kožanis vitas
1
Jaunystės prisiminimai - 04:18
2
Padūkėlis vėjas - 03:32
3
Daina sesei - 04:03
4
Kas ošia prie kelio - 05:07
5
Mergaitė nuo ežero krašto - 04:23
6
Prie dubysos - 04:44
7
Gyvenimo kelias - 03:24
8
Rudenėlis - 03:50
9
Vaikystės namai - 05:11
10
Būk šventa senolių žeme - 02:18
11
Gimtinė - perloja - 04:26
12
Baltoji balandėlė - 04:09
Daugiau
1
Dainuškų popuri - 09:42
2
Traktoristas - 03:24
3
Vasaros linksmybės - 02:11
4
Juozuko polka - 02:35
5
Laiko upė - 03:59
6
Batai - 03:06
7
Baronų trio - 03:24
8
Polka - 03:52
9
Restoranai - 03:19
10
Bleda, bleda - 04:09
11
Polka ''vasarėlė'' - 02:14
12
Kaimo traktoristai - 03:00
13
Kumpadri, kumpadra - 03:38
14
Senbernis - 02:36
15
Merginos - 02:57
16
Už tai, kad mes mokyti - 04:39
17
Pimpeliuks - 03:54
18
Senoviška polka - 03:14
Daugiau
1
Mūsų kelias - 04:02
2
Penkiasdešimt - 03:50
3
Lietuvių kraštas - 04:54
4
Daina lietuvai - 03:45
5
Odė motinai - 03:28
6
Laisvės alėja - 03:54
7
Sapnas - 05:07
8
Tėvui - 02:55
9
Paliesk mane sapne - 05:25
10
Rugpjūčio naktis - 04:12
11
Juk tu pamiršai - 03:35
12
Mamos sapnas - 05:44
Daugiau
1
Murka - 02:42
2
Siuntė mane - 02:27
3
Tik alus ir merginos - 03:17
4
Pamiršk - 03:32
5
Polka - 02:26
6
žinok, čia rojus - 03:06
7
žentas - 02:11
8
Jei įsakyta - 02:36
9
Polka - 03:58
10
Vakaruškos - 01:39
11
Seni geri laikai - 02:49
12
Panos - 05:10
13
Polkutė ''diedas ir bobutė'' - 03:06
14
Jonas kaime - 03:05
15
Sesutė - 03:19
16
Kas turi pinigų - 04:13
17
Viskas bus gerai - 03:28
18
Senbernio daina - 02:28
Daugiau
1
Marijos žemė lietuva - 02:46
2
Sugrįžo jaunos mano dienos - 02:37
3
Gimtinės vieškelio smiltelė - 03:11
4
Pasilik mano meile - 03:01
5
Tėve, tu džiaugsmo ašarų neslėpk - 01:39
6
Mano vėjas - 04:55
7
Joninės - 03:13
8
Abejonė - 03:35
9
Maldauju likime - 02:54
10
Išdalinkim save - 03:16
11
Gimtinė - 02:40
12
Apkabink savo metų tekėjimą - 03:16
13
Seneliui - 03:01
14
Marijai - 04:44
15
Neįspėtas likime - 03:11
16
Prie obelėlės - 04:28
17
Laukimas - 04:18
18
Onutei - 03:55
19
Baltas sodas - 03:25
Daugiau
1
Gražių dainelių daug turėjau - 02:34
2
Mano namas - 02:05
3
Atskrend sakalėlis - 02:01
4
Oi jojau dūmojau - 03:22
5
Daug, daug dainelių - 02:22
6
Neišeik tu iš sodžiaus - 02:49
7
Nušovė tėvelis pelėdą - 03:05
8
Kai aš jojau - 02:14
9
šėriau, šėriau sau žirgelį - 02:23
10
Kai aš turėjau kaime mergelę - 03:21
11
Tolumoje laužo liepsnos - 02:28
12
Bars, bars tėvelis - 02:17
13
Augo kieme klevelis - 03:28
14
Tyliai leidžias pavargusi saulė - 02:47
15
Tą vakarą uoste - 03:09
16
Lauksiu tavęs ateinant - 02:43
17
Ant kalno klevelis - 02:06
18
Iš suvalkijos lygumų - 03:25
19
Dainuokim, dainuokim - 03:17
20
Augau aš pas tėvelį - 02:12
21
Kai aš turėjau kaime mergelę (remix) - 03:41
Daugiau
1
Giminė sueina - 03:53
2
Mamai - 03:39
3
čigonai - 03:10
4
Aš viena - 03:15
5
Linkėjimai tėčiui - 03:04
6
Gerumo skraistė - 03:16
7
Teatro himnas - 04:10
8
Mama mano draugė - 02:38
9
Gimtadienio šventė - 02:59
10
Gimtadienio žvakės - 03:47
11
Gimimo dieną švęskime linksmai - 03:03
12
Tėvelio gimtadienis - 03:05
13
Mamyte - 03:25
14
Spindulėlis - 02:49
15
Močiutės gimtadienis - 03:33
16
Mano rūpestėlis - 03:24
17
šventė linksma - 03:32
18
Genys - 03:22
19
Angelas - 03:41
20
Esu laiminga - 02:59
21
Tėveliams - 03:42
Daugiau
1
Ant kalno karklai - 03:27
2
Reikia draugą turėti - 04:03
3
Seneliui - 03:01
4
Meilės jūra - 03:55
5
Paskutinis skambutis - 04:12
6
Neišeik - 04:18
7
Aukso žiedai - 03:29
8
Tau viską leidžiu - 03:30
9
Tėvams - 03:07
10
Gromatėlę parašiau - 02:52
11
Kariams - 05:55
12
žemuoginės lūpos - 03:56
Daugiau
1
Atleisk, mama - 03:58
2
Polka - 02:28
3
Melsvi žiedai - 02:44
4
Arielkėlė - 01:53
5
šimtabalsė - 02:51
6
Ant ežero kranto - 02:11
7
Dobile - 03:22
8
Ačiū, mamyte - 03:14
9
Misinginė polka - 02:39
10
Rambynas - 02:51
11
Lakstutė - 03:11
12
Girgžda svirtys - 03:18
Daugiau
1
Rozeta - 03:05
2
Gražių dainelių - 03:05
3
Linai - 04:40
4
Naktužė - 02:39
5
Baltos akacijos - 04:21
6
Namai prie kelio - 02:45
7
Pamylėjau nemunėlį - 03:21
8
Ilgesinga daina - 01:51
9
Senoviška polka - 03:13
10
Polka - 02:26
11
Mylėjau bernužėlį - 03:22
12
O pasakyki bernužėli - 03:06
13
Miela mama - 02:27
14
Oi skambės giria - 03:07
15
Nelauki, mamyte - 03:19
16
Ant ežero kranto - 02:11
17
šuneliai nulojo - 02:19
18
Draugės parėjo - 02:57
19
Kad darželį aš turėčiau - 02:53
20
Polka - 02:54
21
Ateinu, ateinu - 02:19
22
Snaigės krinta - 02:44
23
Nemuno juosta - 03:51
Daugiau
1
Ateinu, ateinu - 02:19
2
Marijampolė - 02:25
3
šešupė - 02:59
4
Polka-2 - 00:52
5
Polka-3 - 01:50
6
Tėviškėlė - 02:59
7
Mylėk žemę - 02:58
8
Vasara - 04:05
9
Polka-1 - 01:05
10
Vėjas - 03:28
11
Paklausyk, paklausyk - 03:53
12
Lietuva - 02:19
13
Mamytei - 02:37
14
Pas mamą - 03:29
15
Kai saulė leidžias - 04:07
Daugiau
1
Jūra - 04:37
2
Vaikystė - 04:02
3
Odeta - 04:01
4
Ta naktis - 04:36
5
Kviesk draugus - 03:21
6
žiedai gegužiui - 04:37
7
Oi malvina - 03:06
8
Paprasti žodžiai - 03:39
9
Pakelkim taures - 04:39
10
Pavasaris - 03:14
11
Sinjorita - 04:49
12
Tavo gimtinė - 03:22
13
Ramunės - 03:40
14
Mylima gimtinė - 03:44
15
Būk žvaigžde - 03:54
16
Gimtasis sodžius - 04:25
Daugiau
1
Tėviškė - 02:56
2
Gimtadienis - 04:46
3
Pražydę sodai - 04:19
4
Mieloji mama - 04:22
5
Aš lauksiu tavęs - 03:04
6
Tu lauki mama - 04:38
7
Jūra - 04:34
8
Suvalkija - 04:16
9
Pievų rūkas - 04:09
10
Motinos lopšinė - 04:12
11
Mėnesienoj - 04:16
12
Lietaus lašai - 02:51
Daugiau
1
žiburėli - 03:42
2
Valdžios vyrai niršta - 03:58
3
žieduotas gegužis - 02:42
4
Trys draugai - 02:27
5
Ten toli - 02:52
6
Ilgais vakarais - 02:57
7
Armonikos garsai - 02:48
8
Prisimena gegužis - 02:28
9
Kartą - 01:51
10
Tyliai plaukia mėnulis - 02:34
11
Rugiagėlių daina - 02:20
12
Kur tie upeliai - 03:23
13
Polka - 02:26
14
Ežerėliai - 03:26
15
Pamylėjau tave vieną - 01:39
16
Juozuko polka - 02:35
17
Valsas ''pavasaris'' - 02:13
18
Nėr tavęs - 02:57
19
Tyliai nemunėlis teka - 04:30
20
Gulbės išskrenda - 03:48
21
Mergytė - mėlynakytė - 03:23
22
Užaugau prie nemunėlio - 03:01
23
Polka ''vasarėlė'' - 02:14
24
Dažnai aš sapnuoju gimtinę - 02:31
Daugiau
1
Polka 1 - 01:50
2
Tad sudaužkime bokalus - 03:32
3
Ilgesinga daina - 01:51
4
Oi skambės giria - 03:07
5
Aš menu - 04:34
6
Sėsk brangioji - 03:05
7
O, ramunėle - 03:19
8
Pilnos lankos gėlių - 02:33
9
Svajonės plaukia - 02:40
10
Baltosios snaigės - 03:44
11
Tarp alyvų - 02:25
12
Apie senelius - 02:27
13
Kaip gražu, gražu - 02:17
14
Aš myliu - 02:36
15
Polka 2 - 02:09
Daugiau
1
Ieškok moters - 03:27
2
žinok, čia rojus - 03:07
3
Laimei, nelaimei - 02:54
4
Sesutė - 03:19
5
Nežinau - 03:41
6
Laiko upė - 03:59
7
Amerika, europa - 03:52
8
Mama - 03:35
9
Naujai užgimęs - 04:12
10
Gal tai tau - 02:36
11
Be reikalo - 03:43
12
Nesidžiauk - 03:34
13
Merginos - 02:57
14
Sudie - 02:55
Daugiau
1
Meksika - 03:47
2
Kodėl taip neilgai - 03:21
3
Gyvenk sveika, laiminga - 03:11
4
Sinjorita mano - 03:49
5
šventė nuostabi - 04:08
6
Mes žentai - 03:52
7
į namus pas mamą - 03:03
8
Dabar ir visados - 03:29
9
Ar meni - 03:49
10
Pučia vėjelis - 03:46
11
Tau, gimtasis kaime - 03:47
12
Bučiuok mane - 03:20
Daugiau
1
Buteliukas - 03:29
2
Duokim gazo - 03:06
3
Jok - 03:12
4
Jonas - 03:23
5
Kaimo traktoristai - 03:00
6
Kalėdos - 03:09
7
Kelnės - 03:28
8
Lietuviška žemė - 03:27
9
Muzikytė liuks - 04:58
10
Nėr žmonos - 03:50
11
O, meile - 03:18
12
Pamylėti - 03:07
13
Pašėlusios mergytės - 03:07
14
Petras - 03:04
15
šauni naktelė - 03:09
16
Su daina - 04:05
17
Ten už miško už kalnelio - 02:59
18
Tik alus ir merginos - 03:19
19
Uošvė - 03:32
20
Uošvis su uošve - 03:32
21
Vabaliukai - 03:07
22
Vakaruškos - 03:46
23
Vasaros linksmybės - 02:09
24
Zosė - 02:48
Daugiau
1
Meilės žiedeliai - 03:20
2
Vasara - 03:02
3
Viską tau atleidau - 04:29
4
Alutį gėriau - 02:26
5
švelniausia, mieliausia - 04:52
6
žieduotasis gegužis - 04:33
7
Gimtasis kraštas - 03:50
8
žiburiai - 03:38
9
Eisiu ieškoti - 05:42
10
Kas turi pinigų - 03:35
11
Aušta rytas - 03:20
12
Tikėk ir lauk - 02:48
13
Lauksiu - 04:10
14
Dobilai - 03:33
15
Aš atėjau - 03:21
16
Sudie mergaite - 03:40
17
Tos kelios dienos - 04:18
18
Mylėt dar nemylėjau - 02:52
Daugiau
1
Tu ateik - 03:19
2
Tau tėve - 03:47
3
Likimo žvaigždė - 03:12
4
Palanga - 03:20
5
Gimtinėje - 03:08
6
Mažas kai buvau - 03:11
7
Prisimink - 04:09
8
Mamai - 02:52
9
Meile sugrįžk - 02:55
10
Mana dzūkija - 02:55
11
Odeta - 04:01
12
Gimimo diena - 02:59
Daugiau
1
Tavo laiškas - 04:02
2
Likimo traukinys - 03:10
3
Ir lauki tu mama - 04:52
4
Tavęs aš laukiu - 03:34
5
Kas tave apkabins - 03:46
6
Metai - 02:16
7
Tad šokim, dainuokim - 03:31
8
Ko paklausti, kas pasakys - 04:30
9
30 metų - 03:45
10
Joninių šventė - 03:08
11
Tik daina - 03:52
12
žiema - 02:57
Daugiau
1
Mamai - 03:42
2
Gyvenimo kelias - 03:26
3
Jūra - 03:28
4
Gintarai - 05:52
5
Prie balto stalo - 03:35
6
Kalėdų giesmė - 04:32
7
Ankstų rytą - 02:55
8
ąžuolas - 03:16
9
Dar pabūk - 02:36
10
Mokytojai - 03:33
11
žiogas - 03:05
12
Paskutinis skambutis - 04:16
13
Dėkoju mamai - 04:15
Daugiau
1
Laukimas - 02:45
2
Oi malvina - 03:06
3
Nuostabi šalis - 04:00
4
Du žiedeliai - 04:01
5
Gėlė raudona - 03:20
6
Kai po baltu sniegu - 03:55
7
žiema, žiema - 03:45
8
Meilė pavasarį - 03:06
9
Rytas pajūry - 03:30
10
Stebuklinga naktis - 03:18
11
Linguos alyvos - 03:30
12
Jungianti gija - 03:34
Daugiau
1
Juozuko polka - 02:35
2
Valsas "pavasaris" - 02:13
3
Nėr tavęs - 02:58
4
Senam laive - 03:17
5
Išeisiu ir negrįšiu - 02:52
6
Ačiū, tėveli - 02:31
7
Ant nemuno kranto - 01:23
8
Tai polka - 02:04
9
Mamyte pailsėki - 02:30
10
Ateik berneli - 02:30
11
Kam rašai - 02:39
12
Rozeta - 03:05
13
Už gimtinės auksą - 02:21
14
Gyvenimas negrįš - 02:25
Daugiau
1
Viena diena - 04:10
2
Debesėlis - 03:30
3
Dobilai - 03:42
4
Likimas - 03:55
5
Jubiliejus - 03:24
6
židinys - 04:52
7
Pienių jūra - 03:56
8
Apie meilę - 02:57
9
Su daina - 03:53
10
Viską dovanoju tau - 03:20
11
Vaikystė - 04:02
12
Mama - 04:18
Daugiau
1
Jūreivis - 03:47
2
Mamyte - 04:09
3
Draikosi voratinkliai - 03:46
4
Paukščiai išskris - 04:08
5
Vasaros lietus - 03:39
6
Laukiu tavęs - 03:35
7
Daug prabėgo metų - 02:46
8
Keturiasdešimt metų - 03:43
9
Rodos dar nedaug - 03:17
10
Pavasarinės gėlės - 03:17
11
Eikš pas mane - 03:16
12
Gimtasis kraštas - 03:49
13
Mylėti reikia - 03:45
Daugiau
1
Polka (prie nemunėlio) - 02:12
2
šiltas gražus rudenėlis - 03:55
3
Dažnai aš sapnuoju gimtinę - 02:31
4
Buvo vasara ir saulė - 03:35
5
Nemuno juosta - 03:51
6
Auginai mamyte tu sūnelį - 03:35
7
Palaukėj berželis - 04:33
8
Tau sesute puikios gėlės - 03:33
9
Jubiliejaus valsas - 02:40
10
Dariui ir girėnui - 03:38
11
Ramunėlė - 03:58
12
švelnus vėjelis - 02:54
13
Gegužinės valsas - 02:03
14
Pamylėjau nemunėlį - 03:23
15
Mamai - 05:17
16
Gegužinės laužo liepsnos - 02:35
17
Svyruoklis beržas - 02:25
18
Kurorto vaizdelis - 02:54
19
Vestuvinis maršas - 01:35
Daugiau
1
ši daina - 04:06
2
Bėga metai - 03:08
3
Kviesk draugus - 03:20
4
Sudie mergaite - 03:39
5
Ar tie laukai - 03:39
6
žvaigždelė - 02:33
7
širdys - 03:10
8
Susitikom - 03:28
9
Namelis - 02:46
10
Ką norėtum - 03:00
11
Mes draugai - 03:12
12
Pavasario rytą - 03:48
13
Ačiū tau - 03:36
14
Palūkėk - 03:32
Daugiau
1
Aš sugrįšiu - 05:01
2
Ramunės - 04:12
3
Gimtam kaime - 04:24
4
Mylėt dar nemylėjau - 02:53
5
Valtelė - 03:38
6
Plaukia laivai - 03:14
7
Gera - 03:28
8
žuvėdra - 04:24
9
Vasara - 05:18
10
Per daug - 03:36
11
Ar meni - 04:44
12
Pakrantėj - 04:00
13
Berželis - 04:00
14
Sodžiuj - 03:05
15
Paukšteliai čiulbėjo - 02:54
16
Prie ežero - 04:00
Daugiau
1
Mama - 05:47
2
Paskutinis žiedas - 04:16
3
Jolita - 04:05
4
Gimtadienis - 04:45
5
Merginos - 04:56
6
Muzikantai - 03:45
7
Laimės žiedai - 04:24
8
Nauji metai - 04:07
9
Ruduo - 03:33
10
Vasara - 04:45
Daugiau
1
širdies daina - 03:05
2
Rožės mažytei - 03:51
3
Abudu - 03:15
4
Plaštake mana - 04:12
5
Skambėk daina - 04:15
6
Gėlės - 03:44
7
Sombrero - 03:45
8
Kviečiu - 03:55
9
Pagaliau - 03:57
10
Be tavęs negaliu - 03:38
11
Daina palydi kely - 03:06
12
Vengrijos vynas - 04:01
13
Uostas - 03:17
14
O, palauk - 03:55
Daugiau
1
Pienių jūra - 04:05
2
Mama - 04:58
3
Neliūdėk - 03:25
4
Dzūkija - 03:19
5
Vasara - 04:11
6
Pražydo jurginai - 04:16
7
Ilgesys - 05:15
8
Meilė sugrįš - 03:59
9
Pavasaris - 05:44
10
Saulės takas - 03:39
Daugiau
1
Polka-1 - 02:08
2
Snaudža gluosniai - 02:29
3
Tyliai nemunėlis teka - 04:30
4
Ežeras - 03:19
5
Polka-2 - 01:57
6
Einu per miškelį - 01:55
7
Vai kodėl - 03:31
8
Tu prisiminki - 02:54
9
Tyliai plaukia mėnulis - 02:34
10
Oi, graži mašina - 02:28
11
Nida - 03:48
12
Trys draugai - 02:27
13
Namai prie kelio - 02:45
14
Mylėjau bernužėlį - 03:22
Daugiau
1
Baigėsi vasaros žalios - 04:21
2
šventinę naktį - 05:11
3
Kvepia žiedai - 05:13
4
Viską tau atleidau - 04:30
5
Jūra - 04:37
6
Tu išeini - 04:54
7
Lietus - 05:06
8
Susėskim prie stalo - 05:22
9
Saulė leidžias - 05:59
10
Vaikystė - 04:56
11
Brangioji kur esi - 03:26
12
Ant baltijos kranto - 03:18
Daugiau
1
Sveiki draugai - 02:29
2
Kodėl tu negalėjai - 03:32
3
Pinigai - 03:47
4
Gero vėjo - 03:32
5
Iš ten nesugrįš - 03:03
6
Tėviškėlė - 03:30
7
Grįžk - 03:31
8
Gimimo diena - 03:29
9
Viskas nutilo - 03:04
10
Tėčiui - 03:28
11
Gyvenkim gražiai - 03:38
12
Menu vis tuos laikus - 03:02
13
Nieks nuo šito nepabėgo - 03:30
14
Myliu-sušuksiu - 03:10
Daugiau
1
Ar tie laukai - 04:46
2
Mes draugai - 04:14
3
Ačiū tau - 04:13
4
Ne ne ne - 04:57
5
Ko norėtum - 03:42
6
Nusijuok - 05:03
7
į mokyklą - 03:31
8
Tau mieloji - 04:01
9
Susitikom - 04:10
10
Ar girdi - 05:13
Daugiau
1
Veltui prašiau - 05:16
2
Pavasaris - 03:57
3
Bus vėlu - 04:04
4
Ką nori, tą daryk - 03:38
5
Draugams - 05:08
6
Tėvams - 03:22
7
Gyventi sunku - 03:58
8
Negrįš dienos - 03:13
9
Vienišas draugas - 04:46
10
Mamai - 04:31
11
Tėviškei - 04:29
12
Skambės daina - 04:37
Daugiau
1
Ruduo - 04:29
2
Gimtinė - 03:55
3
Likimas - 03:52
4
Negaila - 03:56
5
Ne vakar - 04:25
6
Tu, vien tu - 03:44
7
Tau mama - 05:10
8
Suviliojo - 03:13
9
Neliūdėk tėveli - 04:00
10
Kas galėtų pasakyti - 03:49
11
šis pasaulis - 03:45
12
Kad sugrįžtų dienos - 04:29
Daugiau
1
Ateisiu - 04:06
2
Senjorita - 04:49
3
Velniška meilė - 04:30
4
Neliūdėki - 03:58
5
Jauniesiems - 04:05
6
Vasara palauki - 04:40
7
Mamytei - 03:13
8
Lietuvai - 03:59
9
Netikra meilė - 05:25
10
Būk laiminga - 04:34
11
Tai daina - 04:52
12
Trumpa meilė - 03:40
Daugiau
1
Motinai - 04:18
2
Nežinau, brangi mamyte - 02:12
3
Užauga vaikai - 03:08
4
Mamai - 04:56
5
Tik prisiminimai - 04:24
6
Dėkoju, mama - 03:15
7
Mama, motule - 03:18
8
Balta obelis - 04:05
9
Tu esi viena - 04:55
10
Motinos rankos - 04:16
11
Motinai - 04:31
12
Motinos širdis - 03:58
13
A-jo mama - 04:28
Daugiau
1
Ramunės žiedas - 03:39
2
Ateik, berneli - 04:28
3
Ech, trauksim dainą - 02:37
4
Skambėk, daina - 05:13
5
Ech, ta meilė - 02:56
6
Mes dar susitiksim - 01:51
7
Nutilo jau laukai - 03:59
8
Nuostabi tėvynė - 03:31
9
Marina - 04:04
10
Rafaelis - 02:44
11
Sveiki, brangūs jaunieji - 02:19
12
Prisimink - 02:58
13
Tiritomba - 03:16
14
Tarp alyvų - 02:49
15
Po mėlynu dangum - 02:30
16
Marš, kareivėliai - 03:28
Daugiau
1
Vakaras ežere - 03:22
2
žydėjo jazminai - 03:15
3
Brangiajai - 04:35
4
Aš sugrįšiu - 04:56
5
Pavasario šauksmas - 03:57
6
Keliauninkų daina - 04:26
7
Mano žemėj - 04:07
8
Plaukia laivai - 03:10
9
Paukšteliai čiulbėjo - 03:03
Daugiau
1
Senas valsas - 03:57
2
Tamsiojoj nakty - 03:06
3
Greit gels lapai mūsų soduos - 03:05
4
Daina apie meilę - 06:24
5
Barborytė - 01:16
6
Kalanta - 04:15
7
Prie romo kapo - 03:00
8
Paseno medžiai - 04:32
9
Menu tėviškėlę - 04:22
10
Girgžda svirtys - 03:30
11
Meilės daina, mūsų daina - 03:25
12
Tu man kalėjimas esi - 02:23
13
Parašyk laiškelį - 04:04
14
Atverki langą - 03:51
15
Naktis išbarstė į jūra žvaigždes - 02:41
Daugiau
1
Dek, mano žvaigžde - 05:06
2
Tu atleisk man, mama - 03:38
3
Polka - 02:04
4
Vaiko ašarėlės - 02:56
5
Tu skubėjai gatve - 03:41
6
Ispanijos valsas - 03:55
7
Nemune, bėki - 05:02
8
Ten mano meilė, ten mano viltis - 02:39
9
Mūsų meilės vasara - 03:37
10
Dar įsileisk į vidų - 03:50
11
Laimėj nelaimėj - 02:56
12
Vestuvių stalas - 04:20
13
Vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli - 02:43
Daugiau
1
Vakare ežere - 03:27
2
Mergelė - 01:36
3
Mamai - 03:08
4
šokis - 05:09
5
Sodžius - 05:42
6
Ar tie laikai - 04:42
7
Valandėlę grok - 04:32
8
O gražumas nakties - 02:54
9
Gražus kraštas - 04:15
10
O mano miela - 03:45
11
Tau - 04:17
12
Ateisiu - 04:06
Daugiau
1
Lietuviška žemė - 03:27
2
Nuostabi diena - 03:17
3
Tėviškėlė - 03:23
4
Jūra - 04:35
5
Dainuokit ir šokit - 04:30
6
Draugystės daina - 02:52
7
Sutikau mergaitę - 03:39
8
Ta naktis - 04:34
9
Kur ežeras nerimo - 03:19
10
Tie keliai takeliai - 03:15
11
Ką nori, tą daryk - 03:38
12
širdys - 03:23
13
širdys - 05:09
14
Sodžiuj - 03:04
15
Pavasaris - 03:57
16
Kaip gera - 04:14
17
Dovanoju tau gėlių - 03:18
18
Gal įsimylėjau - 03:26
19
Kai vakar vėjas - 03:43
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
Ant nemuno kranto - 04:35
2
šienpjovėliai - 04:34
3
Tik viena daina - 04:21
4
Aš nuskinsiu gėlę - 04:08
5
Janė, janutė - 03:20
6
Gimimo diena - 04:40
7
Prie jūros kranto - 04:11
8
Pakelkim taures - 04:38
9
Pirmoji meilė - 03:55
10
švelniausia, mieliausia - 04:50
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti