melodija
1
Prisiminimas iš prancūzijos - 02:37
2
ūgio ir plauko - 04:04
3
Malūnų gatvė - 03:38
4
Malūnas - 01:26
5
Lietuva - 01:14
6
Upė - 03:48
7
Auksinis vakaras - 01:54
8
Sau - 03:43
9
Tamsuma į mane - 03:28
10
Sūpuoja saulę - 01:39
11
Ir visa ne čia - 04:35
12
Vaikai - 02:35
Daugiau
1
Raganosis ir fėja; pingviniukas; deizės kelionė; anabelė; žiogas ir sraigė; mėlynasis autobusiukas, kuris bijojo tamsos - 53:49
1
Prelude fugue et variation h-moll, op. 18 - 12:25
2
Choral n3 a-moll - 15:11
3
Fantazija ir fuga choralo "ad nos, ad salutarem undam", tema r. 380 - 30:35
1
Nakties serenada - 03:03
2
Elyt, tu meili - 03:07
3
Kodėl mane tu apgavai - 02:57
4
žavingas šis tango ir moteris kaip tu... - 03:11
5
Kaip gražu miške, valsas - 03:14
6
Prisipažink... - 03:06
7
širdele mano - 02:52
8
Ei tu, mergyte - 03:00
9
širdie - 03:07
10
Atrasta laimė - 03:05
11
Aukso svajonės - 03:01
12
Romos gitara - 02:56
13
Meilės svajos po baliaus - 03:14
14
Tavo saldžių mylonių - 03:03
Daugiau
1
šocas - 01:06
2
Ulijona - 01:17
3
šermukšnėlė - 00:45
4
Augo girelėj žalia liepelė - 01:37
5
Kiškelis - 01:19
6
Mane motulė barė (pjesė) - 02:59
7
Oi tu dzieme dziemedėli - 03:11
8
čiulba ulba paukšteliai - 01:12
9
Jau saulutė laidžias - 04:55
10
Jūros daina (pjesė) - 01:24
11
Vasaros rytą (pjesė) - 03:47
12
Tykiai tykiai nemunėlis teka (variacijos kanklėmis solo) - 04:36
13
Raliuotinė - 08:08
Daugiau
1
Duokit medalį - 02:12
2
ša, inteligente! - 03:35
3
Ko tu stovi? - 02:53
4
Salomėja, būk šlavėja! - 02:30
5
Pokštas - 03:41
6
Krantas - 04:13
7
Funkcionieriai - 04:43
8
Monika - 06:19
9
Tamsos atėjimas - 07:34
Daugiau
1
Gremino arija (op. "eugenijus oneginas", 3 v.) - 05:39
2
Figaro kavatina (op. "figaro vedybos", 1 v.) - 04:22
3
Leporelo arija (op. "don žuanas", 1 v.) - 05:20
4
Osmino arija (op. "pagrobimas iš seralio", 3 v.) - 02:35
5
Mefistofelio serenada (op. "faustas", 3 v.) - 03:05
6
Blusa - 03:08
7
Už žaliųjų girų - 03:05
8
Pas mano tėvužėlį - 02:59
9
Ugnelė - 03:01
10
Tamsiojoj naktelėj - 02:56
11
šią naktelę - 01:04
12
Pasvarcyk, antela - 04:18
13
Už aukštųjų kalnelių - 04:36
14
Kur lygūs laukai - 03:21
Daugiau
1
Preliudas ir fuga - 03:16
2
Variacijos dviem fortepijonams - 07:56
3
Penki vytuko paveikslėliai - 06:09
4
Du koliažai - 04:02
5
Variacijos dviem fortepijonams - 08:01
6
Humoreska - 03:45
7
žaidimai, ciklas dviem fortepijonams: skerco. valsas. interliudija. gavotas. repriza - 11:42
Daugiau
1
Aisim, broliai - 02:16
2
Tamsios naktelės - 03:07
3
žali žolala - 02:47
4
Gaidžiosi kėlio - 02:07
5
Oi tu, sakal sakalėlio - 02:38
6
Tetervins subilda - 02:32
7
Oi tek' tek' - 02:56
8
Vieversėlio, maž' paukštelio - 03:06
9
Pas močiutį augau - 04:18
10
Atsikelk rytelį - 03:23
11
Oi sesutėla ko verki - 03:59
12
Pasiėmęs aš dalgelė - 01:29
13
Pas tėvučius augau - 02:16
14
Oi kai aš augau - 01:15
15
Ko nuliūdai, brolali - 02:29
16
Užkukava gegutėla - 02:15
17
Polka - 01:06
18
Valsas - 01:09
Daugiau
1
Iš jotvingių akmens - 20:38
2
Pasaulio medis - 25:57
1
Na tai kas - 03:25
2
Pušelė-lietuva - 02:01
3
Mugė - 03:34
4
žemaičių himnas - 02:56
5
Lietuvaitė - 02:48
6
Lietuva - 04:45
7
Pirmas šienas - 03:11
8
Rudenėlis - 01:34
9
Gegužės vakarėlį - 02:32
10
Kaip pradėsiu tik dainuoti - 03:40
11
Kalėdojant po naujikus - 02:20
12
Daina apie susiedą - 02:51
13
Lenkų žemėj daugel vietų - 02:37
Daugiau
1
Ei, pasauli! - 04:13
2
Suaidės vėl laisvės dainos - 02:54
3
Gaudžia trimitai - 04:28
4
Dainava - 02:17
5
Plaukia sau laivelis - 05:19
6
Kur bakūžė samanota - 03:09
7
Vėl pasakysi - 02:31
8
šėriau žirgelį - 02:28
9
Laukų daina - 03:26
10
Leiskit į tėvynę - 03:45
Daugiau
1
Ilgesys (bernardas brazdžionis) - 00:39
2
Per pasaulį keliauja žmogus (bernardas brazdžionis) - 03:09
3
Neregio elegija (bernardas brazdžionis) - 02:06
4
šaukiu aš tautą (bernardas brazdžionis) - 02:22
5
Aš čia - gyva (bernardas brazdžionis) - 01:37
6
Tremtinio malda (bernardas brazdžionis) - 04:02
7
Didžiojoj kryžkelėj (bernardas brazdžionis) - 01:15
8
Auka (bernardas brazdžionis) - 01:04
9
Ypatingai (bernardas brazdžionis) - 01:30
10
Lietuva (kazys bradūnas) - 00:36
11
Už jūrų marių (kazys bradūnas) - 00:43
12
Medeinės rauda (kazys bradūnas) - 00:43
13
Tyla (kazys bradūnas) - 00:42
14
Tuščios rankos (kazys bradūnas) - 01:08
15
Ištikimybė (kazys bradūnas) - 00:44
16
Peizažas (jonas aistis) - 01:01
17
Augo sode (jonas aistis) - 00:44
18
Atminimai (jonas aistis) - 01:56
19
Likimo giesmė (jonas aistis) - 02:46
20
Tu esi (jonas aistis) - 01:23
21
Rudenio duona (stasys santvaras) - 01:01
22
žmogus (stasys santvaras) - 01:31
23
Laukimas (stasys santvaras) - 00:57
24
Užrašas ant žinomo lietuvio kapo (antanas gustaitis) - 00:52
25
Taip smagu (antanas gustaitis) - 01:04
26
Kai paskutinę valandos minutę (antanas gustaitis) - 01:45
27
Dainos gimimas (henrikas radauskas) - 00:48
28
Laiškai sau pačiam (henrikas radauskas) - 00:54
29
Rudens veidas (henrikas radauskas) - 01:13
30
Vakaras (henrikas radauskas) - 00:52
31
Rudens diena (henrikas radauskas) - 00:43
32
Prarastas rojus (henrikas radauskas) - 00:50
Daugiau
1
Birutės arija ("birutė", 2 v.) - 02:44
2
Pirmoji gražinos arija ("gražina", 1 v.) - 04:20
3
Antroji gražinos arija ("gražina", 2 v.) - 02:53
4
Dalios arija ("dalia", 1 v.) - 03:13
5
Dalios arija ("dalia", 4 v.) - 03:13
6
Danutės lopšinė ("marytė", 2 v.) - 03:01
7
Eglės arija ("pilėnai", 1 v.) - 04:52
8
Elenos arija ("duktė", 4 v.) - 04:27
9
Justės arija ("ave, vita!", epilogas) - 05:06
10
Valdovės arija ("legenda apie meilę", 2 v.) - 04:05
Daugiau
1
Kavaradosio arija ("toska, 3 v.) - 02:43
2
Polinos romansas ("pikų dama", 1 v.) - 03:12
3
Pažo serenada ("romeo ir džiuljeta", 3 v.) - 03:07
4
Jaunojo bajoro daina ("gražina", 1 v.) - 01:53
5
Toskos arija ("toska, 2 v.) - 02:59
6
Lizos arijozo ("pikų dama", 3 v.) - 03:56
7
Leonoros arija (''trubadūras'', 4 v.) - 03:16
8
Vasaros naktys - 03:11
9
Karvelėli mėlynasai - 04:03
10
žermono arija (''traviata'', 2 v.) - 02:12
11
Jeleckio arija (''pikų dama'', 2 v.) - 03:31
12
Aš bijau pasakyt - 03:13
13
Minjon daina (''minjon'', 1 v.) - 03:16
14
Neregės romansas (''džokonda'', 1 v.) - 02:49
Daugiau
1
Mors ultima ratio - 03:26
2
šmėklos - 04:50
3
Requiem mamai - 04:31
4
Dvasių šėlsmas - 04:57
5
Fėja - 03:12
6
St. vitus - 06:16
7
Pilnatis - 02:10
8
Budelis - 05:35
9
Mors ultima ratio - 02:47
Daugiau
1
Apie narsųjį strazdą - 10:44
2
Vilkas uodegą prišalo - 13:31
3
Bebenčiukas ir kvailutė - 27:36
1
Aš gimsiu rytoj - 08:15
2
Lietuva yra o.k. - 02:37
3
Ašarėlė - 02:30
4
Kodėl - 03:27
5
Kaime - 02:37
6
Aš žinau - 03:51
7
Tik po audros - 04:32
8
Kareivėli - 03:33
9
Lietuvos valstybė - 05:19
Daugiau
1
Aš ateisiu - 03:23
2
Atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu - 03:24
3
Medžio ieškotojas - 04:25
4
Aguonos - 04:11
5
Aš nieko nežinau - 03:58
6
Tik vienąsyk - 04:11
7
Melodija - 05:02
8
Vyžočiai ilgėjosi laimės - 05:02
9
šauksmas - 03:28
Daugiau
1
Išlydėk metus - 04:34
2
Viltis - 04:30
3
Saugokim žodžius - 04:21
4
Prašau - 05:27
5
Lakoniška pjesė - 02:22
6
Mintys - 04:06
7
Aš gyvenu - 04:28
8
Sakykit man - 04:04
9
Pjesė pabaigai - 02:36
Daugiau
1
Kazokėlis - 05:25
2
Trys lietuvių liaudies dainos: 1. žaliam vyšnių sodely - 01:05
3
Trys lietuvių liaudies dainos: 2. tai skrajojo - 01:42
4
Trys lietuvių liaudies dainos: 3. atvažiavo piršlys - 01:00
5
Baladė-fantazija (dviem akordeonam) - 07:48
6
Tarantela - 04:26
7
Siuita: 1. maršas. 2. polka. 3. valsas. 4. galopas - 09:43
8
šokių siuita "retro": 1. argentiniečių tango. 2. paryžiaus valsas. 3. samba - 07:40
9
šokių siuita "retro": čardašas - 05:12
Daugiau
1
Bučinys - 02:52
2
Taip liūdna man be tavęs - 03:06
3
Turiu dvi merginas - 02:37
4
Tu priklausai tik man - 02:59
5
Pavasario sapnas - 03:07
6
Ispanų valsas - 03:04
7
Skraido dūdų garsai - 03:04
8
Skrido naktys - 03:04
9
Paskutinis sekmadienis - 03:12
10
Gyvenimas gražus - 02:41
11
Alytė - 03:21
12
Tu tik tu - 03:10
13
Indėno meilė - 03:12
14
Tik viena meilė - 03:04
Daugiau
1
Toli - 03:47
2
Kareivėli paukštužėli - 02:23
3
Pirmoji karta nuo žagrės - 03:59
4
Emigrantas - 03:40
5
88-ųjų vasara - 03:18
6
Aušra - 03:17
7
Piemenų giesmė - 03:49
8
Aukštaitija - 02:26
9
žvejas - 02:08
10
Giesmė gaspadoriška - 02:52
11
Motin! - 03:07
12
Namai - 04:12
Daugiau
1
Giesmė vaikams - 09:54
2
įkyrusis - 11:47
3
Skudutis - 08:49
4
Kaziuko mugė - 07:37
1
Unus ex discipulis - 02:24
2
Una hora - 02:34
3
In monte oliveti - 02:42
4
Tristis est anima mea - 02:34
5
Judas marcator - 01:55
6
Omnis amici mei - 02:17
7
Seniores populi - 01:55
8
Eram quasi agnus - 02:17
9
Vinea mea - 01:37
10
Tam quam ad latronem - 02:24
11
Caligaverunt - 03:51
12
Amicus meus - 02:05
13
Velum templi - 02:12
14
Popule meus - 05:05
15
Ecce vidimus - 02:32
Daugiau
1
Musica antiqua vilnensis. 1. canzona. 2. chorea. 3. toccata. 4. danse. 5. saltarella - 05:12
2
Trio sonata d-dur. 1. gracieusement. 2. viste. 3. tendrement. 4. gigue - 09:05
3
Koncertas f-dur rv 434. 1. allegro non molto. 2. largo e cantabile. 3. allegro - 07:52
4
Koncertas c-dur rv 533. 1. allegro. 2. largo. 3. vivace - 07:20
1
Vaiduoklių namas - 06:46
2
Koketė - 05:39
3
Ar tu norėtum? - 06:05
4
Atminties namai - 04:43
5
Nueitas kelias - 06:23
6
Kelionė oro balionu - 06:25
Daugiau
1
Aštuonios nuotaikos fortepijonui. liberamente, narrante, vivo, lusingado, lugubre, molto rubato, lesto, amabile, brioso - 12:35
2
Mano pasaulis - 03:43
3
Tyla - 02:20
4
Preliudija - 01:37
5
Rudenio naktį - 04:06
6
Muzika dviem fortepijonams ir styginių kvartetui (kūrinys nebaigtas) - 18:21
Daugiau
1
Portretai (triptikas simfoniniam orkestrui): 1. m. k. čiurlionis. 2. s. šimkus. 3. j. gruodis - 17:04
2
Jūros atspindžiai (poema styginių orkestrui): 1. preliudas. 2. tokata - 10:21
3
Koncertas smuikui solo: 1. preliudas. 2. fuga. 3. čakona. 4. tokata - 09:36
1
Simfonija kameriniam orkestui - 19:42
2
Antrasis styginių kvartetas - 19:02
1
Emilija, lėtas valsas - 02:55
2
Rudens tango - 03:04
3
Vienos valsas vilniuje - 03:10
4
Būkim pažįstami, lėtas fokstrotas - 04:55
5
Valio senajam mersedesui!, kvikstepas - 02:16
6
Iškilmingas trejinis - 02:44
7
Valsas jolantai - 03:22
8
Vilniaus rytas, valsas - 03:13
9
Sentimentai, jonas ir akordeonas, lėtas fokstrotas - 03:26
10
Nuotaika, kvikstepas - 02:48
11
Polka - 01:58
Daugiau
1
Linksmasis maršas - 01:32
2
žvangulių maršas - 03:16
3
Gegužinių polka - 01:30
4
Lakštingalų valsas - 03:03
5
Kalvių polka - 03:05
6
Armonikų valsas - 02:18
7
Gimtinės takais - 03:34
8
Vestuvinė tado blindos polka - 02:31
9
Strazdeli paukšteli - 03:22
10
šienpjovių valsas - 02:22
11
Dirižablis - 02:59
12
Kubiliūnų polka - 02:21
13
Kaimiškas valsas - 02:22
14
Pasiutpolkė - 01:36
15
Subatvakario valsas - 03:19
16
Senolių maršas - 02:21
Daugiau
1
Santaka - 03:29
2
Pavasaris ir jūra - 03:23
3
žemės versmė - 03:54
4
Basi ant asfalto - 03:25
5
Velnio pagunda - 04:18
6
Požeminės upės - 05:13
7
Vėjo mylimoji - 05:05
8
Sena abėcėlė - 05:24
9
Antena - 05:15
Daugiau
1
Cantus ad futurum (kantata-koncertas dviem sopranams ir kamerinia) - 19:33
2
Ant rudenio laukų juodų - 02:36
3
Saulelė pilnoji - 02:18
4
Naktis o diena - 03:33
5
Kukučio turgus - 03:20
6
žemaičių plentas - 04:26
7
Rojaus paukščiai (solo violončelei ir fonogramai) - 08:10
Daugiau
1
Vai aukštai lakia klevelio lapeliai - 01:48
2
Joj bernelis ing vainelį - 02:04
3
Oi an kalno krasna liepa - 02:42
4
Pralėkdamas bicinėlis pro drevį - 02:49
5
čiulna ulba karvelėlis lakiodamas - 02:50
6
Vidury laukų grūšelė auga, kalėda - 01:23
7
Leliumoj, siuntė mani, leliumoj - 03:43
8
Anksci rytelį saulukė tekėjo - 01:46
9
čiūčia liūlia mažas sūnaitėlis. a-a-a sūnaitėli. grudu grudu grucukį. virė virė košį. mylu mylu mylu. katuke laduke. du-du-du atskrido bacėnas. liūliai liūliai liuliūkaitį. šarkela varnela. eik, oželi vandenio. garni garni ga-ga-ga... - 14:30
10
Vaikšcinėjo tėvulis parugėmis, pabarėmis - 03:33
11
Dai an marių, an mėlynų - 01:40
12
Rauda - 01:32
Daugiau
1
šieno du kupečių - 00:33
2
Skudutis - 00:29
3
Tu svoteli - 00:34
4
Eisim sesės, dobilio - 01:03
5
Kvepas drūtesnis už untutį - 00:41
6
Padėlnykas turgaunykas - 00:38
7
Rimo rimo, tūtoj - 00:27
8
Kukal, rože, ratilio - 02:32
9
Ei toli toli, labai toli - 04:09
10
šocas - 01:03
11
O aš išėjau, aš išvandravau - 02:54
12
Valioj pevela, valioj - 01:38
13
Grėbio šieno viso dieno - 01:42
14
Pjausim dobilėlis, pakol rasa yr - 01:41
15
Saula laidžias už beržyną - 02:17
16
An kalnelio jievaras žydėjo - 02:17
17
Tetervukas - 01:31
18
Aukšti kalneliai - 02:26
19
Sicilikė-marcelikė - 00:54
20
Aug jovarelis - 01:56
21
Jonkelis - 01:54
22
Gyvatuks - 02:25
23
šių naktelį, per naktelį - 02:33
24
Anės polka - 01:55
25
Kūma - 01:17
26
Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai - 02:17
27
Pleškutis - 01:30
Daugiau
1
Eilėraštis - 05:07
2
Teismo diena - 05:46
3
Sekstina - 05:48
4
Paukščio mirtis - 04:18
5
Kelias į namus - 07:07
6
Kalėdų eglutė - 04:38
7
Pasveikinimas (būkit laimingi) - 05:04
Daugiau
1
Penktasis styginių kvartetas - 13:55
2
Pastoralė obojui ir muzikiniam pjūklui - 05:32
3
Sonata dviem smuikams: 1. senza metro; 2. vivace. cantabile con improvisazione; 3. allegro. allegretto - 18:47
1
Katinėlis ir gaidelis - 13:45
2
Smalinis veršelis - 06:07
3
Ožkelė, pusė lupta, pusė skusta - 08:19
4
Vilkas baisininkas - 07:58
1
Choralas nr. 2, h-moll - 13:16
2
Herojinė pjesė - 08:00
3
Kalėdų siuita - 19:18
1
Keturi choralai: das alte jahr vergangen ist, bwv 614 - 02:07
2
Keturi choralai: herr christ, der ein'ge gottes-sohn, bwv 601 - 01:32
3
Keturi choralai: wer nur den lieben gott lässt walten, bwv 690 - 02:11
4
Keturi choralai: wer nur den lieben gott lässt walten, bwv 691a - 02:28
5
Koncertas vargonams a-moll, bwv 593 (after a. vivaldi) - 11:45
6
Du choralai: nun freut euch lieben christen g'mein, bwv 734 - 02:13
7
Du choralai: nun komm', der heiden heiland, bwv 659 - 04:17
8
Tokata ir fuga f-dur, bwv 540 - 14:11
Daugiau
1
Pelenė - 12:49
2
Lukošiukas - 06:54
3
Kumeliukas - 03:28
4
Vakare (ragana) - 04:30
5
Liūdna lietaus dainelė - 04:08
6
Linksma lietaus dainelė - 02:50
7
Sniego debesėlis - 05:02
8
Bitė grįžta namo - 03:34
Daugiau
1
Operos "lohengrinas" įžanga - 09:11
2
Elzos sapnas ("lohengrinas", 1 v.) - 05:43
3
Sentos baladė ("skrajojantis olandas", 2 v.) - 07:19
4
įžanga ir izoldos mirtis ("tristanas ir izolda") - 15:28
5
Elizabetės arija ("tanhoizeris", 2 v.) - 04:30
Daugiau
1
Figaro kavatina ("figaro vedybos", 1 v.) - 03:21
2
Prologas ("pajacai") - 06:03
3
Jeleckio arija ("pikų dama", 2 v.) - 05:10
4
Onegino monologas ("eugenijus oneginas", 3 v.) - 01:54
5
ūdrio daina ("pilėnai", 2 v.) - 03:23
6
Renato arija ("kaukių balius", 3 v.) - 06:31
7
žermono arija ("traviata", 2 v.) - 04:53
8
žeraro monologas ("andrė šenjė", 3 v.) - 04:21
9
Rigoleto arija ("rigoletas", 2 v.) - 04:46
Daugiau
1
Pavasario laukimas - 03:54
2
Neplanuoti augalai - 02:22
3
Miškų dukra - 04:10
4
Poliarizuoti stiklai - 03:28
5
Daina draugams - 04:43
6
Naujas krikštas - 04:54
7
Kalėdų eglutė - 04:18
8
Laužo šviesa - 06:02
9
Antena - 03:29
Daugiau
1
Reminiscence blues - 04:27
2
Kompozicija s. rollins'o tema - 09:14
3
Kompozicija - 05:18
4
Follow me - 03:34
5
You can't go home again - 07:28
6
Kompozicija d. ellington'o tema - 07:50
Daugiau
1
Sakmė apie dreves ir kvarpų midutį - 14:02
2
Paparčio žiedas - 02:52
3
Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį - 03:37
4
Uosis neregys - 02:03
5
Kaip karvelis mokėsi sukti lizdą - 02:10
6
Kiškio lūpos - 02:38
7
Kodėl balandžiai netupi medžiuose - 03:21
8
šikšnosparnis, varnalėša ir tilvikas - 02:55
9
Vilko bajorystė - 01:57
10
Kodėl gegutė vaikų neperi - 02:59
Daugiau
1
Labai - 03:38
2
šachmatai - 05:25
3
Dar palauk - 04:48
4
Reklamos biuras - 03:43
5
Kai tai - 03:52
6
Mergaitė ir regis - 04:18
7
Spindulys - 03:44
8
Neateik - 04:32
9
Klausimai mylimajai, stovinčiai tarpdury - 05:27
Daugiau
1
Untytė - 03:11
2
Užaugo berželis - 03:29
3
Pirktinis kadrilis - 04:53
4
Pūtė vėjas - 04:04
5
Linksmas šokis - 01:59
6
Valioj, pievą pievutėlę - 02:31
7
šaltinis - 05:30
8
Aš mergaitėlė - 02:30
9
Po darželį vaikščiodama - 03:15
10
šapnagių polka - 02:40
11
Sėjau sėjau rūteles - 01:49
12
Medinis žirgelis - 01:50
Daugiau
1
Akvarelė akordeonui - 05:17
2
Habanera - 04:30
3
Intermezzo - 02:20
4
Populiarių prancūzų melodijų popuri - 05:39
5
Siboney - 02:05
6
Valsas - 03:50
7
Prie nemunėlio - 03:31
8
Tarantela - 01:53
9
Amžinasis judėjimas - 02:25
10
Introdukcija ir tango - 03:46
11
Linksmasis laikrodis - 02:02
12
Ispanų šokis - 02:12
Daugiau
1
Eikite, žmonės - 03:13
2
Rytiniame autobuse - 05:43
3
Niekų dainelė - 04:03
4
Geguži - 03:12
5
Basi kapitonai - 03:19
6
Burlaivio stiebai - 03:03
7
Mitologinis motyvas - 02:54
8
Gyvas medis - 03:14
9
Pajūrio vaikai - 05:27
10
žemės riešutai - 04:06
Daugiau
1
į tave - 03:27
2
Apvali dainelė - 02:39
3
Neišduok - 04:25
4
Sužeisto vaiko užkalbėjimas - 04:13
5
Senas tėvo smuikas - 03:41
6
Bliuzas - 04:15
7
Saltomortale - 12:30
Daugiau
1
Tuxedo junction - 03:23
2
Valtyje - 06:27
3
Rokenrolas - 03:14
4
Moon glow - 03:38
5
Lietuviskas diksilendas - 02:20
6
Blue horizon - 04:54
7
Koncertas džiazo orkestrui (fragmentas) - 05:14
8
A nightingale sang in berkeley square - 04:29
Daugiau
1
Prologas - 03:31
2
Nidos peizažas - 06:38
3
Metalinis žaisliukas - 04:49
4
Katarsis - 04:28
5
šiąnakt baigės lapkritis - 04:51
6
Sodas - 02:38
7
Pakalbėkim apie orą - 04:27
8
Viskas pusiau - 06:05
Daugiau
1
Dialogai i, ii, iii, iv - 18:49
2
Apmąstymai i, ii, iii - 16:59
1
Trečioji sonata vargonams ("borobudur"): pamatas. pirmoji kvadratinė terasa. antroji kvadratinė terasa. trečioji kvadratinė terasa. ketvirtoji kvadratinė terasa. penktoji kvadratinė terasa. pirmoji apvali terasa. antroji apvali terasa. trečioji ap - 22:14
2
1750 metų liepos 18 vizija: choralas ir tokata - 11:11
3
Diptichas vargonams: bukoliga. ekloga - 06:58
1
Dezdemonos scena, daina ir malda ("otelas", 4 v.) - 15:49
2
Jolantos ariozo ("jolanta") - 02:40
3
Tatjanos laiško scena ("eugenijus oneginas", 1 v.) - 11:53
4
Kūmos ariozo ("burtininkė", 4 v.) - 02:36
5
Margaritos rečitatyvas ir arija ("faustas", 3 v.) - 05:45
Daugiau
1
Atžagarinė (biržai) - 01:32
2
Labus vakarus, sutartinė (vabalninkas) - 01:10
3
Našlaitėlė, sutartinė (vabalninkas) - 00:50
4
Lioj lioj, šalavija, sutartinė (vabalninkas) - 00:52
5
Sese sodų sadina, šoktinė sutartinė (deltuva) - 02:38
6
šumka, senoviškas suktinis (salamiestis) - 01:05
7
Kokie či svotai, sutartinė (pabaiskas) - 00:32
8
Lioj, žalia rūta, sutartinė (vabalninkas) - 00:44
9
Svoč svoč, pasgodokim (kupiškis) - 00:55
10
Ai užaugau raškažėly (vabalninkas) - 00:59
11
Beržytės polka (kupiškis) - 01:08
12
Sviro lingo mergelių suolas, vestuvinė (švenčionys) - 02:16
13
Tamtatedris, polka (seredžius) - 01:24
14
Savickio polka (kupiškis) - 01:25
15
Trepsiukas, šokis (zarasai) - 00:47
16
O jau mano mielas, kalendorinė (merkinė) - 01:54
17
ųžuolas su liepele, vestuvinė (alytus) - 01:57
18
Dovanokie jus, dieve, vestuvinė (ignalina) - 01:22
19
Vajaunas, žemaičių šokis (seda) - 03:01
20
Kur aug mona mergeli, jaunimo-meilės (kretinga) - 02:11
21
Ulanas, žemaičių šokis (salantai) - 01:31
22
Polka (širvintos) - 01:25
23
Da gaideliai negiedoja, vestuvinė (utena) - 01:52
24
Pintuvių polka (skuodas) - 01:24
Daugiau
1
I. mano mūzos: 1. klio; 2. euterpė; 3. talija... - 06:21
2
Ii. vilniaus fragmentai. pilis: 1. pražilęs pagonių karalius...; 2. gedimino dukterys...; 3. deglų šviesoj kaip gyvos... - 06:48
3
Iii. kanonas barborai radvilaitei: 1. elžbieta iš habsburgų; 2. karalienė bona; 3. mikalojus radvila rudasis. mikalojus radvila juodasis... - 09:47
4
Iv. senos fotografijos: 1. žemaitė; 2. g. petkevičaitė-bitė; 3. lazdynų pelėda... - 08:51
5
V. keturi portretai: 1. kirkė; 2. kalipsė; 3. nausikaja... - 08:38
Daugiau
1
Diskoteka - 02:38
2
žvaigždė pusnyje - 04:46
3
žalios vynios - 04:10
4
Kaip gera žinoti iš anksto - 04:26
5
Saulelė - 03:07
6
Jausmai - 05:12
7
šaldytuvas - 02:35
8
Pilkuma - 03:37
9
Nieko nėr geriau už darganotą orą - 02:36
Daugiau
1
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:13
2
Berneli mano - 03:07
3
Eisim sesutės galilia - 01:25
4
Dzirva dzirva - 01:00
5
Polka - 01:03
6
Oi, gaidy gaidy - 01:23
7
Bėkit, baraliai - 01:22
8
Oi, augo augo - 02:39
9
Ramus vakaras pavasarėlis - 01:39
10
Skyniau skyniau skynimėlį - 01:59
11
Polka linksmuolė - 00:54
12
Tu avinėli - 01:28
13
Senovinė kupiškėnų polka - 01:33
14
Lygios pievos - 01:33
15
Eni meni menti (skaičiuotė) - 00:14
16
Ridikas (žaidimas) - 00:58
17
Oi, kur buvai kiškel mano - 01:31
18
Oi, verkio verkio - 02:53
19
Pas tėvučius augau - 02:17
20
Valsas - 01:07
21
Polkutė birbynėle - 01:07
22
Baravedė šviesi šviesi - 01:25
23
Oi, tu apynėli - 01:13
24
Skambaliukų polka - 01:29
25
Vėdaras - 01:20
26
Viejelis pūtė - 01:19
27
žalias gojus berštvynėlis - 02:10
28
Gerkit gerkit, broliukai - 01:31
Daugiau
1
Strazdas - 00:51
2
Varnas - 00:20
3
Pone dieve visagalis - 01:34
4
Kiškis - 01:47
5
Pusę avelės suėdęs - 01:27
6
Mūsų žemėj daugel vietų - 01:37
7
Senelis ganė aveles - 01:15
8
Ei, dieve dievulaitis - 02:47
9
Gegužėlė - 02:15
10
Priečastis mergos - 01:27
11
Selianka aušra - 01:58
12
Strazdas - 00:53
13
Pilėnų lopšinė - 01:43
14
Linguok, motulę, vygę - 01:29
15
Languos paskendę akys - 01:40
16
Balti keliai - 01:27
17
Neverkit, sesės - 01:15
18
Rūdyk, tėvų dalgeli - 01:01
19
Gyvuoki nemirtinga - 01:58
20
Berželiai - bočių vygė - 00:55
21
Raganų kalnas - 02:37
22
Aš - beržas - 03:40
Daugiau
1
Koncertas obojui, klavesinui ir styginiams - 15:57
2
Orgija, elektrinei violončelei ir instrumentiniam ansambliui - 07:00
3
Katarsis, elektrinei violončelei ir instrumentiniam ansambliui - 06:09
4
Antroji simfonija - 15:54
1
čakona g-moll - 09:22
2
Kampanela, op. 7 - 07:50
3
Jūros šnabždesys - 01:51
4
Figaro, koncertinė transkripcija dž. rosinio tema - 04:53
5
Romantinės pjesės, op. 75: 1. allegro moderato; 2. allegro maestoso; 3. allegro apassionato; 4. larghetto - 12:53
6
Variacijos originalia tema, op. 15 - 11:20
Daugiau
1
Oliavimai. oola oola oola - 00:10
2
Oliavimai. valivola valivola - 00:12
3
Oliavimai. vativoolo, oolo - 00:20
4
Oliavimai. o ginali ginali - 00:16
5
Raliavimai. ralia, rolia - 00:22
6
Raliavimai. genaralio, ralio - 00:39
7
Raliavimai. ralio, ralio - 00:43
8
Dainelės lietui lyjant ir genant gyvulius namo. saulala motula - 00:13
9
Dainelės lietui lyjant ir genant gyvulius namo. us, birrr, telek - 00:07
10
Dainelės lietui lyjant ir genant gyvulius namo. tu karvela brukuočela - 00:47
11
Naktigonių dainos. palšus ganiau jautelius - 00:38
12
šienapjūtės dainos. skudrus mano dalgėlis - 00:56
13
šienapjūtės dainos. pjovė lankoj šeiną - 02:28
14
šienapjūtės dainos. valioj pievų pėvytałį - 01:57
15
šienapjūtės dainos. pradalgėlį trauksiu - 01:40
16
Rugiapjūtės dainos. oi tu kragždela - 00:59
17
Rugiapjūtės dainos. pūtė vėjas - 02:01
18
Rugiapjūtės dainos. rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis - 02:03
19
Rugiapjūtės dainos. vaikštinėjo tėvulis - 04:26
20
Rugiapjūtės dainos. laiskis laiskis, saulala - 02:33
21
Rugiapjūtės dainos. kas dar tak' par dvarelį - 01:40
22
Rugiapjūtės dainos. aisma į kalną - 01:46
23
Avižapjūtės ir linaraučio dainos. an kalno, an aukštojo - 02:21
24
Avižapjūtės ir linaraučio dainos. aš pasėjo du liniuku - 01:45
25
Malimo, skalbimo ir drobulių balinimo dainos. jojau pro dvarą - 02:24
26
Malimo, skalbimo ir drobulių balinimo dainos. pas šaltų šalcinėlį - 01:21
27
Advento - kalėdų dainos. bėginėjo povelė po dvarą - 02:21
28
Advento - kalėdų dainos. kalėdų rytų rožė inžydo - 02:39
29
Sūpuoklinės dainos. supke meske - 01:02
30
Sūpuoklinės dainos. kas man supa - 00:38
31
Jaunimo - meilės dainos. koks tėn lėngvas pailselis - 01:25
32
Jaunimo - meilės dainos. o kai mes augom - 00:59
33
Piršlybų dainos. oi žirge žirgeli - 03:04
34
Piršlybų dainos. ant ežerėlia rymojau rymojau - 01:57
35
Sutartuvių ir žiedynų dainos. šią naktelę per naktelę - 01:09
36
Sutartuvių ir žiedynų dainos. aš išdainavau visas daineles - 02:04
37
Sutartuvių ir žiedynų dainos. aukštai dangu šviesias žvaigždės - 02:50
38
Mergvakario dainos. voi žydėk žydėk - 02:24
39
Mergvakario dainos. voi rūta rūta - 02:11
40
Sugrįžimo iš jungtuvių ir išvažiavimo pas jaunąjį dainos. sesele mano - 02:05
41
Sugrįžimo iš jungtuvių ir išvažiavimo pas jaunąjį dainos. mano mergelė - 02:28
42
Grįžtuvių dainos. oi toli toli - 02:01
43
Grįžtuvių dainos. užugde mani mačiute - 02:47
44
šeimos ir vaikų dainos. aš suskyniau rožių kvietkų - 02:05
45
šeimos ir vaikų dainos. a-a a-a mažulyte - 01:03
46
Dainos apie gamtą. plaukė pylelė - 01:02
47
Dainos apie gamtą. o jo jo jo jai, strazdas dejavo - 01:01
48
šokių-žaidimų ir vaišių dainos. šakinėja žvirblalis - 01:48
49
šokių-žaidimų ir vaišių dainos. alutį gėriau - 01:40
50
Revoliucinės dainos. paskutinį jau kartą šiandieną - 01:07
51
Karinės - istorinės dainos. išjoja išjoja - 00:50
52
Karinės - istorinės dainos. o ja ja ja jai, dievuliau mano - 03:57
53
Vestuvinės raudos. pareinu jauna - 02:09
54
Instrumentinė muzika. gegutėłė sodely kukavo (kanklės) - 00:51
55
Instrumentinė muzika. melodija karvėms iš girios sušaukti (ožragis) - 00:32
56
Instrumentinė muzika. tirliavimas (lumzdelis) - 00:16
57
Instrumentinė muzika. untytė (skudučiai) - 00:36
58
Instrumentinė muzika. ūti-ti-ūt (ragai mediniai) - 00:28
Daugiau
1
Ketvirtasis styginių kvartetas. raga a quattro - 18:46
2
Koncertas vargonams - 24:19
1
Sonata fortepijonui: 1. allegro moderato. 2. scherzo. 3. adagio. 4. finale. allegro - 22:37
2
Antrasis styginis kvartetas: 1. andante cantabile. allegro. 2. andante. 3 allegro giocoso - 13:32
3
Trys pjesės fortepijonui: 1. preliudas. 2. čakonėlė. 3. daina - 05:52