kožanis vitas
1
Jaunystės prisiminimai - 04:18
2
Padūkėlis vėjas - 03:32
3
Daina sesei - 04:03
4
Kas ošia prie kelio - 05:07
5
Mergaitė nuo ežero krašto - 04:23
6
Prie dubysos - 04:44
7
Gyvenimo kelias - 03:24
8
Rudenėlis - 03:50
9
Vaikystės namai - 05:11
10
Būk šventa senolių žeme - 02:18
11
Gimtinė - perloja - 04:26
12
Baltoji balandėlė - 04:09
Daugiau
1
Dainuškų popuri - 09:42
2
Traktoristas - 03:24
3
Vasaros linksmybės - 02:11
4
Juozuko polka - 02:35
5
Laiko upė - 03:59
6
Batai - 03:06
7
Baronų trio - 03:24
8
Polka - 03:52
9
Restoranai - 03:19
10
Bleda, bleda - 04:09
11
Polka ''vasarėlė'' - 02:14
12
Kaimo traktoristai - 03:00
13
Kumpadri, kumpadra - 03:38
14
Senbernis - 02:36
15
Merginos - 02:57
16
Už tai, kad mes mokyti - 04:39
17
Pimpeliuks - 03:54
18
Senoviška polka - 03:14
Daugiau
1
Mūsų kelias - 04:02
2
Penkiasdešimt - 03:50
3
Lietuvių kraštas - 04:54
4
Daina lietuvai - 03:45
5
Odė motinai - 03:28
6
Laisvės alėja - 03:54
7
Sapnas - 05:07
8
Tėvui - 02:55
9
Paliesk mane sapne - 05:25
10
Rugpjūčio naktis - 04:12
11
Juk tu pamiršai - 03:35
12
Mamos sapnas - 05:44
Daugiau
1
Murka - 02:42
2
Siuntė mane - 02:27
3
Tik alus ir merginos - 03:17
4
Pamiršk - 03:32
5
Polka - 02:26
6
žinok, čia rojus - 03:06
7
žentas - 02:11
8
Jei įsakyta - 02:36
9
Polka - 03:58
10
Vakaruškos - 01:39
11
Seni geri laikai - 02:49
12
Panos - 05:10
13
Polkutė ''diedas ir bobutė'' - 03:06
14
Jonas kaime - 03:05
15
Sesutė - 03:19
16
Kas turi pinigų - 04:13
17
Viskas bus gerai - 03:28
18
Senbernio daina - 02:28
Daugiau
1
Marijos žemė lietuva - 02:46
2
Sugrįžo jaunos mano dienos - 02:37
3
Gimtinės vieškelio smiltelė - 03:11
4
Pasilik mano meile - 03:01
5
Tėve, tu džiaugsmo ašarų neslėpk - 01:39
6
Mano vėjas - 04:55
7
Joninės - 03:13
8
Abejonė - 03:35
9
Maldauju likime - 02:54
10
Išdalinkim save - 03:16
11
Gimtinė - 02:40
12
Apkabink savo metų tekėjimą - 03:16
13
Seneliui - 03:01
14
Marijai - 04:44
15
Neįspėtas likime - 03:11
16
Prie obelėlės - 04:28
17
Laukimas - 04:18
18
Onutei - 03:55
19
Baltas sodas - 03:25
Daugiau
1
Gražių dainelių daug turėjau - 02:34
2
Mano namas - 02:05
3
Atskrend sakalėlis - 02:01
4
Oi jojau dūmojau - 03:22
5
Daug, daug dainelių - 02:22
6
Neišeik tu iš sodžiaus - 02:49
7
Nušovė tėvelis pelėdą - 03:05
8
Kai aš jojau - 02:14
9
šėriau, šėriau sau žirgelį - 02:23
10
Kai aš turėjau kaime mergelę - 03:21
11
Tolumoje laužo liepsnos - 02:28
12
Bars, bars tėvelis - 02:17
13
Augo kieme klevelis - 03:28
14
Tyliai leidžias pavargusi saulė - 02:47
15
Tą vakarą uoste - 03:09
16
Lauksiu tavęs ateinant - 02:43
17
Ant kalno klevelis - 02:06
18
Iš suvalkijos lygumų - 03:25
19
Dainuokim, dainuokim - 03:17
20
Augau aš pas tėvelį - 02:12
21
Kai aš turėjau kaime mergelę (remix) - 03:41
Daugiau
1
Giminė sueina - 03:53
2
Mamai - 03:39
3
čigonai - 03:10
4
Aš viena - 03:15
5
Linkėjimai tėčiui - 03:04
6
Gerumo skraistė - 03:16
7
Teatro himnas - 04:10
8
Mama mano draugė - 02:38
9
Gimtadienio šventė - 02:59
10
Gimtadienio žvakės - 03:47
11
Gimimo dieną švęskime linksmai - 03:03
12
Tėvelio gimtadienis - 03:05
13
Mamyte - 03:25
14
Spindulėlis - 02:49
15
Močiutės gimtadienis - 03:33
16
Mano rūpestėlis - 03:24
17
šventė linksma - 03:32
18
Genys - 03:22
19
Angelas - 03:41
20
Esu laiminga - 02:59
21
Tėveliams - 03:42
Daugiau
1
Ant kalno karklai - 03:27
2
Reikia draugą turėti - 04:03
3
Seneliui - 03:01
4
Meilės jūra - 03:55
5
Paskutinis skambutis - 04:12
6
Neišeik - 04:18
7
Aukso žiedai - 03:29
8
Tau viską leidžiu - 03:30
9
Tėvams - 03:07
10
Gromatėlę parašiau - 02:52
11
Kariams - 05:55
12
žemuoginės lūpos - 03:56
Daugiau
1
Atleisk, mama - 03:58
2
Polka - 02:28
3
Melsvi žiedai - 02:44
4
Arielkėlė - 01:53
5
šimtabalsė - 02:51
6
Ant ežero kranto - 02:11
7
Dobile - 03:22
8
Ačiū, mamyte - 03:14
9
Misinginė polka - 02:39
10
Rambynas - 02:51
11
Lakstutė - 03:11
12
Girgžda svirtys - 03:18
Daugiau
1
Rozeta - 03:05
2
Gražių dainelių - 03:05
3
Linai - 04:40
4
Naktužė - 02:39
5
Baltos akacijos - 04:21
6
Namai prie kelio - 02:45
7
Pamylėjau nemunėlį - 03:21
8
Ilgesinga daina - 01:51
9
Senoviška polka - 03:13
10
Polka - 02:26
11
Mylėjau bernužėlį - 03:22
12
O pasakyki bernužėli - 03:06
13
Miela mama - 02:27
14
Oi skambės giria - 03:07
15
Nelauki, mamyte - 03:19
16
Ant ežero kranto - 02:11
17
šuneliai nulojo - 02:19
18
Draugės parėjo - 02:57
19
Kad darželį aš turėčiau - 02:53
20
Polka - 02:54
21
Ateinu, ateinu - 02:19
22
Snaigės krinta - 02:44
23
Nemuno juosta - 03:51
Daugiau
1
Ateinu, ateinu - 02:19
2
Marijampolė - 02:25
3
šešupė - 02:59
4
Polka-2 - 00:52
5
Polka-3 - 01:50
6
Tėviškėlė - 02:59
7
Mylėk žemę - 02:58
8
Vasara - 04:05
9
Polka-1 - 01:05
10
Vėjas - 03:28
11
Paklausyk, paklausyk - 03:53
12
Lietuva - 02:19
13
Mamytei - 02:37
14
Pas mamą - 03:29
15
Kai saulė leidžias - 04:07
Daugiau
1
Jūra - 04:37
2
Vaikystė - 04:02
3
Odeta - 04:01
4
Ta naktis - 04:36
5
Kviesk draugus - 03:21
6
žiedai gegužiui - 04:37
7
Oi malvina - 03:06
8
Paprasti žodžiai - 03:39
9
Pakelkim taures - 04:39
10
Pavasaris - 03:14
11
Sinjorita - 04:49
12
Tavo gimtinė - 03:22
13
Ramunės - 03:40
14
Mylima gimtinė - 03:44
15
Būk žvaigžde - 03:54
16
Gimtasis sodžius - 04:25
Daugiau
1
Tėviškė - 02:56
2
Gimtadienis - 04:46
3
Pražydę sodai - 04:19
4
Mieloji mama - 04:22
5
Aš lauksiu tavęs - 03:04
6
Tu lauki mama - 04:38
7
Jūra - 04:34
8
Suvalkija - 04:16
9
Pievų rūkas - 04:09
10
Motinos lopšinė - 04:12
11
Mėnesienoj - 04:16
12
Lietaus lašai - 02:51
Daugiau
1
žiburėli - 03:42
2
Valdžios vyrai niršta - 03:58
3
žieduotas gegužis - 02:42
4
Trys draugai - 02:27
5
Ten toli - 02:52
6
Ilgais vakarais - 02:57
7
Armonikos garsai - 02:48
8
Prisimena gegužis - 02:28
9
Kartą - 01:51
10
Tyliai plaukia mėnulis - 02:34
11
Rugiagėlių daina - 02:20
12
Kur tie upeliai - 03:23
13
Polka - 02:26
14
Ežerėliai - 03:26
15
Pamylėjau tave vieną - 01:39
16
Juozuko polka - 02:35
17
Valsas ''pavasaris'' - 02:13
18
Nėr tavęs - 02:57
19
Tyliai nemunėlis teka - 04:30
20
Gulbės išskrenda - 03:48
21
Mergytė - mėlynakytė - 03:23
22
Užaugau prie nemunėlio - 03:01
23
Polka ''vasarėlė'' - 02:14
24
Dažnai aš sapnuoju gimtinę - 02:31
Daugiau
1
Polka 1 - 01:50
2
Tad sudaužkime bokalus - 03:32
3
Ilgesinga daina - 01:51
4
Oi skambės giria - 03:07
5
Aš menu - 04:34
6
Sėsk brangioji - 03:05
7
O, ramunėle - 03:19
8
Pilnos lankos gėlių - 02:33
9
Svajonės plaukia - 02:40
10
Baltosios snaigės - 03:44
11
Tarp alyvų - 02:25
12
Apie senelius - 02:27
13
Kaip gražu, gražu - 02:17
14
Aš myliu - 02:36
15
Polka 2 - 02:09
Daugiau
1
Ieškok moters - 03:27
2
žinok, čia rojus - 03:07
3
Laimei, nelaimei - 02:54
4
Sesutė - 03:19
5
Nežinau - 03:41
6
Laiko upė - 03:59
7
Amerika, europa - 03:52
8
Mama - 03:35
9
Naujai užgimęs - 04:12
10
Gal tai tau - 02:36
11
Be reikalo - 03:43
12
Nesidžiauk - 03:34
13
Merginos - 02:57
14
Sudie - 02:55
Daugiau
1
Meksika - 03:47
2
Kodėl taip neilgai - 03:21
3
Gyvenk sveika, laiminga - 03:11
4
Sinjorita mano - 03:49
5
šventė nuostabi - 04:08
6
Mes žentai - 03:52
7
į namus pas mamą - 03:03
8
Dabar ir visados - 03:29
9
Ar meni - 03:49
10
Pučia vėjelis - 03:46
11
Tau, gimtasis kaime - 03:47
12
Bučiuok mane - 03:20
Daugiau
1
Buteliukas - 03:29
2
Duokim gazo - 03:06
3
Jok - 03:12
4
Jonas - 03:23
5
Kaimo traktoristai - 03:00
6
Kalėdos - 03:09
7
Kelnės - 03:28
8
Lietuviška žemė - 03:27
9
Muzikytė liuks - 04:58
10
Nėr žmonos - 03:50
11
O, meile - 03:18
12
Pamylėti - 03:07
13
Pašėlusios mergytės - 03:07
14
Petras - 03:04
15
šauni naktelė - 03:09
16
Su daina - 04:05
17
Ten už miško už kalnelio - 02:59
18
Tik alus ir merginos - 03:19
19
Uošvė - 03:32
20
Uošvis su uošve - 03:32
21
Vabaliukai - 03:07
22
Vakaruškos - 03:46
23
Vasaros linksmybės - 02:09
24
Zosė - 02:48
Daugiau
1
Meilės žiedeliai - 03:20
2
Vasara - 03:02
3
Viską tau atleidau - 04:29
4
Alutį gėriau - 02:26
5
švelniausia, mieliausia - 04:52
6
žieduotasis gegužis - 04:33
7
Gimtasis kraštas - 03:50
8
žiburiai - 03:38
9
Eisiu ieškoti - 05:42
10
Kas turi pinigų - 03:35
11
Aušta rytas - 03:20
12
Tikėk ir lauk - 02:48
13
Lauksiu - 04:10
14
Dobilai - 03:33
15
Aš atėjau - 03:21
16
Sudie mergaite - 03:40
17
Tos kelios dienos - 04:18
18
Mylėt dar nemylėjau - 02:52
Daugiau
1
Tu ateik - 03:19
2
Tau tėve - 03:47
3
Likimo žvaigždė - 03:12
4
Palanga - 03:20
5
Gimtinėje - 03:08
6
Mažas kai buvau - 03:11
7
Prisimink - 04:09
8
Mamai - 02:52
9
Meile sugrįžk - 02:55
10
Mana dzūkija - 02:55
11
Odeta - 04:01
12
Gimimo diena - 02:59
Daugiau
1
Tavo laiškas - 04:02
2
Likimo traukinys - 03:10
3
Ir lauki tu mama - 04:52
4
Tavęs aš laukiu - 03:34
5
Kas tave apkabins - 03:46
6
Metai - 02:16
7
Tad šokim, dainuokim - 03:31
8
Ko paklausti, kas pasakys - 04:30
9
30 metų - 03:45
10
Joninių šventė - 03:08
11
Tik daina - 03:52
12
žiema - 02:57
Daugiau
1
Mamai - 03:42
2
Gyvenimo kelias - 03:26
3
Jūra - 03:28
4
Gintarai - 05:52
5
Prie balto stalo - 03:35
6
Kalėdų giesmė - 04:32
7
Ankstų rytą - 02:55
8
ąžuolas - 03:16
9
Dar pabūk - 02:36
10
Mokytojai - 03:33
11
žiogas - 03:05
12
Paskutinis skambutis - 04:16
13
Dėkoju mamai - 04:15
Daugiau
1
Laukimas - 02:45
2
Oi malvina - 03:06
3
Nuostabi šalis - 04:00
4
Du žiedeliai - 04:01
5
Gėlė raudona - 03:20
6
Kai po baltu sniegu - 03:55
7
žiema, žiema - 03:45
8
Meilė pavasarį - 03:06
9
Rytas pajūry - 03:30
10
Stebuklinga naktis - 03:18
11
Linguos alyvos - 03:30
12
Jungianti gija - 03:34
Daugiau
1
Juozuko polka - 02:35
2
Valsas "pavasaris" - 02:13
3
Nėr tavęs - 02:58
4
Senam laive - 03:17
5
Išeisiu ir negrįšiu - 02:52
6
Ačiū, tėveli - 02:31
7
Ant nemuno kranto - 01:23
8
Tai polka - 02:04
9
Mamyte pailsėki - 02:30
10
Ateik berneli - 02:30
11
Kam rašai - 02:39
12
Rozeta - 03:05
13
Už gimtinės auksą - 02:21
14
Gyvenimas negrįš - 02:25
Daugiau
1
Viena diena - 04:10
2
Debesėlis - 03:30
3
Dobilai - 03:42
4
Likimas - 03:55
5
Jubiliejus - 03:24
6
židinys - 04:52
7
Pienių jūra - 03:56
8
Apie meilę - 02:57
9
Su daina - 03:53
10
Viską dovanoju tau - 03:20
11
Vaikystė - 04:02
12
Mama - 04:18
Daugiau
1
Jūreivis - 03:47
2
Mamyte - 04:09
3
Draikosi voratinkliai - 03:46
4
Paukščiai išskris - 04:08
5
Vasaros lietus - 03:39
6
Laukiu tavęs - 03:35
7
Daug prabėgo metų - 02:46
8
Keturiasdešimt metų - 03:43
9
Rodos dar nedaug - 03:17
10
Pavasarinės gėlės - 03:17
11
Eikš pas mane - 03:16
12
Gimtasis kraštas - 03:49
13
Mylėti reikia - 03:45
Daugiau
1
Polka (prie nemunėlio) - 02:12
2
šiltas gražus rudenėlis - 03:55
3
Dažnai aš sapnuoju gimtinę - 02:31
4
Buvo vasara ir saulė - 03:35
5
Nemuno juosta - 03:51
6
Auginai mamyte tu sūnelį - 03:35
7
Palaukėj berželis - 04:33
8
Tau sesute puikios gėlės - 03:33
9
Jubiliejaus valsas - 02:40
10
Dariui ir girėnui - 03:38
11
Ramunėlė - 03:58
12
švelnus vėjelis - 02:54
13
Gegužinės valsas - 02:03
14
Pamylėjau nemunėlį - 03:23
15
Mamai - 05:17
16
Gegužinės laužo liepsnos - 02:35
17
Svyruoklis beržas - 02:25
18
Kurorto vaizdelis - 02:54
19
Vestuvinis maršas - 01:35
Daugiau
1
ši daina - 04:06
2
Bėga metai - 03:08
3
Kviesk draugus - 03:20
4
Sudie mergaite - 03:39
5
Ar tie laukai - 03:39
6
žvaigždelė - 02:33
7
širdys - 03:10
8
Susitikom - 03:28
9
Namelis - 02:46
10
Ką norėtum - 03:00
11
Mes draugai - 03:12
12
Pavasario rytą - 03:48
13
Ačiū tau - 03:36
14
Palūkėk - 03:32
Daugiau
1
Aš sugrįšiu - 05:01
2
Ramunės - 04:12
3
Gimtam kaime - 04:24
4
Mylėt dar nemylėjau - 02:53
5
Valtelė - 03:38
6
Plaukia laivai - 03:14
7
Gera - 03:28
8
žuvėdra - 04:24
9
Vasara - 05:18
10
Per daug - 03:36
11
Ar meni - 04:44
12
Pakrantėj - 04:00
13
Berželis - 04:00
14
Sodžiuj - 03:05
15
Paukšteliai čiulbėjo - 02:54
16
Prie ežero - 04:00
Daugiau
1
Mama - 05:47
2
Paskutinis žiedas - 04:16
3
Jolita - 04:05
4
Gimtadienis - 04:45
5
Merginos - 04:56
6
Muzikantai - 03:45
7
Laimės žiedai - 04:24
8
Nauji metai - 04:07
9
Ruduo - 03:33
10
Vasara - 04:45
Daugiau
1
širdies daina - 03:05
2
Rožės mažytei - 03:51
3
Abudu - 03:15
4
Plaštake mana - 04:12
5
Skambėk daina - 04:15
6
Gėlės - 03:44
7
Sombrero - 03:45
8
Kviečiu - 03:55
9
Pagaliau - 03:57
10
Be tavęs negaliu - 03:38
11
Daina palydi kely - 03:06
12
Vengrijos vynas - 04:01
13
Uostas - 03:17
14
O, palauk - 03:55
Daugiau
1
Pienių jūra - 04:05
2
Mama - 04:58
3
Neliūdėk - 03:25
4
Dzūkija - 03:19
5
Vasara - 04:11
6
Pražydo jurginai - 04:16
7
Ilgesys - 05:15
8
Meilė sugrįš - 03:59
9
Pavasaris - 05:44
10
Saulės takas - 03:39
Daugiau
1
Polka-1 - 02:08
2
Snaudža gluosniai - 02:29
3
Tyliai nemunėlis teka - 04:30
4
Ežeras - 03:19
5
Polka-2 - 01:57
6
Einu per miškelį - 01:55
7
Vai kodėl - 03:31
8
Tu prisiminki - 02:54
9
Tyliai plaukia mėnulis - 02:34
10
Oi, graži mašina - 02:28
11
Nida - 03:48
12
Trys draugai - 02:27
13
Namai prie kelio - 02:45
14
Mylėjau bernužėlį - 03:22
Daugiau
1
Baigėsi vasaros žalios - 04:21
2
šventinę naktį - 05:11
3
Kvepia žiedai - 05:13
4
Viską tau atleidau - 04:30
5
Jūra - 04:37
6
Tu išeini - 04:54
7
Lietus - 05:06
8
Susėskim prie stalo - 05:22
9
Saulė leidžias - 05:59
10
Vaikystė - 04:56
11
Brangioji kur esi - 03:26
12
Ant baltijos kranto - 03:18
Daugiau
1
Sveiki draugai - 02:29
2
Kodėl tu negalėjai - 03:32
3
Pinigai - 03:47
4
Gero vėjo - 03:32
5
Iš ten nesugrįš - 03:03
6
Tėviškėlė - 03:30
7
Grįžk - 03:31
8
Gimimo diena - 03:29
9
Viskas nutilo - 03:04
10
Tėčiui - 03:28
11
Gyvenkim gražiai - 03:38
12
Menu vis tuos laikus - 03:02
13
Nieks nuo šito nepabėgo - 03:30
14
Myliu-sušuksiu - 03:10
Daugiau
1
Ar tie laukai - 04:46
2
Mes draugai - 04:14
3
Ačiū tau - 04:13
4
Ne ne ne - 04:57
5
Ko norėtum - 03:42
6
Nusijuok - 05:03
7
į mokyklą - 03:31
8
Tau mieloji - 04:01
9
Susitikom - 04:10
10
Ar girdi - 05:13
Daugiau
1
Veltui prašiau - 05:16
2
Pavasaris - 03:57
3
Bus vėlu - 04:04
4
Ką nori, tą daryk - 03:38
5
Draugams - 05:08
6
Tėvams - 03:22
7
Gyventi sunku - 03:58
8
Negrįš dienos - 03:13
9
Vienišas draugas - 04:46
10
Mamai - 04:31
11
Tėviškei - 04:29
12
Skambės daina - 04:37
Daugiau
1
Ruduo - 04:29
2
Gimtinė - 03:55
3
Likimas - 03:52
4
Negaila - 03:56
5
Ne vakar - 04:25
6
Tu, vien tu - 03:44
7
Tau mama - 05:10
8
Suviliojo - 03:13
9
Neliūdėk tėveli - 04:00
10
Kas galėtų pasakyti - 03:49
11
šis pasaulis - 03:45
12
Kad sugrįžtų dienos - 04:29
Daugiau
1
Ateisiu - 04:06
2
Senjorita - 04:49
3
Velniška meilė - 04:30
4
Neliūdėki - 03:58
5
Jauniesiems - 04:05
6
Vasara palauki - 04:40
7
Mamytei - 03:13
8
Lietuvai - 03:59
9
Netikra meilė - 05:25
10
Būk laiminga - 04:34
11
Tai daina - 04:52
12
Trumpa meilė - 03:40
Daugiau
1
Motinai - 04:18
2
Nežinau, brangi mamyte - 02:12
3
Užauga vaikai - 03:08
4
Mamai - 04:56
5
Tik prisiminimai - 04:24
6
Dėkoju, mama - 03:15
7
Mama, motule - 03:18
8
Balta obelis - 04:05
9
Tu esi viena - 04:55
10
Motinos rankos - 04:16
11
Motinai - 04:31
12
Motinos širdis - 03:58
13
A-jo mama - 04:28
Daugiau
1
Ramunės žiedas - 03:39
2
Ateik, berneli - 04:28
3
Ech, trauksim dainą - 02:37
4
Skambėk, daina - 05:13
5
Ech, ta meilė - 02:56
6
Mes dar susitiksim - 01:51
7
Nutilo jau laukai - 03:59
8
Nuostabi tėvynė - 03:31
9
Marina - 04:04
10
Rafaelis - 02:44
11
Sveiki, brangūs jaunieji - 02:19
12
Prisimink - 02:58
13
Tiritomba - 03:16
14
Tarp alyvų - 02:49
15
Po mėlynu dangum - 02:30
16
Marš, kareivėliai - 03:28
Daugiau
1
Vakaras ežere - 03:22
2
žydėjo jazminai - 03:15
3
Brangiajai - 04:35
4
Aš sugrįšiu - 04:56
5
Pavasario šauksmas - 03:57
6
Keliauninkų daina - 04:26
7
Mano žemėj - 04:07
8
Plaukia laivai - 03:10
9
Paukšteliai čiulbėjo - 03:03
Daugiau
1
Senas valsas - 03:57
2
Tamsiojoj nakty - 03:06
3
Greit gels lapai mūsų soduos - 03:05
4
Daina apie meilę - 06:24
5
Barborytė - 01:16
6
Kalanta - 04:15
7
Prie romo kapo - 03:00
8
Paseno medžiai - 04:32
9
Menu tėviškėlę - 04:22
10
Girgžda svirtys - 03:30
11
Meilės daina, mūsų daina - 03:25
12
Tu man kalėjimas esi - 02:23
13
Parašyk laiškelį - 04:04
14
Atverki langą - 03:51
15
Naktis išbarstė į jūra žvaigždes - 02:41
Daugiau
1
Dek, mano žvaigžde - 05:06
2
Tu atleisk man, mama - 03:38
3
Polka - 02:04
4
Vaiko ašarėlės - 02:56
5
Tu skubėjai gatve - 03:41
6
Ispanijos valsas - 03:55
7
Nemune, bėki - 05:02
8
Ten mano meilė, ten mano viltis - 02:39
9
Mūsų meilės vasara - 03:37
10
Dar įsileisk į vidų - 03:50
11
Laimėj nelaimėj - 02:56
12
Vestuvių stalas - 04:20
13
Vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli - 02:43
Daugiau
1
Vakare ežere - 03:27
2
Mergelė - 01:36
3
Mamai - 03:08
4
šokis - 05:09
5
Sodžius - 05:42
6
Ar tie laikai - 04:42
7
Valandėlę grok - 04:32
8
O gražumas nakties - 02:54
9
Gražus kraštas - 04:15
10
O mano miela - 03:45
11
Tau - 04:17
12
Ateisiu - 04:06
Daugiau
1
Lietuviška žemė - 03:27
2
Nuostabi diena - 03:17
3
Tėviškėlė - 03:23
4
Jūra - 04:35
5
Dainuokit ir šokit - 04:30
6
Draugystės daina - 02:52
7
Sutikau mergaitę - 03:39
8
Ta naktis - 04:34
9
Kur ežeras nerimo - 03:19
10
Tie keliai takeliai - 03:15
11
Ką nori, tą daryk - 03:38
12
širdys - 03:23
13
širdys - 05:09
14
Sodžiuj - 03:04
15
Pavasaris - 03:57
16
Kaip gera - 04:14
17
Dovanoju tau gėlių - 03:18
18
Gal įsimylėjau - 03:26
19
Kai vakar vėjas - 03:43
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
Ant nemuno kranto - 04:35
2
šienpjovėliai - 04:34
3
Tik viena daina - 04:21
4
Aš nuskinsiu gėlę - 04:08
5
Janė, janutė - 03:20
6
Gimimo diena - 04:40
7
Prie jūros kranto - 04:11
8
Pakelkim taures - 04:38
9
Pirmoji meilė - 03:55
10
švelniausia, mieliausia - 04:50
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.