stasys liupkevičius

BIOGRAFIJA

Populiarus 8-9 dešimtmečių estrados dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, ilgametis „Armonikos“ ansamblio vadovas. Nuo penkerių metų pradėjo groti armonika. Mokydamasis Šėtos vidurinėje mokykloje akomponavo tautinių šokių būreliui, dainavo ir grojo mokyklos renginiuose. 1957 m. įstojo į Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar J. Gruodžio konservatorija), kur studijavo liaudies instrumentus ir solinį dainavimą . Buvo vienas pirmųjų chromatinės birbynės pradininkų Lietuvoje. Savo, kaip birbyninko ir solisto karjerą pradėjo Kauno Medicinos darbuotojų dainų ir šokių ansamblyje. Tuo pačiu metu grojo pirmąja birbyne ir dainavo KTU dainų ir šokių ansamblyje „Nemunas“. Studijuodamas 1961 m. laimėjo konkursą ir buvo priimtas į Kauno muzikinį teatrą. 1963 -1966 m. tarnaudamas armijoje grojo birbyne, saksofonu, klarnetu, dainavo Rygos kareivių dainų ir šokių ansamblyje. 1966-1968 m. dainavo „Lietuvos“ ansamblyje (vad. V. Bartusevičius) ir Vilniaus Statybininkų rūmų estradiniame ansamblyje (vad. J. Cijūnėlis). Pastarajame kolektyve Stasys Liupkevičiaus pradėjo profesionalaus solisto karjerą. Sėkmingai pasirodė įvairiuose konkursuose ir festivaliuose Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Lenkų dainos konkurse Vilniuje tapo geriausiu lenkų dainos atlikeju, Baltarusijoje tarptautiniame profesionalių dainininkų konkurse iškovojo diplomanto nominaciją, dalyvavo „Vilniaus bokštų“ konkurse. 1970 m. Kauno „Gintarinėje triūboje“ laimėjo specialų publikos prizą. Grojo 1969 m. susikūrusiame liaudiškos muzikos ansamblyje „Armonika“, o nuo 1981m. buvo paskirtas šio ansamblio vadovu. Su „Armonika“ įrašė daugiau nei 700 dainų ir vaizdoklipų . 1972 m. baigęs valstybinę konservatoriją dainavo Lietuvos Operos ir Baleto teatre. Sukūrė pagrindinį Chosė vaidmenį G. Bizet operoje „Karmen“, Ferhado vaidmenį V. Barkausko operoje „Legendą apie meilę“ , Jonteko - S. Moniuškos operoje „Halka“ ,Volodios - R. Ščedrino „Ne vien tik meilė“ ir kitus. Nuo 1975m. dirbo tuometiniame Lietuvos Radijo ir Televizijos komitete muzikinių laidų režisieriumi. Aktyviai bendradarbiavo (nuo 1967 m.) su Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestru. Jam akompanuojant Stasys Liupkevičius atliko tokias klausytojų pamėgtas dainas, kaip M. Noviko „Saulė, daina ir tu“(ž. S. Žlibino), „Laužo liepsna“ (ž. A. Saulyno), „ Kai pabunda šilai“(ž. J. Lapašinsko), „Putinai“ (ž. A. Saulyno), „Lauk manęs“ (ž. A. Saulyno), „Širdies daina“ (ž. E. Drėgvos), “Sula“ (ž. V. Bložės), B. Gorbulskio „ Žvangutis“ (ž. P. Gerulaičio), V. Telksnio „Raganėlės vestuvės“ (ž. B. Dačiulio), F. Bajoro „Talalinės“ (ž. lietuvių l.).Taip pat populiariomis buvo dainininko atliktos dainos duetu su Gražina Pakėnaite - M. Noviko „Žalioj stotelėje“, „Dainuokim po du“ (ž. A. Saulyno), R. Racevičiaus „Atsiliepk dainoj“ (ž. S. Žlibino), B. Gorbulskio “Balton aušron” ( ž. A. Saulyno), “Gera grįžti” (ž. S. Žlibino), duetu su N. Tallat-Kelpšaite “Gintaro tėvynė” (ž. J. Strielkūno), duetu su O. Valiukevičiūte “Parnešt saulėtekio einu” (m. V. Telksnys, ž. K. Astrausko) ir kt. Šias ir kitas populiarias dainas devintajame dešimtmetyje ne kartą dainavo kompozitorių Benjamino Gorbulskio, Mikalojaus Noviko, Miko Vaitkevičiaus autoriniuose vakaruose akompanuojant LRT Lengvosios muzikos orkestrui, pučiamųjų orkestrui „Trimitu“, bei Vilniaus miesto estradiniam ansambliui (vad. T. Saldauskas). Dešimtame dešimtmetyje S. Liupkevičius parengė keletą programų su savo dukromis Ugne ir Audra. . Yra sukūręs daugiau nei 200 kūrinių. Jo dainos įrašytos 24 plokštelėse 2000 m. išleido albumą „Kaimynėli, svečias būk“, o 2009 m. „Apkabink savo metų tekėjimą“. Dainininkas iki šiol tęsia savo koncertinę veiklą, dalyvauja TV laidose, dažnai kviečiamas į įvairių muzikinių konkursų komisijas. Koncertavo Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Sirijoje Jordanijoje, Kanadoje, JAV, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje , Australijoje, Liuksemburge, Belgijoje ir beveik visose buvusios Sovietų Sąjungos respublikose. Populiariausios jo kūrybos dainos: Varnalėša, Seneliui, Tėve, tu džiaugsmo ašarų neslėpk, Apkabink savo metų tekėjimą, Tėvo žaizdras, Buvo naktys švento Jono

1
Marijos žemė lietuva - 02:46
2
Sugrįžo jaunos mano dienos - 02:37
3
Gimtinės vieškelio smiltelė - 03:11
4
Pasilik mano meile - 03:01
5
Tėve, tu džiaugsmo ašarų neslėpk - 01:39
6
Mano vėjas - 04:55
7
Joninės - 03:13
8
Abejonė - 03:35
9
Maldauju likime - 02:54
10
Išdalinkim save - 03:16
11
Gimtinė - 02:40
12
Apkabink savo metų tekėjimą - 03:16
13
Seneliui - 03:01
14
Marijai - 04:44
15
Neįspėtas likime - 03:11
16
Prie obelėlės - 04:28
17
Laukimas - 04:18
18
Onutei - 03:55
19
Baltas sodas - 03:25
Daugiau
1
Dainuokim - po du! - 02:33
2
Kur sutiksiu tave! - 02:21
3
Po pasimatymo - 03:02
4
Kai pabunda šilai - 01:55
5
Putinai - 01:44
6
Skambi mūs daina - 02:03
7
Laimės beieškant - 02:11
8
Jeigu tau sunku - 01:59
9
Aidų lopšinė - 03:07
10
Lauk manęs - 02:10
11
širdies daina - 02:09
12
Lėk, vėjau! - 02:18
13
Sula - 02:21
14
Vai žydi žydi - 02:31
Daugiau
1
Santechnikas iš ukmergės - 04:08
2
Vien tik mums - 03:47
3
Kregždutės, kregždutės - 03:21
4
Iškylautųjų dainelė (debesėli, debesėli) - 02:48
5
Ramunę baltąją - 02:51
6
Anzelmutė - 03:14
7
Mėlynos gatvelės - 02:29
8
Bučiuok mane - 03:15
9
Lauksiu aš tavęs po auksiniais beržais - 03:02
10
Mėlynakė rasa - 02:42
11
Tu vėjo paklausk - 03:04
12
Ar mylėsi tu mane - 02:55
13
Ups dra-la-la - 02:35
14
Vienas namuose - 03:06
15
šliaužk į kopas - 04:07
16
Maryte, onyte, katryte - 03:04
17
Išsiskyrimas (naktelė) - 03:06
18
Lietuva - 03:01
19
Ką daryt - 02:48
20
Tėvelis - 03:27
21
Blogoms mergaitėms viskas - 03:16
22
Mes vyrai - 02:56
23
O, meile - 04:21
24
Už mūsų jaunas dieneles - 03:35
25
Dar širdyje ne sutema - 03:38
26
Vėjas man pasakė - 03:07
27
Raganų puota - 03:24
28
Dėl tavęs - 02:57
29
O, franka - 03:12
30
Sudie eliza - 03:19
31
Palanga - 03:19
32
Onyte, einam su manim pašokti - 02:40
33
žirgų lenktynės - 03:10
34
žemutinių pilių šventė (kancaras) - 04:04
35
Mama šoka mambo - 02:49
36
Laisvė - 03:41
37
Margarita - 03:06
38
Kažkada - 04:26
39
Spaudos baliaus valsas - 03:33
40
Gimiau pačiu laiku - 02:34
41
Laužo šviesa - 05:40
Daugiau
1
žalioj stotelėj - 03:19
2
Gera - 02:25
3
Dzūkija - 02:19
4
Dar nežinia - 02:37
5
Putinai - 01:59
6
Mūsų tango - 03:11
7
Trumpa laimė - 02:30
8
Trys berželiai - 03:16
9
šypsena - 02:42
10
Mano mama - 02:15
11
šešėliai lange - 03:08
12
Dievo rykštės - 02:10
13
Tavo nuotrauka - 02:40
14
Pabūk dar valandėlę - 04:27
15
Plaštakių ugnis - 02:19
16
Laimės žingsniai - 02:53
17
Meilė grįžta - 02:41
18
Kai tu išeisi - 02:32
19
Dėkui tau - 03:59
20
Paklydęs laiškas - 03:34
21
Kai pabunda šilai - 01:54
22
Sugrįšiu - 04:04
23
Laužo liepsna - 02:40
24
Lekiantis smėlis - 05:08
25
Prisiminimų tango - 03:49
Daugiau
1
Pienė - 03:05
2
čipolinas - 02:57
3
Dainuokit vyturiai - 03:08
4
Prisiminimų valsas - 04:14
5
Keliavo medžiai - 03:39
6
O ką aš daryčiau - 02:28
7
Paklydo ramunė - 03:16
8
Gervės skrenda - 03:21
9
Malda už motinas - 04:12
10
Bobų vasara - 03:07
11
Sodo obelėlė - 02:49
12
Laukiančių ugnelė - 02:42
13
Motinoms - 02:28
14
Laumės juosta - 02:20
15
Obelėlė ir upelis - 03:01
16
Vilniaus stogai - 02:25
17
Jaunystė - 02:28
18
Motinos valsas - 03:23
19
Motinos širdis - 04:47
Daugiau
1
Gera!... - 02:24
2
Nešk per žemę mus - 02:13
3
Dar nežinia - 02:38
4
žalioj stotelėje - 00:25
5
Laužo liepsna - 02:40
6
širdies daina - 02:16
7
Sodo tyliam pakrašty - 02:58
8
Jeigu tau sunku - 00:28
9
Vai, žydi, žydi - 02:43
10
Laimės beieškant - 01:03
11
Pasakų malūnai - 02:48
12
žvaigždės mus lydės - 02:20
13
Mūsų tango - 03:11
14
Dainuokim - po du - 03:09
15
Lakštingalų belaisviai - 02:40
16
Kai pabunda šilai - 02:00
17
Rudens tango - 03:09
18
Marių pakrantėje - 02:56
19
Saulės taku - 02:04
20
Tu - netikėjai!... - 02:27
21
Dėkui tau - 04:00
22
Alkana širdis - 02:07
23
Gyvenimo ruletė - 02:36
24
Paklydęs laiškas - 03:34
25
Gandrai - 02:55
26
Devynbalsė - 02:41
Daugiau
1
Mėlynos gatvelės - 02:26
2
Meilė pražydo sekmadienį - 03:37
3
Ar ne tu? - 03:02
4
Saulėlydis tėviškėje - 03:54
5
Auksiniai metai - 02:49
6
žvangutis - 02:35
7
Nenusimink - 02:19
8
Tu ateik į pasimatymą - 02:29
9
Bobutė, trombonas ir aš - 02:53
10
Klausyk širdies - 02:45
11
Oi, motinėle - 03:13
12
Jūreiviška sakmė - 03:05
13
Jurga jurgita - 03:11
Daugiau
1
Kai skrido baltos burės - 04:18
2
Ateina metas - 04:30
3
Pasakų saulė - 03:34
4
Vienas žodis - 02:49
5
Išpažintis - 02:28
6
Kad vėl tavim tikėčiau - 02:54
7
Ilgas kelias - 03:11
8
Kelių daina - 03:15
9
Aš tau dėkoju - 04:04
10
Ačiū sengalvėlės - 03:44
11
Iš tolo atplaukia - 02:17
12
Apie vyną ir velnią - 03:10
13
Užmirštas sodas - 03:29
14
Atgal kelionė taip ilga - 04:11
Daugiau
1
Tėvynei motinai - 03:07
2
Romantikų dalia - 03:21
3
Nidai - 02:10
4
Mylėkite motiną brangią - 03:11
5
Myliu - 02:44
6
Pamariečių vakaronė - 02:17
7
Mano mylimas žmogau - 03:41
8
Sugrįžk į palangą - 02:21
9
Motinoms - 02:09
10
Gera grįžti - 02:17
11
Visiems mažiems ir dideliems - 02:03
12
Vėl namo - 02:36
Daugiau
1
šviesiam pasauly - 02:58
2
Dobilėliai - 03:38
3
Raganėlės vestuvės - 02:35
4
Kai ajerai tą dainą šnara - 02:38
5
širdžiai reikia širdies - 02:22
6
Vaivorykščių tiltais - 03:14
7
Dar nenoriu grįžt namo - 01:52
8
Rugių laukas - 03:40
9
Vinetu - 02:04
10
Motinos dangus - 03:31
11
Parnešt saulėtekio einu - 02:38
12
Ežero svočia - 03:45
Daugiau
1
Kaip ir tas vėjas (similar to the wind) - 03:27
2
Baravykas (boletus) - 01:53
3
Lietuviškoj pirty (in the lithuanian sauna) - 02:40
4
Kauno valsas (kaunas waltz) - 02:56
5
Dainuokim - po du! (let us sing a duet!) - 02:36
6
Kol mamos nėra namuos (while mother is away) - 01:49
7
Pavasario daina (spring song) - 01:54
8
šoksim rylio (we'll dance the reel) - 03:11
9
Berniukai (boys) - 03:26
10
Vilko bėdos (lament of the wolf) - 01:56
11
Sugrįžimai (the returns) - 02:54
12
Meilė pražydo sekmadienį (love bloomed on sunday) - 03:46
13
Tave matau (i see you) - 04:51
Daugiau
1
Išaus diena - 04:19
2
Tu vistiek ateisi - 02:53
3
Putinai - 01:46
4
Saulėlydis tėviškėje - 04:05
5
Lik sveikas - 03:09
6
žalias vėjas - 02:00
7
Juodkrantė - 02:18
8
Prie žydriųjų ežerų - 02:24
9
Einam paklausyt - 02:04
10
žavingoji raganėlė - 02:56
11
Laukiu tavo laiškų - 03:58
12
Mano bandža - 02:00
13
žaliam sode - 02:31
14
žvangutis - 02:36
15
Jeigu meile tiki - 02:12
Daugiau
1
Ko beržas groja? - 02:26
2
Meilė pražydo sekmadienį - 03:36
3
Laimingo vėjo! - 02:49
4
Vien klaida! - 02:35
1
Saulėlydis tėviškėje - 04:21
2
Nauja diena - 03:02
3
Aš greit sugrįšiu - 03:39
4
Skambėkit, rytmečio balsai - 03:57
5
Jūreiviška sakmė - 03:06
6
Balton aušron - 02:09
7
Tau linkiu - 03:29
8
Rytmečio daina - 02:56
9
Nieko nesakyk - 03:45
10
žvangutis - 02:35
11
Grįžulo ratai - 02:55
Daugiau
1
Svajonių žemė - 04:19
2
Stebuklas - 03:46
3
Liūtis - 03:19
4
Visur kartu - 03:09
5
Prie ežero - 03:49
6
Interliudija - 04:19
7
Nebark manęs - 02:07
8
Medkirtėliai - 02:45
9
Gimimo dieną - 04:40
10
Po medžiu - 02:47
11
Aušros keliais - 03:13
12
Ant kalno aukštai - 03:01
13
Ten, kur dingo vasara - 03:09
14
Einam paklausyt - 02:01
Daugiau
1
Svajonių žemė - 04:21
2
Einam paklausyt - 02:02
3
Koks tu juokingas - 02:46
4
Senas patefonas - 03:19
5
Noriu turėti tėtį - 04:32
6
Oi, ešery - 02:51
7
Klausyk širdies - 02:48
8
Kelioninė - 02:09
9
Meškeriotojo sapnas - 02:40
10
Raganėlė - 02:27
11
Tėvynė - 03:35
12
Kaukių balius - 04:03
13
Kviečiame pašokti - 02:15
Daugiau
1
Pirmas žvilgsnis - 02:01
2
žibintai - 03:17
3
Koks tu juokingas - 02:44
4
Pabudimas - 04:14
5
Raganėlė - 02:26
6
Užsnigta saulė - 03:54
7
Klausyk širdies - 02:47
8
Akimirka - 02:17
9
Ix fortas - 03:35
10
Trys berželiai - 03:16
11
Pasveikinimas rygai - 03:33
12
Kelioninė - 02:08
13
Kaukių balius - 04:02
14
Meškeriotojo sapnas - 02:39
15
Tikėjimas - 03:42
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti