atlikėjas ir autorius vytautas viržonis

albumai, kuriuose dalyvauja VYTAUTAS VIRŽONIS

1
Visur tyla - 02:40
2
Kalvis - 01:25
3
Vieškeliu eina keleivis - 02:40
4
Trys dainos iš vokalinio ciklo lietuvių liaudies dainų motyvais: "mergyte mano", "vai kas šiąnakt per naktelę", "abu mudu jauni" - 04:50
5
Kedras ir palmės - 01:48
6
žadėjau juoktis - 03:32
7
Nesijuok, brolau, iš velnio - 01:09
8
Lietuvių liaudies daina "pūtė vėjas" - 02:14
9
Ix fortas - 03:48
10
Buvo neseniai - 02:18
11
Trys satyriniai paveikslėliai: "raginimai", "varlė ir jautis", "norai" - 06:07
12
Lietuvių liaudies daina "šoksim broliai" - 00:50
13
"kelionėn" iš ciklo "gražioji malūnininkė", op. 25 - 02:05
14
Vėlėms - 03:24
15
"kai plūsta sielon..." iš vokalinio ciklo "mikelangelo dainos" - 03:08
16
Myliu tave - 02:23
17
Elegija - 02:06
18
Idealas - 03:08
19
Ulricho arija iš op. "pilėnai" ii v. - 03:46
20
Nilakantos arija iš op. "lakmė" ii v. - 04:11
21
Baculos arija iš op. "brakonierius" ii v. - 05:23
22
Dalando arija iš op. "skrajojantis olandas" - 04:40
23
Mefistofelio serenada iš op. "faustas" iii v. - 03:08
24
Don basilio arija iš op. "sevilijos kirpėjas" ii v. - 04:09
25
Prisipažinimas - 00:37
26
Kelionės daina - 02:17
27
Naktinė apžiūra - 04:05
28
Tituliarinis patarėjas - 01:25
29
Nyku ir liūdna - 02:36
30
Rusų liaudies daina "tolyn piterio gatve" - 02:14
31
Vokalinis ciklas "mirties dainos ir šokiai": "lopšinė", "serenada", "trepakas", "karvedys" - 16:59
32
Blusa - 03:17
33
Naktis, op. 73 nr. 2 - 03:40
34
Laiminu jus, miškai, op. 47 nr. 5 - 04:31
35
Ar aušta diena, op. 47 nr. 6 - 02:56
36
Rytas, op. 4 nr. 2 - 01:56
37
Vaikeli, op. 8 nr. 2 - 01:49
38
Vėl vienišas aš, op. 26 nr. 9 - 02:00
39
Kaip man skaudu, op. 21 nr. 12 - 01:32
40
Meldžiu, neišeik, op. 4 nr. 1 - 01:48
41
Ištrauka iš musset, op. 21 nr. 6 - 01:51
42
Kareivio sugrįžimas - 03:36
43
Findlejus - 03:06
44
Kada į teismą - 03:25
45
Malūnininko arija iš op. "undinė" i v. - 03:56
46
Končako arija iš op. "kunigaikštis igoris" - 07:00
Daugiau
1
Trumpet tune, tuba tune - 02:51
2
Wachet auf, rufs uns die stimme - 01:31
3
Music hall suite soubrette song - 01:31
4
Music hall suite trick-cuklists - 01:16
5
Music hall suite soft-shoe-shuffe - 02:08
6
Vario graviūra - 03:43
7
Jomarkas - 02:46
8
Kvintetas nr. 6, kv 581 2. larghetto - 05:52
9
Kvintetas nr. 6, kv 581 3. menuetas - 06:57
10
Kvintetas nr. 6, kv 581 4. allegretto tema ir variacijos - 09:16
11
žvaigždutė - 02:36
12
Dalios arija iš operos „dalia“ - 03:22
13
Violetos arija iš operos „traviata“ iv v. - 02:56
14
čio čio san arija iš operos „madam baterflai“ iii v. - 04:22
15
Adelės kupletai iš operetės „šikšnosparnis“ - 03:19
16
Elizos dainelė iš miuziklo „mano puikioji ledi“ - 02:34
17
A few good men - 05:39
18
Swingin' for the nences - 05:21
19
There's the rub - 06:04
Daugiau
1
Marija skaisčiausia (blessed virgin mary) - 00:54
2
Jūros daina (sea song) - 03:26
3
Credo - 01:35
4
Agnus dei - 03:44
5
Gulbė (the swan) - 03:01
6
Pie jesu - 02:54
7
Ave maria - 03:48
8
Panis angelicus - 03:55
9
Ant dainos sparnų (on the wings of the song) - 03:34
10
Taika iš baleto "kopelija" (peace from the ballet coppelia) - 04:32
11
Ave maria - 02:24
12
Tylus ilgesys (silent longing) - 06:17
13
Romansas užmirštas... (forgotten romance) - 03:58
14
Ave maria - 03:00
15
Cantabile - 03:57
16
Koncerto altui h-moll ii d. (concert for viola in b-minor part. ii) - 03:58
17
Marija rožinė (maria rosary) - 01:05
18
Pavasaris (spring) - 01:35
19
Agnus dei - 03:23
20
Prie kryžiaus (fragmentas iš baleto "žizel") (at the cross (extract from the ballet giselle)) - 00:07
21
Velykų varpai (easter bells) - 01:30
Daugiau
1
Gremino arija (op. "eugenijus oneginas", 3 v.) - 05:39
2
Figaro kavatina (op. "figaro vedybos", 1 v.) - 04:22
3
Leporelo arija (op. "don žuanas", 1 v.) - 05:20
4
Osmino arija (op. "pagrobimas iš seralio", 3 v.) - 02:35
5
Mefistofelio serenada (op. "faustas", 3 v.) - 03:05
6
Blusa - 03:08
7
Už žaliųjų girų - 03:05
8
Pas mano tėvužėlį - 02:59
9
Ugnelė - 03:01
10
Tamsiojoj naktelėj - 02:56
11
šią naktelę - 01:04
12
Pasvarcyk, antela - 04:18
13
Už aukštųjų kalnelių - 04:36
14
Kur lygūs laukai - 03:21
Daugiau
1
Sesers ariozo «žemele motule». 1-ojo veiksmo pabaigos scena - 05:10
2
Majoro, teplioriaus ir merginos scena (2 v.) - 14:55
3
Poeto arija ''palauk, motule'' - 04:11
4
Sesers laiško scena ir vydūno arija ''grįžti, grįžti'' (2 v.) - 08:11
5
Vydūno, majoro ir sesers scena (2 v.) - 05:44
6
Vermachto kareivių daina ''in der heimat'' (3 v.) - 02:10
7
Moterų scena ir marijos ariozo ''teka saulė'' (3 v.) - 07:37
Daugiau
1
Vai tos žuvys - 02:56
2
Plaukė žąselė - 02:09
3
Ežerų krašto daina - 04:41
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti