygiuose pritardami gitaromis dainuodavo įvairiausias dainas, vėliau pradėjome mokytis folklorinių liaudies dainų. Dažnai važiuodavome į LŽŪA rengiamas vakarones, ten mokėmės liaudies šokių. Taip prasidėjo mūsų kaip ansamblio istorija, koncertuodavome ne tik mokyklos, bet ir miesto renginiuose. Vaikinai išmoko pasigaminti muzikos instrumentus, pvz. kankles, merginos siuvo tautinius drabužius, audė juostas. Esame aktyvūs žygeiviai, tad teko pabuvoti įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Jau tradicija tapo kasmetiniai rudens, vasaros, žiemos, pavasario žygiai, kūrybinės stovyklos. Mes keliaujame ne tik pėsčiomis, ne kartą teko plaukti ir plaustais. 1995 m. pirmą kartą išėjome į žiemos žygį, jis buvo pilnas naujovių ir dar nepatirtų įspūdžių. Klubo ansamblis labai įvairus, čia mes ne tik dainuojame, šokame, bet ir grojame netradiciniais savos gamybos muzikos instrumentais: turime armonikų, smuikų, ragų, birbynių, skudučių, dambrelių, kanklių, lumzdelių, basedlę, manikarką, didžiaridu. Klubo daugumą sudaro Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos mokiniai, yra ir tokių, kurie baigę mokyklą ir toliau aktyviai dalyvauja „Gilės“ veikloje, kai kuriems „Gilė“ jau tapo gyvenimo būdu. Šiuo metu klubą sudaro apie 70 narių. Visi jie vienaip ar kitaip svarbūs, vieni groja, kiti šoka, dainuoja, treti tiesiog keliauja. „Gilė“ įrašė penkias kompaktines plokšteles. Klubo veiklą įvertino Lietuvos Liaudies kultūros centras, skirdamas 2003 m. Aukso Paukštę „Gilei“.

1
čiūto, čiūto - 04:05
2
Atlėkė elnias devyniaragis - 03:18
3
Kelkit anksti, bajorai - 03:59
4
Sakalėli, sierasai - 03:46
5
Sodai, sodai - 04:29
6
Ketina štarelis - 02:57
7
Tai raibumai genelio - 03:01
8
Leliumoj ant aukšto dvaro - 04:54
9
Kalė, kalė genelis - 02:23
10
Snaudalė snaudžia - 04:06
11
Buvo mūsų leliumoj - 05:20
12
O jau mano mielas - 03:55
13
Kam tavo vilkeli? - 02:07
14
Aisim mergos - 03:01
15
Už girių, girių - 03:11
Daugiau
1
Ant sveikatos, brolužyčiai - 02:43
2
Alutį gėriau, raudonas buvau - 02:44
3
Apynėli žaliasis, puronėli gražusis - 02:39
4
Iš pusantra miežia grūda - 02:38
5
Gaspadoriau šių namelių - 01:42
6
Gale lauko karčemėlė - 04:06
7
Alaus, alaus dainuotojams - 01:23
8
Ar nesėdžiam už stalą - 03:03
9
Gėriau alutį, saldų midutį - 01:59
10
Gardus alutis, balta putela - 02:48
11
Gerkit, svečiai, uliavokit - 02:20
12
Man viena ąsočia mažai, mažai - 02:44
13
Beržo šakelė jau palinko - 02:54
14
Gardus alus, balta puta - 02:02
15
Kas alutį geria, geria - 01:21
16
šalia vieškelėlio - 03:14
17
Auga, auga apynėlis - 02:54
18
Ir užgėrė kazokėliai - 02:32
19
Ką kalbėjo apynėlis - 04:47
20
Stiklinėlė uzbonėlį - 02:31
21
Ko dūmoji apynėli - 05:24
22
Oi gėrio, gėrio - 02:56
23
Apynieli žaliasis, purounieli gražusis - 02:08
Daugiau
1
Pas močiutę augau - 03:08
2
Saulelė tekėjo - 01:57
3
šian vasarėlę - 02:23
4
Toli nuduota - 02:31
5
Kad aš turėjau - 03:03
6
Kiek yr girioj žalių medžių - 02:30
7
Devyni metai - 03:09
8
Mudu augov du broleliu - 01:42
9
Kad aš buvau pas močiutę - 04:06
10
Močiutės dvarely - 02:12
11
O, ar jau gieda - 02:16
12
Ai ąžuole, ąžuolėli - 02:16
13
O, kad mes ėjom - 02:08
14
O, aš išėjau - 02:18
15
Ir atjojo trys bernyčiai - 03:11
16
įsisodinčiau į du darželiu - 02:55
17
Mano tėvelio lygūs laukeliai - 03:45
18
Kas bernelio pamislyta - 04:58
19
Pas motinėlę - 04:16
20
Siuntė mane močiutė - 02:39
Daugiau
1
Sarbinčiula ogėla - 03:50
2
Sesiutėla mažoji - 03:24
3
Ažuminė šešurėlis - 03:24
4
B - 03:16
5
Lydžiu laide - 03:31
6
Kam tavo vilkeli - 02:07
7
Trepute martela - 03:33
8
Apėjo saulutė - 03:48
9
Pijolka tu žilviteli - 03:09
10
Oi turiu turiu - 03:05
11
Dobile bite - 03:09
12
G - 04:15
13
Per dzidzi dvarų - 04:06
14
Dobile dobiluci - 03:21
15
Ir atskrido du karveliai - 02:17
16
Snaudalė snaudžia - 03:12
17
Išjojo jojo sodauto - 03:09
18
Vištela karkia - 04:12
19
čiuž čiužela - 03:23
20
Už jūrių už marių - 02:37
21
Kas tar teka per dvarelį - 03:01
Daugiau
1
Būk sveikas linksmas - 01:35
2
Kur kukuoja gegelė - 02:09
3
Augin tėvas du sūniuku - 01:32
4
Ant kalno malūnėlis - 04:44
5
Augino močiutė - 01:39
6
Kad aš jojau per girelę - 03:46
7
Per girią giružėlę - 02:09
8
Už jūrų už marių - 02:15
9
Apynėli puronėli - 03:23
10
šalia kelio vieškelėlio - 02:15
11
Gerk gėręs brolyti - 01:38
12
Aš pamačiau tututį - 02:53
13
Ei matros matros - 02:40
14
Ei augo augo - 01:56
15
Kad aš jojau per lankelę - 01:44
16
Oi ievuže ievuže - 02:13
17
Augo girioj uoselis - 01:07
18
Tamsioji naktaitė - 03:08
19
Ei jojau jojau - 02:18
20
Už jūrų marių - 02:43
21
Aušružėlei beauštant - 01:53
22
Už girių girių - 02:28
Daugiau
1
Nežinoma daina - 02:56
2
Nežinoma daina - 01:57
3
Nežinoma daina - 00:49
4
Nežinoma daina - 02:19
5
Nežinoma daina - 01:29
6
Nežinoma daina - 01:22
7
Nežinoma daina - 01:25
8
Nežinoma daina - 03:09
9
Nežinoma daina - 01:05
10
Nežinoma daina - 00:54
11
Nežinoma daina - 02:02
12
Nežinoma daina - 02:21
13
Nežinoma daina - 03:26
14
Nežinoma daina - 01:15
15
Nežinoma daina - 02:19
16
Nežinoma daina - 01:39
17
Nežinoma daina - 02:29
18
Nežinoma daina - 01:42
19
Nežinoma daina - 02:03
20
Nežinoma daina - 01:08
21
Nežinoma daina - 03:27
22
Nežinoma daina - 01:44
23
Nežinoma daina - 01:26
24
Nežinoma daina - 03:44
Daugiau
1
Atlėkė lėkė - 02:07
2
Ajau per lauką - 12:42
3
Broleli siratėli - 03:30
4
Strazde strazdeli - 01:57
5
Augo kiemi dagilėlis - 04:35
6
Bernužėli kareivėli - 05:11
7
žyd girioj putinėlis - 07:22
8
Išvažiavo tėvelis - 04:11
9
Oi tu ąžuolėli - 03:03
10
Karvelėli pilkuolėli - 04:28
11
Putinėli raudonasai - 03:43
12
Augo girelėj - 04:34
13
Pūtė vėjas - 02:41
14
Tu giruže - 08:37
15
Kur mano tututis gėrė - 02:02
16
Aš nusieisiu - 03:43
17
O toli toli - 02:59
Daugiau
1
Obelyta - 01:37
2
Ar pameni, mano mielas! - 02:43
3
Eisim brolaliai - 01:33
4
Sūnelis (l. bethovenas) - 01:48
5
Sodai sodai - 02:29
6
Polka - 00:53
7
Kat katinėli - 01:13
8
Ragų sutartinė - 00:26
9
Polkutė - 01:15
10
Varpų sutartinė - 00:55
11
Viens viens - 02:02
12
Strazde, strazdeli - 01:54
13
Tolyja tolijutė - 01:07
14
Skudučių sutartinė - 00:32
15
Būk sveikas (''gilės'' himnas) - 01:40
Daugiau
1
Nėra - 02:07
2
Nėra - 12:42
3
Nėra - 01:57
4
Nėra - 04:36
5
Nėra - 05:11
6
Nėra - 07:22
7
Nėra - 04:11
8
Nėra - 03:03
9
Nėra - 04:28
10
Nėra - 03:43
11
Nėra - 04:34
12
Nėra - 02:41
13
Nėra - 08:37
14
Nėra - 02:02
15
Nėra - 03:43
16
Nėra - 02:59
Daugiau
1
Ne djarabi - meilė (love) - 05:52
2
Tupi gegužėlė (a cuckoo sits perched) - 03:00
3
Močiute širdele (my dearest mother) - 04:52
4
Senoliai barzdočiai lietuviai (our forefathers, bearded lithuanians) - 02:32
5
Debesys (clouds) - 04:12
6
Loduta loduta - 06:05
7
Lowlands - 03:31
8
Kad aš jojau per girelę (riding through the forest) - 03:46
9
Per žalių girelę (through the green forest) - 03:03
10
Dievuliau mana - 02:55
11
Lietaus lašai (rain drops) - 03:30
12
Maršas (march) - 02:46
13
Skauda man (it hurts me) - 04:14
14
Oi, šermukšnio (oh rowan tree) - 02:27
15
Undinė (mermaid) - 04:13
16
Zu na ma - 04:45
17
Untitled - 10:16
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti