semplice. muzikos įrašų leidykla
1
Ave sanctissima - 03:49
2
Deus, deus meus - 02:56
3
Conertus quatuor - 03:54
4
Jubiliate deo - 02:40
5
Canzona duodecima - 02:55
6
Ave verum corpus - 03:13
7
Ego flos campi - 02:43
8
Ave mundi spes maria - 03:08
9
La treccha - 04:25
10
Vulnerasti cor meum - 03:10
11
Exultate deo - 01:44
12
Maria dei genitrix - 02:57
13
Tibi laus, tibi gloria - 02:22
14
Populus eius - 02:52
Daugiau
1
Prelude (song without words) - 03:16
2
Voicescape (live) - 25:27
3
Interlude (the cursed) - 08:25
4
Voicescape (post scriptum) - 12:29
5
Postlude (studio) - 19:30
Daugiau
1
Passemus [passamezzo] (anonym) - 02:46
2
Credula plaude turba (horatio vecchi, gustavo gargiulo) - 02:17
3
Cantabant sancti (giovanni batista cocciola) - 02:25
4
Canzona (diomedes cato) - 03:26
5
Praeambulum [nr. 1] p.d.d. (petrus de drusina) - 00:52
6
Gloriosus deus (giovanni batista cocciola) - 02:17
7
Omnes sitientes - 01:35
8
Resonet in laudibus a.p.d. (petrus de drusina) - 02:23
9
Susanna se [orlando di lasso] - 01:38
10
Susanna se passegiatta, per suonar a 4 in concerto [orlando di lasso] - 02:06
11
Saltus (anonym) - 02:51
12
Veni sponsa christi (giovanni batista cocciola) - 02:24
13
[fantasia] (anonym) - 01:54
14
Dilectus meus loquitur (giovanni batista cocciola) - 01:56
15
Susanna se passegiato [orlando di lasso] - 02:06
16
Chorea (anonym) - 01:16
17
Fortuna (anonym) - 02:47
18
Veni dilecte mi (giovanni batista cocciola) - 02:27
19
Veni redemptor gentium p.d.d. (petrus de drusina) - 01:57
20
Lemma (anonym) - 01:18
21
Melos (anonym) - 02:50
22
Praeambulum ex f (anonym) - 00:47
23
Fuga [in f] (anonym) - 03:48
24
Passemus [passamezzo] (anonym) - 01:27
Daugiau
1
Vai aukštai lakia klevelio lapeliai (rugiapjūtės daina) (maple leaves are flying high (harvest song)) - 01:46
2
Joj bernelis ing vainełį (karinė-istorinė daina) (the darling is riding to the war (war-historical song)) - 02:02
3
Vai an kalno krasna liepa (jaunimo-meilės daina) (the sightly linden tree on the mountain (youth-love song)) - 02:38
4
Prałėkdamas bicinėlis pro drevį (grikių rovimo daina) (the bee flying by the hollow of a tree (buckwheat harvesting song)) - 02:47
5
čiulba ulba karvełėlis (karinė-istorinė daina) (the dove is singing (war-historical song)) - 02:47
6
Gali lauko stadałėłė (jaunimo-meilės daina) (down the field there is a tree (youth-love song)) - 02:32
7
Vidury laukų grūšełė auga, kalėda (kalendorinė daina) (in the middle of the field a pear is growing (calendar song)) - 01:20
8
Leliumoj, siuntė mani, leliumoj (kalendorinė daina) (i was sent by the father (calendar song)) - 03:40
9
Anksci rytelį saulukė tekėjo (šeimos daina) (early in the morning the sun was rising (family song)) - 01:43
10
Oi tu aglala, girios martela (rugiapjūtės daina) (fir-tree, you daughter of the woods (harvest song)) - 02:45
11
čiūčia liūlia, mažas sūnaitėli (lopšinė) (hushaby, lullaby, you little son (lullaby)) - 01:41
12
A-a-a sūnaitėli (lopšinė) (a-a-a, you little son (lullaby)) - 01:24
13
Grūdu grūdu grucukį (žaidinimas) (i am grinding groats (children game-song)) - 00:19
14
Virė virė košį (žaidinimas) (they were making gruel (children game-song)) - 00:26
15
Mylu mylu mylu (mylavimas) (loving, loving, loving (song of affection)) - 00:27
16
Katuke, laduke (žaidinimas) (you, kitty (children game-song)) - 00:24
17
Dū dū dū, atskrido bacėnas (vaikų daina) (the stork came flying (children song)) - 01:57
18
Liūlia liūlia liūliukaitį (lopšinė) (hushaby, lullaby (lullaby)) - 00:46
19
šarkela baltašone (vaikų daina) (you, magpie white-sided (children song)) - 00:36
20
Eik, oželi, vandenio (vaikų daina) (go, you goat, drink water (children song)) - 01:00
21
Garny garny, ga-ga-ga (erzinimas) (heron heron, ga-ga-ga (teasing song)) - 00:30
22
Sauluke motinuke, užtekėk (piemenų daina) (rise you, dear mother sun (shepherds’ song)) - 00:32
23
Dzievo karvute, skriski į dangų (būrimas) (you ladybug, fly to the sky (incantation)) - 00:22
24
Mėnuo mėnuo mėnulaici (maldelė) (you, dear moon (prayer)) - 00:26
25
Joja joja ponas (kykojimas) (mister is riding (children game-song)) - 00:13
26
Joja joja dziedukas (kykojimas) (the grandfather is riding (children game-song)) - 00:29
27
Liūliai dukrełį, liūliai rūtełį (lopšinė) (hushaby daughter, lullaby rue (lullaby)) - 02:48
28
Oi tu zuikeli, leliumoj (kalendorinė daina) (you, bunny (calendar song)) - 00:51
29
Oi tu ožy dzidziaragi (vaikų daina) (you, long-horned goat (children song)) - 01:29
30
A-a a-a liūlia (lopšinė) (a-a-a lullaby (lullaby)) - 01:16
31
Ak tu saula, sauliula (šeimos daina) (you, dear sun, you were rising as a halo (family song)) - 02:03
32
Vaikšcinėjo tėvulis parugėmis, pabarėmis (rugiapjūtės daina) (dear father was strolling beside a rye field (harvest song)) - 03:31
33
Dai an marių, an mėlynų (rugiapjūtės daina) (on the blue sea (harvest song)) - 01:38
34
Mocinėla mano, marelių putela (rauda) (my dear mother, you foam of the sea (lament)) - 01:20
35
Sudegė mūs nameliai (rauda) (our home has burned (lament)) - 01:30
36
Pucinėli raudoniausias (šeimos daina) (you, red snowball-tree (family song)) - 02:08
Daugiau
1
Senovinis valsas (the olden waltz) - 03:06
2
Mano sieloj šiandien šventė. žaliojoj lankelėj (my soul rejoices today. in the green meadow) - 03:15
3
Izraelito rauda (israeli’s crying) - 03:04
4
Lakštingala (the nightingale) - 03:08
5
Lietuvaitė (lithuanian maiden) - 03:03
6
Sudiev, sudiev (fare thee well my beauty) - 02:43
7
Marytė, onytė, katrytė (sweet mary, little annie, dear cathy...) - 02:55
8
Palangos jūroj (in the sea of palanga) - 02:56
9
Aukso svajonės (golden dreams) - 03:07
10
Torgovec živym tovarom (the seller of livestock (monologue)) - 02:51
11
Ja tak zastenčiv, madam (i am so stubborn, madame) - 03:02
12
Leisk man (let me kiss you) - 02:58
13
Su armonika į braziliją (to brazil with harmonica) - 02:35
14
ūpas, žydų fokstrotas (mood, jewish foxtrot) - 02:49
15
Prijom v selskoj bolnice (reception at the village hospital (monologue)) - 02:29
16
čigonės akys (the fire of gypsy’s eyes) - 03:02
17
Onyte, einam su manim pašokti (little annie, come dance with me) - 02:37
18
Nakties traukinio kontrolė (present your tickets, please (monologue)) - 02:39
19
Aš myliu vasaros rugiagėles (i adore the cornflowers of summer) - 02:59
20
Aistros šauksmas (desire and longing) - 02:58
21
Kodėl mane tu apgavai? (why have you deceived me?) - 02:54
22
Sugrįžk (come back to me) - 02:53
23
Kariškas vaizdelis (military episode) - 03:08
24
Elyt, tu meili (sweet elly) - 03:02
25
C'est pas comme ca - 02:52
26
In paris, in paris sind die madels so suss (from film "sous les tois de paris") - 03:24
27
Būk vyras (be a man) - 02:39
28
Pavasario sapnas (capri) - 03:03
29
Ispanų valsas (spanish waltz) - 03:01
30
Sukas ratukas (the wheel is turning) - 03:12
31
Taip liūdna man be tavęs (i am so sad without you) - 03:03
32
Bučinys (the kiss) - 02:49
33
Paskutinis sekmadienis (the last sunday) - 03:08
34
Skrido naktys (the nights have flown) - 03:03
35
Alytė (sweet elly) - 03:09
36
Tu, tik tu (you and only you) - 03:05
37
Gyvenimas gražus (life is beautiful) - 02:39
38
Pirmyn (forward) - 02:44
39
Aš turiu dvi merginas (i have two girls) - 02:35
40
Prisipažink (confess) - 03:03
41
Skraido dūdų garsai (the sound of brass) - 03:01
42
Daina padės gyventi (the song will help to live) - 02:38
43
širdie (you, heart) - 03:04
44
Tu priklausai tik man (you belong to me only) - 02:56
45
Pamilau čigonę (i fell in love with a gypsy) - 02:33
46
Indėno meilė (love of the indian) - 03:04
47
Tik viena meilė (the only love) - 02:58
Daugiau
1
Tyliąją naktį (a voice in the night) - 03:18
2
Nakties tyloje (in the silence of the night) - 02:50
3
Tokata (toccata) - 01:20
4
Tyli naktis (silent night) - 03:54
5
Bėkim, bėkim, paskubėkim (let us hasten) - 02:05
6
Atsiskubino betliejun (they hurried to bethlehem) - 02:02
7
Tokata f. l. (toccata f. l.) - 00:28
8
Gul šiandieną (today in the manger) - 02:30
9
Garbinkime ir būkime ramūs (adore and be still) - 04:54
10
Gimė kristus viešpats (the almighty was born) - 03:50
11
Kalėdų giesmė (christmas carol) - 03:37
12
Sveikas, jėzau gimusis (glory to the newborn king) - 01:59
13
Ričerkaras (ricercare) - 00:48
14
Girdėjome angelus aukštybėse (angels we have heard on high) - 02:35
Daugiau
1
Magnificat octavi toni - 01:04
2
Misae paschale: kyrie paschale - 03:21
3
Misae paschale: et in terra - 04:09
4
Misae paschale: sanctus - 02:05
5
Misae paschale: agnus - 01:28
6
Misae paschale: toccata - 01:20
7
Misae paschale: kyrie fons bonitatis - 04:29
8
3 super primum tonum [x. jadama] - 03:15
9
Ricercata terci toni [x. jadama] - 03:34
10
2 super 6 tonum [x. jadama] - 02:20
11
2 fantasie super secundum tonum. super secundum tonum [x. jadama] - 04:33
12
Domine, deus meus - 02:00
13
O, vere digna hostia - 03:07
14
Cantate domino - 02:17
15
Indica mihi - 03:05
16
Toccata brevis. 2 ricercari - 01:49
17
Ricercare. canzona. ricercare - 02:05
18
2 ricercari - 01:27
19
2 ricercari - 01:22
20
Ricercare. 2 ricercari [girolamo frescobaldi] - 02:28
21
Ricercare [girolamo frescobaldi]. ricercare - 01:28
22
Ricercare [girolamo frescobaldi]. 2 ricercari - 03:29
23
Toccata f. l. - 00:28
24
Tempore adventus - 03:13
25
Pro festo pentecostes prosa - 03:13
26
Magnae deus - 03:21
27
Ricercare - 00:48
Daugiau
1
Stress saga - 04:35
2
French saga - 03:13
3
African saga i - 03:53
4
Evelina's saga - 01:05
5
Lake / ežerinis / saga - 09:48
6
Love saga - 07:54
7
Bright depression saga - 08:06
8
Ghost saga - 09:45
9
African saga ii - 02:23
Daugiau
1
Išlėk, sakale (fly, falcon, fly) - 06:11
2
Bliuzas (blues) - 03:52
3
Vai tu dziemed (oh, you wormwood) - 02:39
4
Sutartinė - 04:19
5
Eik, oželi (away, billy-goat, away) - 05:19
6
Lek gervelė (a crane is flying) - 03:10
7
Kad jau saulutė (here comes the sun) - 04:40
8
Sutems tamsi (a dark night will fall) - 06:34
9
Sutartinė - 03:45
10
Rauda (lamentation) - 01:38
11
Ein motušė (mother is going) - 03:02
Daugiau
1
Love you madly - 03:40
2
Time off - 09:58
3
Atto ii. monotype viii - 09:51
4
Kytarova selanka - 03:41
5
Perpetuum mobile (fragmentas) - 05:40
6
Mama - 02:52
7
I've got the world on a string - 03:51
8
Time off - 05:51
9
Ožiaragis - 06:25
10
Bli-blip - 04:08
11
Mack the knife - 03:01
12
Dirty no-gooder's blues - 04:16
13
Prisiminimai (fragmentai) - 26:28
14
Heigh-ho, the gang's all here - 02:56
15
Koncertas balsui ir orkestrui (fragmentai) - 17:24
16
Blue horizon - 04:59
17
My honesty - 04:51
18
All day long - 08:05
19
Everything but you - 05:36
20
Nepavykęs pasimatymas - 04:22
21
Sugar - 05:20
22
Reminiscence blues - 04:29
23
Apmąstymai iii - 03:07
24
Balkanų saulė - 13:36
25
Trys ketvirtinės - 04:24
26
Skudutis - 09:00
27
Ir švarus vanduo - 09:25
28
Promenade - 08:06
29
Round about midnight - 05:32
30
Vienuoliktoji kompozicija - 09:36
31
Programos ''ar galima šitaip'' fragmentai - 09:08
32
Mood indigo - 03:43
Daugiau
1
Fuga c-moll (fugue in c minor), vl 219 - 02:34
2
Fuga e-moll (fugue in e minor), vl 226 - 02:54
3
Santaika (concord), vl 255 - 02:09
4
Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll (prelude of symbolic rows in d minor), vl 256 - 03:37
5
Fuga g-moll (fugue in g minor), vl 218 - 02:17
6
Fuga fis-moll (fugue in f sharp minor), vl 223 - 02:49
7
Kanonas d-moll (canon in d minor), vl 127 - 01:43
8
Kanonas as-dur (canon in a flat major), vl 132 - 01:27
9
Kanonas c-moll (canon in c minor), vl 216 - 01:44
10
Fugetė h-moll (fughetta in b minor), vl 262 - 00:52
11
Fugetė c-moll (fughetta in c minor), vl 314 - 01:43
12
Fuga cis-moll (fugue in c sharp minor), vl 86 - 05:09
13
Preliudas f/a-moll (prelude f/a minor), vl 188 - 01:17
14
Postliudas (postlude), vl 240 - 02:21
15
šventas dieve (oh, holy lord), vl 343 - 01:43
16
Viešpaties angelas (angelus domini), vl 184 - 03:04
17
Fuga-choralas a-moll (fugue-choral in a minor), vl 227 - 04:22
18
Vai, močiute (oh, my mother), vl 277 - 01:52
19
Dainelė (little song), vl 199 - 00:49
20
Preliudas h-moll (prelude in b minor), vl 182(a) - 02:05
21
Marios (the sea), vl 317(b) - 03:41
22
Fuga kyrie eleison (fugue kyrie eleison), vl 19 - 03:20
23
įžanga ir fuga b-moll (introduction and fugue in b flat minor), vl 345 - 08:22
Daugiau
1
Old man rhythm - 02:58
2
Skraido dūdų garsai - 03:05
3
Labas vakaras - 01:52
4
Tūkstantis žingsnelių - 03:11
5
Birk's works - 04:08
6
Pilkas spindulys - 02:33
7
Something in b flat - 02:13
8
Paradas - 02:49
9
Grybautojai - 01:53
10
All the things you are - 03:38
11
Gieda gaideliai - 03:58
12
Legenda (fragmentas) - 06:59
13
Jordu - 04:50
14
Kompozicija e. balsio lopšinė tema - 05:29
15
Kai trūksta technikos - 02:27
16
į mėnulį - 04:21
17
Serenada gegutei - 04:44
18
Elegy - 03:54
19
Jazz wagner - 03:24
20
Improvizacija m. noviko dainos sena plokštelė tema - 04:31
21
The creeper - 01:53
22
Pasivaikščiojimas - 03:25
23
Bossa nova - 03:44
24
Barkarolė - 03:20
25
Rudens melodija - 04:05
26
Strings of pearls - 03:14
27
Damascus - 05:42
28
Tradicinis diksilendas - 02:43
29
No moon at all - 03:17
30
Marjo - 06:02
31
Laužytas valsas - 07:01
32
Blues - 03:01
33
Summertime - 04:44
34
Mezi tichem a tmou - 04:49
35
Excerpt - 04:03
36
Excerpt - 05:34
37
Excerpt from con anima (two fragments) - 13:21
38
Excerpt - 07:17
39
Excerpt - 03:32
40
Excerpt - 05:08
41
Who is afraid of anthony braxton - 11:08
42
Umtza-umtza - 08:23
Daugiau
1
Unus ex discipulis - 02:21
2
Una hora - 02:32
3
In monte oliveti - 02:40
4
Tristis est anima mea - 02:31
5
Iudas mercator - 01:52
6
Omnes amici mei - 02:13
7
Seniores populi - 01:53
8
Eram quasi agnus - 02:16
9
Vinea mea - 01:35
10
Tamquam ad latronem - 02:22
11
Caligaverunt - 03:49
12
Amicus meus - 02:02
13
Velum templi - 02:10
14
Popule meus - 05:01
15
Ecce vidimus - 02:30
16
Verkit, aniolai - 06:43
17
O lesu, mi dulcissime - 01:25
18
Exaltabo te, domine - 02:38
19
Marija, marija - 03:26
20
Salve regina - 04:10
21
Esi, dangau - 02:25
22
Terra tremuit - 03:06
Daugiau
1
Regard du père - 04:28
2
Regard de l'étoile - 02:47
3
L'échange - 03:25
4
Regard de la vierge - 04:20
5
Regard du fils sur le fils - 08:02
6
Par lui tout a etè fait - 11:02
7
Regard de la croix - 03:33
8
Regard des hauteurs - 02:16
9
Regard du temps - 02:54
10
Regard de l'esprit de joie - 09:13
11
Premiere communion de la vierge - 07:00
12
La parole toute puissante - 02:45
13
Noel - 04:27
14
Regard des anges - 04:50
15
Le baiser de l'enfant-jèsus - 10:18
16
Regard des prophetés, des bergers et des mages - 03:09
17
Regard du silence - 06:18
18
Regard de l'onction terrible - 07:05
19
Je dors, mais mon coeur veille - 10:54
20
Regard de l'eglise d'amour - 13:49
Daugiau
1
Oi giria, giria (oh forest, forest), vl 52 - 02:27
2
šėriau žirgelį (i was feeding my steed), vl 68a - 01:58
3
Prapuoliau, močiute (i am lost, dear mother), vl 58a - 01:53
4
O čia berželis stovėjo (a birch-tree once stood here), vl 50 - 03:23
5
Kelk, dukrele (get up, dear daughter), vl 42 - 01:59
6
Našlaitis (orphan), vl 47a - 02:04
7
Beauštanti aušrelė (the dawn is breaking), vl 31 - 03:41
8
Aš prašiau dievą (i asked god), vl 29 - 02:33
9
Ant kalno gluosnys (there's a willow-tree on a hill), vl 289 - 00:51
10
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai (those present, dear brothers of the bride), vl 56 - 02:09
11
Išėjo seselė (the sister went out), vl 37a - 02:22
12
Sutems tamsi naktužėlė (a dark night will fall), vl 66 - 02:00
13
Anksti rytą kėliau (i woke up early in the morning), vl 26 - 01:22
14
Vienam kiemely (in one little yard), vl 75 - 00:44
15
Oi dariau, dariau lyseles (i was making garden beds), vl 51-51a - 03:31
16
Našlaitėlė (orphan girl), vl 46 - 02:01
17
Kai mes augom (when we were growing up), vl 39a - 02:36
18
Bėkit, bareliai (stretch away, fields), vl 32 - 01:35
19
Anoj pusėj nemuno (on the other side of the nemunas), vl 27 - 03:25
20
Kareivužėlis (soldier), vl 40 - 03:12
21
Siuntė mane močiutė (my mother sent me away), vl 62 - 02:11
22
Taip toli žadėta (promised to be married off so far away), vl 71 - 01:29
23
Du broleliai stovėjo (two brothers were standing), vl 35 - 01:44
24
Vai, močiute (oh my mother), vl 73 - 01:01
25
Dainų dainelė (the song of songs), vl 33 - 01:05
Daugiau
1
žydrasis valsas (valse bleue) - 02:54
2
Pavasario sapnas (capri), tango - 03:05
3
šią naktį venecijoje (fokstrotas) (that night in venice (fox-trot)) - 02:57
4
Paskutinis sekmadienis (the last sunday), tango - 03:10
5
Pasislėpus (valsas) (lm "chambre separée" (waltz)) - 02:47
6
Elyt, tu meili (fokstrotas) (sweet elly (fox-trot)) - 03:05
7
Kodėl neatėjai? (fokstrotas) (why didn‘t you come? (fox-trot)) - 02:41
8
Balandėlė (la paloma) - 02:54
9
Tu, tik tu (lėtas valsas) (you and only you (english waltz)) - 03:09
10
Tūkstančiai žiedų (fokstrotas) (thousands of blossoms (fox-trot)) - 03:12
11
Karininkų fokstrotas (officers‘ fox trot) - 02:50
12
Pirmyn (forwards), polka - 02:45
13
Romos gitara (the rome guitar), tango - 02:52
14
Meilės svajos po baliaus (valsas) (liebestraum nach dem ball (waltz)) - 03:10
15
Gyvenimas gražus (fokstrotas) (life is beautiful, (fox-trot)) - 02:43
16
Regina, tango - 02:20
17
Kaip gražu miške (valsas) (waldeslust (waltz)) - 03:03
18
Dangaus žvaigždelė (lėtas valsas) (heaven's tiny star, (english waltz)) - 02:53
19
Vidurnakčio valsas (mitternachts walzer) - 03:00
20
Lietuvaitė (fokstrotas) (lithuanian maiden (fox-trot)) - 03:13
21
Skraido dūdų garsai (lėtas fokstrotas) (the sound of brass (slow fox-trot)) - 03:06
22
Skrido naktys (lėtas fokstrotas) (the nights have flown (slow fox-trot)) - 03:03
Daugiau
1
Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus žygimanto augusto jungtuves (hymn about the wedding of his royal highness sigismund august) - 02:47
2
šokis (dance) - 01:42
3
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 01:13
4
Gedulinga giesmė. užrašas ant karalienės barboros radvilaitės antkapio (lamentation song. inscription on queen barbora radvilaitė's tomb) - 02:38
5
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 03:27
6
Ave maris stella. giesmė (hymn) - 01:57
7
Omni die dic mariæ, mea laudes anima. giesmė (hymn) - 01:00
8
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 02:26
9
Chorea - 01:02
10
Chorea - 00:32
11
Ogn'un s'inganna. madrigalas (madrigal) - 01:39
12
Come viver mil posso, greghesca - 01:32
13
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 02:40
14
Donna voi vi credete. madrigalas (madrigal) - 06:15
15
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): i - 01:19
16
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): ii - 01:41
17
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iii - 00:37
18
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iv - 01:40
19
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): v - 01:26
20
Canzona à 4 - 02:04
21
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:53
22
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): toccata brevis - 00:25
23
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 01:05
24
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:38
25
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): canzona - 01:54
Daugiau
1
Laužo šviesa - 15:05
2
Bix mix - 11:51
3
Lopšinė - 07:08
1
Ekspromtas (impromptu), vl 181 - 03:42
2
Noktiurnas (nocturne), vl 183 - 04:32
3
Preliudas (prelude), vl 187 - 01:17
4
Preliudas (prelude), vl 254 - 00:49
5
Preliudas (prelude), vl 257 - 02:21
6
Variacijos sefaa esec tema (variations on the theme sefaa esec), vl 258 - 06:32
7
Basso ostinato, vl 267 - 01:26
8
Lakštingala (the nightingale), vl 268 - 01:12
9
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 271 - 01:15
10
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 270 - 02:35
11
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 269 - 01:45
12
Rudenėlis (autumn), vl 294 - 00:50
13
Preliudas (prelude), vl 295 - 01:42
14
Preliudas (prelude), vl 304 - 01:00
15
Jūra, mažų peizažų ciklas (the sea, cycle of small landscapes), vl 317 - 07:59
16
Preliudas (prelude), vl 325 - 02:10
17
Preliudas (prelude), vl 327 - 01:07
18
Preliudas (prelude), vl 335 - 01:50
19
Preliudas (prelude), vl 338 - 02:19
20
Preliudas (prelude), vl 339 - 01:25
21
Preliudas (prelude), vl 342 - 01:05
22
šventas dieve (oh, holy lord), vl 343 - 02:24
23
Preliudas (prelude), vl 344 - 01:06
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.