semplice. muzikos įrašų leidykla
1
Ave sanctissima - 03:49
2
Deus, deus meus - 02:56
3
Conertus quatuor - 03:54
4
Jubiliate deo - 02:40
5
Canzona duodecima - 02:55
6
Ave verum corpus - 03:13
7
Ego flos campi - 02:43
8
Ave mundi spes maria - 03:08
9
La treccha - 04:25
10
Vulnerasti cor meum - 03:10
11
Exultate deo - 01:44
12
Maria dei genitrix - 02:57
13
Tibi laus, tibi gloria - 02:22
14
Populus eius - 02:52
Daugiau
1
Prelude (song without words) - 03:16
2
Voicescape (live) - 25:27
3
Interlude (the cursed) - 08:25
4
Voicescape (post scriptum) - 12:29
5
Postlude (studio) - 19:30
Daugiau
1
Passemus [passamezzo] (anonym) - 02:46
2
Credula plaude turba (horatio vecchi, gustavo gargiulo) - 02:17
3
Cantabant sancti (giovanni batista cocciola) - 02:25
4
Canzona (diomedes cato) - 03:26
5
Praeambulum [nr. 1] p.d.d. (petrus de drusina) - 00:52
6
Gloriosus deus (giovanni batista cocciola) - 02:17
7
Omnes sitientes - 01:35
8
Resonet in laudibus a.p.d. (petrus de drusina) - 02:23
9
Susanna se [orlando di lasso] - 01:38
10
Susanna se passegiatta, per suonar a 4 in concerto [orlando di lasso] - 02:06
11
Saltus (anonym) - 02:51
12
Veni sponsa christi (giovanni batista cocciola) - 02:24
13
[fantasia] (anonym) - 01:54
14
Dilectus meus loquitur (giovanni batista cocciola) - 01:56
15
Susanna se passegiato [orlando di lasso] - 02:06
16
Chorea (anonym) - 01:16
17
Fortuna (anonym) - 02:47
18
Veni dilecte mi (giovanni batista cocciola) - 02:27
19
Veni redemptor gentium p.d.d. (petrus de drusina) - 01:57
20
Lemma (anonym) - 01:18
21
Melos (anonym) - 02:50
22
Praeambulum ex f (anonym) - 00:47
23
Fuga [in f] (anonym) - 03:48
24
Passemus [passamezzo] (anonym) - 01:27
Daugiau
1
Vai aukštai lakia klevelio lapeliai (rugiapjūtės daina) (maple leaves are flying high (harvest song)) - 01:46
2
Joj bernelis ing vainełį (karinė-istorinė daina) (the darling is riding to the war (war-historical song)) - 02:02
3
Vai an kalno krasna liepa (jaunimo-meilės daina) (the sightly linden tree on the mountain (youth-love song)) - 02:38
4
Prałėkdamas bicinėlis pro drevį (grikių rovimo daina) (the bee flying by the hollow of a tree (buckwheat harvesting song)) - 02:47
5
čiulba ulba karvełėlis (karinė-istorinė daina) (the dove is singing (war-historical song)) - 02:47
6
Gali lauko stadałėłė (jaunimo-meilės daina) (down the field there is a tree (youth-love song)) - 02:32
7
Vidury laukų grūšełė auga, kalėda (kalendorinė daina) (in the middle of the field a pear is growing (calendar song)) - 01:20
8
Leliumoj, siuntė mani, leliumoj (kalendorinė daina) (i was sent by the father (calendar song)) - 03:40
9
Anksci rytelį saulukė tekėjo (šeimos daina) (early in the morning the sun was rising (family song)) - 01:43
10
Oi tu aglala, girios martela (rugiapjūtės daina) (fir-tree, you daughter of the woods (harvest song)) - 02:45
11
čiūčia liūlia, mažas sūnaitėli (lopšinė) (hushaby, lullaby, you little son (lullaby)) - 01:41
12
A-a-a sūnaitėli (lopšinė) (a-a-a, you little son (lullaby)) - 01:24
13
Grūdu grūdu grucukį (žaidinimas) (i am grinding groats (children game-song)) - 00:19
14
Virė virė košį (žaidinimas) (they were making gruel (children game-song)) - 00:26
15
Mylu mylu mylu (mylavimas) (loving, loving, loving (song of affection)) - 00:27
16
Katuke, laduke (žaidinimas) (you, kitty (children game-song)) - 00:24
17
Dū dū dū, atskrido bacėnas (vaikų daina) (the stork came flying (children song)) - 01:57
18
Liūlia liūlia liūliukaitį (lopšinė) (hushaby, lullaby (lullaby)) - 00:46
19
šarkela baltašone (vaikų daina) (you, magpie white-sided (children song)) - 00:36
20
Eik, oželi, vandenio (vaikų daina) (go, you goat, drink water (children song)) - 01:00
21
Garny garny, ga-ga-ga (erzinimas) (heron heron, ga-ga-ga (teasing song)) - 00:30
22
Sauluke motinuke, užtekėk (piemenų daina) (rise you, dear mother sun (shepherds’ song)) - 00:32
23
Dzievo karvute, skriski į dangų (būrimas) (you ladybug, fly to the sky (incantation)) - 00:22
24
Mėnuo mėnuo mėnulaici (maldelė) (you, dear moon (prayer)) - 00:26
25
Joja joja ponas (kykojimas) (mister is riding (children game-song)) - 00:13
26
Joja joja dziedukas (kykojimas) (the grandfather is riding (children game-song)) - 00:29
27
Liūliai dukrełį, liūliai rūtełį (lopšinė) (hushaby daughter, lullaby rue (lullaby)) - 02:48
28
Oi tu zuikeli, leliumoj (kalendorinė daina) (you, bunny (calendar song)) - 00:51
29
Oi tu ožy dzidziaragi (vaikų daina) (you, long-horned goat (children song)) - 01:29
30
A-a a-a liūlia (lopšinė) (a-a-a lullaby (lullaby)) - 01:16
31
Ak tu saula, sauliula (šeimos daina) (you, dear sun, you were rising as a halo (family song)) - 02:03
32
Vaikšcinėjo tėvulis parugėmis, pabarėmis (rugiapjūtės daina) (dear father was strolling beside a rye field (harvest song)) - 03:31
33
Dai an marių, an mėlynų (rugiapjūtės daina) (on the blue sea (harvest song)) - 01:38
34
Mocinėla mano, marelių putela (rauda) (my dear mother, you foam of the sea (lament)) - 01:20
35
Sudegė mūs nameliai (rauda) (our home has burned (lament)) - 01:30
36
Pucinėli raudoniausias (šeimos daina) (you, red snowball-tree (family song)) - 02:08
Daugiau
1
Senovinis valsas (the olden waltz) - 03:06
2
Mano sieloj šiandien šventė. žaliojoj lankelėj (my soul rejoices today. in the green meadow) - 03:15
3
Izraelito rauda (israeli’s crying) - 03:04
4
Lakštingala (the nightingale) - 03:08
5
Lietuvaitė (lithuanian maiden) - 03:03
6
Sudiev, sudiev (fare thee well my beauty) - 02:43
7
Marytė, onytė, katrytė (sweet mary, little annie, dear cathy...) - 02:55
8
Palangos jūroj (in the sea of palanga) - 02:56
9
Aukso svajonės (golden dreams) - 03:07
10
Torgovec živym tovarom (the seller of livestock (monologue)) - 02:51
11
Ja tak zastenčiv, madam (i am so stubborn, madame) - 03:02
12
Leisk man (let me kiss you) - 02:58
13
Su armonika į braziliją (to brazil with harmonica) - 02:35
14
ūpas, žydų fokstrotas (mood, jewish foxtrot) - 02:49
15
Prijom v selskoj bolnice (reception at the village hospital (monologue)) - 02:29
16
čigonės akys (the fire of gypsy’s eyes) - 03:02
17
Onyte, einam su manim pašokti (little annie, come dance with me) - 02:37
18
Nakties traukinio kontrolė (present your tickets, please (monologue)) - 02:39
19
Aš myliu vasaros rugiagėles (i adore the cornflowers of summer) - 02:59
20
Aistros šauksmas (desire and longing) - 02:58
21
Kodėl mane tu apgavai? (why have you deceived me?) - 02:54
22
Sugrįžk (come back to me) - 02:53
23
Kariškas vaizdelis (military episode) - 03:08
24
Elyt, tu meili (sweet elly) - 03:02
25
C'est pas comme ca - 02:52
26
In paris, in paris sind die madels so suss (from film "sous les tois de paris") - 03:24
27
Būk vyras (be a man) - 02:39
28
Pavasario sapnas (capri) - 03:03
29
Ispanų valsas (spanish waltz) - 03:01
30
Sukas ratukas (the wheel is turning) - 03:12
31
Taip liūdna man be tavęs (i am so sad without you) - 03:03
32
Bučinys (the kiss) - 02:49
33
Paskutinis sekmadienis (the last sunday) - 03:08
34
Skrido naktys (the nights have flown) - 03:03
35
Alytė (sweet elly) - 03:09
36
Tu, tik tu (you and only you) - 03:05
37
Gyvenimas gražus (life is beautiful) - 02:39
38
Pirmyn (forward) - 02:44
39
Aš turiu dvi merginas (i have two girls) - 02:35
40
Prisipažink (confess) - 03:03
41
Skraido dūdų garsai (the sound of brass) - 03:01
42
Daina padės gyventi (the song will help to live) - 02:38
43
širdie (you, heart) - 03:04
44
Tu priklausai tik man (you belong to me only) - 02:56
45
Pamilau čigonę (i fell in love with a gypsy) - 02:33
46
Indėno meilė (love of the indian) - 03:04
47
Tik viena meilė (the only love) - 02:58
Daugiau
1
Tyliąją naktį (a voice in the night) - 03:18
2
Nakties tyloje (in the silence of the night) - 02:50
3
Tokata (toccata) - 01:20
4
Tyli naktis (silent night) - 03:54
5
Bėkim, bėkim, paskubėkim (let us hasten) - 02:05
6
Atsiskubino betliejun (they hurried to bethlehem) - 02:02
7
Tokata f. l. (toccata f. l.) - 00:28
8
Gul šiandieną (today in the manger) - 02:30
9
Garbinkime ir būkime ramūs (adore and be still) - 04:54
10
Gimė kristus viešpats (the almighty was born) - 03:50
11
Kalėdų giesmė (christmas carol) - 03:37
12
Sveikas, jėzau gimusis (glory to the newborn king) - 01:59
13
Ričerkaras (ricercare) - 00:48
14
Girdėjome angelus aukštybėse (angels we have heard on high) - 02:35
Daugiau
1
Magnificat octavi toni - 01:04
2
Misae paschale: kyrie paschale - 03:21
3
Misae paschale: et in terra - 04:09
4
Misae paschale: sanctus - 02:05
5
Misae paschale: agnus - 01:28
6
Misae paschale: toccata - 01:20
7
Misae paschale: kyrie fons bonitatis - 04:29
8
3 super primum tonum [x. jadama] - 03:15
9
Ricercata terci toni [x. jadama] - 03:34
10
2 super 6 tonum [x. jadama] - 02:20
11
2 fantasie super secundum tonum. super secundum tonum [x. jadama] - 04:33
12
Domine, deus meus - 02:00
13
O, vere digna hostia - 03:07
14
Cantate domino - 02:17
15
Indica mihi - 03:05
16
Toccata brevis. 2 ricercari - 01:49
17
Ricercare. canzona. ricercare - 02:05
18
2 ricercari - 01:27
19
2 ricercari - 01:22
20
Ricercare. 2 ricercari [girolamo frescobaldi] - 02:28
21
Ricercare [girolamo frescobaldi]. ricercare - 01:28
22
Ricercare [girolamo frescobaldi]. 2 ricercari - 03:29
23
Toccata f. l. - 00:28
24
Tempore adventus - 03:13
25
Pro festo pentecostes prosa - 03:13
26
Magnae deus - 03:21
27
Ricercare - 00:48
Daugiau
1
Stress saga - 04:35
2
French saga - 03:13
3
African saga i - 03:53
4
Evelina's saga - 01:05
5
Lake / ežerinis / saga - 09:48
6
Love saga - 07:54
7
Bright depression saga - 08:06
8
Ghost saga - 09:45
9
African saga ii - 02:23
Daugiau
1
Išlėk, sakale (fly, falcon, fly) - 06:11
2
Bliuzas (blues) - 03:52
3
Vai tu dziemed (oh, you wormwood) - 02:39
4
Sutartinė - 04:19
5
Eik, oželi (away, billy-goat, away) - 05:19
6
Lek gervelė (a crane is flying) - 03:10
7
Kad jau saulutė (here comes the sun) - 04:40
8
Sutems tamsi (a dark night will fall) - 06:34
9
Sutartinė - 03:45
10
Rauda (lamentation) - 01:38
11
Ein motušė (mother is going) - 03:02
Daugiau
1
Love you madly - 03:40
2
Time off - 09:58
3
Atto ii. monotype viii - 09:51
4
Kytarova selanka - 03:41
5
Perpetuum mobile (fragmentas) - 05:40
6
Mama - 02:52
7
I've got the world on a string - 03:51
8
Time off - 05:51
9
Ožiaragis - 06:25
10
Bli-blip - 04:08
11
Mack the knife - 03:01
12
Dirty no-gooder's blues - 04:16
13
Prisiminimai (fragmentai) - 26:28
14
Heigh-ho, the gang's all here - 02:56
15
Koncertas balsui ir orkestrui (fragmentai) - 17:24
16
Blue horizon - 04:59
17
My honesty - 04:51
18
All day long - 08:05
19
Everything but you - 05:36
20
Nepavykęs pasimatymas - 04:22
21
Sugar - 05:20
22
Reminiscence blues - 04:29
23
Apmąstymai iii - 03:07
24
Balkanų saulė - 13:36
25
Trys ketvirtinės - 04:24
26
Skudutis - 09:00
27
Ir švarus vanduo - 09:25
28
Promenade - 08:06
29
Round about midnight - 05:32
30
Vienuoliktoji kompozicija - 09:36
31
Programos ''ar galima šitaip'' fragmentai - 09:08
32
Mood indigo - 03:43
Daugiau
1
Fuga c-moll (fugue in c minor), vl 219 - 02:34
2
Fuga e-moll (fugue in e minor), vl 226 - 02:54
3
Santaika (concord), vl 255 - 02:09
4
Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll (prelude of symbolic rows in d minor), vl 256 - 03:37
5
Fuga g-moll (fugue in g minor), vl 218 - 02:17
6
Fuga fis-moll (fugue in f sharp minor), vl 223 - 02:49
7
Kanonas d-moll (canon in d minor), vl 127 - 01:43
8
Kanonas as-dur (canon in a flat major), vl 132 - 01:27
9
Kanonas c-moll (canon in c minor), vl 216 - 01:44
10
Fugetė h-moll (fughetta in b minor), vl 262 - 00:52
11
Fugetė c-moll (fughetta in c minor), vl 314 - 01:43
12
Fuga cis-moll (fugue in c sharp minor), vl 86 - 05:09
13
Preliudas f/a-moll (prelude f/a minor), vl 188 - 01:17
14
Postliudas (postlude), vl 240 - 02:21
15
šventas dieve (oh, holy lord), vl 343 - 01:43
16
Viešpaties angelas (angelus domini), vl 184 - 03:04
17
Fuga-choralas a-moll (fugue-choral in a minor), vl 227 - 04:22
18
Vai, močiute (oh, my mother), vl 277 - 01:52
19
Dainelė (little song), vl 199 - 00:49
20
Preliudas h-moll (prelude in b minor), vl 182(a) - 02:05
21
Marios (the sea), vl 317(b) - 03:41
22
Fuga kyrie eleison (fugue kyrie eleison), vl 19 - 03:20
23
įžanga ir fuga b-moll (introduction and fugue in b flat minor), vl 345 - 08:22
Daugiau
1
Old man rhythm - 02:58
2
Skraido dūdų garsai - 03:05
3
Labas vakaras - 01:52
4
Tūkstantis žingsnelių - 03:11
5
Birk's works - 04:08
6
Pilkas spindulys - 02:33
7
Something in b flat - 02:13
8
Paradas - 02:49
9
Grybautojai - 01:53
10
All the things you are - 03:38
11
Gieda gaideliai - 03:58
12
Legenda (fragmentas) - 06:59
13
Jordu - 04:50
14
Kompozicija e. balsio lopšinė tema - 05:29
15
Kai trūksta technikos - 02:27
16
į mėnulį - 04:21
17
Serenada gegutei - 04:44
18
Elegy - 03:54
19
Jazz wagner - 03:24
20
Improvizacija m. noviko dainos sena plokštelė tema - 04:31
21
The creeper - 01:53
22
Pasivaikščiojimas - 03:25
23
Bossa nova - 03:44
24
Barkarolė - 03:20
25
Rudens melodija - 04:05
26
Strings of pearls - 03:14
27
Damascus - 05:42
28
Tradicinis diksilendas - 02:43
29
No moon at all - 03:17
30
Marjo - 06:02
31
Laužytas valsas - 07:01
32
Blues - 03:01
33
Summertime - 04:44
34
Mezi tichem a tmou - 04:49
35
Excerpt - 04:03
36
Excerpt - 05:34
37
Excerpt from con anima (two fragments) - 13:21
38
Excerpt - 07:17
39
Excerpt - 03:32
40
Excerpt - 05:08
41
Who is afraid of anthony braxton - 11:08
42
Umtza-umtza - 08:23
Daugiau
1
Unus ex discipulis - 02:21
2
Una hora - 02:32
3
In monte oliveti - 02:40
4
Tristis est anima mea - 02:31
5
Iudas mercator - 01:52
6
Omnes amici mei - 02:13
7
Seniores populi - 01:53
8
Eram quasi agnus - 02:16
9
Vinea mea - 01:35
10
Tamquam ad latronem - 02:22
11
Caligaverunt - 03:49
12
Amicus meus - 02:02
13
Velum templi - 02:10
14
Popule meus - 05:01
15
Ecce vidimus - 02:30
16
Verkit, aniolai - 06:43
17
O lesu, mi dulcissime - 01:25
18
Exaltabo te, domine - 02:38
19
Marija, marija - 03:26
20
Salve regina - 04:10
21
Esi, dangau - 02:25
22
Terra tremuit - 03:06
Daugiau
1
Regard du père - 04:28
2
Regard de l'étoile - 02:47
3
L'échange - 03:25
4
Regard de la vierge - 04:20
5
Regard du fils sur le fils - 08:02
6
Par lui tout a etè fait - 11:02
7
Regard de la croix - 03:33
8
Regard des hauteurs - 02:16
9
Regard du temps - 02:54
10
Regard de l'esprit de joie - 09:13
11
Premiere communion de la vierge - 07:00
12
La parole toute puissante - 02:45
13
Noel - 04:27
14
Regard des anges - 04:50
15
Le baiser de l'enfant-jèsus - 10:18
16
Regard des prophetés, des bergers et des mages - 03:09
17
Regard du silence - 06:18
18
Regard de l'onction terrible - 07:05
19
Je dors, mais mon coeur veille - 10:54
20
Regard de l'eglise d'amour - 13:49
Daugiau
1
Oi giria, giria (oh forest, forest), vl 52 - 02:27
2
šėriau žirgelį (i was feeding my steed), vl 68a - 01:58
3
Prapuoliau, močiute (i am lost, dear mother), vl 58a - 01:53
4
O čia berželis stovėjo (a birch-tree once stood here), vl 50 - 03:23
5
Kelk, dukrele (get up, dear daughter), vl 42 - 01:59
6
Našlaitis (orphan), vl 47a - 02:04
7
Beauštanti aušrelė (the dawn is breaking), vl 31 - 03:41
8
Aš prašiau dievą (i asked god), vl 29 - 02:33
9
Ant kalno gluosnys (there's a willow-tree on a hill), vl 289 - 00:51
10
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai (those present, dear brothers of the bride), vl 56 - 02:09
11
Išėjo seselė (the sister went out), vl 37a - 02:22
12
Sutems tamsi naktužėlė (a dark night will fall), vl 66 - 02:00
13
Anksti rytą kėliau (i woke up early in the morning), vl 26 - 01:22
14
Vienam kiemely (in one little yard), vl 75 - 00:44
15
Oi dariau, dariau lyseles (i was making garden beds), vl 51-51a - 03:31
16
Našlaitėlė (orphan girl), vl 46 - 02:01
17
Kai mes augom (when we were growing up), vl 39a - 02:36
18
Bėkit, bareliai (stretch away, fields), vl 32 - 01:35
19
Anoj pusėj nemuno (on the other side of the nemunas), vl 27 - 03:25
20
Kareivužėlis (soldier), vl 40 - 03:12
21
Siuntė mane močiutė (my mother sent me away), vl 62 - 02:11
22
Taip toli žadėta (promised to be married off so far away), vl 71 - 01:29
23
Du broleliai stovėjo (two brothers were standing), vl 35 - 01:44
24
Vai, močiute (oh my mother), vl 73 - 01:01
25
Dainų dainelė (the song of songs), vl 33 - 01:05
Daugiau
1
žydrasis valsas (valse bleue) - 02:54
2
Pavasario sapnas (capri), tango - 03:05
3
šią naktį venecijoje (fokstrotas) (that night in venice (fox-trot)) - 02:57
4
Paskutinis sekmadienis (the last sunday), tango - 03:10
5
Pasislėpus (valsas) (lm "chambre separée" (waltz)) - 02:47
6
Elyt, tu meili (fokstrotas) (sweet elly (fox-trot)) - 03:05
7
Kodėl neatėjai? (fokstrotas) (why didn‘t you come? (fox-trot)) - 02:41
8
Balandėlė (la paloma) - 02:54
9
Tu, tik tu (lėtas valsas) (you and only you (english waltz)) - 03:09
10
Tūkstančiai žiedų (fokstrotas) (thousands of blossoms (fox-trot)) - 03:12
11
Karininkų fokstrotas (officers‘ fox trot) - 02:50
12
Pirmyn (forwards), polka - 02:45
13
Romos gitara (the rome guitar), tango - 02:52
14
Meilės svajos po baliaus (valsas) (liebestraum nach dem ball (waltz)) - 03:10
15
Gyvenimas gražus (fokstrotas) (life is beautiful, (fox-trot)) - 02:43
16
Regina, tango - 02:20
17
Kaip gražu miške (valsas) (waldeslust (waltz)) - 03:03
18
Dangaus žvaigždelė (lėtas valsas) (heaven's tiny star, (english waltz)) - 02:53
19
Vidurnakčio valsas (mitternachts walzer) - 03:00
20
Lietuvaitė (fokstrotas) (lithuanian maiden (fox-trot)) - 03:13
21
Skraido dūdų garsai (lėtas fokstrotas) (the sound of brass (slow fox-trot)) - 03:06
22
Skrido naktys (lėtas fokstrotas) (the nights have flown (slow fox-trot)) - 03:03
Daugiau
1
Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus žygimanto augusto jungtuves (hymn about the wedding of his royal highness sigismund august) - 02:47
2
šokis (dance) - 01:42
3
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 01:13
4
Gedulinga giesmė. užrašas ant karalienės barboros radvilaitės antkapio (lamentation song. inscription on queen barbora radvilaitė's tomb) - 02:38
5
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 03:27
6
Ave maris stella. giesmė (hymn) - 01:57
7
Omni die dic mariæ, mea laudes anima. giesmė (hymn) - 01:00
8
Tribalsė pjesė (piece à 3) - 02:26
9
Chorea - 01:02
10
Chorea - 00:32
11
Ogn'un s'inganna. madrigalas (madrigal) - 01:39
12
Come viver mil posso, greghesca - 01:32
13
Fantazija liutnei (fantasia for lute) - 02:40
14
Donna voi vi credete. madrigalas (madrigal) - 06:15
15
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): i - 01:19
16
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): ii - 01:41
17
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iii - 00:37
18
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): iv - 01:40
19
Penkios preambulės iš kražių vargonų tabulatūros (five preambles from the kražiai organ tablature): v - 01:26
20
Canzona à 4 - 02:04
21
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:53
22
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): toccata brevis - 00:25
23
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 01:05
24
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): ricercare - 00:38
25
Iš sapiegų vargonų tabulatūros (from the sapieha organ tablature): canzona - 01:54
Daugiau
1
Laužo šviesa - 15:05
2
Bix mix - 11:51
3
Lopšinė - 07:08
1
Ekspromtas (impromptu), vl 181 - 03:42
2
Noktiurnas (nocturne), vl 183 - 04:32
3
Preliudas (prelude), vl 187 - 01:17
4
Preliudas (prelude), vl 254 - 00:49
5
Preliudas (prelude), vl 257 - 02:21
6
Variacijos sefaa esec tema (variations on the theme sefaa esec), vl 258 - 06:32
7
Basso ostinato, vl 267 - 01:26
8
Lakštingala (the nightingale), vl 268 - 01:12
9
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 271 - 01:15
10
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 270 - 02:35
11
Trys pjesės viena tema (iš mažosios sonatos) (three pieces on one theme (from the little sonata)), vl 269 - 01:45
12
Rudenėlis (autumn), vl 294 - 00:50
13
Preliudas (prelude), vl 295 - 01:42
14
Preliudas (prelude), vl 304 - 01:00
15
Jūra, mažų peizažų ciklas (the sea, cycle of small landscapes), vl 317 - 07:59
16
Preliudas (prelude), vl 325 - 02:10
17
Preliudas (prelude), vl 327 - 01:07
18
Preliudas (prelude), vl 335 - 01:50
19
Preliudas (prelude), vl 338 - 02:19
20
Preliudas (prelude), vl 339 - 01:25
21
Preliudas (prelude), vl 342 - 01:05
22
šventas dieve (oh, holy lord), vl 343 - 02:24
23
Preliudas (prelude), vl 344 - 01:06
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti